Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Torleif Odland

[#45480] Åse Gasesdatter Ugland og hennes bror Stig Bagge.

Recommended Posts

Gjest Torleif Odland

Har kikket litt på dette søskenparet fra Rafoss i Kvinesdal, Stig var jo en velkjent herremann, finnes der noen oversikt over deres aner bakover i tid? Foreldrende er jo klare.Mvh.Torleif Odland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Petrus Valand har i Ætt og Heim 1968. Forbindelser mellom Rogaland og Agder i 16 hundre-tallet noen spekulasjoner om morslekta. Jeg har ikke noen formening om det bortsett fra at Bagge er relativt vanlig som tilnavn. Petrus antyder her at det var en Lensherre på Agder ved navn Christen Hansson Bagge som var Gase Torkildsson svigerfar.Det får stå som en antydning foreløpig. Jeg har ikke sjekket det noe nærmere.AT slekten hadde interesser i Kvinesdal ser man av Stig Bagges eiendomskjøp.Hvorvidt Gase Torkildsson hadde sitt bosted der er vel tvilsomt.Et brev: Birgitta på Hånes i Randesund. Birgitta Hanes sørget for at Jørgen Olafsson - etter hennes klage - pågrep Finn Rempe. I riksrådsdom av 22/3-1533 ble det stadfestet at Finn Rempes kausjonister hadde holdt seg til loven på alle måter (DN XXII nr. 236, Oslo).DN 22 er ikke publisert på nettet, men i brevet står det at Finn Rempe fikk bevege seg fritt mellom Halse og 'Gases'. 'Gases' kan i denne sammenheng være Vestre Skogsfjord hvor man på slutten av 1400-tallet finner Torkel Sveinsson og sønnen Gunnar Torkelsson som i 1485 fikk feste på krongodset Vestre Skogsfjord for utviste tjenester. (Dep. fra Kristian A. Bentsen på sak, hans artikkel i AHÅ nr. 44 og Petrus Valand nr. 45: Vestre og Østre Skogsfjord i Halse - Var Gasse Torkellsson (Bagge) av Skogsfjordætt)I tillegg har jeg notert meg følgende brev fra 1493: DN XXI, nr. 657: Larens Pedersson, lagmann i Stavanger, dømmer i sak om arven etter Torkjell Sveinsson, som først hadde lovd sin frillesønn Gunnar like stor arv som sin ektefødte sønn Ståle, men seinere tatt løftet tilbake. Gunnar møtte ikke for lagmannen. Lagmannen tildømmer Ståle og hans ektefødte søster deres fars åsæte på Skogen, men Gunnar skal ha ei sølvskål, om han vil la seg nøye med den.Allan siin faderssz asede paa skoufven (asede paa skoufven skrevet på radert del av pergamentet.)Det finnes noen gårder Skogen i VA, de fleste av dem synes ikke å være aktuelle, men følgende kan være aktuelle: Skogen i Austad, Skogen i Valle (Sør-Audnedal) og Skogen i Holme (Holum). I tillegg Skogsfjord-gårdene i Halse som kan være en forkortelse el.Det bør også nevnes at brevet tilhører Haakon Skjævesland (se nedenfor)Det nevnes i dette brevet en søster som kan være den Aase Torkelsdotter som vitner på Spangereid i 1510 (DN II, nr. 1035) om Gudloug Anundssons drap på Anund Torkelsson (en bror? eller av annen slekt).Jeg føler meg ikke helt bekvem med de overnvntes overgang mellom Torkel Svensson/Gunnar Torkelsen og til de senere slektsledd på Skogsfjord. Men det er i senere sammenheng en eiendom som peker mot Torkel Svenssons opprinnelse og det er Skjævesland i Øyslebø som man finner hos Gauds-folket på Vestre Skogsfjord/Nøding i Holum og hos folk i Oddernes-området.Det peker mot den Bjørn Torkelsson 'kirkebygger' på Skjævesland og hans slekt som beskrives i Øislebø II s. 142 ff.Gamle eiendomsforhold på Skjævesland er komplisert og jeg har liggende noen fragmenter, men må gå gjennom gården systematisk før det kan trekkes noen konklusjoner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torleif Odland

Takk for dine gått underbyggede opplysninger Kristian. Hva med morsiden til Åse og Stig?Torleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Nei, bortsett fra PV antydning om lensherren Christen Hansson Bagge som mulig far til Gase Torkilssons kone ved ukjendt navn har jeg ikke funnet noen spor. Bortsett fra Valands 'Bagge'-spor finnes det ikke antydninger i det gods jeg har fulgt.Selvfølgelig kan det dukke opp ting, eller godset må vurderes på nytt. Det er ikke utenkelig med tanke på brevet fra 1493 at det er Gases kone som er av Skjæveslands-ætta, men det blir rene spekulasjoner før man får undersøkt om Gunnar Torkelsse virkelig beholdt Vestre Skogsfjord?Ståle Torkelsson og søsteren i 1493 virker som denne Torkel Sveinsson eneste 'levende' barn i 1493. Hvorvidt den uekte sønnen Gunnar er identisk med den som sammen med faren i 1485 får Vestre Skogsfjord er ikke avgjordt, men mye tyder på det.En annen indikasjon på det er et brev fra 1553:DN XXI, nr. 994:Torgeir Berntsson på Aukland, Åsmund Torgeirsson og Anders Jørgensson, på vegne av sin hustru Ingeborg Torgeirsdotter, kunngjør at de har latt Ståle og Anders Vrålssønner på egne og søskens vegne innløse den delen av Eikeland i Liknes kirkesokn i Kvinesdal som disse søskens farbror Berg Torgeirsson hadde solgt til avdøde Stig Bagge. De erkjenner å ha mottatt i betaling 5 mark gull i gode penger. Innseglet av utstederne, og sammen med dem av Jon Simonsson, lagmann på Agdesida, herr Jens på Tveit og Torjus Eik. Jfr. nr. 996 og 1079.Her dukker Staale-navnet opp igjen i samband med samme ætta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Til temaets stifter T.O.:Forleden fikk man en henvendelse fra en eldre kilde, som hadde fått hele slektstreet sitt spist opp av et e-postvirus.Dette slektstreet skal ha inneholdt en sammenhengende rekke bakover til Vikingkongene fra morssiden til Åse som du nevner.Har du eller Kristian dette liggende på PC så kunne man gjerne få oversendt en kopi, slik at det kan bli oversendt.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torleif Odland

Nei det har jeg ikke, men under den store debatten om Sørlandsgenealogien fant jeg noe om denne slekten, problemet var at den ikke kunne overførest, og jeg skrev den heller ikke av, synd. Skulle noe av dette bli tilgjengelig,er jeg virkelig interesert.Vet du om noe av dette er utgitt i Årskrift for Agder Historielag?Torleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Til KnutDet er ikke noe som det er hold i.Det finnes to slike spekulasjoner:Det ene er Petrus Valand om Rødbergslektens forbindelse til Gard Toresson og Ramborg Knutsdotter som ikke er bevist og som bevismessig har fallt sammen (eiendomme som Valand bruker finnes ikke på Rødberg men på Island).Den andre spekulative forbindelsen er Jon Nilsson til Jomfruland og da hans kone Gunhild Stoffsdotter. Hun er ikke en Staffansdotter, men en Stoffsdotter som stammer fra Lunde i Telemark pga godset/odelen.Her har man imidlertid en påføring (senere) om at Jon Nielsson skal være av slekten (Rosenværd).En av disse forbindelsen er det referert til i bygdebøkene om Tveit.Ellers er det referanse til temaet i AHÅ. Siden jeg ikke anser det for å være noe hold i dette har jeg ikke noen referanse tilgjengelig, men må kikke gjennom en del av AHÅ fra 50-60-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Man takker for svarene.Når det gjelder Kristians to riktig beskrevne forekomster så kjennes disse spekulasjonene inngående. Den 2. ble muligens født fordi den 1. falt sammen.Imidlertid var mitt spørsmål ikke rettet mot noen av dem - men mot en annen som svært få kjenner til. Den skal være basert på kilder som for lenge siden er forsvunnet. De nedtegnelser fra det forsvundne - som ble arvet og som også forsvant - skal være treet med dets grener, hvor Åse var plassert.Det man kjenner noe mer til er at en forbindelse fra Åse til dem i vedlagte lenkes 1.innlegg var knyttet sammen.LenkeMvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Dersom det skulle være en forbindelse må det være gjennom den Bodvar: Boðuar magr hans som er nevnt i 1292-brevet. Svoger må her henvise til Torvald Toresson, dvs at jeg antar de er av samme generasjon. Han kan så langt jeg ser ikke være svigersønn til Torvald.Denne Bodvar kan være den samme Bodvar som nevnes i et brev fra Bergen 1312, DN I, nr. 134, 1312: Arnliotu Boduars konu.Om det er samme Bodvar så kan man ikke si om det er han eller Arnljot som er barn av Olaf Halvardsson dersom svogerskapet skal forstås slik jeg gjør ovenfor. Sansynligheten for at det Arnljot (eller en annen kvinne) som er barn til Olaf er vel størst, hadde det vært Bodvar ville vel han ført saken.Det som imidlertid er tilfelle er at Bodvard-navnet finnes igjen i området senere. Jeg har foreløpig ikke klart å finne noen indikasjoner på forbindelse bortsett fra navnet.Foreløpig finnes det ikke trær som vokser inn i himmelen, hverken fra Bodvarene i nyere tid eller fra Bodvar n 1292 (og 1312?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torleif Odland

Mange takk Knut,jeg var spesiellt på jakt etter den grenen av slekten etter mor til Åse og Stig (Bagge).Jeg har sett et oppsett av den tidligere, og skulle gjerne fått kikket noe nærmere på den.Torleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

T.O.:'etter mor til Åse'Mener du da fremover i tid så finner du det flere steder bla. i slektstrær på web. Disse er vel basert på en av Oddernes bøkene.Mener du motsatt vei - d.v.s. bakover i tid, er du velkommen til å delta.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torleif Odland

Nei Knut, det var jo bakover som var av interesse.Torleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Som nevnt er det mulig å komme videre på Gase Torkelssons ætt.Jeg har henvist til Petrus Valands spekulasjoner angående en Christensdotter, datter av Lensherren Christen Hansson Bagge, sønn av Hans Jensson Bagge av Vorn og Inger Ottesdatter Smalstad, som kone til Gase Torkildsson.Jeg har ikke sjekket dette nærmere og det må stå som spekulasjon. Det er kun 'Bagge' som gir noen tilknyttning og den er vel foreløpig for tynn. Likeledes i henhold til Valand tid og rom.Det spørsmålet som må reises er om de eiendommene som Stig Bagge anskaffer i Kvinesdal og som hadde vært i slektens eie stammer fra moren og ikke faren Gase Torkildsson

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.