Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kjell Høyer

[#45705] Gunde Christensen Grøn og dennes aner og etterkommere

Recommended Posts

Gjest Kjell Høyer

I tråd 43462 startet av Thomas Friis Konst fremkommer følgende i innlegg 153 ved May Teistevoll Viborg: Christen Sørensen Hegelund første kone heter Elle Gundesdatter (datter av Gunde Christensen Grøn.) Dette fremgår av 'Viborg Landstings Dombøger 1617A' hvor Elle Gundesdatter i juni og juli 1604 låner på 'den forgyldte linde'. Borgmester Christen Hegelund tilbød i 1617 å betale på det 'hans sal. hustru E.G. havde pantsat'. Christen Hegelunds 1. kone var altså i live i 1604. Ettersom mitt spørsmål ikke direkte hører hjemme i samme tråd – og siden den tidligere tråden har utartet til tider til å bli en tråd om ”netiquette”; velger jeg bevisst å starte en ny tråd:Noen spørsmål: 1. Jeg hadde inntil Teistevoll kom med sitt kildebelagte innlegg trodd at fogden Morten Hegelunds mor var Karen Jensdatter (eller eventuelt Marit Henriksdatter som skal ha bodd på Brattrein i 1620 – 1624 iflg tidligere omtalt i den opprinnelige tråden Bygdebok for Karlsøy). Dersom Morten er født ca 1600 – og Christen ikke har fått barn med andre enn sin kone, synes det klart at Elle Gundesdatter må være Mortens mor. Kan noen som sitter på kilder rundt dette kommentere mitt spørsmål her. Er Elle mor til Morten?2. Videre: Er denne Elle fra ekteskapet med Mette Nielsdatter? (for hun kan vel ikke stamme fra ekteskapet med Margrete Jensdatter (datter av Jens Hansen))3. Kan man si noe utover dette om anene til Elle – eller snarere om Grøn – ættenPå forhånd takkHilsen Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Teistevoll

Hei Kjell,Svarene nedenfor er på grunnlag av Viborg Købstads historie, først fra b. III:Spm. 2 Gunde Christensen Grøn (Gunde Skriver)s første kone, Mette Nielsdatter, døde 2/2 1597. Hun må da være mor til Elle.Spm. 1 Når jeg nå tar opp igjen disse sidene, ser jeg en referanse jeg har glemt å sjekke ut! og den kan jo vise seg å være gull verd:'Arvingerne nævnes 1621' (referanse til: Jysk Historie og Topografi 3. Rk. 6. Bd.). Vi vet at Elle er død på det tidspunktet, så har vi kjempeflaks kan barna hennes være nevnt istedet...Spm. 3Bind I forteller om Gunde: 'Omkring Midten af det 16. Aarhundrede kom en ny Mand til Viborg: Gunde Christensen Grøn, almindeligvis kaldet Gunde Skriver, var født paa Korsøgaard ved Aalestrup og blev Landstingsskriver og Landstingshører: samtidig drev han Købmandshandel, og i 1571 blev han Borgermester. Han var en meget velstaaende og meget anset Mand, og i hans Hus i Viborg kom Adelsmænd ofte paa Besøg; han døde ca. 1619'.mvh May

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Høyer

Tusen takk, Mayfor mirakuløst klare svar. Det virker veldig sannsynlig at Gunde Chr. Grøn er innflytelsesrik - ettersom han etter det omtalte ekteskapet går bort og gifter seg med Margrethe Jensdatter (som dør 23. dec 1603)Hun er da enke etter Peder Thøgersen Løvenbalk. Denne er angivelig prest og trolig av den meget kjente ætten LøvenbalkDa ser jeg med spenning fram til kommentarer rundt spm. 1Takk igjen, MayKjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Teistevoll

Hei KjellJeg har nå fått sjekket opplysningen om Gunde Skrivers arvinger (referansen er forresten Kancelliets brevbøger 1621 - jeg hadde blingset i referanselisten i mitt forrige innlegg).Det viser seg at Gunde må ha gått konkurs, da alt hans gods ble beslaglagt. Knud Gyldenstjerne hadde hatt en langvarig strid med Gunde Skriver og Christen Hegelund om dette. Gyldenstjerne inngikk til slutt en avtale med 'baade Christen Hegelund og Gunde Skrivers Arvinger', som 'Kongen bifalder' at '...alt Gunde Skrivers Gods skal tilfalde Kongen og Byen med Undagelse af det Gods som to umyndige Børn have haft i Mødrenearv'.Jeg vet ikke riktig hvordan dette skal tolkes, om de to umyndige barna er barn av Gunde, eller om det er Elle Gundesdatters barn med Christen Hegelund? Elle var jo død på dette tidspunktet, og barna hennes har hatt 'mødrenearv' innestående. Siden Christen Hegelund har vært så involvert i striden med Gyldenstjerne, er det sannsynligvis hans barn det vises til.Dessverre er ikke barnas navn nevnt, og vi har derfor fortsatt ingen samtidig bevis på hvem som er barn av Elle og Christen Hegelund.Mvh May

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Høyer

Synes du kommer med kjempeinteressante opplysninger rundt mine og mange andres aner her, May. Tusen takk skal du ha.Det kan jo hende at andre i dette forumet sitter på opplysninger som kan kaste lys over temaet etterkommere. Uansett: mazze takk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Opplysninger jeg fått fra 'annet hold' tyder på at Elle Gundesdatter hadde en (eldre) søster Marine som var g.m. Mikkel Mortensen Hegelund, antakelig farbror til Christen, g. (1578?) m. Elle. Mikkel skal ha vært borger i Viborg.Er dette 'kjent stoff' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Teistevoll

Det er Marine som giftet seg i 1578, ikke Elle. Opplysningen er fra Peder Hegelunds almanakoptegnelser, 19/10 1578: Min fetter Mikkel Mortensen Hegelunds bryllup med Marine, Gunde Schriffuers dtr, i Viborg.Det er muligens denne Marine som er nevnt 26. juni 1604 sammen med Elle. Elle Gundesdatter låner på et forgyldt linde og Maren Gundesdatter på en guldring. (Viborg Landstings dombøger).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Teistevoll

Hei, Til innlegg 3 om Peder Thøgersen Løvenbalk. Det ser ut for at det kan være slektskap mellom hans far, Broder Thøger, den første evangeliske prest til Sortebrødre kirke i Viborg, og Morten Hegelund, rådmann i byen.Andreas Christian Krog, kappelan i Viborg i 1779 nevner i sine efterretninger en episode fra reformasjonstiden, i 1526, da borgerne i Viborg sluttet opp om sin lutherske prest, Tausan. 'Blandt disse tappre Borgere var Raadmand Morten Hegelund, Broder Thøgers nær beslægtede, den fornemste...'Dessverre nevner han ikke hva han bygger denne slektsopplysningen på. Krog levde jo lenge etter reformasjonstiden.Dette må vel være Morten Christensen Hegelund som er nevnt rådmann i Viborg fra 1526 til 1559.Klarer vi denne slektskaps-nøtten?mvh May T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hei May,jeg har dette notatet, som vel gjelder samme sak;'Mads Mortensen Hegelund i Vorning, Hammershöj og Hvorning, Sönderlyng Herred. Denne mand var barnefödt i Viborg og studerte i året 1525 i Wittenberg.Han hörte til en anset borgerslekt, hvis medlemmer på denne tid oftere forekommer i höyere stillinger i Viborg.Rimeli er det vel at anse ham for en sön av Rådman Morten HEGELUND, der hadde ledet angrepet på Biskop Jörgens folk, da denne villa la Tavsen gripe, og som skal ha vaert naert beslektet med Tavsens medhjelper Korsbroderen Thörger Jensen.I en lengre årrekke nevnes Morten Hegelund jevnligt i brav av byen, som Rådamnn.Biskoppen har således tidlig fått nag mot denne slekt. Dertil kom at en eldre sönn av samme Rådmann, i allefall en bror av Mads Hegelund, Mester Morten Mortensen Hegelund, likeledes tidlig sluttet seg til Lutherdommen.Denne mann var först Prest I Vorning, inntil han i tidsrommet 1527-1530 flyttet til Ålborg for som en Luthersk predikant å fremme den sak der.Som Prest i Vorning med annekser ettertrdes ham av broren Mads Mortensen Hegelund, altså visstnok kort etter dennes hjemkomst fra Wittenberg.'Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Teistevoll

Hei Arnfrid,Interessante opplysninger du har. Men er Mats noe gammel til å være sønn av Morten Christensen Hegelund, rådmann i 1526?Jeg har notert en sønn av Morten, Hans Mortensen Hegelund, som var sogneprest i Vorning-Kvarning-Hammershøj. Han ble immatrikulert i Wittenberg i 1560. (Tatt fra opplysninger i forbindelse med Peder Hegelunds almanakoptegnelser).Hvilken kilde er det du siterer?Videre har jeg Morten Mortensen Hegelund (ca. 1490-ca 1565), sogneprest i Budolfi Kirke i Aalborg. Denne Morten skal være bror til Christen Hegelund (g.m. Offens Pedersdtr. Sochfod). Mats ser da ut for å være onkel til Morten Christensen Hegelund, borger i 1526, og ikke sønnen hans?mvh May T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk May,det var oppklarende for meg. I notatet (som jeg ikke vet hvor kommer fra) må det være en sammenblanding av de to Morten Hegelund.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Og denne 'andre' (eldste) Morten Hegelund er vel da den 'ukjente' (borgermester i Viborg ?), kanskje far til Christen (borgermester i Viborg 1528, død 1574), Morten H. (Prest i Vorning og Ålborg, død 1656) og Mads H. (Prest i Vorning, Hammershöj og Hvorning, Sönderlyng, imm. i Wittenberg i 1525).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Teistevoll

Jeg har nå slått opp i Wibergs prestehistorie ang. Vorning, Kvorning, Hammershøi. Her står det om Mads Mortensen Hegelund at faren var borgermester el. rådmann i Viborg. Mads var sogneprest 1527-1544.Neste sogneprest var Hans Mortensen Hegelund i perioden 1544-1573. Dermed er dette en eldre Hans enn Hans Mortensen Hegelund nevnt i Peder Hegelunds almanakoptegnelser. Den yngre Hans har da ikke vært prest her. (jfr. innlegg 10).Neste sogneprest var Mads Mortensen Hvass 1573-1628. Han var sønn av Broder Thøgers enke Anne Pedersdatter i hennes 2. ekteskap med Morten Mortensen Hvass.Denne slektskretsen var meget aktive i utbredelsen av Luthers lære. Biskop Jørgen Friis 'forsøgte derfor at modarbejde og genere familien Hegelund og dermed også sognepræsten i vore sogne, Mads Hegelund'. (Tatt fra historie om Hammershøjs anneksgårde).Slektsskapet mellom Broder Thøger og slekten Hegelund tror jeg blir en for vanskelig nøtt, da det viser seg å være stor usikkerhet hvem som var Broder Thøgers foreldre. Det er først et oldebarn av han som hevder at Thøger var av slekten Løvenbalk, men uten å oppgi noen navn!mvh May

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.