Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Frode Johansen

[#45335] Når Kirkebøkene er ferdig Skannet er det planer om å skanne andre kilder da ?

Recommended Posts

Gjest Jan Frode Johansen

Når Kirkebøkene er ferdig Skannet er det planer om å skanne andre kilder da ? mvhJan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bent Vangli

Hei. Jada. Etter kirkebøkene kommer det tinglysningsdokumenter. Da er det snakk om ca 5-6 millioner bilder. Forberedelsene for dette er startet, men det vil nok ta en del tid før noe lanseres. Framdriften er helt avhengig av ressurstilgangen, som ikke akkurat er overveldende ;-). Likevel har vi tro på at mye vil skje i løpet av 2007 på dette området. Mvh Bent

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Kanskje vil skulle sponset Arkivverket med kronerulling?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Warberg

Etter kirkebøkene er det tinglysningsarkivene, dvs. pantebøker og panteregistre fra før 1935, som blir Arkiverkets neste, store publiseringsprosjekt. Rundt regnet omfatter tinglysningsarkivene før 1935 5 millioner bilder, hvorav det aller meste ligger på mikrofilm allerede. Så valg av teknologi blir det samme som for kirkebøkene; skanning fra mikrofilm. Prosjektet er støttet av Høykom, noe som har gitt oss rom for å øke skannerkapasiteten. De første 200.000 bildene er allerede skannet inn. Prosjektering og utvikling pågår og vi regner med å ha klar en brukerløsning i løpet av våren. I motsetning til kirkebøkene, hvor vi legger ut bøker fra hele landet kontinuerlig, vil dette prosjektet være mer geografisk orientert. Vi kommer til å ta for oss embete for embete, fylke for fylke. På samme måte som kirkebøkene blir dette et samspill mellom Riksarkivet som skal produsere bildene og statsarkivene som skal indeksere og publisere bøkene. Vi tar sikte på å sluttføre hele prosjektet i løpet av to år.Videre har vi ytterligere 8 mill. bilder på mikrofilm som vi ønsker å digitalisere/publisere innen 2014. Det materialet som vil være dekket av dette er skifteprotokoller, tingbøker, matrikler, lensregnskaper, militære ruller, for å nevne noen. Vi har ikke foreløpig lagt noen innbyrdes prioritering på dette materialet, dvs. hva og i hvilken rekkefølge dette vil komme ut når vi er ferdige med både kirkebøker og tinglysningsmateriale.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Første fase av det som har med tinglysningsarkivene å gjøre er vel da beskrevet her LenkeDet har tidligere vært snakk om at antall mikrofilmede sider er ca 20 millioner. Det som listes opp over summeres opp til ca 15 millioner sider. Betyr det at det er visse typer materiale (5 millioner sider?) som ikke vil bli lagt ut innen 2014 - evt. hvilke?Regner du to år fra nå, eller fra prosjektstart en gang i 2006?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Warberg

Takk Geir, for lenken som gir ytterligere informasjon om tinglysningsprosjektet. 20 mill. er et brutto antall estimerte bilder (sider) i mikrofilmsamlingen totalt. Mange protokoller og -rekker er imidlertid filmet mer enn èn gang. Trekker vi fra disse, lander vi på 15 mill, som netto. Prosjektet har som målsetting å kunne sluttføres pr. 31.12.2008.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Selv takk Svein. Nå er det vel sjelden at IT rasjonaliseringsprosjekter klarer å realisere de forventede gevinster fullt ut, men hvis man klarer å spare inn noe bortimot 11 årsverk ved å legge ut materialet på web så blir vel dette prosjektet tjent inn ikke lenge etter at det avsluttes (gjetter jeg på). Ikke dårlig. Vi kan jo håpe på at noen av disse årsverkene på sikt kan settes inn på digitalisering.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Jeg vet ikke om jeg oppfatter dette riktig. Er det så at hele tinglysningsmaterialet skal være ute innen utløpet av 2008, eller bare materialet fra de tre nevnte statsarkivene? Og er det meningen at hele arkivverkets beholdning av tinglysnigsprotokoller, skifteprotokoller, soldatruller, tingbøker, lensregnskaper osv. skal være ute i løpet av 2014?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Warberg

Ja, Per Helge, du har oppfattet dette helt rett; tingslysningsmateriale for hele landet 2008 og resten av mikrofilmsamlingen 2014. Så du har mye å se frem til i årene som kommer!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Med en så lys fremtid er det bare å kjøpe solbriller! Men siden mennesket aldri blir fornøyd, og jeg ennå ikke har fylt 40: Er det noen som har tenkt tanker om hva som kan skje etter 2014?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Thompson

1.Jeg savner digitaliserte kirkebøker Fra Halse i Vest Agder for årene 1873 til 1876. Kommer de?2. Kommer årene før 1830 å digitaliseres, og når kan de ventes?3. Når kan kirkebøkene fra 1917 og fremover ventes?4. Kommer skattematrikklene å digitaliseres? Der bør det finnes mye informasjon!Med vennlig hilsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

1) Ja, de kommer før eller senere.2) Ja, de kommer før eller senere.3) Se Lenke4) Aner ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Warberg

Kommentar til 4. i innleggene ovenfor:Skattematriklene gir, i tillegg til tinglysningsmaterialet, rik eiendomsinformasjon. Vi har tanker om at noe av dette,iallfall det mest sentrale materialet, kan digititaliseres og legges ut i tilknytning til tinglysningsmaterialet, men vi har ikke konkretisert dette nærmere ennå. Det vil evt. gjelde Landkommisjonsens jordebøker 1661, Matrikkelen 1665-66, de sk. prøvematriklene 1723, Jordavgiften 1802 og Hovedmatrikuleringskommisjonens protokoller 1819-1845. Senere matrikler, dvs. 1886 og 1903 er trykt og delvis digitalisert utenfor Arkivverket. Før 1660 finner vi skattematrikler i lensregnskapene, som uansett er prioritert for fremtidig digitalisering fra mikrofilm.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Arne Svendsrud

Hva med Folketellingen for 1875, den er så vidt jeg vet på Mikrofilm men vil den bli skannet og lagt ut her?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Harald Dahl

Vedr. folketellingen for 1875. Hvis du klikker på 1875 øverst på denne siden, vil du finne folketellingen her på nettet. Men det er vel direkte skanning av orginalene du helst vil se, slik det er gjort med kirkebøkene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Nettutgaven av FT1875 dekker ikke hele landet, bl.a. er ikke Buskerud med i det hele tatt, så det er nok flere enn Odd Arne Svendsrud som ville gledet seg dersom den ble scannet (ja, den er mikrofilmet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gausdal

Svar til (10): Parallelt med at vi digitaliserer mikrofilmene, vil vi avvikling mikrofilming av kilder og komme i gang med å digitalisere arkivmaterialet direkte. Vi planlegger en slik overgang allerede i år. Det vil gjøre kildene raskere tilgjengelig for brukerne (i farger). I prinsippet skal vi derfor ha lagt bak oss mikrofilmdigitaliseringen når vi kommer til 2014. (Evt. med unntak av arkiv som er avlevert på mikrofilm.)Svar til (14) og (16): Folketellingen 1875 vil bli digitalisert fra mikrofilm eller tastet inn på samme måte de andre folketellingene i Digitalarkivet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfinn Kjelland

Vi har òg ei folketeljing frå 1891 som så vidt eg veit ikkje er mikrofilma. Eg reknar da med denne blir vurdert for digitalisering utan mikrofilming? Det er eit relativt langt sprang mellom 1875 og 1900, så tilgang til 1891-teljinga vil vere nyttig.Elles eit teknisk spørsmål: det er vel slik at den direkte digitaliseringa vil bli gjort i form av avfotografering med digitalkamera (utan blits), ikkje skanning? For det går vel både raskare og er meir skånsamt med originalstoffet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gausdal

Folketellingen fra 1891 vil nok bli digitalisert uten mikrofilming. Tellingen er med på listen over prioritert materiale.Når det gjelder valg av utstyr, så regner vi med å bruke spesielle skannere med samme funksjonalitet som et mikrofilmkamera. Skanningsenheten er plassert over arkivsaken, og skanningen kan dermed foregå med informasjonssiden vendt opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Det er nevnt at vi muligens vil se det første tinglysningsmaterialet på nett i vår eller til sommeren. Er det noe nytt om dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gausdal

Det er foreløpig for tidlig å si når materialet kan komme på nett. Tjenesten vil neppe finne noen endelig form før over sommeren, men det er mulig det kan komme noen testløsninger før det.Vi har så langt digitalisert litt mer enn 600 000 bilder, og indekseringen er så vidt kommet i gang. Vi har så vidt kommet i gang med å utvikle programvare for fremvisning og blaing i bildene, men tror vi kan få noe klart før sommeren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Kjempeflott! Takk skal du ha. Håper skannerne ikke går varme ... det er et stykke til 5-6 millioner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Vil denne indekseringen gå utover indekseringen av kirkebøker. Ser at det blir indekserert under 20 pr. dag nå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Gausdal

Indekseringen av tinglysingsmaterialet vil neppe få noen vesentlig innvirkning på indekseringen av kirkebøkene. Det er bare tre statsarkiv som deltar i tinglysingsprosjektet i 2007. Det er statsarkivene i Bergen, Kongsberg og Hamar, som må finne ressurser til begge prosjektene inntil kirkebøkene er ferdig indeksert. Statsarkivene i Bergen og Kongsberg er kommet langt med indekseringen av kirkebøker (hhv 77% og 92% av alle bøkene), og Statsarkivet i Hamar får nå indekseringsstøtte fra Riksarkivet. De øvrige fem statsarkivene kan konsentrere seg om å få ferdig kirkebøkene i år, som planlagt, slik at de er klare til å indeksere tinglysingsmaterialet fra sine respektive distrikter i 2008 og 2009.Det vil kunne være litt ujevnt tempo på indekseringen i perioder. Det er mange faktorer som skal virke sammen. Men det har høy prioritet å følge opp og legge til rette for at indekseringen kan skje raskt og effektivt, slik at vi blir ferdig i år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Når kan vi regne med å kunne søke i tinglysningsmaterialet, og hvordan går det med skanning/indeksering?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.