Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnstein Rønning

[#45784] Sorenskriver i Follo, Jørgen Berg på Berg i Frogn

Recommended Posts

Gjest Arnstein Rønning

Hadde sorenskriver i Follo, Jørgen Jenssøn Berg på Berg i Frogn etterkommere? Han var ungkar i 1711 og bodde da hos mor si, Abigael Jørgensdtr Heide på Berg. Kan en Johan Christian Berg f ca 1782 passe inn som etterkommer (barnebarn)?Denne Johan Christian Berg(h) ble toller i Drammen, og fikk ei datter Georgine (Jørgine?) Kristine som ble gift med Carl Christian Marius Cock fra Drøbak.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Denne havna i feil fylke. Det skulle vært Akershus, selvfølgelig. Jeg ble litt opphengt i Moss, da en bror av sorenskriveren, Christian Berg, var borger i Moss. Han er også en aktuell kandidat her. Christian Berg ble forøvrig drept av en hissig nabo, Niels Stabell, 26. juni 1723.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jeg ser i DIS-treff at Jørgen var gift med Maren Bærøe, død 1738. Ingen barn nevnt der. Jørgen er oppført som død 1736.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Dette er visst flokete greier, og disse to famlende innspillene er muligens helt på siden, men jeg prøver likevel:A: Maren Bærøe skulle vel ikke være ei Philipsdatter, eller ei Mejer ?? (Se denne debatten, innlegg 6 [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=39849&sok=Philip&startnr=&antall=&spraak=&nr=2&antinnlegg=14#anker>Lenke )B: Og kan Margrethe Alethe Berg (gift i 1760 i Hobøl med Edvard Storck Mejer) være ei etterkommer av Jørgen ?? (Se denne debatten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Fint Iver - jeg noterer bare foreløpig.Mh Arnstein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Kan Maren være en slektning av sorenskriveren i Follo, Jens Rummelhoff Bærøe g.m. Karen Fredriksen (f. ca. 1750/55, d. 2 jan 1828 i København) i Karens 1. ekteskap?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk!Jeg finner dette på sida til NSF:'Bærøe, Jens. Pet.: dat. Berg gaard 22 jan. 1759: er fullmektig hos sorenskr. Chr. Behmann i Follo og ved kgl. brev av 9 april 1756 adjungert i embedet, har avlagt dommered for Gersdorff i Chria. 21 juli 1756, andrager om å bli examinert fraværende. På foten står: derom tilskrevet kanc.råd Støedt. Finnes ikke i examensprot. [sorenskriver i Follo.]'Kan dette være en sønn, evt oppkalt etter farfar?Ellers ser jeg at Maren Bærøe g.m. Berg skal finnes i NST 3: 179 og NST 7: 362, men disse har jeg ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Til Christian i innlegg 6:Jens Rummlehoff Bærøe er vel sønn av Søren Jensen Bærøe (Kjøpmann i Drøbak) og Else Vind Rummelhoff ??Men hvem Søren Jensen Bærøe er sønn av, bør det vel være mulig å finne ut av.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

NST s. 173: Jørgen Jensen Berg, f. ca. 1689, stud. 1708, ble 5. des. 1710 sorenskriver i Follo etter faren og døde 1736 på Berg i Frogn. Hans hustru Maren Bærøe døde s.st. 12. nov. 1738.Etterkommere er ikke angitt.NST s.362: Under Spørsmål 210 står: er Maren født Bærøe el. tidl. gift Bærøe?(Sistnevnte er vel aldri besvart)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk, Christian!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Søren Jensen Bærøes far, farbror o.a. finner vi ant. her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Jeg regnet med det var en kjapp sak å finne Søren Jensen Bærøe sin far. – Flott Christian !Det er vel et poeng at Maren Bærøe og Søren Jensen Bærøe ser ut til å tilhøre samme generasjon ut fra alderen. Og det er likeså et poeng at Maren Bærøes bruk av Bærøe-navnet eventuelt kan skyldes et tidligere ekteskap.Hvorvidt Jens Pedersen Bærøe (forrige innlegg fra Vigerust-sidene) som etter alt å dømme er Søren Jensen Bærøes far, -også kan være Marens far, vil muligens forbli et ubesvart spørsmål.Bærøe er i denne sammenheng anvendt som borgernavn, men samtidig ser vi at det er en Jens Bærøe(gårdsnavn) som står oppført som far til en JACOB ved en dåp i Hobøl 18.april 1736.Denne Jens er minst en (nesten to) generasjon for ung til å være den samme som ovenn. Men dette bør vel også indikere at gården BÆRØE i Hobøl har en JENS som enten er identisk eller samtidig med kjøpmannen Jens Pedersen Bærøe.Ellers registrerer jeg at Wind-familien kommer inn i alle disse flokene på to måter:A: Som Johan Friedrich Bergs svigersønn (Christen Wing) B: Som Jens Rommelhoff Bærøes mor-mor.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Inge Apesland

Om Bærøe-slekten og tilliggende herligheter:Først litt genell kildeinfo om hvor en kan finne opplysninger om slekten:1. RUNAR 1985 (slektshistorisk tidsskrift for Østfold). S. Kurre har der en artikkel om slekten Bærøe fra gården Bærøe (Bære/Bærrøed) i Hobøl.2. I. Rummelhoff (1977): 'slekt følger slekt'.3. Hobøl-boka bind II (1994) skogbruk og trelasthandel.4. Follo historielags årsskrift (1975): 'Sagbruksprivilegiee 1688' av Eliassen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Inge Apesland

Oppfølging av innlegg 12 - slektsrekke første slektsledd:Gen. I: HANS PEDERSEN 'HOLDST' Død ca. 1655. Trolig holsteiner, da hans sønn PEDER søkte om pass for å reise til Holstein for å hente arv etter sin farfar. Hans Pedersen var tingsskriver i Follo fogderi (Akershus fylke), senere omtalt som 'sorenskriver' i Land, Hadeland og Valdres (Oppland fylke) ca. 1630-1650). Hadde gård- og skogparter flere steder, bl.a. gården 'Gjeflen' i Land prestegjeld. Er omtalt i boka 'Sorenskrivere i Norge 1591-1814'.Gen. II: PEDER HANSEN (ca. 1633-1681). G.m. KAREN (KARI) NIELSDTR. (ca. 1640-1723). Han var 'Sorenskriver i Follo fogderi' 1665-1680. Omtaler seg selv som 'Kongens fattige hoffbetjent' og at hans far hadde 'betjent et ringe sorenskriveri i Follo'. Men fattig var han nok ikke, Peder Hansen eide flere gårdparter, skog og sagbruk i Folo, mest i Vestby (Omtales i 'Sagbruksprivilegiene 1688') Hovedbølet ser ut til å ha vært gården Hauger i Vestby prrestegjeld i Follo. 1679 gjørde han et makeskifte (gårdbytte) med Christiania-borger Peder Joensen, byttet sin gård HAUGER i Vestby mot å få skoggården BÆRØE i Hobøl.Enken Karen Nielsdtr. drev skogbruk, sagbruk og tømmerlhandel fra Bærøe i mange år etter mannens død. Peder Hansen i Follo / Bærøe var forresten Christiania-borger.Deres etterslekt tok slektsnavnet BÆRØE fra gården Bære /Bærrøed i Hobøl. En linje av slekten skal ha sittet på Bærøe frem til ca 1920 (i følge 'RUNAR' 1985 (Østfold slektshist. årsskrift). En annen hovedgren av slekten holdt til i Dørøbak / Follo - de er mine forfedre:Gen. III:JENS PEDERSEN BÆRØE (1660-1720). Handelsborger (trelasthandler) i HUSVIK gård (nå del av Drøbak by). G.m. KRISTI SØRENSDTR. SOELGAARD død ca. 1740. Hun var fra ladestedet Hølen i Vestby i Follo. Foreldre: Christiania-borger i Hølen, trealsthandler, sagbrukseier m.v, SØREN LAURITSØN SOELGAARD (ca. 1640-1692) og MAREN (ca. 1647-1717). Om dem bl.a. i Follo hist.lags årsskrift 1975: 'Sagbruksprivilegiene 1688'.Gen. IV: SØREN JENSEN BÆRØE (1680-1737). G.m. ELSE VIND VON RUMMELHOFF (1705-1762). Hun var født på gården Balken på Hadeland, og oppvokst i Trondheim. Foreldre: HEINRICH JOHAN VON RUMMELHOFF (1645-1721) OG ANNE CATHRINE VIND (1669-1745). Se slektsbok om slekten Rummelhoff - disse var Rummelhoff-slektens stamforeldre i Norge.Else Vind v. Rummelhoff kom sammen med sin mor og søster til gården Vennersgård i Ås i Follo, der en søster av Else ble gift. Else selv ble gift 1) i Drøbak 1726 med Søren Jensen Bærøe. Else gift 2) i Drøbak med sorenskriver Christian Bechmann (Bøchmann?). Else og Søren Bærøes barn:Gen V: 1. Christine von Rummelhoff Bærøe (1727-1792). G.m. Johan Hiorth Sorenskriver på nedre-Romerike, bodde på gården Hof (Hov) i Fet.2. Jens von Rummelhoff Bærøe (1730-1792). Sorenskriver i Follo / Drøbak. Overtok stillingen 1761 etter sin stefar Chr. Bechmann. G.m. Karen Fredriksen. Ingen barn. Med dem døde Drøbak-linjen av Bærøe-slekten ut.3. Anne Cathrine Vind Bærøe (1732-1770). G.m. Jacob Prom. Tollinspektør, byfogd og toller i Moss.4. MAREN BÆRØE (1734-1823). G.m. ALBERT KJØRBOE (1733-1773). Tollinspektør i Moss. Kjørboe-slekten er borgerslekt fra Fredrikstad. Disse hadde 7 barn - og er mine forfedre.MAREN BÆRØE KJØRBOE flyttet siden med sin datter og svigersønn til Bodø - hun bodde i Bodø ved folketellingen 1801 på Bodøgaard.Gen IV: ELSE CHRISTINE KJØRBOE (1761-1835). G.m. daværende fogd i Moss og Rygge, CHRISTEN THORGBERG HEGGE (1743-1818). Siden amtmann i Nordland 1789-1811 og bodde på Bodøgaard. Familien flyttet til Trondheim ca 1812, og begge døde der.Videre etterslekt i slekten Hegge.Mitt anleggende her var å gi en kort oppsummering av de første slektsledd BÆRØE - og litt om henvisning til kilder.mvh Knut Inge A.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Inge Apesland

Ad innlegg 14 - Om Generasjon II - Soelgaard i Hølen i Vestby:LARS (LAURITS) KRÆMMER nevnes som Christiania-borger i 1680 (bl.a. i Vigerusts oversikt), hadde interesser i Follo / Hølen. Hans sønn er bl.a.SØREN LAURTISSØN (LARSEN) SOELGAARD '(CA. 1640-1692) Chrisstiania-borger, Trelasthandler, sagbrukseier m.v. i Hølen i Vestby / Follo.mvh Knut Inge A.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk til Knut Inge for interessante opplysninger om Bærøe!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.