Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Alv Edvardsen

[#45958] Tømmerdal i Rødøy

Recommended Posts

Gjest Alv Edvardsen

Christen --, f.c. 1717, skal ha vært g. 10.11.1748 m. Rachel Andreasdr., f.c. 1721. - De var bosatt i Tømmerdal i Rødøy, men hvem var deres foreldre ? --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hanne Line Osberg Eide

Kan ikke hjelpe deg så mye. Fant på FS IGI en Christen Christensen som gifter seg med en Rachel Adriansdatter 10.11.1748. LenkeSå muligens må du lete etter en far Christen og en far Adrian. Regner med at du vet at kvaliteten på FS IGI er dårlig.- Hanne Line -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Jeg er klar over at Rachel har vært oppf. som en Adriansdr. - Men hun er også omt. som Andreasdr., så hva som er riktig er jo noe vanskelig å si. - Ant. er disse innflyttere, ettersom det er så vanskelig å finne noe, men fra hvor ? --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tove Karlsen

Hei!Ved vielsen i 1748 er paret oppført som viet i Rødøy om man søker på kirkeboken for Rødøy (Vielser i Rødøy 1739-1824) på digitalarkivet.Når jeg så på inførselen i kirkeboka står det at Christen og Rachel er viet i Lurøy, så kanskje skal du vende øynene mot Lurøy og lete etter foreldrene der...Rødøy Mini 841.A01 1739-1750 kort 5/5 side 153. Anno 1748 Dom 22 p. Trin. (dvs 10/11) Ægteviet udi Lurøe (først et ektepar, deretter) Og Christen Christensen med Rachel Adriansdatter.Finner ikke trolovelsen til paret i kirkeboka.Innrulleringsmantall Helgeland 1766/1769 ved Svein Edvardsen Side 171Roulle over Mandskabet udi Rødøe fierding forfattet 1769 For Rødøe Fierding holdet sesjon den 26 may 1769Matr.nr 13. Gaardenes Nafne: Tømmerdahlen. Opsidere samt husmend og inders.: Christen Christensen 57 år.Det unge Mandskab: Christen Christensen 16 år fødested: Tømmerdalen friskAndreas Christensen 15 år fødested: Tømmerdalen friskChristen dør på Dalen (=Tømmerdalen) i 1797, da er han 93 år gammel etter det presten skriver.Rødøy Mini 841.A03 1777-1819 kort 2/6 side 94. (etter en trolovelse 18 januar). Jordf. Mk 6. Jordsat Christen Christensen Dalen 93 aar. Det fins et Skifte fra Kvalvik i Rødøy 1792 etter Kirsten Christensdatter (fra Svein Edvardsens skifteoversikt) Ektefelle: Kiel Israelsen. Christen Christensen far Dalen. Barn av Rachel og Christen Christensen (det kan finnes flere):Maren Johanna Christensdatter, døpt 1749 (fant henne i kirkeboka for Rødøy og på digitalarkivets søkbare kirkebok 1739-1824)Christen Christensen født ca 1753Andreas Christensen født ca 1754Kirsten Christensdatter født ?Sønnen Christen Christensen f. ca 1753 giftet seg første gang med Olava Størkersdatter fra Lurøy.. så det fins troligvis en forbindelse til LurøyKonen Rachel Andreasdatter som hun heter ved FT 1801 bor hos sønnen Christen Christensen på Tømmerdalen i Rødøy, hun er da 80 år og enke etter 1.ekteskap.Antar at du vet mesteparten av dette fra før, men kanskje er det noe nytt.Mvh Tove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei Tove. - Takk skal du ha. - Vel, det har vært litt vanskelig å 'knekke koden' på denne fam. - Slik sett var det vel i grunnen bare sønnen Christen som 'var i boks'. - Ellers er jeg klar over at det var noe samgifte med både Rana og lengre Nord etterhvert. - At de blev gift i Lurøy trnger jo ikke å tilsi at de var derfa. - Det var jo en del tilflytting til både Lurøy og Rødøy. - Ellers er vel ikke Adrian det mest brukte navnet i hverken Lurøy eller Rødøy, men det trenger jo heller ikke være riktig skrevet. Da med tanke på sønnen Andreas. - Men hjertlig takk skal du ha. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Pedersen

Ang. Rachel: Jeg tror at du f.eks kan se litt nærmere på familien til Adrian Thommesen som bodde på Stuvland i Lurøy. Allerede i 1724 lyste han en uekte sønn i kull og kjønn. I 1738 var han imidlertid rømt fra fogderiet efter å ha begått hor (som gift mann), det ble da holdt skifte efter ham til inndragning av hele hans formue. Arvinger er derfor ikke nevnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

I 1803 er det skifte i Tømmerdalen etter Michelina Michelsdatter, gift med Christen Christensen. Hun er nok hans andre kone ettersom han oppføres som enkemann etter første ekteskap i folketellingen i 1801. Det interessante ved Michelina er at hun er datter av Michel Pedersen Aas i Lurøy, og således halvsøster av lensmannen i Lurøy, Lars Klæboe. Ekteskapet mellom Christen og Michelina kan tyde på at Christen Christensen--og således også hans foreldre Christen Christensen og Rachel Andreasdatter/Adriansdatter--må ha tilhørt en nokså ansett slekt.Jeg har forresten ikke greid å finne begravelsen til Rachel i Rødøy, og heller ikke noe skifte etter henne. Er hun kanskje begravd i Lurøy?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Rachels etternavn (Andreasdatter eller Adriansdatter?) er selvsagt problematisk, men det er kanskje verd å merke seg at hun heter Adriansdatter i den eldste kilden som kjennes, giftermålsinnførselen i 1748; hun blir som kjent gift i Lurøy. Vi bør kanskje også merke oss at på denne tiden bor det også en person ved navn Christopher Adriansen på Haugland i Lurøy. Med konen Maria Hansdatter, som døde før 1750, fikk han en rekke barn; det første ca. 1729. (Kildene er skiftet etter Anna Nielsdatter Klippingvaag i 1750 og skiftet etter Maren Poulsdatter Alderen i 1766.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei dere. - Jo, slekten til Adrian Tommesen vet jeg mye om. Men problemet er jo å finne ut om han i det hele tatt fikk barn m. enken (eller m. andre). - Christoher Adriansen er jeg noe mere usikker på. Jeg har en 'kandidat' som mulig far, men får undersøke nærmere om det kan passe med alder på 'faren'. - Ellers har jeg enda en Adrian som var inngiftet i en fam. hvor det var Rachel -navn, men må undersøke også dette. - Så var det visstnok noen Adrian oppe i Gildeskål, men det er vel vanskelig å finne noe ut av. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Pedersen

'Jo, slekten til Adrian Tommesen vet jeg mye om.'Hvis du kunne ta deg umaken med å gi litt av de opplysningene du har om Adrian Tommesen, så kasjkje vi andre kunne ha litt å bidra med til utfylling av tomrommene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Adrian Tomasen, f.c. 1681 er sønn av Tomas Iversen, f.c. 1681, fra Øvre Dal i Rana, br. 2. -Han blev da altså g.m. denne enken på Stuvland i Lurøy. Elen Abrahamsdr. -- Vedr. Tømmerdal: - Bror av Tomas Iversen, Christen Iversen, hadde en dr. Kirsten som blev g. på Stien i Rana m. Gregus Olsen. - De hadde bl.a. en sønn som bodde i Kvina. - Enken på Stien var g.2.m. Peder Israelsen, fra Hauknes. - Deres sønn, Israel Pedersen, bos. Øresvik i Rødøy, far til Kiel Israelsen, g.m. Kierstn Christensdr., fra Tømmerdal, sk. 1792. -- Øvre Dal i Rana var f.ø. eid av Adrian Jacobsen (Falch) - Foreløbig har jeg enda ikke funnet noen Adrian som kunne passe som far til Rachel. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Pedersen

Hvis den Rachel som ble gift i Lurøy i 1748 var 20 år gammel ved vielsen var hun født i 1728, hvis hun var hun 30 år, var hun født i 1718. Vi må altså regne med at hun var født i det tidsrommet.Jeg kjenner med sikkerhet kun ett barn til den godeste Adrian Tommesen på Stuvland, nemlig Christopher Adriansen som han lyste i kull og kjønn på sommertinget på Lurøya i 1724. Skal vi tro folketellingen for Lurøy i 1769 er Christopher født ca. 1699. Holder vi oss til samme folketelling så bor også hans sønn, Adrian Christophersen, f. ca. 1733 der, - og hans barnebarn Christopher Adriansen, f. ca. 1768.Mitt første notat om denne Adrian er fra sommeren 1713 da han blir pålagt å avlegge ed som lagrettemann. Han opptrer som lagrettemann en rekke ganger frem til 1736, og han var bl.a. i rettsak med sin nabo for et påstått korntyveri.Adrian Tommesen i (Tømmer)Dalen rømte sin vei efter å ha begått hor i sitt ekteskap, og ble derfor fratatt sin formue i 1738. Det var sikkert en lokal skandale. Se Skifteprotokoll for Helgeland, bok 12, side 41. Der kan selvsgt finnes opplysninger i skifteprotokollen som har betydning selv om hans gods ble beslaglagt.Har du sjekket fadrene til Christopher Adriansens barn? Mitt notat fra dåpen til Peder i 1742 inneholder desverre ingen fadre.Ved Karens dåp i 1746 var følgende fadre nevnt:Samme tid udi Lurøe kirkke døbt Christopher Haulands barn N: Karen. Fadd: Michel Pedersen, Christen Jans: Ellen Jacobsd:, Maren Christiansdatter Lia, Berete Olsd:Ved Lars Klæboes dåp i 1750 hadde man følgende fadre:Døbt Christopher Adriansen Houland sit barn navnlig, Lars Klæboe. Fadd: Karen Klæboe, Karen Andersd:, Mickel Pedersen Aass, Ole Abelsen Bratland, Ole Gregusen Qvinen, Magli Jacobsd:, Ingebor PedersdatterFlere dåpslister har jeg desverre ikke tilgjengelig. Hvis Rachel Adriansdatter var en datter av Adrian Tommesen ville hun vært Christopher Adriansens halvsøster.Andre med navn Adrian: Adrian Jakobsen som bodde i Sør-Solvær på midten av 1720-tallet og Adrian Jørgensen som bodde i Rendal i Meløy i en lang periode på midten av 1700-tallet.Er vi kanskje ved en tidsperiode da kildene blir så sparsomme at Rachel ikke kan identifiseres med sikkerhet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Jeg har nu igjen forsøkt å gå igjennom Hemnes Gård og slekt for å se om det var mulig at noen av etterkommerne av Adrian Jacobsen (Falch) kunne være far. - Han hadde bl.a. en sønne -sønn som bodde en tid i Sør solvær, f.c. 1699. - Men det ser dårlig ut. - Enten er disse Adrian for unge eller usannsynlige til å være far til Rachel. - Der var bl.a. en Adrian Josephssøn, men han var oppg. å være d. før 1715 og ellers uten opplysn. -- Nei jeg vet sannelig ikke hva jeg skal tro. - Kanskje hun var en Andreasdr. ? --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Terje. - Jeg så litt på dette igjen. - Du nevnte en Christopher som Adrian T. skulle ha lyst i 'kull og kjønn' og som skulle være f. ca. 1699. - Skulle man formode at dette var en uekte sønn av Adrian, ville han vært ca. 18 år da 'det sto til'. - Eller skulle man tro at dette var kvinnens barn ? - Hvem var så moren ? -- Ville det fremgå av Tingbøker hvem Adrian hadde 'forsømt seg med' da han forlot enken på Stuvland, Elen Abrahamsdr. ? -- Dersom det hadde latt seg gjøre å finne dåpen til Rachel, ville man kanskje ut ifra faddere klare å finne hennes opphav. -- Dette er vanskelig. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Pedersen

Når Adrian Tommesen lyser Christopher Adriansen i kull og kjønn - med andre ord: gjorde han fullt arveberettiget - , må vi vel med rimelig sikkerhet anta at dette var hans sønn, og ikke hustruens.Hvis Rachel er født i gamle Rødøy Prestegjeld (Træna, Lurøy, Rødøy, Meløy og del av Gildeskål), så var hun i tilfelle født før den tid som man kjenner kirkebøker fra. Man kjenner idag ikke bøker fra tiden før 1739. Eneste mulighet er at hun kan dukke opp i en annen kilde.Adrian Tommesens forseelse som førte til inndragningen av hans formue i 1738 er ikke å finne i justisprotokollen for Lurøy-Rødøy-Meløy. Det kan ha to årsaker:1. Forseelsen skjedde utenfor det nevnte geografiske område, og er blitt rettslig behandlet der.2. Adrian Tommesen «sonet» direkte med den sakefallsberettigede. For de som hadde mulighet for det, var dette en vanllig metode. Den «skyldige» slapp rettsbehandlig og saksomkostninger, og den sakefallsberettigede fikk sine bøter. Vi må ikke glemme at Adrian Tommesen var en dreven lagrettemann og kjente loven - han hadde selv vært med på å dømme sine sambygninger for samme forseelse. Dette var Adrians andre leiemål, i tillegg hadde man nå å gjøre med hor. I en rettssak ville dommen blitt inndragning av hele hans formue og forvisning til fiskeværene i noen år, kanskje også korporlig straff. Adrian lot den sakefallsberettigede ta sitt gods - og rømte fra fogderiet. Jeg kjenner ikke til at han kom tilbake.Det kan kanskje være lurt å lese gjennem skifteprotokollen i forbindelse med inndragningen av Adrians formue. Jeg har bare notert meg navnet på hans hustru fra denne protokollen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Fikk lyst til å træle litt til på denne. - Terje skriver i innl. 12., bl.a. Adrian Tommesen (Tømmer) Dalen. - Jeg antar, at dersom det ikke er klarlagt at Adrian var på Tømmerdal, så er vel kanskje dette 'Dalen' en henvisning til Øvre Dal i Rana, hvor han kom ifra. -- Så var det nevnt at Christopher Adriansen skulle være f.c. 1699. - Nu vet jeg ikke om Adrian oppholdt seg i Lurøy på denne tiden, men denne sønnen kunne han jo ellers like gjerne ha fått med en pike i Rana eller Hemnes. - (Kanskje en Kristophersdr. ?)--Adrian blev jo g.m. enken på Stuvland, hvor det er sk. etter hennes mann i 1710. - Så han blev vel g.m. henne noen tid deretter. -- Har noen klart å finne Adrian lokalisert på noen gård i mann-tallet for 1701 ? - Han hadde vel kanskje ikke noen egen gård, men skulle vel kanskje kunne spores som dreng eller lign. - Det ville kanskje være enklere å avgjøre om han da evt. kunne være far til Rachel.--Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Uffda, nu ser jeg at Adrian Tomasen er hjemme på Øvre Dal i Rana i 1701 og er da 20 år. - Merkelig at det ikke er nevnt i Bygdeboka, dersom han allerede hadde fått en u.e. sønn. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Christen Tømmerdal og Rachel, hadde sønnen Christen Christensen, f.c. 1753, som var g.1.m. Olava Størkersdr. -- Deres sønn, Nils Christensen, f. 1797 og g. ca. 1818 (?) m. Johanna. - Har noen funnet dette ekteskapet i kirkeboken og muligens hennes foreldre ? --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Hun het Johanna Nielsdatter og de ble gift 20. juli 1818. Hennes foreldre var Niels Olsen og Rachel Olsdatter, begge f. ca. 1761 og bosatt på Brattland i Lurøy. Niels Olsen var sønn av Ole Hansen og Elen Joensdatter, som bodde på Olderneset i Hemnes. Rachel Olsdatter var datter av Ole Abelsen og Berith Andersdatter; de bodde på Brattland i Lurøy, man han var opprinnelig fra Kvalnes i Nesna. Ole er sønn av Abel Pedersen og Bereth Povelsdatter. Bereth er datter av Povel Pedersen og Elen Andersdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tove Karlsen

Hei! Dette vet du kanskje fra før:Barn av Johanna Nilsdatter og Niels Christensen1. Pernella Nilsdatter , Født: Dahlen i Rødøy, 28 januar 1820, Død: Tømmerdalen (15 år), 2 april 18342. Christian Andreas Mekelborg Nilsen , Født: Dahlen i Rødøy, 5 juli 18213. Christen Maj. Nilsen , Født: Dahlen, 6 mai 18234. Pauline Marie Nilsdatter , Født: Dalen i Rødøy., 10 juli 18255. Necolina Zachrina Olava Nielsdatter , Født: Tømerdalen i Rødøy., 17 mai 1827Barn av Johanna Nilsdatter og Andreas Marcussen1. Anne Andrea Andreasdatter , Født: Tømmerdalen, 26 oktober 1829, Død: Tømmerdalen, 27 oktober 18292. Carl Johan (charel) Andreassen , Født: Tømerdalen., 17 desember 1830 Begravede og dødfødte i Rødøy 1827 nr 4 . død 11 september 1826. Begravet 29 april 1827. Niels Christensen 34 år fra Tømerdalen.Kirkebok for Rødøy 1818. 20 juli Nils Christensen Dahlen ægteviet med pigen Johanna Nilsdatter ibid (samme sted). Forlovere: Jens Olsen Oldervig og Størcher Christensen Ørresviig. (Min kommentar: Størcher og Nils er brødreFødte kvindekjøn i Rødøy 1820 nr 4. Født 28/-1820. Pernella. Hjemmedøpt av Christen i Dahlen 30 januar. Dåp konfirmert i kirken. Foreldre: Niels Christensen Dahlen og Johanna Nilsdatter ibid (samme sted) Bønderfolk.Døpte i Rødøy 1825 nr 11. født 10 juli 1825. døpt 17 juli 1825. Pauline Marie. Foreldre: Niels Christensen og kone Johanne Nielsdatter jordbrukere i Dalen.Døpte i Rødøy 1827 nr 7. født 17 mai 1827. døpt: 3 juni 1827 Necolina Zahrina Olava. Ægte. Foreldre: Niels Christensen og kone Johanne Nielsdatter, jordbruker fra Tømmerdalen. Faderen er død.Begravede og dødfødte i Rødøy 1834 nr 11. Død 2 april, begravet 24 april. Pige Pernilla Nielsdatter 15 år fra Tømmerdalen. Død av ........(?)Fødte mandkjøn i Rødøy 1821 nr 9. Født 5te juli. Christian Andreas Mekelborg. Hjemmedøpt av Christen Christensen Dahlen samme dato. Konfirmert dåp i kirken 12 august. Foreldre: Nils Christensen Dahlen og Johanna Nilsdatter.Fødte Mandkjøn i Rødøy 1823 nr 1. Født 6 mai. Christen Maj. Hjemmedøpt av faderen 7 mai. Døpt i kirken 25 juni. Foreldre: Niels Christensen og Johanna Nielsdatter Dahlen.Døpt i Rødøy 1829 nr 2. Født 26 oktober. Hjemmedøpt. Anne Andrea. Ægte. Foreldre: Gift mand Andreas Marcussen Tømmerdalen og Johanna Nielsdatter. Hjemmedøpt av faderen og død dagen derpå.Begravede og dødfødte i Rødøy 1830 nr 2. Født den 26 oktober. Begravet 2 mai. Et ektefødt barn Anne Andrea fra Tømmerdalen.Døpt i Rødøy 1831 nr 19. Født 17 desember 1830. Døpt 5 juni 1831. Carl Johan. Ægte. Foreldre: Andreas Marcussen Tømerdalen og Johanna Nielsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Tusen takk til begge to. - Jo noe av dette hadde jeg, men ikke alt. - Bl.a. foreldrene til Johanna hadde jeg spekulert meg 'grønn' over. - Ole Abelsen og hans slekt har jeg satt opp fra før, men i en annen sammenheng.- Tusen takk ! --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Monsen

Christen Christensøn Dalen ble jordsatt i januar 1797 93 år gammel. Etter dette skulle han være født ca 1704. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei og takk for det. - Det er jo like greit å ha alt så riktig som mulig. -- M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.