Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Atle Brandsar

[#45223] Hjelp til tyding av forlik frå Skjåk - fortsetjinga

Recommended Posts

Gjest Atle Brandsar

Hei!Freistar på å få lagt ut bileta her...tek ei stund å laste alle bileta på den førre lenkja, så eg opna likesågodt ei ny ei :-)(her er den gamle: Lenke)Legg ved biletet til siste innlegg:

bilete1858.fl. - del 1-a.gif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Nei, dette får nok vente på seg til ein gong maskina mi _vil_ :-P

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Ok, e laskje detta før e svårå ti dein andre trån, men nå skjøna e at du har någå problem mæ upplastingje tå bilde, så da berre vente oss literan, damata.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Jau, e prøvde me at serru, men dø ser ut te at steineildermashina bi nødd'e såvvå på di. Låke saker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Prøva pånytt...

bilete1875.fl. - del 1.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Næi, ræt' någgå så fårtærande! E sænde dø på mæil, e, umm e fæ adræssa di...E du ikkje løtta på å få utlagd adræssa di hær, keinn du sænde o åt me:skuggestrond_ruler [alfakrull] hotmail.com

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

E rekna mæ at dæ va me du meinte, så e ha sent de ein epost privat.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Jauda, du rækna rætt, Aud!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Hipp hurra! DET GJEKK!

bilete1877.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Kanskje eg til og med skulle leggje ut kor langt eg har kome...:70. Anne Gregoriusdatter Brandser med Værge OSivertsen, Iver Haugen____ ____ og som Formynder for Anne Eriksdatter, samt Anne Gregoriusdatter ____ med Curator Torsten Studsnæse, havde indkaldt deres __________ i Boet efter afdøde Gregorius Gjellaug, nemlig Enken Torø Sølfæstdatter med Værge Sølfæst Forberget, Rolf Gregoriussen Gjellaug, Sølfæst Gjellaug, Ole Præstejordet, Amund Kjeken og Torø Gregoriusdatter med Curator Amund Kjeken, angaaende, at der følgelig en under Registeringen efter bemældte Gregorius Gjellaug afsluttet _____________ skat af Sidstnævntes Boe, eller nu af de Indklagede, betales til hver af Klagerne som Fædres og Mødrene-Arv 200 Spd. eller insubsidium at disse af Boets formue erholdt udbetalt den der med Skifte efter Ragnild Hansdatter i 1814 paaladende Arv, forsaavidt ikke dette er skeet, i hvært Tilfælde med Rænter. For Klagerinden Anne Brandser mødte hendes Værge Ole Sivertsen med Skriftlig Fuldmagt, og for Iver Holø sin Søn Lars med lignende Fuldmagt. Anne Gregoriusdatters Curator Torsten Studsnæse mødte personlig. Der O: Sivertsen er ____ i ________ Sag, hva ________ ____ Commisionen, og tilkaldtes i hans Sted Lensmand Andvord. Af de Indklagede mødte Rolf Gjellaug, Sølfest Gjellaug, Ole Præstejordet og Amund Kjeken _____sandig i for Enken Torø Gjellaug mødte hendes Værge Sølfest Forberg dog uden Fuldmagt for Torø Gregoriusdotter mødte hendes Kurator Amund Kjeken ligeledes uden Fuldmagt. Paa Opfordring erklærede de mødende Parter sig tilfredse med at Ole G. Kvale behandler denne Sag som Forligsmægler nægtet han er beslægtet med en af de Indklagede. Anne G. Brandsers Lovværge Ole Sivertsen fremsatte følgende Forligstilbud, at bemældte Anne Brandser avholder utbetalt den hende efter Moderen udlagte Arv, der er falden i 1814, med Renter, og at Søgsmaalet for øvrigt i alle Maader bortfalde for hendes Vedkommende. Sagens Omkostninger maa ilige maade blive hende godtgjordte. dette Tilbud tiltraadtes af Lars I. Hole forsaavidt hans Fader Iver Hole angaaer. Intet Forlig var at opnaae, hvorfor Sagen henvistes til Retten. – Andvord fratraadte og Sivertsen tiltraadte. Andvord Commissionen ____ _____ Ole G. Kvale OSivertsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Godt nyttår, Atle og takk for helsinga! Du må ikkje take det ille opp om eg skriv heile skiftet in extenso sidan det var litt meir å kommentere enn dei opne felta:'70. Anne Gregoriusdatter Brandser med Værge O. Sivertsen, Iver Hole paa egne Vegne og som Formynder for Anne Eriksdatter, samt Anne Gregoriusdatter d. Y. med Curator Torsten Studsness, havde indkaldt deres Medarvinger i Boet efter afdøde Gregorius Gjelloug, nemlig Enken Torø Sølfæstdatter med Værge Sølfæst Forberget, Rolf Gregoriussen Gjelloug, Sølfæst Gjelloug, Ole Præstejordet, Amund Kjeken og Torø Gregoriussdatter med Curator, Amund Kjeken, angaaende, at der følgelig en under Registeringen efter bemeldte Gregorius Gjelloug afsluttet Overeenskomst skal af Sidstnævntes Boe, eller nu af de Indklagede, betales til hver af Klagerne som Fedre og Mødrene-Arv 200 Spd., eller insubsidium, at disse af Boets Formue erholde udbetalt den dem ved Skifte efter Ragnild Hansdatter i 1814 paalodnede Arv, forsaavidt ikke dette er skeet, i hvert Tilfælde med Renter. For Klagerinden Anne Brandser mødte hendes Værge Ole Sivertsen med skriftlig Fuldmagt. Anne Gregoriusdatters Curator Torsten Studsness mødte personlig. Da Ole Sivertsen er Part i nærværende Sag saa fratraadte han Commissionen og tilkaldtes i hans Sted Lensmand Andvord. Af de indklagede mødte Rolf Gjelloug, Sølfest Gjelloug, Ole Præstejordet og Amund Kjeken personlig; for Enken Torø Gjelloug mødte hendes Værge Sølfest Forberg dog uden Fuldmagt. For Torø Gregoriusdatter mødte hendes Curator Amund Kjeken, ligeledes uden Fuldmagt.- Paa Opfordring erklærede de mødende Parter sig tilfredse med at Ole G. Kwale behandler denne Sag som Forligsmægler uagtet han er besvogret med en af de Indklagede. Anne G. Brandsers lovværge Ole Sivertsen fremsatte følgende Forligstilbud, at bemeldte Anne Brandser erholder udbetalt den hende efter Moderen udlagte Arv, der er falden i 1814, med Renter, og at Søgsmaalet for øvrigt i alle Maader bortfalder for hendes Vedkommende. Sagens Omkostninger maa ilige maade blive hende godtgjorte.- Dette Tilbud tiltraadtes af Lars I. Hole forsaavidt hans Fader Iver Hole angaaer. Intet Forlig var at opnaae, hvorfor Sagen henvistes til Retten.- Andvord fratraadte og Sivertsen tiltraadte.Commissionen derpaa hævedes.Andvord Ole G. Kwale O. Sivertsen'P.S. Iver Hole er min tipp-tippoldefar!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Her har Gunnar alt gjort eit glimrande arbeid, men ein liten setning er falt ut:Etter 'For Klagerinden Anne Brandser mødte hendes Værge Ole Sivertsen med skriftlig Fuldmagt', -står det:- 'og for Iver Hole [eller Holø ?] hans Søn Lars med lignende Fuldmagt.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Hei, og tusen takk til både Gunnar og Aud!Berre bra at du skriv heile, då vert også alt retta - og kanskje eg lærer noko av det og! :-)Iver Rasmusson Holø (f. kring 1801) er også min ane, berre tipp-tipp-tipp-oldefar då, med denne rekkja:Iver Holø - Ragnhild Krogstad - Ragnhild Brandsar - Mari Brandsar (g. Ulen) - Kristen Brandsar (og då veit vel du fortsetjinga)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Freistar meg på nytt! (Eg er på langt nær sikker på alle orda, så dykk får taka det med ei klype salt!)'Brandser Lom Aar 1828, den 14de October, blev en lovlig Registrerings og Vurderingsforretning indsadt paa Gden | Brandser, Loms Præstegjeld til Skiager Annex og administreret af mig lænsmand Poul Andvord, for | dermed at godkiænd og med bønlig lade __ E___ _____ hved faste som løse Ejendele der som for om Lov siden med dødenes | gang en Mand Christen Olsen sig maatte hand efterladt, alt i Håndagt til et paafølgende lovligt arveskifte mellem | den Afdødes Hustrue Marie Torstensdr. paa den ene side, og deres i et sammen _____det Egteskab avlade Børn og Livs | arvinger paa den anden side, hvilke sidstnævnte af Navn og Alder bleve opgivne at være. 1 den ældste Søn Ole | Christensen, fuldmyndig. 2. Den anden Søn Hans Christensen, ligesaa. 3. Den trædie Søn John Christensen 22 Aar gl. | 4. Den fjærde og yngste Søn Tosten Christensen 12 Aar gl. 5. Den elste Piken Live Christensdr., ugift. Samtlige | Børn og Arvinger ved Forretningen tilstede, ligesom og for at paasædde___ ____ og ____ som intv_____ Vær | ger Hans Forberget og Jon Rudser. ______ Enken Marie Tostensdr. med antagen og nu tilstedeværen | de Værge Ole Hansen Bøÿe, ærklærede at det er _______ Enkens fulde og faste Hensigt med av | nærværende Skifte tillige at ____ det sande efter loven tilkommende salg _____ komme under Skifte | og deele imellem før opgivne Børn og Arvinger saa at hun intet vil _____ deraf forbehold uden for ad hun | _____ gjengeligt maatte behøve og tiltrenge, med det sig af Gaarden og _________ udtagede Føderaad. –'

bilete1890.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Fyrst tusen takk til Aud i (13) for vakne augo! Det var ikkje meininga å utelate noko!Så til det siste:'Brandser, LomAar 1828, den 14de October, blev en lovlig Registerings og Vurderingsforretning nedsadt paa Gden Brandser, Loms Præstegjeld til Skiager Annex og administreret af mig Lensmand Poul Andvord, for derved at geskrive[?] og vedbørlig lade taxere saavel hvad faste som løse Ejendele den her for en Tid siden ved Døden afgangne Mand Christen Olsen sig maatte have efterladt, alt i Hensigt til et paafølgende lovligt Arveskifte mellem den afdødes Hustroe Marie Torstensdt paa den ene Side, og deres i et sammenbundet Egteskab avlede Børn og Livsarvinger paa den anden Side, hvilke sidstnævnte af Navn og Alder bleve opgivne at være. 1. Den ældste Søn Ole Christensen, fuldmyndig. 2. Den anden Søn Hans Christensen, ligesaa. 3. Den tredie Søn John Christensen 22 Aar gl. 4. Den fjerde og yngste Søn Tosten Christensen 12 Aar gl. 5. Den eneste Datter Live ChristensDr, ugift. Samtlige Børn og Arvinger ved Forretningen tilstede, ligesom og for at paasee disses Tarv og Bedste som int[e]rims Værger Hans Forberget og Jon Rudser. Sterboe Enken Marie Tostensdr med antagen og nu tilstedeværende Værge Ole Hansen Bøye, erklærede: at det er Sterboe Enkens fulde og faste Hensigt under nærværende Skifte tillige at lade det hende efter Loven tilkommende halve Boe komme under Skifte og Deele imellem før opgivne Børn og Arvinger saa at hun intet vil have sig deraf forbeholdt uden hvad hun uundgjengeligt maatte behøve og tiltrenge med[?] det sig af Gaarden og Arvetomten udtagne Føderaad.-'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Mange takk for endå meir god hjelp!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Litt flisespikkeri på morgonen: 'geskrive' skal kanskje vera 'opskrive' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

(18) Pling! Klart det! Som han sa mannen: 'To Smalehoveder er bedre en eet'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.