Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Atle Olsen

[#46077] Sigurd Lodinsson, f. 1220-1250?

Recommended Posts

Gjest Thor Atle Olsen

Er det noen som kjenner til Sigurd Lodinsson og hans ektefelle Baugerd Steinarsdatter, begge født antagelig før 1250. Finnes det noe historie om disse? Foreldre?MvhThor Atle

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Asgaut Steinnes har skrevet om dem i NST i forbindelse med Vereid-ætta. Han lanserer dem der som mulige morforeldre til Agnes Håkonsdotter, men jeg tror ikke du skal ta den hypotesen på alvor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Hei Thor AtleDette er kanskje ikke helt rett, men jeg hentet dette fra nettet for noen år siden.Kanskje kan du komme litt videre uansett sannhetsgehalten i påstandene ? Sigurd Lodinsson og riddaren Ivar Lodinsson hev vore brør.Dei hev ervtjordegods i både Vereid og Rygg. Sigurd hev vore eldst og må vera død før kong Eirik dømde i saki om arven etter Ivar. Han hev butt på hovudbøletVereid og hev vore gift med Baugeid Steinarsdotter. Ivar hev butt på Rygg med kona si, fru Gudrun.Ei dotter til Sigurd og Baugeid hev ikring 1290 vorte mor til Agnes Håkonsdotter og hev sidan, ikring 1295 eller nokoetter,vorte gift med riddaren Peter Gudleiksson på Eide i Stryn. SigurdLodinsson er død ikring 1298. Dotter hans, frua til Peter Gudleiksson,hev då ynskt å koma til Vereid, barndomsheimen sin.Mori Baugeid hev såflytt til Hestanes, og Peter Gudleiksson og frua hans, som i den fyrste tidi hev butt på garden hans i Stryn,hev kometil Vereid.Ellers finner du dette under og mer på Dip.Nor ved å søke på Lodin navnet.Søkeord: Lote og Vereid.Gloppen.Sunnfjord.Møre.) b.XII s.28 Sammendrag: Abbed Ronolf og alle Brödrene i Munkeliv bede 6 Mænd i Nordfjord, at de i Forening med Sira Sigurd paa Vinreid og Sira Steinar paa Austerheim ville tilvurdere Munkelivs Kloster 171/2 Maanedmatsbol af Jon Lodinssöns eget Gods istedenfor det, som Abbed Erik kjöbte av Hr.Ivar Lodinssön og Jon overdrog Klosteret, men som dette ikke maa beholde. Kilde: Efter Afskr. fra 1427 i Munkelivs Brevbog i Univ. Bibl. i Kbhvn. (Addit. No 98.4to p. 95). - (För trykt i P. A. Munchs Udg. af Brevbogen p. 95). Nummer: 36.Dato: 9 August 1303. Sted: [Munkeliv.]b.III s.132 Sammendrag: Tre Mænd kundgjöre, at Baugeid Steinarsdattergav Chorsbrödrene i Ni daros forskjellige Gaarde Nordenfjelds i Proventfor sig. Kilde: Efter Orig. p. Perg. i Dipl. Arn. Magn. fasc. 8. No. 6.1ste Segl vedhænger. Nummer: 137. Dato: 6 April 1324. Sted: Nidaros. (En sønn ?) b.I s.185 Sammendrag: Björn, Prest i Holmedal, Grim Klerk, og Loden Sigurdssön vidne, at Hr. Brynjulf Ogmundssön kjöbte 4 Maanedmatsbol i Noss af Randveig og hendes Sönner Sigurd og Ivar. Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 2 og 3 Segl vedhænge. Nummer: 229.Dato: 13 Juli 1334. Sted: Haldisarbakke. Sigurd,s søsken het kanskje : -Ivar Lodinsson gift med Gudrun Køjukone (?-Abt.1312)(Bellagård-Hafra-Fja(e)llanger.) -Jon Lodinsson -Ingerd Lodinsdatter -Kansler Bjarne(Bjørn)Lodinsson (?-Abt.1293) (Ivar,Jon og Gudrun var søsken.)Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Atle Olsen

Takk Knut. Det er bra noen svarer selv om en ikke er helt sikker på sannheten. Har jo også vært inne på tanken at Ivar kunne være en bror til 'min' Sigurd. At tanken på at ekteparet kan være morforeldre til Agnes Håkonsdatter gjør jo bare det ennå mer spennende. Om det kan finnes bevis på en slik sammenheng hadde jo vært fint.MvhThor Atle

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Atle Olsen

Det er vel mulig dette omtaler en sønn til Sigurd?b.VI s.53 Sammendrag: Pave Nicolaus IV fritager ved Brev til Biskop (Eyvind) af Oslo Lodin(?) Sigurdssön for Mangelen ved hans Födsel, saa han, skjönt Sön af en Prest, kan betjene Presteembede. MvhThor Atle

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Nei. Det forutsetter i så fall at Sigurd Lodinsson sjøl var prest, og i så fall var han nok ikke gift med Baugeid Steinarsdotter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Ekteskapet mellom Sigurd Lodinson og Baugeid Steinarsdatter er ein rein konstruksjon fra Asgaut Steinnes si side, bygd på ei villa mislesing av ei innføring i Bjørgvins Kalvskinn. Det heiter der (side 13):'Itm. gaf niculas bardar son j. testamentum sitt thriu manada mata bol j. skodin æit til prestekin annat til hilldinar kirkiu ok hitt til lafranz kirkiu testes. Sighurdr lodins son fru æigheleif baughæidr husprøya hans.'Altså: Nikolas Bårdson testamenterte osv. Vitne: Sigurd Lodinson, fru Ægeleif, Baugeid, kona hans.Baugeid var sjølvsagt kona til Nikolas Bårdson, ikkje til Sigurd Lodinson. At denne Baugeid var lik Baugeid på Hestenes i Nordfjord, som Steinnes meinte, er vel mulig. At heile namnet hennar var Baugeid Steinarsdatter er derimot slett ikkje visst. Baugeid Steinarsdatter var mest trulig ei riddarenke som i 1324 kjøpte provent hos kórbrørne i Nidaros mot jordegods på Sunnmøre:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Atle Olsen

Ja, da forsvant Baugeid, og da kan Sigurd ha vært prest lekevel?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Sugurd Lodinson var neppe prest, for då ville han ha vore titulert som dette i Bjørgvins Kalvskinn. Men han kan vel ha vore son av presten og prestesonen Lodin Sigurdson?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Magne Apelseth

Sigurd og Ivar Lodinssøner kan godt ha vore brør. Jon var det ikkje , det viser arven etter Ivar. Jon var helst ein systerson av Ivar og Sigurd. Tidleg 1200 tall haldt ein Lodin til på Løken i Eid sokn i Nordfjord. Han kan knapt høve som far til dei, men var truleg ein slektning. På Løken sat tidleg 1300 tall lagmannen Eindride Simonsson. I testamentet omtalar Eindride at han ville gravleggjast ved sida av herr Ivar i Kristkyrkja i Bergen. Denne Ivar kan vel knapt vere andre enn riddaren Ivar Lodinsson. Alle desse tilhaure overklassa i Nordfjord, men var nok i det sosiale sjiktet under Stårheimsætta og Audun Hugleiksson.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Eg var visst litt for rask i innlegg 9, for presten på Vereide heitte Sigurd (ikkje Sigvat som det står i Regesta Norvegica) enno i 1308, men han var daud seinast 1310. Dersom han førte seg sjølv inn som vitne i testamentet (som han også kan ha skreve) til Nikolas Bårdson ville han neppe bruke tittel.I 1308 fikk Sigurd og dei andre prestane i Nordfjord pålegg om å kvitte seg med frillene sine: [url="http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=2773&s=n&str=>LenkeDenne presten Sigurd kan vere lik nordfjordingen Sigurd presteson som er nemnt i 1303:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole G. Taraldset

Hei BjørnDette var for meg nye tanker (innlegg 7).Hvilke andre kilder har du for at Baugeid ikke var gift med Sigurd, annet enn det som står i BK? Har Steinnes og (alle?) andre tolket teksten i BK feil ?Jeg er ikke ekspert, men ville tro at ”Baughæidr husprøya hans” pekte mot Sigurd og ikke mot Nikolas ?Det finnes bare nevnt 3 personer med det sjeldne navnet Baugeid i norsk mellomalder. Baugeid Steinarsdatter var den ene som var knyttet til Nordfjord og noe av det hun ga i provent for seg var vel Augustinusgods (Vereidegods).Det er derfor mye som tyder på at det er Baugeid Steinarsdatter vi har med å gjøre bl.a. på Hestenes.Meget mulig at du har rett i innlegg 7, men skråsikker skal en ikke alltid være.Du var jo ganske sikker i brukerforum 22310 (2004) om at Helje Bagge (min 9-Tipp) i Innvik var en sagnfigur, hvilket ikke er tilfelle( se Diplomsamlingen UBB).Kanskje det også vil dukke opp nye opplysninger om Baugeid på et senere tidspunkt ? Mvh Ole G

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Ole: Les ordlyden i BK ein gang til. Det står at vitna var (mi nummerering) 1) Sigurd Lodinson, 2) fru (= riddarkone) Ægeleif og 3) Baugeid, husfrøya hans. Korfor i all verda skal 'husfrøya hans' vise til Sigurd Lodinson og ikkje til testatoren Nikolas Bårdson?Korleis kunne Asgaut Steinnes komme på å lese dette annleis? Det ville jo vere meir nærliggande å kople Sigurd Lodinson til neste vitne, fru Ægeleif?Så vidt eg veit er Sigurd Lodinson bare nemnt, med dette namnet, i BK, ikkje i andre kjente dokument. Eg er open for at Baugeid i BK både kan vere lik Baugeid på Hestenes OG Baugeid Steinarsdatter i 1324 (på grunn av det sjeldne namnet), vidare at ho kan ha vore søster til fru Ægeleif (som trulig var gift med riddaren Serk på Grotle), men eg er slett ikkje open for Steinnes sine fantasiar og forsøk på å 'vri' tekstar for å få dei til å passe til eigne, grunnlause konstruksjonar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Eg gløymte dette: Baugeid Steinarsdatter ga ikkje eitt månadsmatbol i Nordfjord for proventet sitt, bare jordegods på Sunnmøre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Og dette: I kva for dokument i 'UBB' er Helje Bagge nemnt? Kan eg få ei avskrift av dokumentet og ei meir presis forklaring på kor det finst osv?Og vidare: Kva for gardar på Sunnmøre var 'Augustinusgods', eller 'Vereidegods'? Med mange krumspring prøvde Steinnes i si tid å få det til at garden 'Bjørdal' i Baugeid Steinarsdatter sitt proventbrev fra 1324 skulle vere Bjørdal i Sunnylven (som kan ha tilhøyrt Øysteinætta i Nordfjord), men for alle sunnmøringar med ein viss lokalkunnskap er det innlysande at dette gjaldt garden Bjørdal i Ørsta fordi han er nemnt i ei viss rekkefølge, ikkje til å misforstå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole G. Taraldset

Hei BjørnTakker for svaret.Jeg nevnte at du kanskje hadde rett i din tolking av teksten i BK, men siden jeg ikke har sett den før, så kanskje noen andre kan komme med sin mening om dette ?Vi er vel enige om at Baugeid høyst sannsynlig er en Steinarsdatter og at Ægileif er gm Serk på Grotle.Jeg bøyer meg for din lokalkunnskap angående gården Bjørdal.Brevet fra Hopland i 1595 som omhandler Helje Bagge, finner du i avskrift på Diplomsamlingen UBB. Tast ”diplomsamlingen ubb” i søkemotor GOOGLE. Åpne filen Diplom-Prosjekt DIPLOM, tast Søk, tast inn Hopland i feltet sted, tast søk , -forliksbrev 1595.Mvh Ole G

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Takk for tilvisinga (som ikkje er heilt rett). Brevet fra 1595 er svært interessant, og det viser at 'Helie Bagge' har funnest. Han kan ha vore fødd kring 1520-30. Brevet (avskrifta) er lett å lese og finst her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.