Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hans Petter Engh

[#44893] På jakt etter person i Sverige i perioden 1788-1813

Recommended Posts

Gjest Hans Petter Engh

For å begynne i nyere tid ble Maria Nilsdotter Grønstrøm gift i Skee sn. i Bohuslen den 16. august i 1815 med rotebåtsmann nr. 193 Anders Andersson Ris, født 6. nov. 1791 i Skee. De bosatte seg på torpet Smellen i området Hedengen/Ris i Skee hvor de bodde i mange år.Jeg har søkt etter Maria uten å finne hennes opphold i tiden fra hun ble født den 28. mai 1788 i Karlshamn, som uekte barn, og frem til 1813 da hun flyttet til Skee.Det tok også en del tid før jeg fant ut at hun ble født i Karlshamn. Det fant jeg først i husførhørslengden i skee, vol:AI:11, for år 1855-1860. Hun bodde da som enke hos datter og svigersønn på torpet Långemyr under gården Buar Norra i Skee. Fødelseort oppgitt til Carlsh. og fødelse år og dag til 28.11.1788. Fødselsmåned må være feil da Maria er funnet med mai måned som fødselsmåned i Karlshamn samme år.Som nevnt så ble Maria født i Karlshamn under navnet Maria Charlotta den 28. mai 1788 og moren var jungfrun Anna Catharina Ekegren. Hun absolverades i kirken den 17.aug.1790)GID1759.161.15400 i FI:A. Moren betalte ifølge kirkens regnskaper den 16.8.1790 bøter for sitt leiermål(GID 1759.136.91800). Det finnes ingen dom i Kemnarsretten i Karlshamn, så det tyder på at leiermålet ble gjennomført utenfor Karlshamn. Jeg har funnet moren i kommunionboken den 29.aug.1790(GID1759.164.6400), 28. juni 1791(GID1759.164.66100, 14.apr.1793(GID1759.164.70500, 4. aug.1793(GID1759.164.71100) og 23. mars 1794(GID-1759.164.72400. Jeg tror ikke det var vanlig at personer under 15 år deltok og ble innført i kommunionboken?I mantallslengden for 1791 bodde moren i hus nr. 114 hos sin far snekkermester Ekegren og i 1792 bodde hun som innhyst i husnr. 361 i Karlshamn. I mantallslengden ble bare skattpliktige personer over 15 år registrert? I prinsippet kan dattern ha bodd sammen med sin mor da kildene ikke er dekkende for barn under 15 år.Moren flyttet ifra Karlshamn i 1794 og ble gift med skolemesteren Christian Thode den 22. aug. 1794 i Mørrum fs i Blekinge len. De fikk sønnen Christian Jacob Thode den 19.aug. 1795 i Åryd fs. i Blekinge. Begge forsamlinger tilhører Brekne herred. Moren døde den 19. januar 1806 i Hellaryd fs. i samme herred.Kildene i Mørrum, Åryd og Hellaryd har ikke gitt noen mulighet til å finne om dattern Maria bodde hos sin mor.Maria ble som nevnt innledningsvis gift med rotebåtsmannen Ander Andersson. Han ble ifølge Krigsarkivet innrullert til sin første innmønstring i Karlskrona den 13. februar i 1813 og tjenestetiden hadde en varighet på seks til åtte måneder. En skulle tro de traff hverandre i Karlskrona. Maria flyttet til Skee omtrent på Anders sin avmønstringstid og ankom Skee ifra Landskrona som nr. 59 av totalt innførte 67 personer i 1813.Hun finnes ikke i utflyttingslistene i Landskrona. Hun reiste en tid etter sin ankomst ifra Skee, men utflyttingsopplysninger mangler. Hun ankom Skee igden som nr. 26 av 53 personer i innflyttingslisten i 1814 som var i ca. mai. Til presten leverte hun et politipass, datert 22. april i 1814, hvor jomfrue Marie Grønstrøm, 25 år gammel, født i Sverige, akter å reise fra Staden Kiøbenhavn til Gothenborg med muligens tilføyelse av Sked foran. I politiprotokollen i Gøteborg var det innført den 30. april at jungfru M. Grønstrøm skulle bo hos skomakeren Carl andersson på det Gamla varftet i Gøteborg og at hun den 24. mai skulle til tjeneste hos commisarien Mathias Kellmodin på det Gamla Varfvet. Etter mitt skjønn kom hun aldri i nevnte tjeneste.Jeg har i noen saker hatt svært god erfaring med at andre kan se ting på en annen måte og gi positivt bidrag i mitt søkende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Her var det mye, men alt jeg rekker i denne omgang er et spørsmål vedrørende Carlshamn som fødested. Duvet at det fantes noe som het Carlshamns kastellförsamling (1753-1865, deretter tatt inn i Carlshamn) som vel er registrert på alternativt navn Frisholmen kastellförsamling? Dette skriver jeg pga. avviket på fødselsmåned.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Hei Geir!Du har rett i at Kastellet kan ha vært et fødested. Jeg regner med at de som bodde der primært hadde oppgaver innenfor militæret. Festningsarkivet brant med kommandanthuset i juni 1817 slik at det ikke finnes husførhørslengder. Jeg kjenner faktisk p.t. ikke til om det ble foretatt dåp der, men det kan jeg undersøke. Det er mulig å søke i mantallslengder, men barn ble vel ikke ført inn der. Christian Thode, som ble gift med barnemoren, som jeg har stor tro på ha funnet var en tid frem til 1790 i tjeneste som corporal på Frisholmen. Jeg fant en innflyttingsattst i Gamalstorp fs. i Blekinge som ble laget av pastoren på Frisholmen for ham.Avviket i fødselsmåned kan skyldes at presten i Skee førte inn samme måned som ektefellen. Han var født i november og allerede i husførhørslengden i 1813-1814 ble begge innført med november. Hun på linjen under ektefellen. Det kan bero på en skrivefeil for det var vel en del av det. Marias datter, som ble født i Skee den 1. des. 1815 fikk samme navn som mormoren Anna Catharina. Det kan såklart ha vært tilfeldig. Mormoren var i 1778 til tjeneste hos øversten og riddaren Hans Erenstråle på hans eiendom Hallsnes i Ramvkilla sn. i Småland. Maria fortalte for sin familie i Skee at hun var barn av en adelig person og det kan nok ha en sammenheng med at hennes mor hadde oppehold hvor adel hadde tilhold.Jeg er veldig glad for innspill og hjelp i saken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Du har også en mulighet med mantalsuppgifter som skulle leveres pga. mantalslängdene. Det skulle gis opplysninger om alle i husholdet og eventuelle ansatte (altså mer informative enn de samtidige mantalslängdene). Men det er et men, det er betydelige mangler på 1700-tallet (fra 1800 ganske fullstendige).Foruten landsarkivene kan disse finnes på Riksarkivet (hvilket av de to må jeg eventuelt slå opp) i Stockholm. På RA finner du dem eventuelt i Länsräkenskapene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Mantalsuppgiftene ble jeg meget interessert i Geir. Kjenner du til om de er til lån via svar?år det gjelder dåpshandlinger på Frisholmens Kastell så ble det utført på 1860 tallet så det kan tenkes at det også var dåpshandlinger på 1780 tallet også.Det er en gåte at Maria fikk navnet Maria Nilsdotter Grønstrøm. Jeg har funnet Grønstrøm navnet forskjellige steder, men tenker spesielt på Kristianstads len og Malmø len.Som jeg har nevnt så ble Marias mor gift med enkemannen Christian Thode i 1794. Han var frem til 1790 yrkesmilitær til han ble skolemester og klokker i Hans Majestets Konungens Egit Varfwade Regemente for fotsoldater. Soldatenes oppgave var tjeneste ved festningene i Kristianstad, Malmø og Karlshamn og tidligere Landscrona. Christian Thode finnes i generalmønsterrullen ifra juni 1787 i Malmø og i samme generalmønsterrulla har jeg funnet Soldaten Nils Grønstrøm, født i Skåne, men i Christianstad. Det er notert at han var gift og at han hadde mer enn 11 års tjenestelengde. Christian Thode hadde mer enn 8 års tjenestelengde.Nevnte soldater kan ha kjent hverandre godt slik at Maria kan tidvis ha bodd hos Grønstrøm? Det er ikke mange Nils Grønstrøm å oppdrive.Jeg har i Grønby fs. i Malmø len funnet en rytter Nils Grønstrøm i mantallslengden for november i 1788, som var gift. En rytter tilhørte ikke Regmentet som jeg har nevnt ovenfor så spørsmålet er om ikke dette var to personer med samme navn. Førstnevnte Nils Grønstrøm i Christianstad hadde inngått en avtale om 6 års tjenestetid hvor han hadde gjennomført noe over 4 år i juni 1787. Soldaten Nils Grønstrøm var oppgitt å være født i 1756 eller 1757.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg vet ikke om de finnes på SVAR. Jeg har sett disse (i landsarkivsammenheng) arkivert sammen med manntallslengdene, men dette behøver jo ikke være det samme i hele Sverige. De kan f.eks. være arkivert under Carlshamns Drätselkammare, men nå er det mulig jeg snakker om en periode senere på 1800-tallet.Jeg har faktisk litt blandet erfaring med de enkelte landsarkivs oversikt over hva de faktisk har og ikke har, og hva de enkelte 'längder' og 'uppgifter' faktisk inneholder.Et annet tips ved dåpshandling for 200 år siden, er å se på kyrkoräkenskap (disse skal være filmet) - se også inntekter til fattigkassen som hovedsaklig var 'gaver' ved dåp, bryllup og begravelser.Mht. Grönström og hans militærtjeneste, må jeg eventuelt lete litt for å finne 'steder å lete'. (I det minste ligger Krigsarkivet sentralt i Stockholm, men arkivsamlingen er oppført i en 10-binds-blokk på noen tusen sider som det tar litt tid å kikke igjennom)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Hej!Jeg kan jo tilføye at Soldaten Nils Grønstrøm som var i Christinstads kastell/garnison i 1787 hadde nr. 68 og på det tidspunktet tilhørte Fjerde Corporalskapet(KO-5765) Lederen for Regementet var Generalmajoren Commandanten og Riddaren Gustafschiøld. I tillegg Generalmajoren Commendenten av konglige Sverdsorden, Friherre Corfits Ludwig Beckfriis med tilførordnad Generl mønster Commisarius Landscammerarem Sven Risberg i Christianstad og Petter Ludvig Cronsiø i Malmø.Soldaten/Grenaderen Nils Grønstrøm i Grønby ble gift med Elna Månsdotter den 6.2.1785 i Grønby og de fikk sitt føreste barn i 1789. I husførhørslengden i 1813-1918 var det oppgitt i 1813 at han var 56 år, dv.s. født i 1757. Han døde den 26. mars i 1826 i Grønby fs. og alder var noe uleselig i forhold til 66 eller 69 år.Aldersmessig så kan det se ut som at Nils Grønstrøm i Grønby og i Christianstad var samme person.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Til Geir Kamsvaag og andre interesserte.Jeg har søkt en god del omkring soldaten Nils Grønstrøm ifra Grønby fs, som tjente i Christianstad. Jeg har liten tro på at han ble fosterfar. Det ble notert i husførhørslengden at hans kone levde utfattige med sine barn i Grønby fs. i Malmøhus len. Jeg fant heller ingen dom i den tilhørende kemnarsrett dersom han skulle ha vært en reell barnefar. Maria Nilsdotter Grønstrøm ble i 1813 kalt jungfru og det borger ikke for at hun var av de aller dårligst stilte personer i samfunnet? Pige i tjeneste var en rang under jungfrun?Jeg har også kommet over en Nils Grønstrøm, født den 5.11.1765 i Mørarp fs. i Malmøhus len. Han var sønn av tredgårdsmesteren Tufve Grønstrøm på herregården Rosenlund i Mørarp fs. Nils Grønstrøm ble skomaker og ble gift i Halmstad fs. i Skåne den 25.4.1791. Jeg har søkt en del rundt ham, men ikke greid å kople ham som barnefar eller fosterfar til Maria Nilsdotter Grønstrøm.Anna Catharina Ekegren døde den 19. jan. 1806 av lungsot i byen Trensum i Hellaryd fs. i Blekinge len. Jeg har søkt etter en bouppteckning etter henne, men fant desverre ingen. Den kunne ha fortalt om arvinger og deres oppholdssted m.v..Jeg har tidligere mottatt en bekreftelse ifra Krigsarkivet i Sverige om at rotebåtsmann No 193 i norra Bohus Roteringskompani, Anders Andersson ble innrullert til sin føreste gangs tjeneste i Karlskrona den 14. februar i 1813. Rotebåtsmannen som han overtok etter var også i 1812 til tjeneste i Karlskrona. Jeg har derfor en stor tro på at Maria Nilsdotter Grønstrøm møtte Anders Andersson i Karlskrona. Hun hadde tydeligvis en viss tilknytting til militæret ved at hun skulle til privat tjeneste i Gøteborg og hun kan ha vært i tilsvarende privat tjeneste i Karlskrona i 1813. Jeg har i mantallslengd i 1813 i Karlskrona stadsforsamling funnet enkelte personer på 24 år i mitt søkende i privat tjeneste,som bar navnet Maria, men det er vanskelig å finne konkret dokumentasjon. Mine funn ble gjort i Andra Qvartalet Dahlberg. I hus no. 56, side 17 hos enkefru Øfverstelieutnant Thornqvist bodde en Maria 24 år(tittel noe utydelig, men så ut som en g eller j, I hus no. 84 på side 22 bodde en pig. Maria 24 og i hus no. 127 på side 122 en pig. Maria 24 år. Personene jeg har nevnt fantes ikke på samme bosted i 1814. Når mantallslengdene ikke inneholder etternavn så er det kjipt. Kan det finnes underliggende materiale for mantallslengdene i Karlskrona ifra 1813?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Tilbake fra Stockholm ikveld og har ikke sett dette før. Jeg har bare skumlest, men til det siste spørsmålet: Ja, det finnes vanligvis underliggende materiale til mantallslengdene. Dette er ikke minst møtereferat fra 'skattekomiteens' møter, her blir enkeltpersoner drøftet bl.a. mht. skattefritak o.l. av ulike årsaker. Jeg skal se om jeg får sett litt nærmere på dette og om jeg har informasjon om ditt tilfelle fra bokhyllen eller arkivet her hjemme.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hanne Ludvigsen

Skee 1693-1920 148602V6 3056 SCB-kod: 148602 SD-suffix: V6 Vigseldatum: 1815-08-18 Mannens titel: Rotebåtsman Mannens förnamn: Anders Mannens efternamn: Andersson Mannens adress: Ris Kvinnans titel: Piga Kvinnans förnamn: Maria Kvinnans efternamn: Nilsdotter Grönsten Skee 1811-1844 148602F3 106320 SCB-kod: 148602 SD-suffix: F3 Kön: K Födelsedatum: 1815-11-01 Förnamn: ANNA CATARINA Adress: Hedängen Mannens titel: rbman Mannens förnamn: Anders Mannens efternamn: Andersson Ris Kvinnans förnamn: Maria Kvinnans efternamn: Nilsd Grönsten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Hei Geir og Hanne!Til Geir! Jeg håper at du kan hjelpe meg? Det er svært viktig for meg å finne spor etter Maria.Til Hanne! Du har funnet Maria som gift i Skee. Grønsten viser seg å være Grønstrøm. Som gift bodde de i mange år på båtsmanstorpet Smellen i roten Hedengen i Skee sn..Jeg er ikke den beste på data, men det kunne være interessant å legge inn en kopi av hennes pass ifra 1814. Er det noen som kan rettlede meg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hanne Ludvigsen

Skee 1811-1844 148602F3 117000 SCB-kod: 148602 SD-suffix: F3 Kön: M Födelsedatum: 1823-06-05 Förnamn: NILS Adress: Hedängen Mannens titel: rbman Mannens förnamn: Anders Mannens efternamn: Ris Kvinnans förnamn: Maria Kvinnans efternamn: Nilsd Kvinnans ålder: 30

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hanne Ludvigsen

Dattern sin vielse Skee 1693-1920 148602V6 3765 SCB-kod: 148602 SD-suffix: V6 Vigseldatum: 1837-10-06 Mannens titel: Skomakare Mannens förnamn: Olaus Mannens efternamn: Olsson Mannens adress: Mon S Buar Kvinnans titel: Piga Kvinnans förnamn: Anna Cathr Kvinnans efternamn: Andersdotter Kvinnans adress: Husbo Skee 1845-1889 148602F5 30030 SCB-kod: 148602 SD-suffix: F5 Kön: K Födelsedatum: 1862-06-12 Förnamn: JUSTINA CATHRINA Adress: Norr Buar Mannens titel: f skollärare Mannens förnamn: Olaus Mannens efternamn: Olsson Kvinnans förnamn: Anna Catharina Kvinnans efternamn: Andersdotter Kvinnans ålder: 47 Skee 1816-1920 148602D2 180360 SCB-kod: 148602 SD-suffix: D2 Kön: K Dödsdatum: 1894-11-13 Titel: Hustru Förnamn: Anna Catharina Efternamn: Andersdotter Adress: N Buar Ålder vid dödsfallet: 78 år 11 mån 12 dgr Anhörig 1: Make: Olaus Olsson Skee 1816-1920 148602D2 180390 SCB-kod: 148602 SD-suffix: D2 Kön: M Dödsdatum: 1894-11-24 Titel: Förre skolläraren Förnamn: Olaus Efternamn: Olsson Adress: Norr Buar Ålder vid dödsfallet: 78 år 1 mån 13 dgr

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Hei Hanne! Det er artig å se at du finner Maria og hennes nærmeste etterslekt så kjapt. Olaus og Anna Catharina var mine tippoldefedre. Olaus var skomaker, men ble i ca. 1847 skolelærer i Masslebergsfjerdingen i Skee sn.. Jeg forsøker å finne ut av en gammel historie som ble fortalt av Maria Nilsdotter Grønstrøm for snart 200 år siden til sin mann og deres barn. Hun fortalte at hennes far var en grev Piper i Sverige. Først må jeg finne ut hvor Maria hadde tilhold ifra hun ble født i Karlshamn(Eller på kastellet Frisholmen i Karlshamn) i 1788 og frem til 1813 da hun ankom Skee sn. første gang. Hennes potensielle mor har jeg funnet i Karlshamn, som beskrevet i et av mine innlegg også som senere gift og død, men jeg har ikke funnet legarsmålsdommen enda eller dokumentasjon på at Maria bodde hos sin mor i Karlshamn, Hellaryd eller Åryd i Blekinge. Jeg har for sikkerhets skyld søkt etter Maria som død i Karlshamn frem til moren giftet seg i 1794 i tilfelle av at Maria kunne ha blitt født på Frisholmen Kastell. Den eneste teorien jeg har om hvorfor Maria fikk navnet Nilsdotter var at hennes mor Anna Catharina også ble født før ekteskap ble inngått og mormoren het Catharina Nilsdotter. Mormoren var datter av en nemndmann Nils Erichson i Kinnevald herrad i Kronobergs len.En annen teori jeg har om Maria Nilsdotter Grønstrøm er at hun med 99% sikkerhet må ha vært i privat tjeneste i Karlscrona da hennes ektefelle Anders Andersson Ris ble innrullert til sin første gangs tjeneste som rotebåtsmann der i februar 1813.Jeg har derved to mål i første omgang. Mål en er å finne Maria Nilsdotter Grønstrøm før hun kom til Skee sn. høsten i 1813. Mål to er å finne hvor hennes mor jungfrun Anna Catharina Ekegren ble gravid i juni-august 1787 og legarsmålsdommen.(Ps. jeg har bevis for at hun var i Karshamn den 16. sept. 1787)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Til Geir!Jeg håper ikke du oppfatter min henvendelse som mas, men jeg er spent på om du har ytterligere meninger om saken. For øvrig tar jeg imot all hjelp jeg kan få ifra både Norge og Sverige.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jo, jeg hadde glemt det (ligger riktignok 'i bunken' hjemme i Norge). Er tilbake om en uke, kan du sende en e-post til gkb fulgt av c2i og net med @ i mellom, gjerne på søndag/mandag om 8-9 dager. Rekker det nok dessverre ikke før.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Jeg kontakter deg Geir som du anmoder om.Som jeg sikkert har nevnt tidligere så er saken vanskelig og jeg har et relativt stor hav å søke i selv om jeg har konsentrert meg om Blekinge, Skåne og Småland(Kronobergs len) hittil. Det danner seg noen teorier underveis i mitt søkende, som sannsynligvis ikke holder mål.Det er tenkelig at Anna Catharina Ekegren kan ha vært i tjeneste hos greven Eric Ruuth, som for øvrig var baron, finansminister m.v.. Familien Ruuth sto i nær kontakt med greven Carl Gustaf Piper og hans familie. To av Pipers tre sønner ble gift med hver sin datter av greven Ruuth. Jeg regner med 99% sikkerhet på at begge grevene hadde fast bopel i Stockholm i tidsrommet da legarsmålet ble begått i tiden juni-august 1787. Det var imidlertid ferietid og de kan ha vært på sine slott i Skåne. I 1787 bodde greve Piper i Jakobs førsamling i hus No. 99 i Jacob Større kvarteret Grev Carl Gustaf Piper var en tid ridderhusdirektør og fikk avskjed ifra hovet som overkammerherre i 1788. Jeg har også fått med meg en notis om at greve Ruuth hadde tilhold i Klara førsamling i Stockholm?Det kan være helt tilfeldig, men Anna Catharina Ekegren døpte sin datter for Maria Charlotta, som inneholder navnt fra to av greve Eric Ruuths døtre. Eric Ruuths dødtre, som senere ble gift med hver sin Piper sønn het Ebba Maria, født 8. febr. 1786 og Elisabeth Charlotta, født 26. april 1787.Jeg må søke etter legarsmålsdom ifra Stockholm og for sikkerhets skyld søke i grev Pipers regnskaper som ble ført i Stockholm på den tid for å se om det kan ha blitt bokført utbetaling til jungfrun Ekegren. Regnskapene skal bero i Landsarkivet i Lund under Krageholm slottsarkiv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.