Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lisbeth Akerholt

[#45837] Boveng - skifter i Hedrum og Larvik

Recommended Posts

Gjest Lisbeth Akerholt

Boveng-slekta er smed-slekt knyttet til Hedrum i Vestfold. En av Smedene heter Tommes/Thomas Janssøn Boveng. Hans kone heter Ingeborg Hansdatter. Jeg finner skifte etter henne 19.juli 1738 i Larvik. (Søkbart på Digitalarkivet). Jeg finner immidlertid ikke skiftet etter Tommes hverken i Larvik eller Hedrum. Han og kona skal ved sin død ha bodd på Fritzøe-bakken i Larvik. Jeg er usikker på når han døde, men tror også det kan være 1738. Kan de ha felles skifte?? Mvh Lisbeth Akerholt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Tommes er oppført som arving i skiftet etter Ingeborg, og må således ha vært i live da det ble holdt skifte.Det er ikke sikkert det ble holdt offentlig skifte etter Tommes. Hvis alle arvingene var myndige og til stede (og det kan absolutt ha vært tilfelle da Tommes døde), var det ikke påbudt å holde offentlig skifte. Han kan også ha frasagt seg arv e.l. da det ble skiftet etter hustruen uten at det kommer fram i skifteregisteret (men det vil eventuelt stå i originalen).For lover om offentlig skifte, se her: http://www.lokalhistorie.no/nli/ssk/ssk.html

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg ble litt forvirret under søk på skifter i Larvik nå.Lurer på om dette er den samme Tommes som her står gift med en Anne? LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er vel skiftet som er nevnt i 1. innlegg? LenkeEr det samme Tommes som da er gift 2.gang ved skiftet , lenke innlegg 3?Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Ja, Gunn, jeg tror du har rett i at det er samme mann. Tommes Jansen Boveng må ha giftet seg med denne Anne Hansdatter i tidsrommet 1738 til 1741.Dersom det ble barn som vokste opp fra dette ekteskapet, burde en forvente at det ble holdt offentlig skifte etter Tommes, for han levde neppe så lenge at barna rakk å bli myndige.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Det ser ut til at det er nokså stor forvirring om fødselsår og sted for Tommes Jansen Boveng. Noen kilder på FS sier f. i Hedrum og andre som denne f. i Vestfossen, Ø. Eiker? LenkeFødselsår oppgis ca 1678-1670. Har dere funnet sikre opplysninger om fødsel og 1. ekteskap til nå?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg lurer også på hvem denne Tommes smed som er nevnt i dette skiftet er? LenkeHan er nevnt død i 1765. Er det en mulighet for at Tommes Jansen kan ha blitt bortimot 90 år, og i så fall gift 3 ganger?Mest trolig er vel at denne Tommes er en generasjon yngre?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her et skifte til der Tommes Jansen Boveng er arving: LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Jeg oppfatter det som uvisst hvor og når Tommes Jansen Boveng er født. FS/IGI er direkte upålitelig når det gjelder fødested, for mange bidragsytere har tydeligvis fylt inn både fødselsår og fødested på svært sviktende grunnlag. På 1600-tallet vil man som regel ikke finne sikkert belegg for fødested, men noen skal på død og liv skrive noe i slike rubrikker uansett - og derav følger forvirring når det gjettes på forskjellige ting. Tommes er født der foreldrene oppholdt seg på det aktuelle tidspunktet, så hvis Jan Bovengs forflytninger i tid og rom kan belegges, går det an å sannsynliggjøre Tommes' fødested.Den Tomas/Tommes som nevnes i innlegg 7 ser vi hadde barnebarn med Maria Kristensdatter, og av disse er et angitt som 17 år i 1778 (f. ca. 1761). Da må vi forvente at ekteskapet mellom denne Tomas/Tommes og Maria Kristensdatter ble inngått i alle fall før 1740, så det kan nok ikke være snakk om Tommes Jansen Boveng.I skiftet i innlegg 8 er ikke Tommes arving, men far til arvelateren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Tomas smed i innlegg 7 het Tomas Hansen: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiDet er skifte etter Johan Michelsen Boevin i Larvik i 1692. Tomas er da oppført som nr. 3, neste sønn er ca. 20 år. Han bør da normalt være noe eldre. Se under Boevin i min skifteavskrift her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Akerholt

Tommes og hans søsken har bare ca født-opplysninger hos meg. Så langt har jeg ikke funnet sikre kilder på årstall. Men hvis vi går ut fra at Tommes' eldste bror Michel er født ca.1660 bør deres far Jan Michelsen Boveng finnes i manntall for Buskerud (Vestfossen) eller Vestfold (Hedrum). Jeg har ikke funnet ham. I Vestfossen startet det stålproduksjon omkring 1650. Mulig Tommes' far startet karrieren der. Kilder mener han startet sitt arbeidsforhold i Norge på Vestfossen. Så skal han ha kommet til Tutvedt (under Hagenes i Hedrum). Der ble det anlagt en hammer i 1688-89 (håper jeg ref. Tor Bjørvik riktig der). Ut fra dette går det kanskje an å trekke slutning at Tommes og flere søsken er født på Vestfossen. To brødre til Tommes, Michel og Morten, virker som holder seg på Vestfossen hele livet. Det er skifte etter Michel Janssøn Boveng der 11/1 1730. Etter som jeg kan se oppgis det ikke i skiftet hvor gammel han ble. Morten skal være gift med en Anne Sørensdatter på Vestfossen. Han skal være død ca.1720. Det har jeg ikke sikre kilder på. Lisbeth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Søstrene kan også være født imellom, og i tillegg kan det ha vært barn som ikke vokste opp. På bakgrunn av skiftet kan vi anslå at han ble født mellom 1665 og 1670.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Akerholt

Her kommer det litt mer....... Tor Bjørvik skriver på s.78 i Heidarheim 1996-97 (Årsskrift for Hedrum Historielag)at Boveng-slekta kom til Norge fra Frankrike i 1670-åra. Jan Michelsen Boveng ble smedmester på Tutvedt i Hedrum 1688, før det var han svenn ved jernverket i Vestfossen. Jan Michelsen Boveng er gift med en norsk dame, knyttet til Brunlanes i Vestfold. Kom han til Norge etter manntallsføringen 1660? Barna kan da være født i Hedrum dersom han ikke giftet seg før han kom til Tutvedt/Hagenes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er en smed i Vestfossen Mikkel Jansen som døper en sønn her: LenkeMuligens slekt?Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Innlegg 15: Det må være Tommes' bror, jfr skiftet etter Jan Boveng.Innlegg 14: Det at Boveng-slekta kom til Norge fra Frankrike i 1670-åra er bare en spekulasjon. Jeg har hørt at det er funnet spor etter Boveng-navnet i Sverige, så innvandringa kan eventuelt ha skjedd fra Frankrike/Vallonia via Sverige. Du peker selv på forhold som tilsier at Jan Boveng sannsynligvis kom til Norge i alle fall på 1660-tallet.Jan Boveng og Maren Stensdatter er utvilsomt gift ikke senere enn 1665, kanskje før 1660. Svigerfaren, mester Sten, er registrert i Larvik i manntallet for 1666 (60 år gml) med sønnen Nils Stensen (11). Jan Boveng er selv ikke med i manntallet (så vidt jeg vet). Det kan være fordi han bodde i et distrikt der det ikke er bevart mantall, eller fordi han bodde i en by, ettersom det ikke ble tatt opp manntall i byene (Larvik fikk ikke kjøpstadsrettigheter før i 1671, og er registrert under Hedrum, som stedet den gang tilhørte i geistlig henseende).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Innlegg 13 og 14 i en annen debatt (Lenke) omhandler Bouveng-slekta og den mulige tilknytningen til den svenske vallonerslekta Bouvin.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Det er skifte etter Maren Steensdatters niese Anne Pedersdatter Henning i Larvik 1729:LenkeHun var datter av Peder Steensen og hadde en søster Johanne Pedersdatter, g. m. Jan Jagtvet, som bodde i Frankrike.Det var skifte etter Marens far, marsmester Stehn Henning, på Tveitene i Brunlanes 1677.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Akerholt

Gunn, jeg har funnet det samme som deg, og er ganske sikker på at det er bror til Tommes. Gutten Johan som døpes 25.mai 1690 mener jeg er den samme som nevnes som sønn i skiftet etter Michel Janssøn Boveng i 1730. Iflg.skiftet skal da sønnen Johan være bosatt i Drammen. Vi har kanskje kommet noe nærmere vedr.når Tommes og søsknene er født, men sikre blir vi nok ikke før ev.kirkebøker er gjennomgått.Kristian, jeg har fått 2-3 interessante teorier på Boveng-slekten i Norge og når og hvorfra de kom. Den ene bidragsyteren er sterkt knyttet til Vallon-foreningen i Sverige. Det finnes ingen tilgjengelige og troverdige kilder på dette. Kanskje arkivet i København har noe å bidra med, hvis man reiser dit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Det var skifte etter Maren Steensdatter på Vestfossen 6. august 1689.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Firing Hanssen

Og Maren i 1693 (tanten Anna Morten Jansøns er fadder):Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Akerholt

Det er vanskelig å lese skiftet til Michel Janssøn Boveng fordi jeg ikke er god i gotisk skrift. Jeg har det på papir foran meg nå, og mener disse barna er oppgitt: Johan, Henrich, Rasmus, Cathrina (død. Etterlater seg datter Eline Nielsdatter)I tillegg har jeg bl.a. etter dåpsprotokoller for Eiker: Maren, Ole, Hans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Dette har vært behandelt før i slektshistoriske litteratur: Thorleif Solberg: 'Fra Johan (Jean) i Frankrike, f. 1632 - Johan i Hof, f. 1832', Gjallarhorn nr. 8, s. 30-37. I samme nummer har Torbjørn Steen-Karlsen et lite tillegg på side 23.mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er masmester Sten i 1663-66-tellingen: LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.