Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Torkild Knudsen

[#45381] Slekta til Marit Rasmusdatter Svenø i Fræna Hun var født ca .1766

Recommended Posts

Gjest Torkild Knudsen

Jeg søker etter opplysninger om Marit Rasmusdatter Svenø sin familie. Hun var gm Knut Olsen Holseters. Denne Knut Olsen Holseters far er oppgitt å komme fra Vestnes Otting og da er det kanskje heller ikke urimelig at slekta til Maret kan ha røtter utenfra (jeg har begynt å få det inntrykket etterhvert, at innflyttede slekter gjerne har god kontakt med andre innflyttede). Det er endel forbindelser mellom flere av folka, som brukte Svenø, og folk i Sunds Otting. 1741 Skifte etter Marit Asmundsdatter Svenøen. Enkemann Lars Nilsen. Barn: gl.Marit Larsdatter, ung.Marit Larsdatter. Disse er vel neppe i slekt med Marit Rasmusdatter Svenø, men jeg tar dem med for oversiktens skyld.1752 Skifte etter Knut Rasmusen Svenøen. Enke Guri Knudsdatter. Barn Halvor Knudsen formynder Erik Rasmusen ....?, Knut Knudsen formynder Nils Rasmusen Blø, Berit Knudsdatter formynder Erik Rasmusen .....?, Ane Knudsdatter formynder Nils Rasmusen Blø.Militær-rulle Svenø: Erik Rasmusen f.1724 på Blø i Sunds otting, Peder Trondsen f.1720 på Røset (eller er det Løset?),Anders Lassesen f.1724 på Hoel,Lars Trondsen f.1713 på Hegdahl.Unge mandskaper under 16 år: Peder Andersen f.1762,Rasmus Eriksen f.1774 på Kvalsnes,Lars Pedersen f.1775,Ole Rasmusen f.1764,John Rasmusen f.1773,Knut Rasmusen f.1776,Disse tre siste var vel barna til min forfar Rasmus Olsen Svenøen.Skattematrikkler for Svenø:1727 1)Nils 1-2-0, 2)Lars 1-2-01734 1)John, 2)Lars (Nilsen)1739 1)John Ingebrigtsen og Knut Rasmusen ser ut til å bruke sammen 1-2-0, 2)Lars (Nilsen) 1-2-01748 1)Arne, John (Ingebrigtsen), Knut (Rasmusen) 1-2-0, 2)Anders Larsen 1-2-01762 Ekstraskatten for Svenø:1)Anders Larsen (Lassesen) gm Marit Larsdatter med barna Nils og Lars Anderssønner2)Knut Pedersen gm Marit Larsdatter Disse var sikkert gift med hver sin datter av Lars Nilsen Svenø nevnt ovenfor.3)Lars Trondsen gm Johanne .......?4)Rasmus Olsen gm Marit Johnsdatter som hadde hos seg boende John Ingebrigtsen og Mali Knudsdatter (disse var nok ganske sikkert foreldre til Rasmus Olsens hustru Marit Johnsdatter).Matrikkel Svenø 1766:1a)Rasmus (Olsen) 0-2-12, 1b)Lars (Trondsen) 0-2-12. 2)Anders (Larsen eller Lassesen fra Hoel i Fræna) 1-2-12I en ekstrarulle (militærrulle) er det nevnt at Ingebrigt Johnsen på Refshol er født 1719 på Svenøen. Skulle tro at han er sønn av John Ingebrigtsen, som 1734 og utetter er bruker av en part av Svenø. Da blir i såfall spørsmålet hvor John Ingebrigtsen oppholdt seg i 1719 siden john ikke er nevnt, som bruker der da.Dette må være den Ingebrigt Johnsen Refshol, som er bruker på det ene bruket på Refshol i ekstraskattemantallet 1762 og er gm Sigri Eriksdatter og har barna Knut, Erik, John Ingebrigtsønner. Det kunne være fristende å anta at denne Ingebrigt Johnsen er sønn av John Ingebrigtsen Refshol (bruker på Refshol iallefall 1707 til 1727), men jeg tror ikke det. Sistnevnte John Ingebrigtsen Refshol f.ca.1682 tror jeg var sønn av Ingebrigt (Olsen) Refshol f.ca.1617 og Gjertrud Johnsdatter (skifte 1710) og må ha vært far til Rasmus Johnsen Gammelseter (stesønn av Mads Knudsen Refshol, som jeg har nevnt i ett annet tema). Rasmus hadde når han døde ca.1776 ingen igjenlevende søsken. Dette må da bety at Ingebrigt Johnsen Refshol 1762 sannsynlighvis er sønn av John Ingebrigtsen Svenø og at denne John Ingebrigtsen Svenø ikke er sønn på Refshol, men må komme annetsteds fra. Den eneste John Ingebrigtsen jeg kan finne 1701 i Våge otting er John ingebrigtsen, som er tjenestedreng på Refshol og sikkert sønn av Ingebrigt Olsen Refshol og senere far til Rasmus Johnsen Gammelseter og kan da ikke være identisk med John Ingebrigtsen Svenø. Hvis John Ingebrigtsen Svenø allerede hadde en sønn født 1719 skulle han vel være nevnt i 1701 hvis da ikke sønnen Ingebrigt kanskje var en sønn han fikk før han giftet seg i meget ung alder. Som en ser ovenfor er det mye kontakt mellom brukerne på det ene bruket på Svenø og folk i Sunds otting. Kan det være at både John Ingebrigtsen og hustru og svigersønnen Rasmus Olsen (jeg mener å ha sett at han er født ca. 1730) alle kommer i fra området rundt for eksempel Blø eller eventuelt Hegdahl?Hvordan ligger det an med bygdebøker Fræna, som omhandler Svenø? Det kunne vært interessant å vite hva bygdebokforfatteren vet om denne slekta på Svenø.Dette ble uoversiktlig, men jeg håper det er forståelig og at kanskje andre har interesse av denne slekta også eventuelt bidrag

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Marit Rasmusdatter er såvidt nemnt som mor til Anne Andersdatter Svenøy i Gard og slekt i Fræna bd. I s. 63 av Anne Holen Helseth.Far er Anders Pedersen Hol.Desse tre er kanskje dei ein finn herLenkeMen går ein ut frå fødselsåret 1766, tenkjer du kanskje på Marit Rasmusdatter g. m. Lars Pedersen under garden Svenøy. Ellers står berre gardane Holen, Nøsen, Ukkelberg og Lindset omtala i nemnte bok. Boka er gjeve ut i privat regi.Dei 'offiselle' bygdebøkene for Fræna har kome med eit band, litt utradisjonelt har dei teke til med bd. II. Johan Julnes er forfattar. Om Svenøy er med der veit eg ikkje, - men trur det ikkje.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Bjerkevoll

Den Nils Rasmusen Blø som er omtalt er vel Nils Rasmusen Blø f 1726. Brukar på Blø, Midsund. Han hadde en bror Erik som var gift med Guri Olsdtr. De bosette seg først på Vågøya i Frena, senere på Svenøya. Erik var skulemester.Kilde Midsund II, Johan Julnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut R Sande

Band I og band III i bygdebøkene for Fræna vil truleg foreligge i 2007, mest truleg mot slutten av året. Band I vil omfatte Bjørnsund. Eg har forstått det slik at band III mellom anna vil omfatte gardane Aas, Løset, Groven, Håset, Svenøy, Beøy, Aurestranden, Valle, Nygardsvoll og Hestad.Knut R Sande

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

No er det lenge siden jeg mente å finne at Knut Olsen Holseters hustru Maret Rasmusdatter var fra Svenø. Hun må iallefall ha vært enke når hun giftet seg med Knut Olsen (hun var jo gm Lars Pedersen i 1801) hvis hun skulle være datter av Rasmus olsen Svenø og være gift med Knut Olsen Holseter noe som vel skjedde ca. 1804. Kanskje noen har kirkebøkerne og kan bekrefte det?Det er påfallende at det er så mange brukere på Svenøy fra Sunds otting på denne tida. Det at navnet Rasmus brukes her er vel også en pekepinn om at det kan være slektskap mellom Rasmus olsen Svenø og disse karene fra Blø og Hegdahl.Ingebrigt Johnsen var som tidligere nevnt oppgitt født i Svenøen 1719. Dette trenger jo ikke absolutt å bety at han var virkelig født der på stedet da. Det spørs om ikke familien John Ingebrigtsen med kone Mali Knudsdatter og barna Ingebrigt Johnsen f.ca.1719(senere Refshol) og Marit Johnsdatter (senere gm Rasmus Olsen ) kan ha flyttet dit flere år etter at barna var født, men at de fra da av voks opp i Svenøen. Det store spørsmålet er jo fra hvor John Ingebrigtsen Svenø kommer fra. Siden sønnen (får gå utifra at de virkelig er far og sønn) er født ca.1719 skulle en jo tro at faren var såpass gammel at han ville dukke opp i mantallet 1701. En slik John Ingebrigtsen som kan passe inn finnes ikke i Fræna 1701. Følgende skifter bekrefter familieforholdene til Ingebrigt Johnsen Refshols kone Sigri Eriksdatter.1753 Skifte etter Erik Christiansen Refshol. Enke Marit Asmundsdatter verge Erik Lassesen StavikBarn: Kari Eriksdatter gm...., Siri Eriksdatter gm (Ingebrigt Johnsen Refshol), Marit Eriksdatter gm (Nils Knudsen Julset), Ingri Eriksdatter 29år formynder Nils Knudsen Julset, Ane Eriksdatter 15år formynder Mads Knudsen Refshol. Det som står i klemmene har jeg tilføyd.1807 Skifte etter Ane Eriksdatter Lindset. Enkemann Zakkarias Larsen Lindset.Arvingene til Ane Eriksdatter var hennes søsterbarn og deres barn:a) den avdøde søster Kari Eriksdatters 2 barn: Erik Olsen myndig, Ane Eriksdatter gm Lars Andersen Svenøen. b) den avdøde søster Siri Eriksdatters 4 barn: John Ingebrigtsen Refshol, Knut Ingebrigtsen Nøre Bjørnsund, Mads Ingebrigtsen i Molde, Gunhild Ingebrigtsdatter gm Asmund Nilsen Beøen. c) den avdøde søster Marit Eriksdatters 8 barn: Knut Nilsen som bor på Skarvik i Meeks tinglag på Nordmøre, Asmund Nilsen myndig, Nils Nilsen Julset, Ingebrigt Nilsen myndig og oppholder seg i Kristiansund, Christi Nilsdatter gm Jakob Larsen Nøre Bjørnsund, Siri Nilsdatter gm Jens Knudsen Grødhol?, Marit Nilsdatter som er død men haren datter Kari Christophersdatter 22år formynder John Ingebrigtsen Refshol, Marit nilsdatter som er død men har barna: Ole Arnesen Hoel, Lars Arnesen 23år med curator Lars Arnesen Svenø, Synef Arnesdatter 27år med formynder Edwart Olsen Eidem, Ane Arnesdatter15år med formynder Arne olsen Skarsbø, Martha Arnesdatter med formynder Knut Pedersen Hoel. I ekstraskatten 1762 er det to familier på Refshol:1) Ingebrigt Johnsen gm Sigri Eriksdatter med barna Knut , Erik, John Ingebrigtsønner. De har også Marit Asmundsdatter boende hos seg, som nok er kona Sigri sin mor.2) Mads Knudsen gm Margrethe Lassesdatter.Det er jo svært interessant at navnet Mads dukker opp her. Etter all sannsynlighet er det oppkalling etter en forfar til Mads Ingebrigtsen.No kjenner en jo sannsynlighvis alle besteforeldra til Mads Ingebrigtsen nemlig: John Ingebrigtsen Svenø, Mali Knudsdatter, Erik Christiansen Refshol, Marit Asmundsdatter. Jeg har så smått begynt å gruble på om Mali Knudsdatter kan ha vært en søster av Mads Knudsen Refshol f.ca 1705. Jeg har tidligere i ett annet Tema antatt at Mads kunne være en sønn av Knud Pedersen Jendem (Skjerpen) og den ene dattera (Gjertrud Madsdatter) til Mads Tostensen Eidskrem. På denne måten kan navnet ”Mads” ha kommet til Svenø/Refshol-slekta. I såfall er hun halvsøster til lensmann Knut Madsen Eidskrem.I denne sammenhengen har jeg også mistanke til at Ole Knudsen Fetten (som når han bygsler Fetten heter Ole Knudsen Skjerpen og som ved flere anledninger er formynder sammen med Mads Knudsen Refshol) og Marit Knudsdatter gm Timann Andersen Jendem er søsken av Mads Knudsen Refshol, se skifte nedenfor:1742 Skifte etter Timann Andersen Jendem Enke Maret Knudsdatter verge Knut Skjerpen Barn: Anders Timandsen formynder Jakob Andersen Bakken Knut Timandsen formynder Ole Knudsen Fetten Jakob Timandsen formynder Jakob Andersen Bakken Gjertrud Timandsdatter formynder Mads Knudsen RefsholEllers er det mulig at en annen datter av Mads Tostensen også levde på Jendem fordi det i Ekstraskatten 1763 er oppgitt at Ole Hansen Gjendemsgjerdets mor Ane Madsdatter døde i Mai 1763. Dette kan være den samme Ane Madsdatter nevnt på Riksfjord i 1708:1708 Skifte etter Peder Olsen Riksfjord. Enke Anne Madsdatter. Barn med Maret Larsdatter: Anne Pedersdatter formynder morfar Lars Bjørnerem, barn med Anne Madsdatter: Mads Pedersen. Formynder Mads Tostensen Eidskrem (f.ca.1641).Navnet Mads er sjeldent i disse traktene og kan gi en pekepinn om slektskap. Så langt har jeg ikke funnet noe endelig bevis for disse arbeidshypotesene rundt Mads Knudsen Refshol og John Ingebrigtsen Svenø.Siden jeg har nevnt Ole Knudsen Fetten kan jeg ta med skiftet etter han:1764 Skifte etter Ole Knudsen Fetten formue 373dlr. Enke Berethe Hansdatter med verge Bottolf (Larsen) Løset (gm dtr til Ole Olsen Ås og hans kone Maret Eriksdtr ).Barn: Knut Olsen 6år med formynder Mads Knudsen Refshol, Hans Olsen 4år med formynder Jørgen Hansen Hoem, Paul Olsen 1år med formynder Zakkarias Larsen Lindset , Berethe olsdatter 9år med formynder Bjerte Knudsen Elnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut R Sande

Ungkar Knud Olsen Holseter gifter seg med Pige Marit Rasmusdtr Svenøen i 1801. Forlovarar var Jon Ingebrigtsen Refshol og Ole Pedersen Svenøen.Det tyder på at ikkje nokon av dei har vore gift før. Den Marit Rasmusdtr på Svenøy ved FT 1801 er mest truleg ei anna kvinne.Knut R Sande

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut R Sande

Paret Lars Pedersen Svenøy og Marit Rasmusdtr Haukaas gifta seg og i 1801. Ho var mest truleg dotter av Rasmus Jonsen og Anne Jonsdtr på Haukaas.Knut R Sande

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Dette var jo merkelig. To stykker Marit Rasmusdatter Svenø som gifter seg samme året 1801. Det er jo virkelig litt av ett sammentreff. Såvidt jeg kan se finnes det en Mari Rasmusdatter, som er tjenestepike og 43år på Hol som det nærmeste alternativet. Dette kan passe bra fordi de navnene som er på Hol er navn kjenner igjen fra skifter etc på Holseter. Da tror jeg fortsatt dette er datter til Rasmus Olsen Svenø, som da er tjenestepike på Hol til hun gifter seg med Knut Olsen Holseter. Hun er da født ca 1758. såvidt jeg husker er Ole Knudsen Holseter f.1804 så hun vil da bli 46 år når han blir født.Andre alternativer for hele Akerø prestegjeld fra 1801 tellinga er egentlig bare datter til Rasmus Kristensen Bjørnerem og datter til Rasmus Pedersen Sandøen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei Torkild! Ser i innlegg (1) at du nevner Knud Rasmussen Svenøy, død i 1752. Jeg stammer fra ham, og har dette om slekta:Halvard Svenøy, gift med Guri Knudsdatter Orten. De hadde barna: 1. Ole. Han døde ugift i 1752. Skifte etter ham da. 2. Marit. Formynder for henne ved skiftet etter broren var Iver Knudsen Orten. Marit ble gift med Ole Olsen Brunvold. De døde begge i 1774. Ingen barn sammen. Enken Guri Knudsdatter Svenøy giftet seg igjen med Knud Rasmussen Blø. Han døde i 1752, skifte etter ham da. Barn:1. Halvard f. 1736. Formynder for ham ved skiftet etter faren var Erik Rasmussen Skolemester på Svenøya. Halvard ble bosatt på Løvik i Aukra, gift første gangen med Gyrid Larsdatter Haukebø f. ca. 1740, d. 1791. Gift andre gang med Karen Pedersdatter Tautra f. ca. 1754. Halvard var skolemester og døde i 1796.2. Knud. Formynder for ham i 1752 var Nils Rasmussen Blø.3. Berit. Formynder for henne i 1752 var Jon Rasmussen Blø. Berit ble gift med Peder Anderssen Eikrem og bosatt på Nordigarden, Eikrem, Aukra.4. Anne f. ca. 1742. Formynder for henne i 1752 var Erik Rasmussen Skolemester. Anne ble gift og bosatt på Rakvåg.Brødrene til Knud Rasmussen Svenøy har jeg dette om:1. Jon Rasmussen Blø, skifte etter ham i 1774. Han var første gang gift med Brit Johansdatter, som døde i 1747. De hadde barna: a) Knud. b) Anne f. ca. 1739. Formynder Paul Midsund, senere Johannes Røshaug. c) Helga. Formynder var Anders Anderssen Trætten. Helga døde trolig ung. Jon ble gift andre gangen med Beret Knudsdatter Ugelvik, og de hadde barna: a) Knud, formynder Anders Bløfeten. b) Berit f. ca. 1750, formynder Christen Midsund. c) Synnev f. ca. 1752, formynder Jacob Høgset. d) Rasmus f. 1755, formynder Truls Knudsen Ugelvik.2. Erik Rasmussen Blø, død 1781, skifte etter ham det året. Han var gift med Gjøri Olsdatter, og de hadde barna: a) Erik. b) Beret f. ca. 1765, formynder Peder Svenøy. c) Rasmus f. ca. 1770, formynder Jetmund Svenøy.3. Nils Rasmussen Blø, gift med Ingeborg Johannesdatter, som døde i 1764, skifte etter henne dette året. De hadde sønnen Rasmus f. ca. 1755, formynder Nils Johansen Høgset. Nils ble gift for andre gang med Beret Pedersdatter. Det var skifte etter Nils den 13. april 1791. Barn: a) Peder, myndig. b) Ingeborg, 23 år gml., formynder Anders Bjørnerem. c) Beret, 21 år gml., formynder Knud Bjørnerem. d) Johanne, 15 år gml., formynder Jakob Høgset, og e) Rasmus, 10 år gammel, formynder Rasmus Blø. Dette var kanskje ikke det du var på jakt etter, men siden jeg hadde dette i mine papirer, så ville jeg bare bidra med det her.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Takk skal du ha Kjell. Det var mye nyttig her. Knut Rasmusen Svenø med familie er på en måte ett halmstrå jeg har tatt tak i for å prøve å finne Rasmus Olsen Svenø, John Ingebrigtsen og Mali Knudsdatters Svenø`s herkomst.Først av alt lurer jeg på om du har sett Halvor nevnt i originalkilder, som Halvor 'Svenø'. Hvis ikke er det en mulighet for at Knut Rasmusen har giftet seg med Guri Knudsdatter, som enke etter en Halvor på en annen gård. Navnet Halvor er lite brukt i Fræna på denne tida og det skulle la seg gjøre å finne ut hvor Halvor stammer fra. Jeg tror det er ganske sikkert at han ikke er fra Svenøen.Hvis en ser på matrikklene nevnt i innlegg 1 så ser en at Halvor i til felle må ha vært bruker imellom 1734 og 1739, noe han selvfølgelig kan ha vært.En annen ting er at det ser ut som om Knut Rasmusen og John Ingebrigtsen driver det ene bruket på Svenø sammen i 1739.Slik som det ser ut for meg er det kanskje god grunn til å vurdere om Mali Knudsdatter gm John Ingebrigtsen Svenø og Guri Knudsdatter Orten gm Knut Rasmusen på Svenø er søsken. Hvis dette skulle vise seg å stemme vil det jo også være overveiende sannsynlig at John Ingebrigtsen kan ha kommet ifra de samme strøkene (dette styrkes ytterligere ved at jeg ikke kan finne en passende John Ingebrigtsen i mantallet for Våge otting 1701).Har du noen informasjon som kan eventuelt avkrefte en slik kobling mellom Mali Knudsdatter og Guri Knudsdatter. Kjenner du til noen familie rundt Guri Knudsdatter Orten?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei igjen Torkild! Til spørsmålene - nei, jeg er ikke sikker på noen ting her. Har selv fått tilsendt informasjonen angående Halvor 'Svenø' og Guri Knudsdatter 'Orten' for mange år siden. Det spørs om det er tenkt at den Iver Knudsen Orten som står som formynder på Guris eldste sønn kan være hennes bror, og at det slik er tenkt at hun kan være fra Orten, men jeg vet ikke? Skiftene etter brødrene til Knud Rasmussen Svenø har jeg selv gått igjennom, ganske flyktig forresten, men det er tross alt sikrere opplysninger der. I alle fall, jeg kan ikke avkrefte noen ting når det gjelder en kobling mellom Guri Knudsdatter og Mali Knudsdatter. Spennende er det i alle fall! Har du sjekket den Iver Knudsen Orten som står som formynder for Ole Halvorsen? Kan han også være en slektning av Mali (og Guri)? Jeg er selv svært interessert i dette, da jeg stammer fra Berit Knudsdatter Svenø som ble gift med Peder Anderssen og bosatt på Eikrem.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut R Sande

Til nr 8: Konklusjonen at Mari Rasmusdtr på Hoel ved FT 1801 er frå Svenøy, og senere gift med Knud Olsen Holseter, er særes sannsynleg. Marit Rasmusdtr Svenø blir i 1792 mor til ei uekte fødd dotter Anne Andersdtr, faren er Anders Pedersen Hoel. Ved FT 1801 finn vi alle desse på Hoel.Knut R Sande

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Til Kjell. Det finnes ett skifte fra 1728 etter Maret Larsdatter Sandø (Svenø?). Enkemannen er Knut Henriksen. Barna heter Iver Knudsen, Anne Knudsdatter, Hille? Knudsdatter, Guri Knudsdatter.Kanskje dette er familien til Guri Knudsdatter Svenø og Iver Knudsen Orten?Til Knut innlegg 12. Jeg er enig med deg der. Det ser ut som om det har vært en viss forbindelse mellom Hoel, Hoelsæter og Svenø. Det er vel kanskje ikke så rart heller, for gårdene lå jo ikke så langt fra hverandre.Jeg er litt nysgjerrig på innlegg 7. Hva er bakgrunnen for den antakelsen? Hvis det stemmer at Rasmus Johnsen er faren, gjør jo det at det er desto mere sannsynlig at vår Marit Rasmusdatter Svenø er datter av Rasmus Olsen Svenø.Det finnes selvfølgelig også den muligheten at Rasmus Olsen har hatt to døtre Marit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Meget interessant Torkild! Da kan vel Marit Halvorsdatter, gift med Ole Olsen Brunvold være oppkalt etter sin mormor. Jeg skjønner også at Guri Knudsdatter da ikke kan være en søster til Mali Knudsdatter som du leter etter opphavet til! Men i slektsgransking er ingenting bombastisk sikkert før en finner svaret 'svart på hvitt', så hvem vet. Håper du finner svaret på din leting! Lykke til videre! Kommer til å følge med fra sidelinja!Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut R Sande

Til innlegg 7 og 12: arveskifte etter kårmann Rasmus Jonsen Haukås 22.11 1806 nemner dottera Marit gm Lars Svinøen. Begge Marit Rasmusdotter er nok derfor riktig plassert.Knut R Sande

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Mange takk til Knut. Det var greit å få avklart dette. Da er det bare å leite videre på Svenøen.Egentlig vil en finne at når en ser nøyere etter, så er hverken Ingebrigt eller Rasmus navn som blir spesielt mye brukt i Fræna. Det er egentlig litt overraskende, fordi dette er jo navn som vanligvis er godt representert rundt om i bygdene jeg har forsket i. Jeg la spesielt merke til dette når jeg prøvde å finne John Ingebrigtsen Svenø i mantallet 1701.På Hegdahl er det en ung sønn Ole Rasmusen 1701. Er det noen som vet hvor det ble av han. På Refshol er det likeså en sønn Ole Rasmusen 1701. Begge disse kunne jo være naturlige kandidater, som far til Rasmus Olsen Svenø (jeg mener han var oppgitt i et militærmantall til å være født ca.1730 med forbehold om at jeg husker feil). Begge disse gårdene har forbindelser til Svenø gjennom folka som bodde på de respektive gårdene.Samtidig har vi jo Rasmus-navnet hos Knut Rasmusen og brødrene fra Blø som nettopp pga at de opptrer på Svenøen må kunne antas å ha noe sleksmessig med Rasmus Olsen. Dette er bare arbeidshypoteser, så det trenger ikke nødvendigvis være slik.Det er desverre lite som forteller om slektssammenhenger på Svenøen. Dette kan jo være nettopp av den grunn at disse folkene kanskje egentlig ikke var Fræninger?Til slutt har vi også det usikkerhetsmomentet om Ingebrigt Johnsen Refshol virkelig er sønn av John Ingebrigtsen Svenøen. Hvis han ikke er deres sønn er det jo plutselig sannsynlig at John Ingebrigtsen er yngre enn antatt og kanskje av den grunn var født senere enn 1701 og derfor ikke finnes i Fræna 1701.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Bjerkevoll

Ole Rasmussen på Heggdal Nord) f. ca 1696 ble bruker på Heggdal etter far sin. Fikk barn: Anne, Ingeborg, Rasmus,i 1.ekteskap. Ole, Inger og Kristi i 2.Otrøya er full av Rasmuser. Og noen kan vel ha sitt opphav fra de mange Rasmusene i Vestnes rett over fjorden. Blant annet Rasmus Olsen Marken (1659) med barn som Anne, Halda (Haldor), Ingeborg, Ola, Rasmus.Vh Helge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut R Sande

Eg har hatt samtale med bygdebokskrivar for Sandøy. Boka er ikkje utkommen, men ho har arbeidd med Orten. Det skifte som er omtala i nr 13 gjeld Iver Knudsen Orten, opphaveleg frå Sandøy. Guri Knudsdtr Svenø er særs sannsynleg søster til Iver. Mali Knudsdtr gm Jon Ingebrigtsen er tydelegvis ikkje blant desse søskena.Band III om gardar i Fræna kjem truleg ut midt i 2007, og omhandlar ma Svenøy.Knut R Sande

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Reidar Sande

Band III av gard og slekt i Fræna ga ikkje svar på alle spørsmål i innlegga ovafor. Frå John H Aarønes fekk eg eit arveskifte der Mali Knudsdtr, kona til John Ingebrigtsen på Svenøy er omtala. Det var et skifte i Molde 9.7 1751 etter bror hennar, ein Mads Knudsen klokker. Han skal vere frå Sylte, mest truleg Sylte i Fræna. Det var nemnd ei søster Anne Knudsdtr gm Anders Halvorsen og ei avdød søster Ingeborg Knudsdtr, med sonane Christen, Just og Lars Christensøner.Dette kan vere mogleg å sjå nærare på. Torkild nemnde ein gong alder på Rasmus Jonsen Svinøy, funne i militære rullar. Er det råd å finne att dette, samt opplysningane om Ole Knudsen Holseter.mvh Knut R Sande

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.