Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#45968] Ingeborg Anna Pedersdotter Tomut/Augdal, f.1872 - frå Frosta til Minnesota 1882?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Frå Amerika har eg fått opplyst følgjande:~~~~~~~~~~Ingeborg Anna Pedersdotter Tomut, fødd i Frosta 23.2.1872 av foreldri Peder Pederson Tomut og Andrea Margrethe Jeremiasdotter Augdal, skal ha utvandra til Amerika kring 1882.~~~~~~~~~~Eg har leitt i passasjerlistene over Trondheim og i FT1865, men finn ikkje spor etter desse folki nokon stad. Er det augi mine som svikter?Eg ønskjer å finna:* Yrkestitel og bustad til Peder Pederson og Andrea Margrethe Jeremiasdotter?* Frå kva gard/plass hadde Peder Pederson (Tomut) opphavet sitt?* Frå kva gard/plass hadde Ingeborg Andrea Jeremiasdotter (Augstad) opphavet sitt?* Stadfesting av dato og stad for fødsli til Ingeborg Anna?* Kva år utvandra denne huslyden til Amerika?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Me venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Jeg måtte bare vise deg detteLenkeDåpen til Johan Peder stemmer med KB for Frosta

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Ein sein, men like hjarteleg takk til Carsten og Grethe for spennande innlegg om denne huslyden!Dette må utan tvil vera dei rette folki, men i so fall har kjeldi mi frå Minnesota ''vridd'' litt på opplysningane...! Nokre tilhøve framstår likevel som lite vetta uklåre for meg:* Dersom Johan Petter (Peder) og Andrea Margrethe gifte seg so seint som i 1878, må Ingeborg Anna vera fødd ''uægte'', og kan henda heitte den verkelege faren hennar likevel Peder Pederson Tomut?? Kanskje kyrkjeboki for Frosta kan klara opp i dette...., eller om huslyden kan finnast i utvandringsprotokolane over Trondheim...?* Det kan sjå ut som Johan Petter (Peder) Andreasson hadde opphavet sitt frå Storsve i Frosta, men kvar var Andrea ifrå?? Og kvar budde Johan Petter og Andrea FØR dei utvandra?Nok ein stor takk for hjelpi so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

I Dypen på Ekne finner jeg en Jeremias som kan passe som far til Anne Margrethe Jeremiasdatter, selv om hun ikke er nevnt der. Denne bygdeboka er meget mangelfull.Det er en Jeremias Jensen født 1817 som er nevnt i Dypen, og han var født på Avdalsplassen under Augdal på Ekne i 1817. Han var gift med Mette Larsdatter Falstadvald. Disse barna er nevnt: Karen Johanne født 1851 og død 1857, og Ingeborg Otilie født 156 og død 1860. Moren Mette døde døde 29.02.1860 etter å ja født sønnen Jens som også døde. Jeremias var sønn av Jens Jensen født 1784 og gift med Ingeborg Jonasdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Det ble feil navn her, og det heller ingen Andrea Margrethe å finne som barn av Jeremias her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Dette finner jeg på Johan Peter Andreassen i bind 5 av bygdeboka for Frosta på side 205:Johan Peter ble født 1847 og konfirmert i 1862. Hans far var Andreas Gundersen Storsve født 1815 og død 1871, og hans mor var Anne Martha Pedersdatter Brenne født 1826. De ble gift i 1845 og hadde disse barna:1)Gunnar Andreasssen født 1845 og konfirmert i 18612)Johan Peter Andreassen født 1847 og konfirmert 18623)Ingeborg Anna Andreasdatter født 1849 og gift 1 i 1874 med Laurits Manneset Aursjøen. De reiste til Amerika i 1895, men må senere ha kommet tilbake. Ingeborg Anna ble gift 2 med Andras Snedal.4)Anne Andrasdatter født 1851 og konfirmert 1867. Hun var da i Orsand.5)Mette Andreasdatter født 1853 og gift i 1876 med Ole Petter Johan-Arntsen Gisetaunet6)Enok Andrassen født 1855 og konfirmert i 18707)Ole Andreas Andreassen født 1857, og til Amerika i 18818)Anna Marie Andreasdatter født 1859, og gift i 1883 med Johan Arnt Johannesen Risettrø. Til Buan Vestre på Frosta.9)Anton Andreassen var maler, og reiste til USA. Historien om Anton står skrevet i boka 'How gappen to be an American'.10)Lorents Andreassen født 1863 og død 20 uker gammel11)Lorine Andreasdatter født 1865, og til Amerika i 1881.Hvis det ønskes aner på disse så kan jeg sikkert finne ut av det, siden jeg har kjøpt alle Frostabøkene fra og med bind 3(har altså bind 3-9).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Ser jeg har glemt en viktig detalj her, og det er at far til Johan Peter Andreassen(Andreas Gundersen) selvfølgelig var bruker i Storsve på Frosta etter sine foreldre Gunder Andersen Gressete født 1787 og kona Jonetta Olsdatter Havsten som han ble gift med i 1816. Jeg håper jeg har vært litt til hjelp iallefall.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Anne Lise for fleire spennande innlegg om dette tema.Det synest heilt klart at Johan Peter Andreasson har opphavet sitt frå Stubsve i Frosta, men framleis har me vanskar med å identifisera opphavet til kona Andrea Margrethe. Var ho likevel dotter av Jeremias Jensson på Dypen (under Augdal?) (jmf. innlegg #5)?Det høyrest ut som om bygdeboki er mangelfull, men FT1865 burde jo kunna hjelpa oss...?Eg vonar framleis på at denne gåten kan løysast...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Du Lars du mener vel at Johan Peter har sitt opphav i Storsve og ikke i Stubsve? Gården Dypen har vært en part av gården Furunes, mens Avdalsplass jo var en plass under Augdal. Var iallefall egen gård. Jeg ser nå at Jeremias med familie sannsynligvis bodde i Dypen som forpaktere. Kan jo også nevne at foreldrene til den Jeremias som kom fra Avdalsplassen var Jens Jensen født 1784 og kona Ingeborg Jonasdatter født 1787 på Vestrumvald. Disse er det sikkert mulig å finne noe mer om i bygdeboka hvis det har interesse. Barna deres:1)Jonetta født 18132)Jeremias født 18173)Karen Johanne født 18224)Nils født 1824 gm Berit Marie Johannesdatter Finsvig5)Johan født 18286)Carsten født 1830Jeg finner iallefall ingen Andreas under Dypen på Ekne, men det kan jo ha vært brukere eller husmenn der som ikke er tatt med i bygdeboka.Ja det er både feil og mangler i den bygdeboka. Kan jo ta noen eksempler: En av mine aner i Selbulia ble født 24.10.1838 ifølge kirkeboka og andre kilder, mens han i bygdeboka ble født i 1845. På Augdal har også jeg noen, og min ane Ingeborg Anna Ingvaldsdatter døde ifølge bygdeboka i 1853. Må si jeg begynte å stusse da hun dukket opp som fadder i kirkeboka 2 år etter i 1855! Det viste seg at hun døde i 1863.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Anne Lise for nytt innlegg.Jau, Stubsve var ein prenteleif frå mi side...Men attende til Andrea Margrethe og hennar mogelege ''Jeremiasdotter''...:FT1865 syner ein einaste Jeremias i Frosta, og det er ein enkjemann Jeremias Jensson, 49 år fødd i Skogn, gardbrukar på Brandhaugen Linsvekleiven. Det må vera han som me mistenker for å vera far til Andrea Margrethe, sjølv om fødestaden hans er oppgjeven til Skogn!!Men, det finst INGEN Jeremiasdøtrer eller -søner i Frosta 1865!!Det tryggaste hadde kanskje vore å leita fram barnedåpen til Ingeborg Anna frå 1872?? Er ikkje ho nemnd i bygdeboki under Johan Peter (Storsve)??Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Nei dessverre så er det kun Johan Peter som er nevnt under Storsve.Ekne gikk under Skogn prestegjeld den gangen, men beliggenheter er likevel slik at Ekne blir nabobygd til Frosta. Så Avdalen ogUnder Linskleiven på Frosta side 205 i bind 8 av bgydeboka finner jeg: Jeremias Jensen født på Avdalsplassen på Ekne i 1817 og død i 1893. I 1865 var han enslig enkemann. Det er her nevnt at han og kona Mette Larsdatter Falstadvald var forpaktere i Dypen på Ekne. Det står at både kona og barna til Jeremis døde fra han i 1860, men det er ikke nevnt noe datter Anne Margrethe. De som skrev bygdeboka for Frosta har nok brukt den ufullstendige bygdeboka for Ekne som kilde her tror jeg.Jeremias hadde vært hos presten i September 1866 og fått attest, men det står ikke hva slags attest dette ver. Jeremias ble iallefall gift 2 i 1872 med enken Beret Anna Pettersdatter Hovdalsmarken(1828-1920). De fikk en sønn:-Jon Magnus født 1873 som ble neste bruker i Linsvekleiva. Han døde i 1865. Han hadde fast arbeid i Sunndalen i mange år. Der var det sprengstoff-fabrikk vet jeg. Gift 1 i 1897 med Ingeborg Tomine Kristine Olsdatter født 1864 i Lurøy på Helgeland. Hun døde i 1901, og han ble gift 2 med Julie Olausdatter Hernessve(1878-1928). Jon Magnus flyttet til Odda på sine gamle dager, hvor en sønn bodde.Jeg skulle gjerne ha sett i kirkebøkene, men det får jeg ikke anledning til før jeg besøker mine foreldre i Stjørdal. Det blir ikke så lenge til, men jeg vet ikke når. Uansett så blir jeg jo der i 2-3 uker, så det vil ta litt tid før jeg kan avlegge noe svar her inne. Jeg kan selvfølgelig se i kirkebøkene da for Frosta og Skogn, men når det gjelder Skogn så er det også litt begrenset hva de har av kirkebøker på Stjørdal bibliotek.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Avdalen og Dypen på Ekne blir altså under Skogn prestegjeld(jeg fullførte ikke setningen i forrige innlegg).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Anne Lise for nye avklarande opplysningar om denne huslyden!Desse opplysningane har ikkje noko voldsamt hastverk for meg, so eg kan venta til du har vore ein tur i Stjørdalen...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Kåre Løveng

25.6.1848 ble ei Andrea Margrethe født på Ekne. Foreldrene var Andreas Johannessen Vestrumsvald (f.28.7.1800 på Hallanvald i Markabygda d. 15.6.1848 på Ekne)og Gurine Danielsdtr.(f.1803 i Leksvik d.1898 i Åsen).Andrea Margrethe hadde ein bror Andreas Gunerius f.27.12.1834 han ble gift med Ingeborg Anna Jeremiasdtr. Augdalsvald f.20.3.1843.Jan Kåre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Kan jo nevne at Andras Johannesen Vestrumvald var 45 år i 1845 da han var husmann under Vestrum, og han var gift med Gurine Danielsdatter som var 49 år og født i Leksvik(det stemmer ikke helt med født 1803, men det er sikkert du Jan Kåre som har rett der) Datten Andrea var ikke født enda, men disse barna er nevnt i bygdebokas bind 8 på side 452:1)Johannes 16 år2)Anders 11 år3)Didrik 5 år og senere gift med Dorthea Maria Johannesdatter(det er henvist til Strandheim og Gustad vestre på Ekne). Finner ikke Andreas under Hallanvald på Ekne, men nå har jeg kun boka som er etter 1801, og han var vel født litt før 1801. Dessuten må det vel studeres noen flere kirkebøker før det er noen vits i å gå videre her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg fant Ingeborg Anna Pedersdatter som døpt på Frosta, men det viste seg at Johan Peter Andreassen var hennes stefar. Ingeborg Annas far var Peder Pedersen Tømret(ikke Tomut) født 22.08.1836. Den Andrea som Jan Kåre fant som døpt på Ekne var den riktige. Jeg har også gått en del videre på Frosta, og etterhvert Åsen. Tar det hele fra begynnelsen med Ingeborg Anna som anenr. 1 og anene dobbelt bakover.1)Ingeborg Anna Pedersdatter født 23.02.1872, og døpt på Frosta 12.05.1872. Foreldre:2)Peder Pedersen Tømret født 22.08.1836, og døpt på Frosta 18.09.1836. Foreldrene bodde da i Naavik, men faren kjøpte jo Tømret under Naavik i 1829. Så kanskje ble han født i Tømret.Tømret var et bruk under gården Naavik på Frosta, og ble født i Naavik. Gift 06.01.1872 på Frosta med Andrea Margrethe Andreasdatter, som var 23 år og født på Ekne. Hennes far var Andreas Johannesen Westrumvald som Jan Kåre skrev, og brudgommens far var Peter Pedersen Tømret. Peder var i Teldal da han døde den 18.06.1875, og han ble gravlagt på Frosta 04.07.1875. Ifølge bygdebokas bind 6 losjerte han hos broren Haagen.3)Andrea Margrethe Andreasdatter født 25.06.1848 på Ekne, og døpt på Ekne 16.07.1848. Gift 1 med nr.2. Deres barn:a)Ingeborg Anna(se anenr. 1 her).Ved folketellingen 1875 var Andrea enke, og er oppgitt å være husmor og dagarbeider i Teldal ifølge Frostaboka, men hun har her fått både feil fødested og feil fødselsår. Sammen med henne bodde datteren Ingeborg Anna.Gift 2 ble Andrea den 25.04.1878 med Johan Peter Andreassen, som da var i Lillelein. De meldte flytting til Nedre Stjørdal 25.10.1879, og er ført under utflyttede i kirkeboka for Frosta. Sammen med dem var Andreas datter fra første ekteskap Ingeborg Anna. Jeg har ikke greid å finne dem som innflyttet til Stjørdal, og heller ikke utflyttingen til Amerika. Besteforeldre:4)Peter Pedersen Limotrøen født 06.11.1796, og døpt i Logtu kirke på Frosta 26.a.trinit.1796. Han ble ifølge Frostaboka bind 8 konfirmert i 1812. Gift på Frosta 05.10.1818 med Ingeborg Anna Johnsdatter, og de var ungkarl og pige. Peder var bruker i Tømret under Nåvik, og kjøpte dette bruket i 1829. Han drev fiske ved siden av bruket, og da for det meste var han med på sildefisket i nabobygda Åsen. Peder døde den 20.03.1880, og ble gravlagt på Frosta 05.04.1880.5)Ingeborg Anna Johnsdatter som fikk dåpsbekreftelse i kirken Dom.Reminisere 1792. Hun døde den 06.06.1861, og ble gravlagt den 17.06.1861 på Frosta. Gift med nr.4. Deres barn:a)Jonetta Petersdatter født 18.03.1818, og døpt 07.04.1818. Peter og Ingeborg Anna var da husmannsfolk under Lille-Hogstad, hvor de også var da det neste barnet ble døpt. Jonetta døde som liten ifølge Frostaboka.b)Olaus Petersen født 19.06.1819, og døpt 04.07.1819 på Frosta. Han døde som liten.c)Olava Petersdatter født 25.02.1821, og døpt i kirken 04.03.1821. Da var foreldrene inderster i Limotrøen, og det samme var de da neste barn ble døpt på Frosta.d)Karen Petersdatter født 21.09.1823, og døpt samme dag i kirken.e)Haagen Petersen født 27.01.1826, og døpt 19.02.1826, og nå var foreldrene husmannsfolk i Naavikvaldet.f)Olaus Petersen født 02.12.1828, og døpt 21.12.1828.g)Petter Magnus Petersen født 15.04.1831, og døpt på Frosta 29.05.1831. Han døde den 06.06.1832, og ble gravlagt på Frosta 12.06.1832.h)Malena Petersdatter født 30.01.1834, og døpt 30.03.1834. Foreldrene var nå i Tømreti)Peder Petersen(se anenr. 2 her).6)Andras Johannesen Westrumvald(se det Jan Kåre har skrevet i innlegg 15).7)Gurina Danielsdatter(se Jan Kåres innlegg 15). Oldeforeldre:8)Peter Andersen født ca 1767, og død i 1852. Gift med Malena Andersdatter.9)Malena Andersdatter født ca 1755, og gift med nr. 8. Barn:a)Andreas Petersen født 1793. Gift med Olava Halvorsdatter Mestuggun.b)Peder Petersen(se anenr. 4 her).c)Ole Petersen født 1800, og død i 1802.10)Jon Joensen Loe født 1747 i Loe i Åsen(født 1748 i Frostaboka). Han ble gift 22.p.trinit.1788 med Karen Olsdatter.11)Karen Olsdatter var født i 1762 i Hindrem i Leksvik. Ifølge Frostaboka døde hun i 1837. Gift med nr. 10. Deres barn:a)Ole Jonsendøpt 4.søndag i advent 1789b)Ingeborg Anna( Jonsdatter(se anenr. 5 her)c)Martha Jonsdatter født 22.08.1794, og døpt i Logtu kirke på Frosta 10 a trinit.1794d)Maren Lucia Jonsdatter døpt Dom.Quin?1797(mellom Dom.sexages og datoen 02.03).e)Tellef døt Quasimodogen 1799.Fortsetter anerekka i et nytt innlegg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Anerekka til Ingeborg Anna Pedersdatter fortsetter, og da er vi over på Åsen som er nabobygda til Frosta. (Jeg er vokst opp minde enn 1 km fra Loe gård). Her kommer anerekka til Ingeborg:20)Jon Mikalsen som var født 1692 og døde i 1756, overtok driften av Loe gårde i ca 1720. Han er nevnt der ved tiendemanntallet 1720. Han var først gift med enke Randi Jonsdatter som døde i 1733, og som han fikk disse barna med:a)Mikal Jonsen født 1723, og gift i Skogn i 1767 med enken Mali Venset fra Markabygda. Han ble gift 2 i Åsen i 1774 med Anne Arntsdatter Hove.b)Ellev Jonsen født 1725, og han er nevnt i 1733. Han døde før 1756.Gift 2 ble Jon Mikalsen med Ingeborg Nilsdatter21)Ingeborg Nilsdatter som var gift med nr. 20. Deres barn:a)Nils Jonsen født 1736, og død før 1787.b)Ole Jonsen født 1737, og død før 1787c)Ellev Jonsen født 1740, og gift i 1770 mws Kirsten Bardosdatter Dullum født 1735. De var brukere i Dullum i Åsen.d)Petter Jonsen født 1743, og han døde i 1786 som dreng i Dullum. Han var ugift.e)Karen Jonsdatter født 1746, og var ugift enda i 1787 da hun var bosatt på Bakklandet ved Trondheim(Bakklandet tilhører Trondheim i dag). Hun døde i Åsen i 1829.f)Jon Jonsen født 1747(se anenr. 10 her).g)Jonas Jonsen født 1748, og gift i 1778 med Karen Olsdatter Åker i Åsen. De var husmannsfolk i Leangsvedjan under Leangen i Åsen.h)Johanna Jonsdatter født 1756, og i 1787 var hun ugift og bodde på Bakklandet22)Ole Olsen som sannsynligvis var fra Presthus, og var bruker av Presthus eller Rein. Siden datteren Karen ble født i 1762 på Hindrem i Leksvik så var han vel der i 1762. Han var muligens klokker, men ifølge bygdeboka for Åsen kan ikke dette bevises. Ole døde i 1785.En trolig søster av Ole var Malena Olsdatter, som ble gift i Leksvik med Ole Jacobsen Hindrem(1726-64).Enken og barna flyttet ca 1765 til Frosta.23)Marit Tollefsdatter Hernes født ca 1728, og var 75 år da hun døde 01.10.1803 ifølge Frostaboka. Gift 1 i Leksvik i 1757 med Niels Hindrem, og gift 2 med nr. 22 her. Barn av Ole og Marit:a)Karen Olsdatter født 1762.Jeg har dessverre ikke hatt tid til å sjekke alt i kirkebøkene.Kilder:-Ministralbok for Frosta 1778-1811, på mikrofilm HF-1255-Ministralbok for Frosta 1817-1827, på mikrofilm HF-1255 og 1256.-Ministralbok for Frsota 1827-1839, på mikrofilm HF-1256-Ministralbok for Frsta 1851-1877 på mikrofilmene NT-732 og Nor1-280.-Ministralbok for Frosta 1875-77 og 1878-1887, på mikrofilm Nor1-280.-'Frostaboka' bind 1(side 115)Disse Frostabøkene utgitt av Frosta Historielag:-Bind 6(side 473-474 og 478 om Tømret og Teldal)-Bind 8(side 35 om Peter Andersen med familie i Limotrøen)-Bind 9(side 638-39 om de som var i Presthus)-'Bygdebok for Åsen' bind 4(side 401 om de som var i Loe gård i Åsen). Boka utgitt av Åsen Historienemd.Jeg har fått det meste med fra bygdebøkene, men jeg har ikke skrevet om alle søsken til hver enkelt ane som gift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Ved Andreas giftermål for 2. gang i 1878 er det ført at det var skifte på den første ektemannen Peder den 12.03.1878. Dette er ikke sjekket med det originale skiftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Jan Kåre, men særleg til Anne Lise for verkeleg omfattande og gode opplysningar! Eg er heilt overvelda!Eg har studert opplysningane og sit no att med berre to små spørsmål:* Eg forstår det slik at Andrea Margrethe var fødd på Ekne i 1848 og tolkar det slik at foreldri hennar flytte frå husmannsplassen Vestrumvald under Vestrum til garden Ekne mellom 1845 og 1848. Stemmer det at Andreas var gardbrukar på Ekne, eller var han husmann ogso der? I so fall på kva plass under Ekne - Djupen?* Og so er det utvandringi til denne huslyden som framleis manglar. Dei må tydeleg ha utvandra frå Stjørdalen og bør vera i listene frå Trondhjem, men eg kan ikkje finna dei...?Med venleg helsing frå ein vinterleg Hallingdal,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg vil bare tilføye at Ekne er en hel bygd og ikke en gård, men ellers tror jeg Jan Kåre kan svare bedre på det som går på Ekne og Skogn enn det jeg kan. Skulle gjerne sett videre på kirkebøkene for Skogn, men prioriterte Frosta siden jeg visste han Jan Kåre er god kapasitet på Skogn og Ekne.Litt spesielt artig å skrive om noen som ble født mindre enn 1 km fra mitt barndomshjem(de som kom fra gården Loe i Åsen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Då oppmodar eg Jan Kåre til å fortelja litt om garden og/eller plassen som Andrea Margrethe Andreasdotter kom ifrå på Ekne...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jer ser nå på oversikten over mikrofilmer for Stjørdal at det muligens manglet noen mikrofilmer på biblioteket der den dagen jeg så etter om utflytting, og de kan være ført under Skatval 1878-1917 på mikrofilm NT-70. Skatval gikk en stund under nedre Stjørdal. Jeg så Nedre Stjørdal 1871-79 på mikrofilm Nor1-288 og 289. Mener at jeg også fra 1880 og utover i kirkeboka 1880-95 på mikrofilm Nor1-920 og 921, men jeg så ikke for Skatval 1878-1917. Mikrofilm NT-70 må ha vært på utlån da jeg så, men kanskje er det mulig du finner noe Lars hvis du fjernlåner de nevnte mikrofilmer for Skatval. Jeg skal ikke til Stjørdal igjen før i begynnelsen av mai, og da skal jeg i konfirmasjon. Blir der ikke så mange dager heller da, og neste gang igjen blir sommeren 2007.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.