Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Torkild Knudsen

[#45785] Hvor kan Johan Dornicks enke Margrethe Heggelund f.ca.1702 stamme fra?

Recommended Posts

Gjest Torkild Knudsen

Hvilke familier Heggelund (med deres familiemedlemmer) er kjent i Norge rundt 1700? Jeg forsøker å finne foreldre og familie til Margrethe Heggelund.Etter flere diskusjoner her på forumet i flere tema, er det kanskje noen, som etterhvert kan ha kommet over noen mulige kandidater som foreldre til Margrethe?Jeg har sakset følgende, som var mitt innlegg i ett av de tidligere Heggelund-temaene. Problemstillingen er for min del fortsatt den samme. Er det noen som kan hjelpe.'Jeg lurer på om det er noen av dere som har kjennskap til en av mine aner Margrethe Heggelund. Hun var gm parykkmaker Christian Johansen Dornich i Trondheim? Det jeg vet om henne er at hun må ha hatt barna:1)Johan Christian Christiansen Dornich undertoldbetjent f.ca.1726 (han seilte i unge år som matros), 2)Susanna Catharina Christiansdatter Dornich f.ca.1728 gm Hans Jakobsen Klyver handelsmann på Brunholmen nær Ålesund, 3)Johanna Cathrine Christiansdatter Dornich som jeg mener også var gm en av klyverslekta kansje broren (jeg har sett giftermålet et sted innover i Trondheimfjorden og mener det var i Frosta), 4) Ane Margrethe Christiansdatter Dornich f.1734 i Trondheim, 5) Michael Jakobsen som var hennes uekte sønn født 1736 (Margrethe var da enke).Margrethe bodde etterhvert hos datteren Susanne Cathrine på Brunholmen hvor hun døde og ble begravet 4 Juli 1782, som madame Margaretha Dornich (80år og 2måneder gammel og hun skulle dermed være født ca.4juli 1702).Her kan det sikkert være en toleranse på pluss minus ett år, mens tida på året sannsynlighvis er sånn noenlunde riktig.To av barna til Margrethe er innført døpt i kirkebøkerne for Trondeim, nemlig: 1) Ane Margrethe Christiansdatter Dornich f.1734 foreldre Christian Dornech og Margrethe Dornech med faddere Margrete Elisabeth Stabel, Ragnhild Rønnes, Else Marie Meier, Johan Henrik Schultz, Petter Brynning, Hans Fredriksen Strøm. 2) Michael Jakobsen f. 'uekte' 1736 med foreldre parykkmakersvend Jakob Johnsen fra Bergen som er bortreist og Margrethe Heggelund enke etter parykkmaker Cristian Dornech. Faddere Gurru ..., Catrina Heggelund, Nicolay Bucher hanskemaker, Nils Bartha seilmakersvend.Mannen til Margrethe Heggelund, Christian Dornich, var født på Storhamar i Vang på Hedemarken. Hans far gikk under navnet mester Johan og var etter all sannsynlighet identisk med regimentfeldtskjær Johan (Rudolf) Dornich. Hos Collin er det nevnt at han medfulgte Jørgen Bjelke ved tilbaketrekningen av Trøndelag. Det står en god del om Johan Dornich i noen skrifter jeg leste i for lenge siden angående Bergen. Det er nevnt bl.a. at han som ung arbeidde som skipslege. Det er altså muligens visse forbindelser til både Bergen , Mjøstraktene og Sør Trøndelag når det gjelder mannen til Margrethe Heggelund. Det er, bare for å ha nevnt det, også en gård som heter Heggelund i nettopp Vang. kanskje Heggelund navnet hennes er derifra.Jeg har litt tro på at enten faren eller bestefaren til Margrethe Heggelund må ha hatt navnet Michael (derfor navnet Michael hos hennes uekte sønn f.1736). Ellers er jo både Margrethe og Cathrine navn som går igjen i flere av Heggelund slektsgrenene. Den Cathrine Heggelund, som er fadder 1736 for Michael, er vel sannsynlighvis en slektning'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Løfter frem dette temaet igjen i håp om at noen har nytt om Margrethe Heggelund. Ser i tema 67104 at det jobbes med Heggelund slektene. Jeg vet fortsatt ikke farsnavnet til Margrethe. Er det noen i hennes samtid som peker seg ut som naturlige farskandidater?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

To Michel Hegelund;NOEN NORDLANDSBORGERE/-FARERE MED BORGERSKAP I BERGEN:Michel Christensen Hegelund gm Mette Andersdtr Koch, men så vidt jeg vet var de barnløse. Mette hadde imildertid flere barn med sin 1. ektemann, Søren Jensen. Se skifter her: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=857&storleik=>LenkeLenkePÅ denne siden kan man finne mye interessant om Hegelundene i Nord-Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Ref. innlegg 3Det ser jo ikke ut som Michel Christensen kan være faren. Han har tydelighvis ingen datter Margrethe (ektefødt), som er født i perioden 1693-1717.Michel Jensen Heggelund gm Rebekka Didriksdatter er det vel neppe heller. Alle deres barn tror jeg er kjent. Det er visstnok skifte etter Michel Jensen 1729 i Helgøy. Er det noen som har god greie på innholdet i dette skiftet og vet hvilke arvinger som er nevnt der? Hva vet en om barnas navn og fødselsår?Hvilke personer med navnet Cathrine Heggelund kjenner en som er i live i 1736? Cathrine Heggelund, som er fadder for Michael Jakobsen 1736, må en jo gå utifra hører til samme slekt som Margrethe Heggelund.Jeg har tenkt som så, at Margrethe sannsynlighvis har gitt sitt uektefødte barn navnet Michael fordi hun med sin tidligere ektemake Christian Johansen Dornich bare har fått en sønn, nemlig Johan (som er oppkalling av barnets (farfar)og nå ønsker å oppkalle ifra sin egen slekt. Siden Michael Jakobsens fars navn var Jakob Johnsen er det vel god sjanse for at navnet Michael er hentet fra Heggelund slekta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Jeg ser du kaller dem Dornich mens jeg har opplysninger hvor de kalles Dormich. Jeg undres derfor på hva som er riktig?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg har sett navnet skrevet bl.a. Dornech, Dornich, Dornik, Dornecker, men aldri, som jeg kan huske Dormick. Jeg ville ikke bli overrasket om navnet også kan ha blitt skrevet Dormich.Det ligner jo mye på Dornich.Kanskje du har nye opplysninger om slekta Dornick ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Res kap Michel Jensen Hegelund på Karlsøy presteresidens i 1702 Lenke med sønnene Jens på 4 år og Didrik Christoffer på 1 år.I følge Nermos hjemmeside hadde Michel Jensen barna: 1. Jens Michelsen HEGELUND f 1697/1699 2. Fredrik Christian Mühlenphort HEGELUND f 1702 3. Anne Katrine Mikkelsdatter HEGELUND f 1706 4. Maren Mikkelsdatter HEGELUND f 1707 5. Sofie Charlotte Mühlenphort HEGELUND f 1710som vi ser har ikke Nermo med Didrik Chr f ca 1701. Her er også plass til flere andre barn, f eks mellom Fredrik Chr og Anne Katrine.Har du vielsen til Margrethe og Johans?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Her er notatet i Vår Frues kirkebok for åbenbare skriftemål angående Margrethes leiermål 1737Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Ask

Kanskje følgende informasjon fra Bygdebok for Avaldsnes I kan være av interesse her: Sogneprest Christen Christoffersen Hegelund, død før 23.6.1695, g.m. Anna Møller, hadde en datter Margrete som ca. 1726 ble gift med en Christian Dornis. Se ellers Slektsforum Karmøy under Avaldsnes Prestegård. http://www.slektsforumkarmoy.no/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Interessant Øystein,Så vidt jeg vet var Christen Hegelund i Avaldsnes bror av Michel Christensen, n i (3).A

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Ask

En tredje bror, Anders Christoffersen Hegelund (ca. 1667-1710) gift to ganger, var sogneprest i Avaldsnes etter broren fra 1695 til 1710.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Det jeg har er nok ikke til noe hjelp her. Jeg har bare at datteren til Johan Christiansen Dormich, tollbetj. og 2. hustrue Guru Pedersdt. Foss) hadde en datter Anne Elisabeth Dormich(1768-26/5 1837) som ble gift 20/5 1802 Frue krk.(Trondheim) med skomaker og høker på Baklandet Ole Olsen Brun (Olsen). Jeg har ikke sjekket disse opplysningene, og etternavnet kan jo også være feilskrevet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Det er nesten så jeg ikke tror det. Kan det virkelig være at Christian Dornichs hustru Margrethe Heggelund er identifisert? Det ser jo slik ut.Både navnene og tids-aspektet passer jo utmerket.Mange mange takk til Øystein.Skal bli spennende å sjekke videre på dette.En ting jeg lurer litt på er jo dette med navnet Michael og Cathrina Heggelund som jeg er inne på i innlegg 4.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg vet ikke om det er kjent, men den Guru Pedersdatter Foss som nevnes i innlegg 14 er datter av smeden Peder Peder på Grilstadhaugen utenfor Trondheim. Det finnes skifte etter han ca.1762. Han giftet seg inn på Grilstadhaugen med enken der. Guru Pedersdatter er datter av Peder Pedersen Grilstadhaugen og første kona som jeg mener å huske heter Marit Olsdatter. Peder Pedersen og første kona kommer begge fra Stjørdalen og de første barna til Peder Pedersen er født der. Jeg må desverre ta disse opplysningene fra minnet, men kan sjekke nøyere opp noe senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Christen Christensen Hegelund, Sogneprest i Avaldsnes 1689 -1695Anders Christensen Hegelund, Sogneprest i Avaldsnes 1695-1710Deres bror Michel Christensen Hegelund har jeg omtalt i (3). De har også en søster, Else.Deres far er Christen Michelsen HEGELUND 1625-1694 'Skjervøykongen'.Som vi ser er altså Michel et navn som går igjen i denne slekten, som forøvrig har Michel Christensen Hegelund, prest i Trondhjem, som stamfar i Norge. Slekten kommer fra Viborg i Danmark. Selve stedet Hegelund ligger i Nørre herred i Viborg amt, i sognet Torum i Salling. Salling er en stor halvøy i Limfjorden, like øst for øya Mors og nordvest for Viborg.Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Arnfrid skriver Christensen. Var det Christensen eller Christoffersen de 2 brødrene i Alvernes het?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg mener at det står feil i Karmøy-boken, og at navnet skal være Christensen, slik det også står i de øvrige kildene vedr preste-brødrene, bl a hos NSF. Jeg har ikke før sett Christopher vært brukt i denne slekten, men jeg kan jo ikke garantere dette.Jeg skal lage et lite oppsett med det jeg nå har og legge det inn som et bilde.A

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Ask

Jeg har følgende tilleggsinformasjon til sogneprest Christen Christoffersen/Christensen Hegelund som er å finne på side 320 i Bygdebok for Avaldsnes I (Arnvid Lillehammer 1991): Ved skifte etter kaksen Ola Ingebretsen Øygarden (Søra Våge) i Avaldsnes ca. 1733 fantes det noen sølvgjenstander etter sogneprest Christen Bentsen Schaaning i Avaldsnes og kanskje etter sogneprest Christen Hegelund. På en liten sølvkanne sto navnet Christian Ditlef Christensen Hegelund og han var da kanskje en ukjent sønn av sogneprest Hegelund som ikke er nevnt i bygdeboka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hr Christen Christensen Hegelund hadde vel en datter Christine Ditlevina f ca 1690.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Ask

Ja, og da kan det tenkes at hun var oppkalt etter en avdød bror, Christian Ditlef, som døde ung siden sølvkanna (dåpsgave?) kom på avveie i ettertid. Dette er selvsagt bare spor i ord, men allikevel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Det ser ut som om det er viktig at navnet Ditlev følger slekta. Jeg kom tilfeldighvis over følgende hjemmeside: http://www.troms-slekt.com/jan2001/posts/3139.htmlJeg vil jo tro at det er sannsynlig at denne er opphavet (av en eller annen grunn) til navnet Ditlev i denne delen av Heggelundslekten.Hva kan være bakgrunnen for denne minnestenen? Hvilket forhold hadde Skjervøykongen Christen Michelsen Heggelund til Ditlev Wrangel m/familie?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.