Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Knut Skjånes

[#45499] Rasmus Madssøn, Fyn og Tynset

Recommended Posts

Gjest Knut Skjånes

Rasmus Madssøn kom som prest fra Fyn i Danmark til Tynset i 1600, og virket som prest til 1628. Han var en dyktig kar og virket og som gårdbruker. Han overtok gården Fløtten like ved kirken på Tynset. Hans første kone het Dorte Hansdtr. og de fikk i 1600 datteren Maren Rasmusdtr. Maren giftet seg med Simen Pedersøn Utby, f. 1600. Jeg har funnet disse opplysningene i slektshistorien til slekten Kaasen fra Alvdal og dette er også alt jeg vet om denne presten. Kan noen hjelpe meg med å finne forfedrene til Rasmus Madssøn og hans første kone?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

Ifølge http://kvikne.no/page/440 var Dorte Hansdtr datter av den forrige soknepresten til Tynset (Tyldal og Tonnsett kierker), nemlig Herr Hans Olsson, som igjen trolig var Herr Olluf Erikssons sønn, også sokneprest til Tynset prestegjeld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Nygaard

Noen korreksjoner: Maren Rasmusd var gift med Peder Simensen Utby (ikke Simen Pedersen), som overtok Fløtten etter sin far Simen. Marens fødselsår er ikke oppgitt noe sted, så langt jeg vet. Ingen kilde oppgir at Herr Rasmus Madsen bodde på Fløtten, som jo Simen og etter ham sønnen hadde(her er Streitliens Tynset-bok mildt sagt forvirrende). Alt taler for at han bodde på Prestgarn. Rasmus er forøvrig omtalt både som Fynbo og Mønbo. Ingen kjenner opphavet til Dorthe Hansdatter. Men man kan jo gjette at hun var datter av forrige prest. Herr Rasmus etterfølger, Hans Lauritsen, giftet seg med forgjengerens datter, Anne Rasmusd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Retvedt

Siden Ole Nygaard ikke nevner det selv gjør jeg det. Ole Nygaard skrev en utmerket artikkel om Tynset-presten Rasmus Madsens etterkommere i Genealogen nr 2 i 2001. Se også Årbok for Nord-Østerdalen 2001.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Skjånes

Jeg takker alle for interessante innlegg. Jeg er 78 år gammel og helt ufør på grunn av en muskelsykdom og jeg skriver dette på en spesialtilpasset datamaskin. Det er derfor avgrenset hvor mye jeg kan bruke av kilder som ikke er digitaliserte, men jeg skal be om hjelp til skanning så det skal nok gå.Kan noen hjelpe meg med Rasmus Madssøns aner i Danmark? Jeg kan godt foreta letingen selv, men hvor skal jeg begynne?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Dette lurer jeg også på. Tatt litt etter hukommelsen kan jeg i alle fall nevne følgende (får håpe det er noenlunde riktig):Kvikneverkets grunnlegger, hr. Hans Lauritzen (min 7-tipp), er i sitt første ekteskap svigersønn av sin forgjenger, hr. Rasmus Madssen, og i andre av hr. Mikkel Anderssen Aalborg i Vang (Hamar). Sistnevnte oppgis i den ganske gamle Hurumboka (med en forfatter som vel regnes for å være ganske dyktig) å være bror av hr. Kristen Anderssen Aalborg i Hurum. Disse to har også broren Hans Anderssen ('i Kristiania'), som jeg antar gjerne er identisk med den samtidige hr. Hans Anderssen Aalborg i Råde (men det er jo slett ikke sikkert). Han er svigersønn av sin forgjenger der, hr. Limbeck Madssen, som er en samtidig av hr. Rasmus Madssen på Tynset.Siden det på denne tiden er ganske vanlig at flere danske brødre er prester i Norge, er det en ganske tenkelig mulighet at Limbeck og Rasmus Madssen kan være søsken, men det er vel å merke kun en gjetning fra min side (og har vært det lenge).Jeg synes det er ganske slapt at ivrige granskere av slekter i Nord-Østerdal, som har adgang til aktuelle kilder, ikke noensinne har tatt seg bryderiet med å forsøke å finne litt ut av dette. Det gjelder jo faktisk opphavet til ganske mange, både der i trakten og i landet ellers. Her har vi jo faktisk en del tilgjengelige data som bør kunne hjelpe litt på vei! På nettet er det vel mindre å finne, tror jeg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Skjånes

Min interesse for Rasmus Madssøn skyldes at jeg har en svigerinne som het Kaasen før hun giftet seg. Denne Kaasenslekten kommer fra Alvdal og ifølge en muntlig tradisjon i familien stammer slekten fra Danmark. Noen i slekten mener at denne forbindelsen skjedde gjennom slekten Kaas, men andre mener at Kaasenslekten stammer fra Rasmus Madssøn. Forbindelsen skulle da være at Maren, en datter av Rasmus Madssøn, giftet seg med Simen Pedersøn Utby, f. ca. 1600. Disse fikk sønnen Peder Simensøn Utby og han giftet seg med en Marit Madsdtr. Disse fikk to sønner, Simen og Hans Pedersøn Fløtten, og den sistnevnte giftet seg med Anne Avlesdtr. De fikk sønnen Avle Hansson f. 1747. Avle giftet seg med en Kari Olsdtr. og de fikk sønnen Hans Avlessøn, f. 1768. Hans giftet seg med Ingeborg Pedersdtr. Dølplads Kaasen og kjøpte gården Kaasa i Alvdal. Dette er informasjoner hentet fra en ikke publisert slektsbok om slekten Kaasen. Slektsboken er ikke helt klar på dette punktet, men jeg tror at jeg i hovedsak har gjengitt dette korrekt.Jeg har med stor interesse lest Ole Nygaards artikkel i Genealogen, og har måttet konstatere at fremstillingen min ovenfor må være feil. Nygaard hevder at Maren Madsdtr. giftet seg med Peder Simensen Fløtten, ikke Simen Pedersen Utby, og da blir det vel heller ikke noen forbindelse mellom familiene Madsøn og Kaasen. Muntlige tradisjoner bør behandles med skepsis, men man bør på den annen side heller ikke avvise de for raskt. Jeg vil derfor stille dette spørsmålet: Finnes det noen forbindelse mellom Rasmus Madssøn og slekten Kaasen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Det gjør det antagelig. Hans Pedersen Fløtten, f. 1709, er ifølge nyeste Tynsetboka b. II s. 90 sønn av Peder Simensen og Marit Mattisd. på Fløtten. (Han har der tre brødre og en søster.) Peders far, Simen Pedersen Fløtten (f. 1637), er sønn av Peder Simensen Utby og Maren Rasmusd. Fløtten, som er datter av hr. Rasmus Madssen og Dorthe Hansd. For øvrig har Maren Fløttens søster og svoger, dvs. hr. Hans Lauritzen, en sønn Lars Hanssen, f. 1635, som er klokker og bosatt på Kvebergstrøa i Alvdal.Kan også nevne at via Dølplass og Taraldsteien går det ifølge Alvdalsboka her en slektslinje tilbake til Tarald-slekten på Vestgård og Trønnes i Stor-Elvdal. I stedet for det her vanlige navnet Torgal bruker dette Koppang-miljøet formen Tarald, og en kan derfor gjette på at dette slektsmiljøet kan ætte fra middelalderens Tarald på Berg (ved Trønnes). Denne Taralds mor, Torunn, får gården av kong Håkon Håkonsson, mens Tarald selv og hans sønn, Erlend Taraldsen får tre beskyttelsesbrev pga. sitt slektskap med kongene, hva nå dette måtte bestå i. (Gjelder Håkon Håkonsson, Magnus Lagabøter og Håkon 5. Magnusson, og kan ha tilknytning til birkebeinernes berømte flukt over fjellet med kongssønnen, muligens også Erlend Husby i Østfold, som er en viktig person i den forbindelse.) Tarald-slekten finnes også på Storstrøm i Alvdal, og har en del ætlinger i Nord-Østerdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

Joda, det finnes minst ei linje opp til danskepresten, nemlig:1. Den nevnte Ingeborg Pedersd. fra Dølplassen, 1787-28.09.1874.2. Goro Larsd., 1755-27.08.1822, Oppistu'u, Nesteby, Alvdal.3. Mille Halvorsd., 1724-05/02 1773, Halvorsgarden, Strømmen, Alvdal (min ane nr 255)4. Goro Hansd., 1702-1780, Trøa, Kveberg, Alvdal5. Hans Larsson, 1672-, Trøa, Kveberg, Alvdal6. Lars Hansson, 1634-1684, Tynset til Trøen, Kveberg, Alvdal. Klokker7. Anne Rasmusd., , Fløtten, Utby, Tynset8. Rasmus Madsson, 1575-1628, Møm, Danmark til Tynset. Sokneprest

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Ja, da er det to linjer fra Rasmus Madssen til ovennevnte Kåsa i Alvdal, altså en via Fløtten og en via Kvebergstrøa. Så får vi håpe Knut er fornøyd med det.Men jeg har faktisk funnet enda en: På Oppistu Nesteby har Mille Halvorsd. sin mann, Lars Larssen, besteforeldrene Lars Toresen og Anne Rasmusd. Tonnbekkgård / Moan fra Tynset, og hun er datter av Rasmus Madssen Moan, som er sønnesønn av hr. Rasmus Madssen på Fløtten.Ætter for øvrig selv fra Anne Rasmusd. via sønnen, lensmann Hans Hanssen Utby, og fra Halvor Storstrøms søster på Flaten i Alvdal. De sistnevntes far, Ole Storstrøm, er bror av lensmann Tarald Halvorsen på Kirkemo Vestgård i Stor-Elvdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

I påvente av tynseteksperter har jeg har drøyd litt med å svare.Når det gjelder linja opp til presten som er nevnt i innlegg 10, som også tynsetboka nevner, så er den høyst tvilsom, skal vi tro tynsetekspertene.Jeg har notert anene hennes slik:1. Anne Rasmusd., 1660-1745, Moan (89-1) (Tonnbekkgården), Tynset (min ane 857 og 1017)2. Rasmus Madsson, 1650-før 1704, Fløtten, Utby, Tynset Rydda Tonnb.garden (89-1), Tynset3. Goro Ellingsd., c.1645-1724. Mulig far: Elling Eriksen Neby, Nylend, Tynset4. Mads Pedersson, 1624-1665, Bodde på Fløtten, Utby, Tynset.5. Maren Pedersd., ca 1630- , Mulige foreldre Peder Simensen Utby (Fløtten) og Maren Rasmusd. (prestedatteren)Altså kan Anne Rasmusd. likevel stamme fra presten.Innlegg 8: Er det noen som skulle ha leddene fra Taraldsten i Alvdal til Stor-Elvdal (anene til Tarald Eriksson, 1698-1767, som kom til Taraldsten)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Ser også gjerne at en ekspert på Tynsetslekter kan bidra litt.Det at slekten på Moan bruker både Rasmus og Mads som navn tyder vel på at presten er et opphav her.Har bare Alvdalsbokas ord for at slekten på Taraldste(ig)en ætter fra Koppang (Vestgård), men det sjeldne Tarald-navnet tyder jo på at dette stemmer, selv om jeg ikke hittil har funnet han nevnt i Stor-Elvdalsboka. Generelt virker det som om ganske mye folk innvandrer til Alvdal fra Koppang-trakten på denne tiden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Skjånes

Til Ole Nygaard. Har du noe imot å gi meg e-postadressen din? Min e-postadresse er knut.skjanes@c2i.net

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Tjade

Linja nevnt i innlegg 11 er sikker. At Anne Rasmusd., f. ca. 1680, var datter til Rasmus Madsøn Fløtten, f. 1650, fremgår entydig av et skifte på Oppistu Nesteby datert 01.06.1747. Kona til Rasmus, Goro Ellingsd., er f. ca. 1640 og d. 1724 i følge kirkeboka. Det var to Rasmus Fløtten. Den andre var gift med Goro Jonsd., og kan identifiseres som Rasmus Pedersøn, f. ca. 1637, sønn av Peder Simensøn, ca. 1590-1660, og Maren Rasmusd. Denne Rasmus ryddet Midteng vestre på Tynset. Videre er en av foreldrene til Rasmus Madsøn, faren Mads Pedersøn Fløtten, ca.1624-1664, eller mora Maren Pedersd., barn av Peder Simensøn Fløtten og Maren Rasmusd. Mads overtar halve Fløtten etter Peder. Enka etter Peder sitter i kort tid med den andre halvdelen inntil sønnen Simen Pedersøn overtar. Til sist oppgir tingboka for Solør i en sak for Tynsettinget 20.08.1639 presten Rasmus Madsøns arvinger, deriblant Peder Fløtten, som møtte på sin kones, Maren Rasmusdatters, vegne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Til (14): Du later til å ha svært god innsikt i slektsforhold på Tynset. Er det mulig at noe av dette snart kan publiseres i en ikke altfor kostbar form, f. eks. et mindre hefte (alt. på nettet), slik at andre interesserte også kan få del i det? Jeg betaler gjerne litt for slik utvidet og fornyet kunnskap! (Regner med at andre også er villig til det.)Viser til (6): Er det kjent noe som helst mer om hr. Rasmus Madssens opphav nå, og kan min gjetning ang. Rasmus Madssen / Mikkel Anderssen Aalborg (med felles svigersønn) og Hans Anderssen Aalborg / Limbeck Madssen (i Råde) tenkes å ha noe som helst med virkeligheten å gjøre? (Altså da forutsatt at Mikkel, Kristen og Hans Anderssen Aalborg faktisk er brødre, kfr. Hurumboka. Hans Anderssens barn oppfostres visstnok etter hans død hos presten i Skedsmo, mens Kristen Anderssen ikke nevnes med noen etterslekt. Sistnevnte er altså neppe farfar til Kristen Anderssen Aalborg i Kvikne.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Tjade

Jeg har jobbet en del med Tynsetslekter fram til 1800-tallet og har planer om å gi ut et hefte 2007/2008. Har en del nytt stoff i forhold til bygdeboka, og mange rettelser. Ellers viser jeg til artikler i Årbok for Nord-Østerdalen, der det inngår en del opplysninger om slekter i Tynset. Jeg kommer også til å legge ut en del slektsdata på weben i løpet av 2007.Til de som er interessert i tynsetprester, finnes en del stoff her http://www.kvikne.no/page/442 om Rasmus Madsen, og videre lenker til stoff om andre prester. Historikeren Arne Dag Østigaard (A. D. Ø.) er en forfatteren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Er det noen som vet når Østigaard sitt manuskript vil bli trykt og utgitt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Til (16): Ser absolutt frem til at et slikt hefte blir utgitt. Bl.a. trengs det en gjennomgang av enkelte eldre slekter på Tynset, som f. eks. prestemiljøet på Fløtten, og bl.a. Aalborg, der både Aaens og Streitliens bøker har forvirrende data om stamfarens ekteskap, som siden har spredt seg rundt i en rekke tavler på nettet. (Streitlien har ikke sjekket dette i det hele tatt, bare skrevet det av fra den gamle boken.)Jeg kjenner godt til Østigaards nettside om prestene, som jeg finner meget nyttig. Imidlertid skjemmes den av en del helt unødvendige feil, som burde vært korrekturlest.Jeg nevner ovenfor to forbindelser mellom prester med patronym Mads og etternavn Aalborg, hvorav den ene er nær familie til hr. Hans Lauritzen. Østigaard beretter under overskriften 'De siste dager på jorderik for Herr Hans' i et avsnitt følgende:--'Den første kona til Herr Hans, Anne Madsdotter, døde om lag 1640. Den andre het Magnhild Mikkelsdotter, prestedatter fra Vang og søster til kapellanen til Herr Hans, Herr Anders Mikkelssøn på Sumundsa i Vinnilen.'--Siden Magnhild er datter av Mikkel Anderssen Aalborg i Vang (for øvrig opphav til bl.a. Edvard Grieg), er det her av stor interesse om denne påståtte broren 'Anders Mikkelsen Aalborg' i Tolga faktisk eksisterer, siden han i så fall vil være en soleklar kandidat til å være far til brødrene Kristen Anderssen Aalborg på Vollan i Kvikne og Jens Anderssen Aalborg på Wahl i Sørum (der nabo til Mikkel Aalborgs datterdatter, og gift i samme miljø som hun, som for øvrig er mor til de velkjente Colbjørnsen-brødrene i Halden). Jens er stamfar til Akershusslekten (ikke å forveksle med den nærboende Eidsvollsslekten, som ingenting har å gjøre med dette miljøet).Siden jeg aldri har observert noen kapellan Anders Mikkelsen i Tolga utenom Østigaards tekst: Er denne personen en fiksjon eller forveksling, eller finnes han i Nord-Østerdal? Siden svært mange her i landet har Aalborg-brødrene i sine anetavler, bør dette være av generell interesse.Kan legge til at hr. Mikkel i Vang ifølge Hurumboka som ovenfor nevnt har brødrene Kristen og Hans Anderssen, og at Hans Anderssen Aalborg, kfr. (6), i Råde i eldre litteratur oppgis med foreldre gullsmed Anders Jenssen og Anne Jensd. i Ålborg by (tatt etter hukommelsen). En evt. nevø av disse kan derfor godt tenkes å ha sønner med navn Kristen og Jens Anderssen. Noen Anders Mikkelsen Aalborg er ikke nevnt i Vangsboka, kun en Mikkel Mikkelsen, som eneste sønn av hr. Mikkel. (Han har flere døtre.)Det kunne vært interessant snart å komme et trinn videre i utforskningen av dette personmiljøet, som altså også kan ha betydning i forbindelse med hr. Rasmus Madssen. Sistnevnte kommer fra Fyn eller Møn, så et slektskap med Aalborg fra Nord-Jylland er vel mindre sannsynlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Er det kjent om Arne Rasmusen Kleiva i Kvikne også hører til slekta til Rasmus Madsen? Han var født ca.1704 på Utby i Tynset.Han var gm. Anne Jensdatter (Storeng?). Jeg har en liten hypotese om at hun er datter av Jens Hansen Hals og Ingeborg Kristensdatter på Storeng.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Går ut fra at du har lest mitt svar til deg ang. dette spørsmålet for et år siden i innlegg (222) i tema 35514. Videre utdyping av dette overlater jeg til enkelte granskere av slekter i området som ikke akkurat pleier å være overivrige etter å svare her. F.eks. har jeg aldri fått noe som helst greie på om Østigaards prest i Tolga 'Anders Mikkelsen Aalborg' er en reell person eller et fantasibilde. Forskjellen er ganske viktig, og burde snart vært avklart, kfr. (18).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Til Ole Nygaard innlegg 3. Jeg er litt nysgjerrig på om det fortsatt jobbes med en artikkel om Hals slekta for utgivelse i NST eller Genealogen. Har du kjennskap til dette? Jeg mener å huske at det var antydet noe slikt i ett tidligere nummer av Genealogen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Det er vel sannsynlig at navnet Abelone i slekta til Arne Rasmusen kleven stammer fra presteslekta. Imidlertid, det betyr jo ikke nødvendigvis ikke at at de var i direkte i slekt med hverandre. Hvis en regner 30 år pr generasjon, burde Abelone Gudbrandsdatter være født ca.1640 til oppimot 1660. Da begynner det å bli trangt hvis en skal plassere henne som direkte etterkommer av Rasmus Madsen f.o.1575? En av hennes foreldre burde i såfall være barn eller barnebarn av Rasmus Madsen. Alle barna til Rasmus Madsen er vel kjent, så hun måtte i såfall være vær ett barnebarn. Det vil igjen si at en av døtrene må ha giftet seg med en Gudbrand, noe som jeg ikke har sett noen antydning til.Ett alternativ kan jo være at Abelone-navnet kommer fra presten Hans Olsen sin slekt (han er jo nevnt som en mulig svigerfar til Rasmus Madsen). Da blir det jo straks mere spillerom.Finnes det noen Gudbrand, som kan ha vært Abelone Gudbrandsdatters far i Tynset?Selvfølgelig finnes jo også den muligheten at Gudbrandsdatter er en feilskrift for ett annet farsnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Utenom Gudbrand Frantzen Francke (et merkverdig fornavn på en helt tyskættet!), som reiser til Eidsvoll, finnes det på denne tiden svært få med dette navnet i dette området. Mener å huske at det forekomm en i strøket uten at jeg kommer på hvor (i Alvdal?), skal si fra hvis jeg oppdager noen passende. På Brandvoll i Alvdal finnes for øvrig i 1528 en person med det fremmedartede navnet Klemet, noe merkelig i dette miljøet.Enda mer forunderlig her er den særdeles sjeldne navnekombinasjonen Abelone Gudbrandsd., men Abelone later til å forekomme i Tolga i litt eldre tid (i likhet med Agate / Ågot, kfr. mitt svar (9) i DA 39799 for over et halvt år siden, som du ikke kommenterte). Så det er en alternativ mulighet til presteslekten. Navn som Abelone og det vel noe mer vanlige Magdelone kan også tenkes å være 'hustru-navn' i en eller annen gammel lavadelsslekt. Tar med at på Veen (en vin-gård) i Kvikne heter stamfaren Asser, vel samme navn som Asmar nevnt på Søgard i Tylldalen i 1528. (Dette finnes også litt i Snillfjord og vel også på kystøyene i gammel tid, ellers er det ikke akkurat vanlig.) Sistnevnte kan jo muligens komme inn fra svensk kant, men finnes vel også innen adelen.Akkurat dette burde enkelte Tynsetgranskere kunne si noe om, siden de vel via dokumentlesing har skaffet seg en bra oversikt over strøket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Tjade

Den som bragte Gudbrandsnavnet til Tynsetslekter, var Abelone Gudbrandsd., gift med Ola Jonsøn Tuveng (br. nr. 79), han f. ca. 1634. Hun er brukerenke 1689-1691. Hvor hun kom fra er ukjent.Den eldste Gudbrand som er nevnt i Nord-Østerdalen, er en på Baugen i Alvdal som betaler skatt i 1612. Han er den eneste Gudbrand i regionen på 1600-tallet, utenom slekta etter Abelone. Men vi har en Gudbrandsøn uten kjent slekttilhørighet, Brynjøl Gudbrandsøn, som fikk bot i 1638 for arbeidsnekt ved Kvikneverket. Han kom fra Svendstø i Orkdalen.Når det gjelder Abelonenavnet er det svært sjeldent i hele Nord-Østerdalen på 1600-tallet. Foruten Abelone Gudbrandsd., kjenner vi kun Abelone Rasmusd. som ble gift med Ola Pedersøn Utby, Tynset, og Abelone Jonsd. som nevnes i forbindelse med leiermål med Anders Jakobsen Knappset i 1685, som hun da tjente hos. Abelone Jonsd. nevnes igjen i 1694. Hun var da fogdens tjenestejente.Dorthe Hansd. hadde trolig slekt i Kvikne. Svigersønnen, hr. Hans Lauritssøns hadde en sønn, Rasmus Hanssøn, ved Alvdal kobberverk i 1658. Det interessante er at han i 1658 ble stevnet for leiermål med Rangdi Olsd. Grøntvet, Kvikne, som han var beslektet med i 3. ledd. Vi kjenner ikke Hans Lauritsøns herkomst, men antar vi at Dorthe Hansd. er av eldre presteslekt i Tynset, kan slektskapet gå gjennom henne. Det vil i klartekst bety at foreldrene til Dorthe, presten Hans Ollufsøn Tynset og hustru, var Rangdi Grøntvets oldeforeldre. Rasmus Hanssøn ble drept på Orkeng i Kvikne i 1674. Da er sønnen, Svenn Rasmussøn, nevnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Takk for en grei utredning. Selv vet jeg det aller meste av dette fra før, men det gjelder vel for neppe en rekke andre lesere her.Som nevnt mener jeg å ha sett Abelone-navnet i forbindelse med Tolga også. Abelones far eller like gjerne hun selv kan kanskje være en innflytter fra et område der navnet Gudbrand er mer normalt? (Hva med Gudbrandsdalen?)Fortsatt lurer jeg på hvorfor det er så umulig å få stadfestet eller avsannet eksistensen av 'kapellanen Anders Mikkelsen i Vingelen'. Grunnen til dette er at jeg mener å ha lest et eller annet sted (aner ikke hvor og mulig at jeg husker feil) at han kan være forvekslet med en annen prest i strøket med navnet Anders (flere finnes). Imidlertid er forekomsten av en Anders fra Vang sannsynlig her, siden hr. Mikkel Anderssen Aalborg i Vang (nå i Griegåret tar jeg med at hans ene datter er Edvard og Nina Griegs 3-tippoldemor via slekten Hagerup i Bergen) har Tynsets sokneprest som svigersønn, og dertil ifølge vanlig navneskikk bør ha en sønn med dette navnet, siden han faktisk har en Mikkel. Synes det ville være greit (på vegne av mange) å få avklart dette forholdet, selv om jeg mest regner med at Magnhild Mikkelsd. Aalborg ikke har noen bror i Tynsettrakten. Helst bør Østigaard selv begrunne opplysningen, men det finnes vel gjerne noen andre granskere som kan vite noe om dette også?Jeg har i Slektsforum hos DIS (Sør-Trøndelag under Røros) nettopp lagt ut en del informasjon om Svend Rasmussen Skamfer og hans kone i Rennebu (sistnevnte er søster av hr. Even Stensen Meldals kone i Kvikne), da jeg antar at Svend Rasmussen ved Undals verk er den samme som funksjonærsønnen Svend Rasmussen i Kvikne, som også passer i tid. Legger inn en lenke dit, som jeg håper virker:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.