Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Per Holte Rosenkilde

[#45352] Sogneprest i Etne Hans Kamstrup (c 1648 - 1712)

Recommended Posts

Gjest Per Holte Rosenkilde

Hans Olsen Kastrup er stamfar til Kamstrup-familien i Norge.Claus Winther Nitter har forsket på familien, og utgitt et hefte om den. Han mente at Hans var født i Karmstorp Foss sogn i Bohuslen (nesten midt i raset) som sønn til leilendingen Ole Hansen og Martha Ingebrigtsdatter. Her er et kort sammendrag av hva han skriver videre:'Det berettes at gutten viste uvanlig stor interesse for lesning, men at foreldrene ikke ville la ham gå i skole. I 1664 rømte han og gikk på latinskole i Kungelv. Han fortsatte i Helsingør og ble student i 1671. Immatrikulert i København i juli samme år under navnet 'Johannes Kamstrupius'. Teologisk embetseksamen 21. april 1675.Skipsprest i den danske flåten fra 28. juli 1675. Han overvar flere sjøslag. I juni 1681 ble han kalt til Ribe som prest ved Hospitalet og fro-predikant ved Domkirken. 10. juni 1682 utnevnt til sogneprest i Etne. I 1690 kjøpte han Kambo i Etne, og sørget senere for at den ble sikret for hans enke, ved gavebrev.Han ble enkemann to ganger, og ble overlevd av sin siste kone, Hedvig Elisabeth Steen. Første kone het Kirsten Hansdatter Rosenfeld. De ble gift 28. febr. 1678, hun døde i 1679. De hadde to barn som døde som små, navnene er ikke kjent. Annen gang gift med Ellen Mogensdatter 20. mars 1680. Hun døde 6. april 1696. De hadde ni barn i ekteskapet, men bare navnet på 7 av dem er kjent. Tredje ekteskap ble inngått 1. sept. 1697. De fikk 7 barn, men bare navnene på de fire som levde ved skiftet er kjente. Hans Kamstrup døde i Etne 23. nov. 1712.'Jeg er usikker på identifikasjonen av foreldrene hans i Nissens bok, den virker ikke 100% pålitelig. Første omtalte bruker av Karmstorp i gårds- og slektshistorien for Foss sogn het også Hans Olsson, og var kronologisk samtidig med presten. Historien om at han skulle begynne på latinskole i Kungälv 4 år etter den svenske okkupasjonen og likevel kunne fortsette i Helsingør virker også noe utrolig.For ordens skyld, de senere generasjonene i Kamstrups bok er forbilledlig behandlet.Er det noen som har sett på Hans Kamstrups opphav? Wiberg gir ingen spor. Jeg er også på jakt etter kone nr. 2, Cecilie Mogsdatter, en sølvskje i boet med initialene M.L.S.E.N.D. kan gi en pekepinn (initialene kan f.eks. stå for Mogens Larssøn, Else Nielsdatter).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Det er riktignok en gammel bok, men kanskje du kan finne noe her: Bergen stifts biskoper og prester av J.F.Lampe Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Er du interessert i det som står i Etne-soga, eller har du det? Der er i og for seg ikke noe nytt. Når det gjelder opphav står det kun at han 'etter tradisjonen' var sønn av en storbonde i Båhuslen. Dette betyr at Dyrvik ikke har funnet sikre kilder for dette.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Takk for tilbakemeldinger. Jeg ser at Nitter og Lampe har endt opp med samme foreldrepar og samme fødselsdato.Jeg er fortsatt litt utrygg på identifiseringen. Ole på Karmstorp var definitivt ingen storbonde, bare en vanlig leilending - men kan selvfølgelig være 'oppgradert' i tradisjonen senere. Mer alvorlig, dersom Hans var en flyktning fra Bohuslen kunne han sikkert studere til, og bli prest i Danmark-Norge, men kunne han bli skipsprest i Marinen?Et annet punkt som virker litt pussig, er at Hans skal ha besøkt sine foreldre som ferdig utdannet prest. Riktignok gjenerobret Danmark Bohuslen for en kort periode mens han var skipsprest, så det er ikke umulig, men virker litt usannsynlig.Svaret på spørsmålene mine ligger neppe i Etne, men i Sverige eller Danmark. Dessverre er ikke Munkedalsområdet blant de delene av Bohuslen jeg har særlig greie på.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

I følge Dyrvik (1972) var Hans i Skive på Nordjylland fra ca 1679 til han reiste til Etne i 1682. Det skulle indikere at Cecilie Mogensdtr kan ha vært fra Skive.En annen ting som jeg synes er rart er at dersom han var fra Kamstorp (Fjällbäcka), hvorfor skulle han da endre navnet til Kamstrup (Roskilde)....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Nei, det spørs om ikke Lampe og Nitter har blitt lurt av navnelikheten sammen med at en Ole Hansen på Karmstorp fikk en sønn Hans i 1648.Gitt at Dyrvik hadde rett i opphav i Bohuslen synes jeg denne historien virkker rimeligere: Ole storbonde rømmer Bohuslen når sveskene tar over og slår sg ned i Kamstrup i Danmark (i tillegg til Kamstrup utenfor Roskilde skal det visstnok finnes et par steder md samme navn på Jylland, men siden han tok latinskole i Helsingør er nok Roskilde rimelig). Som hypotese kan det muligens gi noen tråder å nøste i.Dyrviks opplysning om Skive var ny for meg, og var et godt tips. Han kan imidlertid ikke ha vært i Skive helt til 1682, stillingen i Ribe er omtalt i Wiberg (uten at det svekker sannsynligheten for at Cecilie var fra Skive)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Forøvrig var Hans en svært velholden mann da han kom til Etne i 1682, og han begynte straks å sette penger i jordegods. Da han gikk bort i 1713 var buskapen på 28 storfe, 46 småfe og 8 hester. Han eide 2 vengebåter og et nøst. Boksamlingen ble verdsatt til 28 rdlr og han eide 4 kakkelovner.Det kan også nevnes at da han kom til Etne i 1682 betalte han 30 rdlr av egne midler til leilendingen på enkebruket på Matskår for å få han til å flytte og overgi plassen til Karen Krag Winberg, enken etter Hans' forgjenger Abel Gjertsen Winberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Selv om han levde i en urolig tid, kan han vel som skipsprest neppe ha fått så mye prisepenger at han kunne kalles svært velstående.Da må det enten dreie seg om arv etter foreldrene (noe som vanskelig kan kombineres med bakgrnn i Bohuslen) eller penger fra et av de to første ekteskapene hans. Første ekteskapet er lite trolig, men ikke umulig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Er det mulig at det kan finnes skifte etter første hustru i Danmark? I Geistlige skifter i Bergens stift finnes det kun etter Hans og hans siste hustru, Hedvig. Men det skal vel ha blitt skiftet etter Cecilie da hun døde i 1696 også, og senest ved nytt ekteskap ca 1700, dette for at Hans kunne inngå nytt ekteskap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ser også at det er avvikende etternavn på første hustru; Dyrvik nevner henne Kristine Rosenberg (ikke Rosenfeldt).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg må innrømme at jeg ikke har dobbeltsjekket navnet hos Nitter, jeg har hatt fokus på min egen ane Cecilie. Men jeg har merket meg at Nitter gjør henne til datter av en amtsråd Hans Rosenfeldt, og dersom det er den personen jeg var borti en gang, var han lovlig ung til å ha en datter å gifte bort i 1678 - det var nok en grunn til at jeg ble usikker på hele historien.Nitter snakker om to barn fra første ekteskap, mens Lampe bare hadde registrert ett.Jeg har ikke fått lett etter noen skifter i Danmark etter første kone. Mer mystisk er det at skiftet etter Cecilie er borte. Dessverre har jeg mistet forbindelsen med den danske kontakten jeg hadde, som var oppsatt med Wiberg.Som en foreløbig konklusjon kan en vel si at min skepsis var berettiget, og at her er det behov for mer graving.mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Opplysningene om Hans Olsen Kamstrups liv og opphav er også gjengitt av Finne-Grønn (NST 3, 1932, s. 314). På grunn av ordvalget og alle detaljene er det nærliggende å tro at opplysningene må stamme fra en biografi, enten av ham selv eller av sønnen Ole Kamstrup. E. A. Thomle omtaler også kort denne familien (PHT 1:3, 1882, s. 236), ledsaget av den kryptisk referansen «(cfr. O. Kamstrup, Trifol. metr., Funeral., 211.)». Via Ehrencon-Müllers forfatterleksikon kommer det fram at tittelen er «Trifolium metricum, eller Een Samling af adskillige poetiske Sager udi 3de Sectioner, indeholdende een Deel Miscellanea, Inscriptioner, latinske og danske Brude- og Liig-Vers, ved adskillige Leyligheder udgivne, og nu effter fornemme Liebhaberes Begiering til Trycken befordrede ved Ole Camstrup, Kiøbenhavn 1739.» Se her: Lenke . På Nasjonalbiblioteket må den antakelig forhåndsbestilles og man får se i den på håndskriftsamlingens lesesal (i 1. etasje). Det kan nok være forsøket verdt å se nærmere på denne bokas side 211. Det er godt mulig at opplysningene om Hans Kamstrups liv og opphav kan verifiseres der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Takk til Randi Rostrup for godt innspill. Nå har jeg en tråd å nøste i.mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg har nå gått gjennom Nitters hefte på nytt, of svinger i retning av å tro mer på ham.Han har brukt Lampe som utgangspunkt, og dermed også den biografien som de andre har benyttet. Men han har tydeligvis prøvd å komme ett skritt videre, ved å prøve å lokalisere hvor i Bohuslen han ble født, og da festet seg ved Karmstorp.Det er flere indisier på at han har hatt rett: I 1624 og i 1626 ble gårdsnavnet skrevet Kamstrup! Men som Nitter bemerker, det kan like gjerne være fordi en dansk embetsmann skrev skattemanntallene.Hos Lampe het foreldrene Ole Camstrup og Martha Engebretsdatter. Av skattemantallene som Nitter hadde gjennomgått, het brukeren i 1638 Hans, 1644 Ole Hansen, 1672 Oluf Hansson (trolig samme person). 1673-1675 ikke oppført. 1680 er bruket delt, Oluf og Engelbret. 1700 Engelbret og Engelbret Olsson.Kirkebøkene for Foss er bevart tilbake til 1688. De finnes i digitalisert utgave på 'Glimten'. Jeg har tatt en rask titt på den, og den første Engelbret-en het Engelbret Hansson. Engelbret Olsson giftet bort en datter i 1716, og det blir besnærende nær å utnevne ham til en yngre bror til Hans Kamstrup, gitt alder og morens patronym. I de eldste oppføringene i kirkebøkene skrives Karmstorp som enten Kamstorp eller Kampstorp.Tilbake til Nitter: Han oppgir Kallsprotokolen for Etne som kilde for opplysningen om at han i 1664 rømte for å gå på latinskolen i Kungälv, og at han i 1667 kom til latinskolen i Helsingør. Han ble immatrikulert i juli 1671 ve Københavns Universitet som 'Johannes Kamstrupius'.Han gir en referanse til utnevnelsen i Ribe, nemlig side 609 hos Wiberg. Den må vi ha oversett da vi så på den saken. Er det noen som har Wiberg i hylla og mulighet for å slå opp?Ellers ser det ut som om det er kallsboken for Etne som kan gi den endlige bekreftelsen på om Ole på Karmstorp er identisk med Hans Kamstrups var Ole Camstrup, i alle fall om den sier noe om hvor Hans rømte fra.mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Per,Jeg har gått gjennom Etne-soga I og II, men kan dessverre ikke se at S Dyrvik har nevnt Kallsprotokollen for Etne noe sted der. Men kanskje man kan få gjort et oppslag i den ved henvendelse til SAB ved Nedrebø.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.