Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rita Hole

[#44753] Øymark , Anonby Even Helgesen 1687-1762 hvem var hans kone og foreldre

Recommended Posts

Gjest Rita Hole

1738 er Even Helgesen 1687-1762 nevnt utlagt i Lie i Øymark : (kortverson)Niels Svendsen boende på Lie og hans hustru Lisbeth Tarraldsd. - Jeg Ole Olsen Krosbye etter min sal hustru Sidsel Svendsd. skiftebrev 14 febr. 1735. - Og jeg Even Helgesen Anonbye etter min afg. hustru Berte Olsd. 4 mai 1733......- Niels Svendsen (1690- 1766 )er sønn av Svend Joensen Lie og fra Sukken i Rødenes, Sidsel Nielsd.? - Sidsel Svendsd.(over)er Niels Svendsens søster.- Men hvem er Even Helgesens kone Berte Olsdatter ??( Svend Joensen Lie er sønn av Joen Gudmunsen Lie og Dorthe Mathiasdatter Skuleberg i Spydeberg )Tar med dette også ang Ledeng 1738.Brynild Erichsen boende på gaarden Ancherøed i Øymark selger og skjøter til Niels Svendsen på gaarden Lie, hans hustru Lisbeth Tarraldsd.,og min hustru Kari Tarraldsd. etter skiftebrev 18 febr.1729 etter hennes sal moder Gjertrud Hellesd.( Helgesd.) i Ledeng.....Denne Gjertrud er vel Even Helgesens søster. Gift med Tarrald Larsen Ledeng, han kaller seg også Lie. Død på Lie 1742 86 år.1738 ang.Anonbye ...Jeg Niels Svendsen boende på Lie til min kjære halvbroder bemeldte Even Helgesen i hans påboende gaard Anonbye etter min sal moder Sidsel Nielsdatter etter skiftebrev 28 aug 1717. Og jeg Ole Olsen Krosbye etter skiftebrev 14 febr.1735 etter min sal hustru Sidsel Svendsdatter og ditto etter min søn Simen Olsen....Jeg mener at det står ' min kjære halvbroder ' Er så tilfelle, så har Even Helgesen , Niels Svendsen og Sidsel Svendsdatter samme mor!?Sidsel Svendsdatter løser saa meget av min salig moders rette odel i Sucken i Rødenes i 1719Er det noen som kjenner til denne slekten og kan hjelpe meg med dette ? (Jeg har problemer med å tyde/skjønne alt som står i panteboken, desverre.)Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Dersom Even Helgesen , Niels Svendsen og Sidsel Svendsdatter har samme mor, så bør dette være Lisbeth Nilsdatter (Klund i Rødenes) død ca.1717.Iflg mine notater, så var hun gift med Helge Thorstensen (Aanonby) f.ca.1659. Hans dødsår har jeg satt til før 1687, - altså samme år som Even var født.Helge Thorstensen og Lisbeth Nilsdatter hadde også ei datter; Ambjørg (Som ikke er å finne på FS).Gjertrud er derimot oppført. (Død 1729 ??).Hennes ektefelle skal være Erik Joensen Ankerud (Brynilds far ?) , så dette matcher vel bra med dine opplysninger.Antakelig Lisbeth Nielsdatter er søster til Pernille Klund som fikk dette temaet i brukerforumet Lenke IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Først av alt må jeg beklage en liten lapsus vedr. Pernille Klund i siste linje i forrige innlegg. Hun er ikke søster av Lisbeth Nilsdatter, men antakelig far-mor. (Og det er jo litt av en forskjell !!)Men så over til poengene mine:Kan Lisbeth og Sidsel Nilsdøtre (Begge fra Klund) være søsken ??Jeg vet (tror) at Lisbeth Nielsdatter Klund har barn fra to ekteskap. A: Med Helge Thorstensen Aanonby. B: Med Svend Joensen Lie.Men ser det ikke ut til at også Svend Joensen Lie hadde to ekteskap ? Med både Lisbeth og Sidsel Nielsdøtre fra Klund.Dette blir jo flokete, men er jeg helt på bærtur ??IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Hei og takk Iver !Gjertrud Helgesdatter gift med Erik Joensen Ankerød ?' Min Gjertrud Helgesdatter' gift med Tarrald Larsen Ledeng, det er vel han som dør :1742 Tarrald Larsen fra Lie 86 år. ( f. ca 1656 )- Det er selvfølgelig mulig at hun har vært gift før.Har funnet 3 barn: Halvor Tarraldsen død 1742 på Maarøed 50 år. ( f.ca 1692 )Kari/Karen Tarraldsdtr.,død 1738 på Ankerøed 50 år ( f.ca 1688 )gift med Brynild Erichsen Ancherøed, død 1742, 77 år (f. ca 1665 )Lisbeth Tarraldsdtr. død 1765 Ledeng ,68 år ( f.ca 1697) gift med Niels Svendsen Lie, død på Ledeng 1766, 76 år ( f.ca 1690 )Halvor Tarraldsen kaller sine søstres menn for svogere ! Helge Thorstensen Anonby er Even Helgesens far. Han skal være gift med Lisbeth Nielsdatter Klund. Hvor er det hentet fra at hun er mor til Even Helgesen og trolig også (halvbroder) Niels Svendsen Lie og hans søster Sidsel Svendsdatter Lie/Krosbye.Sidsels mor skal ha Sukken i Rødenes som odlsgaard. Niels Svendsen oppgir sin mors navn til SIDSEL NIELSDATTER,skifte 28 aug.1717.Oppkalling av Lisbeth glimrer med sitt fravær.Tar med bara til Ewen Helgesen som jeg har funnetViet 1739 Helgie Ewensen Anonbye og Johanne Michelsdtr. Kolstad, Øymark.Viet 1739 Halvor Andersen Graw Rødenes og Giøran Ewensdtr AnonbyeViet 1g. 1742 Jens Olsen Heier og Cidzel Ewensdtr. Anonbye.Viet 2g.1752 Enkm. Jens Jacobsen Holmgild og enk. Citzel Ewensdtr. Anonbye.Konfirmert 1746 Al Ewensen Anonbye han blir også kalt Ahl og Arild. Vet ikke hva som skjedde med ham,bodde på Maarud i 1755.Tar med barna til Niels Svendsen Lie/ Ledeng og Lisbeth Tarraldsdatr.( som er funnet)1) Cidzel konf.1746 2) Svend konf.1747 18 år, 3) Dorthe begr.1738 1 år og 6 uker,4) Dorthe f.1740 5)Thore f. 1743.Så var det Even Helgesen kone Berthe Olsdatter, hvem var hun ?Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Ja, hvor har jeg dette fra:Utgangspunktet mitt var at jeg hadde ei AMBJØRG Helgesdatter (som var gift med Joen Olsen Østebo), som skulle plasseres.U t fra materiale som Arild Oliver Bråten hadde lagt ut (Hjemmesida er nå borte, men en del er lagt ut som FS-opplysninger) plasserte jeg henne som datter av Helge Torstensen Aanonby og Lisbet Nilsdatter Klund.En annen FS-kilde støtter opp om dette og gir HELGE/LISBET foreldreansvar for EVEN (1687-1762) og GJERTRUD (d.1729) også.Disse opplysningene forteller videre at Berte Arildsdatter (NB:Ikke Olsdatter) Søgaard er Evens ektefelle og at Erik Jonsen Ankerud er Gjertruds ektefelle. (Her er det åpenbart!!! Noe feil)Rita: Du avslører at riktigheten av dette er meget tvilsom, og jeg håper ikke disse opplysningene bare er med på å forkludre.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Jeg har vært inne på tanken at Berte Olsdatter kanskje het Ahlsdatter. Olsdatr og Ahlsdtr. kan ved uttale høres likt ut. Har ved en annen anledning sett en Lars Ahlsen fått navnet Lars Olsen. Det kan passe med at Even Helgesen har en sønn med navn AHL.Fant Alv ( Evensen )Maarud død 1757, 28 år. Han hadde vært gift med enken etter Tarrald Halvorsen ( sønn av Halvor Tarraldsen )Olaug Larsdatter Holt.(Al, Ahl, Arild, Alv )Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Med utgangspunkt i EVEN HELGESEN:FØRST EKTEFELLEN: Det kan jo høres rimelig ut at Berthe er ei Arildsdatter (Ahlsdatter) fra Søgaard. I så fall er hun muligens beskrvet i S. Langkiels artikkel i Genealogen nr. 2. 2004.: ”Slektene på Skog i Skiptvedt og Søgaard i Øymark….”SÅ MORA: Noen har altså foreslått Lisbet Nilsdatter. Forslagsstillerne knytter denne Lisbet til KLUND i Rødenes. I innlegg 4 nevnes det at Sidsel har Sukken som odelsgård. Oppfatter jeg det rett at dette er den Sidsel Nielsdatter som det er skifte etter i 1717.Rita, - Du har ikke brakt KLUND inn i problematikken (ennå). Det er under to km. mellom Klund og Sukken på Rødnessjøens østside. Mon tro om spørsmålet om Sidsels odelsgård om også handlet om Klund ??En FS-opplysning fører flg 5 barn opp på Nils Iversen Klund (1639-1695) og XX Michelsdatter: Sidsel f.1660, Thore f.1658, Pernille f.1673, død 1742, Lisbet f.1662 og Berte f.1664.Her har vi altså både ei Sidsel og ei Lisbet – med Klund-forbindelse (og Sukken forbindelse??)Så en liten ting om HALVBRODEREN (1-2 generasjoner senere) i innlegg 1:At Sidsel Svendsdatter (som var gift med Ole Olsen Krosby) og Nils Svendsen Lie (som var gift med Lisbet Tharaldsdatter) er søsken forteller også suspekte kilder på FS. Det er vel ikke noe i innlegg 1 som står i motsetning til dette.(Og her opererer en kilde med Svend Joensen Lie og Sidsel Nielsdatter som begges foreldre)Det som likevel gjør dette til en familiefloke er EVEN HELGESENS rolle. Even tilhører på sett og vis generasjonen OVER dette søskenparet.Niels Svendsen Lie er ektefellen til Evens niese (Lisbet Tharaldsdatter) Nå går vi altså ut fra at Gjertrud og Even er søsken. – Kanskje noe søkt, men kan dette halvbror-begrepet betyr at Even er svigermoras HELBROR ??? Eller kan det bety at Niels og Even har mødre som er søsken (Lisbet og Sissel) og at de m.a.o. også er søskenbarn ???NB: Minst en av disse to resonementene holder ikke mål men jeg vet ikke hvilket - Da det enkleste alternativet er å oppfatte halvbror-begrepet som det det burde være her: Felles mor og forskjellig far.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Jeg har funnet ut en del siden sist.Denne slekt er så samgiftet, så her må man holde ' tunga rett i munn.' (7) Alt tyder på at at de har felles mor.I 1753 har Berte fått sitt riktige navn, Ahlsdatter !Ang. arv i Søgård i Øymark,Aremark og Korset søndre i Rokke, Berg. Tar med noe herfra.Lars Ahlsen Søegaard og hans hustru ( Johanne Olsd. Halvorsud )og svoger Even Helgesen afg hustru Berte Ahlsdatter. - ( Even og Bertes barn ) Jeg Svend Evensen Sukken i Rødenes ( gift med Anne Iversd. Datter av Iver Gundersen Sukken/Lie og Anne Olbjørnsd. Funderud /Grav/Sukken.) Jeg Halvor Andersen Grav i Rødenes ( Sønn av Anders Haraldsen Grav og Anne Olsd. Funderud/Grav.) på min hustru Giøran Evensd.Jeg Jens Jacobsen Krosby i Øymark på min hustru Sidsel Evensd.( gift før med Jens Olsen Heier ) og Ahl Evensen Anonby.- Iver, jeg er klar over Iver og Niels Klund men har ikke tatt det med siden jeg 'bare' har funnet tilhørighet til Sukken.Rødenes, 1647 Suchenn : Iffuer Klund bruger, schylder til bonden 1 1/2 pund til Rødennes kierche 1 schind. Bygger Iffuer Klund og Joen Ytterbøel i Øemarch.1690 : Brynild 10 lp. Niels Klunds barn 8 1/2 og Mogens Lie ( Øymark)11 1/2 lp.Øymark, 1711 Lie : Svend Joensen hustru og 2 barn og 3 tienestefolch. ( hustru er vel Sidsel/Lisbet Nilsd. 2 barn er da Niels og Sidsel )Iver Gundersen hustru og 2 barn. ( hustru er Gjertrud Tostensd. Anonbye. Hun var enke etter Torer Joensen Lie/Moseby.)Iver Gundersen ble gift 2g. med enken etter Anders Haraldsen Grav. De bodde på Sukken.Rødenes,Sukken 1715 : Enken på Lie 5 fjg(?)og Iver Lie 1. ( Svend Joensen er død, enken er da Sidsel/Lisbet Nielsd.)Sukken 1723: Oppsitter Iver Gundersen, Eier Rødenes kirke 1 skind,oppsitter og medarvinger samt Even Helgesen Anonbye resten.I 1744 selger og afhender disse sine parter i Anonbye til Helge Evensen på hans påboende gård Anonbye :Jeg Anne Olbiørnsdatter ved min broder som verge, Halvor Olbiørnsen, Graw.Jeg Thore Iversen boende på Solberg udi EidsbergJeg Anders Iversen boende på gaarden Holo i Rødenes. ( Holo er det samme som Holaug )Jeg Tosten Svendsen Leedeng i Aremark på min hustru Inger Iversd.Jeg Tosten Andersen på Gaasebye i Rødenes på min myndling Anne Iversd.( hun senere gift med Svend Evensen Anondbye )Jeg Erich Ingebretsen Lendsmand udi Aremark på min myndling Johanne Pedresd.(?)- Jeg har ikke funnet ut av Sidsel/Lisbet Nielsdatter. Har bare sett henne med navnet Sidsel (1)Det ' kryr ' av navnet Sidsel i etterslekten ,men ingen Lisbet som jeg har funnet.Jeg tar med Martha Østensvig oversettelse av dokumentet av 1719 der Sidsel Svendsd. nevner sin mors odelsgård Sukken : ....og jeg Sidseld Svendsdatter Lie har bekommet penger for min tilfallende arvelodd i Aasmundrød, eftersom jeg er udi den mening ved slekt og venners raad og vilje,vil løse saa meget av min salig moders rette odel igjen i Socken (Sukken)i Rødenes sogn for samme penger .... Underskrevet av 2nne laugrettesmenn Ole Tostensen Anonby og * Rasmuss Iversen Rød.* Rasmuss Iversen Rød har skaffet meg en del hodebry, hvem er hans kone ? Kommer hun fra Anonby/Søgaard ? Han sønn Iver Rasmmussen har en sønn med navn Al. Dette navn forbinder jeg med slekt fra Søgaard i Øymark, Aremark - Korset i Rokke, Berg.1711 Rød i Øymark : Rasmus Iversen ugift og 2 søstre. - Har funnet 2 sønner Iver f.ca 1718 og Tord f.1720 som ble gift 1753 med Johanne Nilsdatter Bøenødegaard i Aremark.1743 Ungk. Iwer Rasmussen Røed og Anne Johannesdatter Ertevig. cau. Even Helgesen og Jens Olsen Krosby.Anne Johannesd.f.ca 1718 datter av Johannes Nielsen Klund/Ertevig u/Mosebye,Rødenes (sønn av Niels Iversen Klund og Anne Olsdatter Lund) og Siri Guldbrandsdatter.Iver og Annes barn født på Røed/Rud i Øymark :1743 RASMUSS. Fad.Even og Svend Anonbye,Johanne og Anne Anonbye og Mari Røed.1744 CITZEL. Fad.Even og Svend Anonbye, Thore Røed, Johanne Anonbye og Mari Røed.1748 BERTHE. Fad.Helgie Anonbye Thor og Al Rud,Johanne Anonbye og Ingri Qvernerbraaten.1752 MARTHE. Fad.Tosten Anonbye, Christen Ertevig (bror)Svend Evensen, Ingri og Johanne Anonbye.1755 BERTE. Fad.Thor Bøen,Tosten Anonbye,Christen Ertevig, Inger Anonbye og Anne Aasebye.1757 AHL. Fad. Helgie Anonbye, Helgie Bøen, Inger og Ingeborg Anonbyem Marte Bøen.Etter fadderene ser det ut som det er en tilknytning til Anonbye.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Jeg har nå funnet Rasmus Iwersens kone, hun er søster til Berte Ahlsdatter (Søgaard)Anonby.Derav alle faddere fra Anonby. Hun heter Anne Ahlsdatter og døde på Rød 1753,63 år ( f.1690) og hennes sønn Ahl Rasmussen døde på Rød samme år 1753, 27 år ( f. 1726 ).Da er det funnet 3 søsken : Berte Ahlsd.Anonby,Anne Ahlsd.Rød og Lars Ahlsen SøgaardIwer Rasmussen Rød , Tord/Thor Rasmussen Rød/ Bøenødegaard og Ahl Rasmussen Rød.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Søsteren til Rasmus Iwersen, Ragnild Iwersdatter dør på Rød 1753, 68 år.Det viser seg at Anne Ahlsdatter ble gift igjen med en Anders Nielsen.Tar med dette fra panteboken : ( forkortet)Vi underskrevende, Iwer Rasmmussen boende på Røed og Thoer Rasmussen boende på Bøenødegaard, skifter med deres kjære stiffader Anders Nielsen deres kjære moders eiendeler i Røed,Eng og Store Kaarsetter i Berg, mens de ingen fordring skal ha på boets jordparter i Berger i Rødenes, det skal Anders Nielsen ha alene.Skifte etter faderen Rasmuss Iversen 6 juni 1730. Etter fasteren Ingeborg Iwersdatter 11 juni 1732. Og etter fasteren Ragnild Iwersdatter.Hvem denne Anders Nielsen var ?Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.