Finnes det en oversikt over norske deltakere i Vinterkrigen ?Har søkt en del på nettet utenå finne brukbare opplysninger, evt. kan det være sperret pga. alder ?