Jump to content
Arkivverket

[#45446] Røtter tilbake til Håkon V Magnusson


Guest Hans Petter Engh

Recommended Posts

Guest Hans Petter Engh

For å si det innledningsvis så er jeg kun en vanlig gjennomsnittlig slektsforsker. Jeg har mine aner tilbake til gården Horgen i Heidal, som jeg er helt sikker på. Ved kartleggeing av forfedrene til Sylfest Pederson, f.1648 i Heidal, har jeg ifra forskjellige kilder registrert en god del personer og i den forbindelse kommet tilbake til blant annet Agnes Håkonsdatter og Håkon V Magnusson.Horgen ætten har aner tilbake til gårdene Rudi, Bjølstad og Tynnøl(Bratt-ættene og tynnølætten)Jeg har unnlatt å liste opp hele slekstoppstilllingen tilbake i tid for Sylfest Pederson, da jeg regner med at en del kjenner til den.Er det forhold i ætten jeg må ta hensyn til, som det hersker usikkerhet om?

Link to post
Share on other sites
Guest Peter S. Lunga

Jeg er også en høyst vanlig, gjennomsnittlig slektsforsker, men det skal ikke så jævlig mye til for å skjønne at forbindelsen mellom gudbrandsdalsslekten Bratt og norske konger (både gjennom Sjåk - O, Tjerne og Bratt-Ragar-Gydasson) er tull fra ende til annen. Dette har vært diskutert før og blitt avvist gang på gang Her: [url="http://www.vigerust.net/adel/bratt_dagbladet1989.html>Lenke Her: http://www.vigerust.net/adel/bratt_otnesbukta.html Her: Lenke Her: Lenke Her: Lenke Her: Lenke Her: Lenke Her: LenkeJeg anbefaler deg å ta tak i følgende litteraturliste hvis du vil ha sikker informasjon:

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Mange takk Peter.Det var mye å sette seg inn i, men jeg må bruke noe tid på det. Jeg mener at jeg ikke har funnet navnene jeg har registrert fra omtalte Jon Bratt Otnes, men heller ifra Ættesoga til Engebret Hougen. Jeg kan ikke anntet forstå¨enn at vi tilhører Bratt ætta, men det kunne vært ok å finne ut hvem jeg kan sette en strek over.

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Jeg har sett litt mer på min anerekke fra Horgen og tilbake i tid. Jeg starter med Sylfest Horgen, f.1648.Mor: Rønnaug Eysteinsdotter Rudi, f.1605Morfar: Eystein Eiriksson Bjølstad, f.1555. Ble bruker på gården RudiHans far; Eirik Trondsson Tynnøl, f.1510 Døde på Rudi og hans mor var ifra Bjølstad. Skifte etter ham og kona var på betydelige 33 huder jord.Hans far: Trond Eindridesson Tynnøl, f.1475Hans far: Eindrid Helgesson Tynnøl, f.1440Hans far: Helge Eindridesson f.1405. Gift til Tynnøl på Lesja?hans far: Eindrid Ivarsson Tynnøl, f.1340. Var lagreteman og gift med Ivarsdatter Røssum i Kvamhans far: Ivar Erlingsson Tynnøl, f.1310hans far: Erling Ivarsson Tynnøl, f,1275Morfars mormor: Åse Guttormsdatter Bjølstad, f.1480. Gift til Tynnøl på Lesjahennes far: Guttorm Eindridsson Bratt Bjølstad, f1437.hans far: Eindrid Eiriksson Bratt Bjølstad, f.1400hans far: Eirik Bjørnsson, f.1375 Han var leilending på Taulstad på Lalm, kjøpte Søre Bjølstad og nordre Rudi. Han stammer ifra Romerike. Han var lagrettemann.hans far: Bjørn Jonsson, f.1330. Nevnt som vitne på Hovin i Fåvang den 8.9.1361. Han var føste mann i BBjølstad-Bratt ætta.Forannevnte Guttorm Eindridsson ble gift med Cecilie(Sidsel) Pedtersdatter. Hun kom fra gården Skiåker(Skjåk) som hun arvet etter Lucia Sjugurdsdtr.. Det strides om hun var av kongelig ætt. I Hertzholms våpenbok står hennes segl under nr. 33. Hun eide to øygarder ved By, Grønnin(Grini og Lier på Veldre. Disse makeskiftet hun med biskop Hermansen og fikk Arngard og Hallvardshus på Dovre. Det sies at hun var datter av en ukjent søster, Guri Gyrdsdtr., til adelsmennene Eivind Gjordsson(På O i Vang) og Jon Gjordsson(På Bottner i Høland i Akerhuss) Disse tilhørte O ætten og stammer ifra Kong Håkon V Magnusson Gårdene hun arvet i Hedemark tilhørte O ætten så hun måtte ha en relasjon via sin mor eller far.Jeg har notert at Cecilies far var Peter d.y. Gudleiksson, f. 1404. Han kom fra O(Toten) i Skattum på Vang og hadde tilknytting til gården Skiåker(Skjåk) I adelsnytt av Tore Vigerust i Genealogen nr. 1/99 har han skrevet at Peter d.y var gift med ukjent, eller datter av Østen Godensson på By i Veldre. Det er der usikkerheten ligger i anerekken som mange skryter av. Det er vel fortsatt ikke dokumentert hvem Peter d.y var gift med? Var Østen Godenssjon far til Eivind og Jon Gjordsson?Mitt forhold til Bratt og Tynnølætta synes å være ok og også til Peter d.y. ætt ifra Toten? Hva står egentlig O ætten for?Peter D.y Gudleiksson hadde sine aner helt tilbake til Gudleik Sneis som var kongsmann på Vesterhavet til Kong Håkon Håkonsson i 1263. Andre i ætten var riksråd og riddere.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Denne slektsrekka inneholder altså ganske mange feil. Men disse er blitt påvist i omlag et dusin tidligere internettdebatter, så jeg tror ikke jeg orker enda en ny runde med denn samme diskusjonen.Feilene blir vi jo aldri kvitt, så lenge man ikke vil lese artikler i relevante fagtidsskrifter.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det finnes en del debatter ved å søke på navnet Bratt, dessuten O, Gudleik, Eid, Gudleik, Skiåker etc.Jeg er usikker på om det er rett at hustru Cecilie er nevnt i Hertzholms våpenbok. Den kvinnen som har det angitte våpnet, kan ikke uten videre identifiseres med andre personer, heller ikke hustruen på Bjølstad.

Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Hei! Fant en ny hjemmeside med aner fra Bratt til Kong Håkon Magnusson idag se Jan.S Kroghs slektsider under tema 44941. Den inneholder slekten Trane ,Valsøyfjordtilhørighet! og en Rindahlsætt jeg synes var spennende . Er denne koblingen godkjent. Eller kan man se bort ifra denne hjemmesiden. Hilsen Anita

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Kjære Tore Vigerust. Jeg har ingen problemer med å innse at jeg kan ha registrert feil personer i anerekka. For meg virker det som det omtrent er å stikke hue inn i et vepsebol ved å komme inn på dette med Bjølstad, Bratt m.n. og hver gang er det henvisninger til fagtidsskrifter, middelalderbrev m.v. Det er vel og bra, men det er nok mange med meg som ikke kan eller er i stand til å bruke så mye energi. Jeg regner med at du ikke selv må slå opp i hverken det ene eller andre for å kunne si hva som er feil med det jeg har skrevet uten å skrive store avhandlinger. Er det personer jeg kan luke helt ut eller er det årstallene som ikke stemmer? Det kan ikke være vanskelig å svare på det. Isåfall så er det ikke jeg som har et problem

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Anita (10): Håkon V Magnusson er 18 x tippoldefar til Jan Krogh, og rekka går via Østen Guttormsson Bratt. Svaret på dette er vel gitt av Svein Arnolf i (9)?Hans Petter (11): Det du ber Tore og andre om er at de for n'te gang skal svare på nesten likelydende spørsmål: 'Her er mine aner tilbake til Håkon Magnusson. Hvor er feilene - om det finns noen?''Spennende' (8) - javisst. Men jeg hadde forhåpentligvis ikke vært så sikker på at det er Tore & co som har problemet;-}Det er bare å følge Peters råd (2) for å skjønne at det melder seg en viss matthet i enkelte kretser.Hilsen Torgeir (Enda en vanlig gjennomsnittlig slektsforsker.)

Link to post
Share on other sites
Guest anita bakken

Hei! Jeg skjønte ut av svaret til Bjørndal at enhver kobling fra Bratt til Håkon Magnusson er uaktuell også Krogh kobling. Har aldri påstått at Tore og Co? har vesentlige problemer? Det jeg lurte på var om denne slektssiden til Krogh er noe å gå vidre på mht slekten Bratt. hilsen enunder gjennomsnittelig slektssamler.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hans Petter, jeg er enig i konklusjonen din, det er ikke du som har et problem.Feilene i norske middelalderslekter på internett (og på papir, forsåvidt, men først og fremst på internett) er så omfattende, og så varige, evigvarende, at vi må leve med dem inn i fremtiden (så langt den er overskuelig idag).Vi kommer sikkert til å få en Bratt-debatt annenhver måned i mange år fremover. Og for hver eneste gang en opplysning, som er gal, men som fører slekten Bratt tilbake til det norske kongehuset i middelalderen, blir lest av en ny leser, kommer spørsmålene om og om igjen om opplysningene er sanne. Noe de ikke kan være, så langt vi vet i dag.Det vil for mange i fremtiden være umulig å skille mellom sanne og usanne opplysninger (usanne i den betydningen at de ikek er verifiserte og opphøyde til godtatte teorier).Jeg skal lede gjennomføringen av to lørdsgsseminarer om slekten Bratt, først 3/2 2007, dernest omkring mars senere i vinter. De som vil lære noe får møte opp. Kanskje vil andre slektsforskere føre debatten videre, men jeg levner dem ikke mye håp mot alle nyskjerrige i fremtiden.

Link to post
Share on other sites
Guest Peter S. Lunga

Jeg forstår at det her egentlig er snakk om et helt enkelt valg om hvordan man vil drive med slektsforskning. Man kan holde på i år med å tulle rundt med linjer, direkte kopiert fra internett, eldgamle konstruksjoner, fanatsifostre, bygdebøker som ikke oppgir kilder, Engebret Hougen, Finn A. Wang og Fr. Grønvold. Og gjerne for meg, men da kan man ikke forvente å få vite noe sikkert. Tro gjerne at gud og hvermann stammer fra Håkon V, og gjerne Harald Hårfagre og alle ynglinge-kongene med helt tilbake til Odin selv - men ikke påstå at du vet. Ansvaret for å dokumentere dine påstander hviler fullt og helt på deg selv. Det er selvagt lov til å spørre om hjelp men la meg få si at det er litt vulgært å slenge løse navn og årstall ellevilt rundt og så kreve at alle andre skal rydde opp. Til syvende og sist er det uansett ditt valg om du vil ta imot hjelpen eller fortsette å leve i en fantasiverden. Det er helt riktig at sikkerhet krever mye lesning, tid og arbeid, men det er her man må ta et valg. Mellom visshet og uvisshet, utilgjengelige middelalderbrev og ctrl+c. Valget er ditt Hans Petter.Jeg innså etter fire år at jeg måtte starte fra begynnelsen med mitt eget tre hvis jeg virkelig ville vite noe. Nå skal alle individene ha henvisning til originale førstehåndskilder. Det er veldig tidkrevende, men gud så gøy. Endelig vet jeg noe. Jeg har oppdaget hele slekta på nytt.Selvsagt hadde det vært fint om Tore Vigerust bare hadde gitt ut boka 'den objektive sannhet om alle norske middelalder-slekter.' Men sånne ting krever haugevis med penger som ikke dukker opp av seg selv. Inntill videre hviler ansvaret på oss.- Peter

Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Problemet med dei fleste av desse lange slektsrekkjene - eg har ei sjølv, bak til kong Sverre - er at dei inneheld ein eller fleire snarvegar, dvs at der er trekt konklusjonar som der ikkje er nok grunnlag for.Viss eg veit at Ingrid på Nes hadde ein bestefar som heitte Hans, og at Hans på Haug hadde eit barnebarn som heitte Ingrid, aldersskilnaden på dei er ca 50 år og seinare dokument kan fortelje at det var slektskap mellom folket på Haug og dei på Nes -- så er det svært nærliggande å slå fast at nemnde Ingrid var barnebarnet til nemnde Hans, og det er slike konklusjonar mange av 'kongelistene' byggjer på.

Link to post
Share on other sites
Guest Norodd Hagenson

Jeg synes vi skal være glad for at folk stiller spørsmål ved tvilsomme slektstavler. Det er mye bedre at noen stiller spørsmål som har blitt stilt og besvart før enn at de bare ukritisk godtar fantasifulle slekttavler. Så får vi heller leve med å gi svar på nytt - akkuat som vi for alltid må leve med at feil i slektstavler lever et evig liv, særlig på nettet.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Her i Brukerforumet er det nå henved 50 ulike debattråder der den samme slektsrekken til kongeætten via slekten Bratt diskuteres - trådene har vidt ulike navn, men en del av dem gjenfinnes ved å søke på Bratt.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det blir også slik, når folk starter nye tråder som inneholder slekten Bratt, uten å ha søkt etter navnet Bratt i søkefeltet fra før av.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Michael (20), det er jo ikke noe problem å søke når du er inne i selve tråden. F.eks. som å søke på ordet Bratt her 'inne' i nr. 45446. (Rediger + Søk (på denne siden.))Men det var kanskje ikke det du mente?I tillegg til å søke på Bratt i søkefeltet her, kan man jo også google litt, og da kommer enda mer fram som har vært skrevet om Bratt o.a.Hilsen Torgeir

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Innerst inne så tror jeg Tore Vigerust og mange med ham liker at Bratt blir diskutert, selv om det kommer i ny temaform.Personlig så må jeg ha et lite spark bak for å komme i gir. På denne måten har jeg blitt tvunget til å lese mye av de gamle forumene som jeg ikke hadde funnet, eller som jeg har oversett.Noe nyttig tror jeg det alikevel blir for en del av oss.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.