Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Randi Nesje Myhr

[#45455] Høland 1770 Inger Hansdtr hjelp til tyding av kirkebok

Recommended Posts

Gjest Randi Nesje Myhr

Min tippoldefars foreldre, Thorer Andersen og Inger Hansdatter giftet seg 13.03.1794. Dette har jeg funnet på FS. Scannet kirkebok for denne perioden er ikke lagt ut så jeg får ikke nærmere opplysninger. I følge FS er en Inger Hansdatter døpt i Høland 22 juli 1770 med foreldre Kirsti Simonsdatter og Hans Olsen. Jeg skjønner ut fra den scannede kirkeboken Lenke at dette er et uekte barn. For meg ser det ut som moren heter Kirsti Ommundsdatter Øsgaarden og en av fadderen ser ut til å komme fra Østegaarden. Andre faddere fra Grepperud. Nederst står det noe om faren. Det ser ut til at han er soldat og at det er tvil om navnet hans? Står det at han heter Hans Olsen eller at man bare tror det? Kan noen hjelpe meg å tyde dette? Er det noen som vet mer om denne familien?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Rehn Holm-Johnsen

Jeg prøver med noe av dette: Øgaarden er vel normalt en forkortelse av Ødegaarden eller lignende. Men det står jo også eller Løkken i neste linje, såvidt jeg kan se. Når det gjelder faren er det ikke lett å tyde. Jeg prøver:.... til Børnet blev ugdlagt ......., en gevorben Soldat fra Næss Sogn, uden navn,-'Mer klarer jeg ikke å tolke, men av helheten tror jeg at hans navn til sist oppgis å være Hans Olsen. Faren kommer nok ikke fra Østegaarden - tror det er den siste fadderen som kommer derfra og heter Svend Svendsen Østegaarden? Øgaarden kan vel være det samme som Østegaarden?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

I 1801 finner vi Thorer og Inger på plassen Berholen (?) under S. Gangnes i HemnesLenkeKanskje det står noe mer under denne plassen i bygdeboka (om den er kommet til Gangnes.) Hilsen Torgeir.PS Høland ligger som du vet i Akershus. DS

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Jeg lånte bygdebøkene i sommer, men fant ikke noe mer om familien. Den jeg fant noe om var Thorer sin bestefar, Halvor Andersen 'Tambour' Setskog i Høland Tambour - trommeslager ved Hølands dragonregiment. Bodde 1721 på Østby i Høland, i 1729 på Skrepstad. I gårds og slektshistorie for Høland og Setskog bind 3 står under gården Skrepstad vestre, side 308 under andre beboere eller personer knyttet til gården: Halvor Andersen f ca 1683 d 1765 var tambour - trommeslager. Gift 1 1721 m Karen Paulsdtr, Trolig husmannsfolk under en av Skrepstadgårdene mellom 1730 og 1742. Halvor opplevde å miste både kona og fire barn i den forferdelige epedemien som rammet landet i 1742. Tre år senere giftet han seg med Ingeborg Olsdtr f ca 1696. De fikk ikke barn. Det eneste barnet som overlevde var Anders, far til Thorer,f 15.08.1721.I følge notater jeg har fra Arnt Sandem som tidligere har jobbet endel med denne slekten, var Anders gift med Kirsten Larsdatter født i 1718. De bodde på Kaldager i Setskogen fram til Anders Halvorsen døde 26 juni 1774. Kona Kirsten Larsdatter døde 12 mars 1796 på Hverven i Høland. De hadde i følge Arnt Sandem 9 barn født mellom 1747 og 1764. Thorer var den yngste.Thorer giftet seg altså i 1794 med Inger Hansdatter. Det er hennes bakgrunn jeg strever med å finne ut av. Hun kalles Inger Hansdatter ved ekteskapsinngåelsen, ved folketellingen og ved dåp av tre av barna( Anne Marie i 1794, Anders i 1805 og Kristine i 1808.) Ved dåp av Pernille i 1799 og Halvor i 1803 kalles hun Chrisophersdatter. Dette i følge Vital records på FS. Arnt Sandem skriver at Thorer bodde på Ensrud i Høland da de giftet seg og at de bodde på Berholen under søndre Gangnes fra 1800 Han skriver også Inger som Torp. Torer døde allerede i 1809 og Inger døde i 1815 Barna ble da spredd. Halvor og Anders bodde fortsatt på Berholen. Pernille bodde på Didriksborg og Anne Marie og Kristine på Hveinemo i Høland. Han skriver ikke noen om hvordan guttene på 10 og 12 år klarte seg på Berholen og hvem som bodde sammen med dem. Kanskje noen som kjenner til disse gårdene kan se noen sammenhenger jeg ikke ser?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Lurer på om jeg har funnet et spor til. Hvis mor til Inger heter Kirsti el lignende Simonsdatter ( når jeg ser på S'en først i soldat nederst på siden kan etternavnet godt begynne på S) finner jeg en mulig kandidat i 1801 på plassen Ullingsrud under Østbye Søndre i Hemnes i Høland:Christi Simensdtr 52 år og mannen Christofer Nielsen 59 år. De har sønnen Zyprian 14 år.Hvis dette er moren kan det være forklaringen på at Inger kalles Christophersdatter ved dåpen av to av barna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sverre Søgaard

Her kommer en ny fyldigere tolkning:Qvinde Menesket Kirsti Simonsdatter Strand Ødegaarden eller Løkken, hendes uægte Pigebarn Inger Test. Anne Nielsd Vesle Grepperud, Abigael Kristoffersd Strand Torkild Grepperud, Hans Grepperud, Søren Strands Østgaarden.Faderen til Barnet blev udlagt at være en gevorden Soldat fra Næss Sogn uden Navn, - dog gav Konen som bar Barnet ved Daaben Faderen dette Navn; Hans Olsen ?t?;Mora bor altså på en plass under Strand som kalles Ødegård eller Løkken. Hun er uten tittel/yrke, så det vanskelig å vite om hun er tjenestejente eller husmannsdatter, men antageli ikke bondedatter. Alle faddere har adresse Strand og Grepperud, antagelig nabogarder. Når det gjelder hvem faren egentlig er, tror jeg det blir vanskelig å få sikkert bekreftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Takk skal du ha, da høres det ut som Hans Olsen bare er et fiktivt navn. Jeg finner i 1801 under Strand vestre en husmannsplass Ødegården Lenke . Det bor yngre folk der, men de som bodde på plassene flyttet vel oftere også. Sannsynligvis er vel Kirsti husmannsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Jeg har funnet en Kirsten Simensdatter født 31 mai 1746 på FS. finner henne igjen i den scannede kirkeboken for Høland Lenke Foreldre Simen Pedersen og Karen Amundsdatter Daltorp. Finner ingen andre i Høland døpt i dette tidsrommet( søk på bachnummer på vital records på FS)Vanskelig å tyde fadderne men ihvertfall en, Borger Torsen tror jeg, fra Daltorp. Er det noen som kjenner til denne Kirsten fra Daltorp? Kan hun være Ingers Hansdatters mor?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Ottesen

Inger Hansdatter, født på Strands Ødegården eller Løkken i 1770 (jf. innlegg. 7), ble gift i 1794 med Torer Andersen. Inger bodde da på Torp og Torer på Ensrud i Høland. De bosatte seg på Berholen under Søndre Gangnes i Høland. Av de fem barna (jf. innlegg. 5) kjenner jeg kun til at Pernille flyttet fra Berholen til Trøgstad i 1820, og at Kristine synes å ha flyttet til Spydeberg i 1853. Skjebnen til de øvrige er meg ubekjent.At Inger Hansdatter dels gis patronymet Kristoffersdatter, skyldes nok at hennes stefar var Kristoffer Olsen, født på Hellegård i Høland 1751, død på Ulvingsrud under Vestby i Høland 1809. Kristoffer ble gift ca. 1777 med Ingers mor, Kirsten Simensdatter, født på Daltorpeier 1746, død på Ulvingsrud 1803. (Kristoffer er gitt feil patronym i 1801-tellingen; jf. innlegg 6. Heller ikke aldersoppgavene for ekteparet på Ulvingsrud kan sies å være særlig eksakte.)Kirstens foreldre var Simen Pedersen (ca. 1713-1792) og Karen Amundsdatter (ca. 1721-1771). Simen var tidlig i ekteskapet (inngått 1737) stadig soldat, og siden flyttet ekteparet omkring som husfolk på flere gårder på østsiden av Hemnessjøen, dvs. i Langstrandfjerdingen – som bind 5 av ”Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog” vil omhandle. (Gangnes-gårdene ligger på vestsiden av sjøen, i Dalsrofjerdingen.)Simens foreldre var Peder Simensen Slora (Danske Slora) under Hol i Høland (ca. 1671-1733) og Abigael Eriksdatter (ca. 1675-1751). – Abigael var datter av Erik Kristiansen Hack (f. ca. 1647, levet 1701) som var bruker på Hol i 1701 og da var justissersjant (i 1677 var han sersjant). Eriks foreldre var Kristian Hack (ca. 1616-ca. 1677) og Lucie Eriksdatter (d. før 1677). Kristian Hack er omtalt i Ovenstads militærbiografier; han ble løytnant i 1657, synes å ha bodd på Blakkestad i Høland fra senest 1664 til han høsten 1671 flyttet til Skofterud i Eidsberg, hvor det ble holdt skifte etter ham i november 1677.Ingers far, den gevorbne soldat fra Nes, Hans Olsen, kjenner jeg ellers ikke til. Men han kan meget vel formodes å ha vært en reell person ved dette navn.Har du, Randi, opplysninger om barna til Inger og Torer, utover det som er presentert her i dette tema, mottar jeg det med takk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Takk for mange nye opplysninger.Sønnen Halvor Torersen var min tippoldefar Halvor Thoresen Holli var født 3 jan 1803 Scannet kirkebok for Høland 17 feb 1830 utflyttet fra Gangnes i Høland til Trøgstad Halvor Toresen 27 år. Skannet Kirkebok for Spydeberg . 1836 innflyttetfra Trøgstad: Halvor Thorisen 33 år, Inger Christensdtr 32 år, Thorer 6 år, Karen 3 år, Johane 1 år. Kjøper Ligot i Spydeberg i 1836 for 400 spesidaler og bor der til han i 1855 kjøper Holli i Spydeberg for 1500 specidaler 27 apr 1839 flytter Ingers søster Marte til Ligot fra Solberg i Trøgstad 1841 23 oktober viet enkemand Halvor Thoresen Ligoth 42 år og Marthe Christensdtr Ligoth 25 år i Spydeberg kirke. Forlovere Johannes Berger og Niels Ødeli Drev som dyrlege i Spydeberg og bygdene omkring. Var med å stifte Spydeberg sparebank. Begravet 1 mai 1866 65 årSkifte på Holli 8 mai 1866 gårdmann Halvor Thorersen død 19 apr 1866 gift 1 gang med Inger Christensdtre Barn: Thorer Halvorsen Mørkplass i Kråkstad 32 år Johanne Halvorsdtr Holli, Kristine Halvorsdtr Holli, I ekteskap med enken Marthe Christensdtr Anton Halvorsen Holli 24 år, Christian 17 år, Johannes 16 år, Olai 14 år, Hans 12 år, Carl 6 år, Marie 8 år Formyndere er avdødes brorsønn Christian Andersen Lystad. 273 løsgjenstander ( 1 treskemaskin verdsatt til 35 daler) Jordveien taksert til 1050 sp daler skogen 200 spdl og husene 550 spdaler. Inger Christensdtr Solberg var født i Solberg, Trøgstad 2 jan 1804. Hun døde i Ligot, Spydeberg, Østfold 17 des 1838. Hun var datter av Christen Iversen Gullerud og Kirsti Jonsdtr Evenby. De giftet seg 27 mar 1830Barn av Halvor Thoresen Holli og Inger Christensdtr Solberg 1. Torer Halvorsen , Født: 14 jun 1830 2. Karen Halvorsdtr , Født: 10 feb 1833 3. Johanne Halvorsdtr , Født: 24 jul 1835 4. Kristine Halvorsdtr , Født: Ligot, Spydeberg, 6 okt 1837 Marthe Christensdtr Gullerud var født i Trøgstad 10 des 1816. Hun døde i Spydeberg, Østfold 28 mar 1892. Hun var datter av Christen Iversen Gullerud og Kirsti Jonsdtr Evenby. De giftet seg 23 okt 1841 Barn av Halvor Thoresen Holli og Marthe Christensdtr Gullerud 1. Johan Halvorsen, Født: Berger, Spydeberg, Østfold, 2 feb 1840, Død: Ligot, Spydeberg, 7 apr 1840 2. Anton Halvorsen, Født: 30 nov 1841 3. Annethe Halvorsdtr, Født: Ligot, Spydeberg, 5 aug 1844 4. Johannes Halvorsen, Født: Ligot, Spydeberg, 1 okt 1846, Død: Ligot, Spydeberg, 8 jan 1849 5. Christian Halvorsen, Født: Ligot, Spydeberg, 7 jun 1848 6. Johannes Halvorsen, Født: Ligot, Spydeberg, 1 mar 1850 7. Olai Halvorssen Holli, Født: Ligot, Spydeberg, 22 jan 1852, Død: Holli, Spydeberg, 23 jun 1934 8. Hans Halvorsen , Født: Ligot, Spydeberg, 5 nov 1854 9. Marie Halvorsen, Født: Holli østre, Spydeberg, 20 des 1856 10. Karl Halvorsen Holli , Født: Holli, Spydeberg, 22 nov 1858 Anne Marie Torersdtr var født 9 jun 1794. Hun døde 25 mai 1818.Ugift. Moren døde i 1815, flyttet da sammen med søsteren Kristine på 7 år til Hvenemo i Høland. Pernille Torersdtr var født 24 nov 1800. Da moren døde i 1815 flyttet hun først til Didriksborg, senere flyttet hun til Berholen under Gangnes der brødrene bodde. Flyttet i 1828 til Trøgstad.Oppgitt å være 24 år. Gift med Christian Thoresen Braaten Anders Torersen var født i Gangnes, Høland, Akershus 10 mar 1805. Han døde på Lystad, Spydeberg, Østfold 1865.( før folketellingen) Anders flyttet fra Berholen I Høland til Baastad i 1833 og videre til Spydeberg i 1836. Forpaket gården Lystad i Spydeberg fram til han døde.Gift med Maren Christiansdtr Kirkeby var født i Spydeberg 1794. Hun døde 1876.Oppgitt å være 71 år og enke ved folketellingen i 1865. Bor på Lystad. Barn av Anders Torersen og Maren Christiansdtr Kirkeby 1. Elen Randine Andersdtr, Født: Trøgstad, 1834 2. Christian Andersen , Født: Spydeberg, 1836 Kristine Torersen var født 21 aug 1808. Etter at morgen også døde i 1815 bodde Kristine sammen med søsteren Anne Marie på Hvenemo i Høland I 1865 er hun tjenestepike på Lidskrabben, Stegen, Hovin i Spydeberg hos Kristoffer Holmsen. Oppgitt å være 55 år og født i Høland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marius Hellerud

Hei Randi!Fikk se noen kjente navn på slutten av ditt siste innlegg og derfor lyst til lå sende deg en melding.- Du vet ikke tilfeldigvis hvor Christian Halvorsen (født 7. juni 1848 på Ligot i Spydeberg) døde?Han ble jo gift den 4. august 1876 i Spydeberg med Anne Dorthea Andreasdatter Rud (født 6. mai 1848 på Rud østre i Hovin sokn, Spydeberg, død 29. september 1914 på Fredly i Ski sokn, Ski). Christian levde fortsatt ved konens død. Har forsøkt å titte på de stedene barna Magnus Halvorsen Sand, Henrik Halvorsen, Lydia Alette Kværner (født Sand) og Ole Sand har bodd, men det blir litt som å lete etter nålen i den berømmelige høystakken.Dortheas foreldre var Andreas Danielsen Rud (født 7. mars 1821 på Ytre Hoel i Askim, død 29. oktober 1903 på Rud i Hovin sokn, Spydeberg) og Larine Hansdatter Grøtvedt (født 15. april 1815 på Mellom-Grøtvedt i Askim, død 9. januar 1897 på Rud i Hovin sokn, Spydeberg). Selv stammer jeg fra Andreas' halvbror, Hans Olsen Haga (1825-1889), og har i noen år litt av og på forsøkt samle mest mulig om etterkommerne til brødrenes mor, Kari Halvorsdatter Grøtvedt (1794-1853).Vennlig hilsen Marius

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Jeg har bare i mine notater at han døde i 1926 men ikke hvor. Kan prøve å finne ut mer. Han vokste opp på Holli i Spydeberg som Halvor Torersen overtok i 1856. Hans yngre bror, Olai, som overtok gården var min oldefar og jeg har selv vokst opp på Holli.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marius Hellerud

Dette var kjempemessig!Med ditt årstall fant jeg ham med det samme i kirkeboken for Ski, hvor det opplyses at han døde på Grini i Bærum. Jeg har bare oversett ham, og sikkert vært både 'blind og huggærn' etter å ha snurret film fra 1914 og fremover på de ulike stedene og og lest endeløse rekker med navn...Legger ved en lenke: LenkeSitter ellers og titter på et bilde av deg nå. Jeg trodde nok jeg visste hvem du var datter av, men måtte inn i 'Egeland-slekten' og ta en titt for å være 100% sikker før jeg skrev dette innlegget. Den boken har jeg hatt stor glede av å eie, siden ikke mindre enn tre av Dortheas brødre er med der som inngiftede.Mange tusen takk for hjelpen!Marius

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

De tre brødrene til Dorothea var gift med min oldemor, Anne Hellene Richhardsen Holm/ Holli sin søster og to tanter ( morssøstre). Anne hellene var gift med min oldefar på Holli, Olai Halvorsen bror til Dorotheas mann Christian. Ole Andreassen Rud var gift med Randine Markusdatter, Johan var gift med Alette Markusdatter og August var gift med Emma Julie Richardsdatter. Min oldemor Anne Hellene skrev dagbøker og tok vare på mange gamle brev, også frierbrev. jeg har laget et hefte med avskrift av disse. Et av dem, skrevet i 1882, er faktisk fra din Christian Halvorsen. Anne Hellene giftet seg med Olai i 1889 og hadde i mellomtida vært gift på Buer i Enebakk i 1882-1885. Ut fra brevet er det tydelig at det hadde vært noe mellom Anne Hellene og Christian en gang. Holli Landhandleri 6 Mai 1882Forhendverende Vend Hellene RikartsenDet er gaaet hend i aar og dag som dem siger siden jeg fik et lidet brev ifra dem, som jeg modtog med de indlagte ting N: N: Mend saa er det paa den gode grund jeg sender et lidet brev til dem for nu haver det veret i Byen end saa lang end tid saa vild jeg spørge dem om ikke de kan Fotorafere dem nu saa beder jeg dem saa ømt om ikke de kune sende mig et stykke ivis det haver taget dem, for de haver jeg tengt meget paa og ønsket at jeg skule have dit Fotografie over de haver midt fer jeg øynes som saa at de skule vere rart at det jeg ved nok de at de er ikke nogen lenger ømhed med dem, og mig nu, men en saadan liden Bevisning kune det vel ver som det er afslutet at farige er det ikke sandt Hellene, for jeg er ikke noget vred derover jeg ogsaa vilde jeg haabe at de er det samme med dem for jeg haver ikke tengt noget andt. Og tilligemed ivis det vil send mig et Styke saa skule jeg sende et nyer fotografi som jeg haver taget nu i vaares saa jeg skal ikke vere saa nøie med dette de maa det vel skjønne naar jeg vil lever 2 Plader imod et saa maa det vel vere saa øm at sende mig saa dant om det høver og vis de haver ikke taget noget saa kune de vel Fotografer dem nu i sommer saa kune de vel sende mig et med snareste saa det for ikke hjelpe om det ikke saa hastende. Jeg haver tengt mange ganger at skrive til om dette men jeg haver tengt at de kune blive fornermet men nu i senere saa har jeg festet den tanke at det ikke blever det: Og nu haver jeg faaet spurt at de skal vere hjemme nu saa tenker jeg det at de faar dette med tiden. Ogsaa tenker jeg at besvarer mit Brev paa det jeg bedre efter, og bede dem at de ikke bliver fornærmet paa mig for dette for vi kand jo vere lige gode venner om ikke de kom til at gaa som det end gang var tengt for jeg kune ikke visst mig det for jeg er jo litt for simpel for det kand jo vere mange ja reit mange andre som er bedre men det er end tingen som du selv haver rede paa saa de er jo ikke noget at tale paa ja jeg faar slute med mit tøv. Paa det kanske allerede er fornermed paa dette. Med det ønske om de besvare mig paa det saa faar de ver hermed hilset ifra mig saa – saa mange gange og tilligemed vilde jeg underrete dem for over de er hjemme i sommer saa pleier de at veve meget paa Holm saa haver jeg meget Asarleret Garn nemmeligt Bommulsgarn 1-traas .2 traas baade Nr 24. 20. 30 . –36 Brunt verkensgarn af forskjelige Nummer, Streke garn af forselige Bleget og ubleget og Ulstikegarn baade Blaadt og Rødt garn m m. Tradsnele og silke ankergarn Gobelingarn m m Vanter og Tørklæder, lyse og Melert Møbeltrin saasom til Teperne og enda soser forselige Blaatauger m m Damsiker Staudt Blegleret og andre læreter, forselige Kasedtbaand og snorer m m Til sist saa ver hilset fra MigMed megen agtelse Venligt K.H Holli

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marius Hellerud

Hei!Det siste svaret ditt hadde helt gått meg hus forbi. Så morsomt å lese!Hilsen fra Marius

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Jeg ser nå at brevet sannsynligvis var fra den yngre broren Karl siden Christian giftet seg alt i 1776, men det er uansett artig å lese hvordan de skrev på den tida. Noen av frierbrevene har mye 'hjerte og smerte' i seg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.