Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#48407] Rudolph Grip - x generasjoner -

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Den best kjente Rudolph Grip var vel han som var borger i Bergen og som fremstilte tobakk og brennevin. Han ble født i Bergen, hans foreldre var Garlof Grip og Dorthe Neumand, - døpt i DK 15.10.1724. Rudolphs søsken var, iflg Døpte i Bergen, Helwich Ide f 1726, Jørgen f 1728 og Maria f 1730.Rudolph var gm, iflg Vigde i Bergen,1) Maria Magdalena Henriksdtr. Farnouv 11.01.1751 i NK. Begravet 25.11.1754 i DK.Hadde de barn?2) Catharina Johanna Klehn 21.01.1760 i KK. Begravet 25.10.1771 i KK.Barn: Marie Magdalene f 1762, Dorothea Catharina f 1763, Jochummine Laurentia f 1764, Rudolph f 1765, Jochum Otto f 1767, Herman f 1769, Anna Sophia f 1771,3) Birgitta Margaretha Locher 06.04.1772 i NK.Barn: Catharina Johanna f 1773, Martin Peter f 1774, Robert Christian f 1775, Elisabeth Birgitha f 1777, Anna Catharina f 1779, Joachim Otte f 1781, Claus f 1785.Rudolph selv, Kiøbmand, Hr, Under Stolene Kl. 2 Slet Med Fuld Ceremonie Og Lys I Kronene, 19-36, ble begravet fra KK 23.03.1803.Men, før denne Rudolph var der en musiker og instrumentalist med samme navn;'I 1686 hadde musikantene Poul Krøpelien og Rudolph Grip klaget over at de i større grad enn sine forgjen- gere ble forhindret “i deris næring af eendeel Bønhassere, som paa Landet i Bergenhuus lehn udfører oc med deris Spill oc Leeg til Værtsskaber oc bryllupper opvarter”.Dette resulterte i at de to fikk kongelig konfirmasjon på at ingen andre kunne oppvarte med instrumentalmusikk i bryllupper eller “værtskaber” i Bergen by eller på landet i Bergenhus amt. Selv var de forpliktet til, “alle oc eenhver som deris tienniste kunde behøve oc begiere, imod billig betaling, uden retmessig klage, at betiene”. (RA. Danske kanselli. C. 18. Norske Registre. Perioden 1660–1699. 1686, nr. 140)'Var denne Rudolph Garlofs bror, og hadde han etterkommere?Den yngste Rudolf Grip jeg kjenner til var en venninne av meg sin far; han hadde Rudolf Grip som døpenavn.Mellom disse var det en Rudolf Grip som var innlagt på kolera-lasarettet på Espevær (Bømlo) februar-mars 1849; 20 Aar Lindaas Præstegjeld, 23de Febr. om Morgenen indlagt paa Lazarettet Løbe No 17, 2den Marts udgaaet helbredet. Er det samme Rudolf Grip som ble gift på Risøy i Lindås, og som til slutt ble boende på Rådmannsholmene? [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=158&filnamn=LYGRA&gardpostnr=262&merk=262#ovre>LenkeEr det noen som kjenner Rudolf Grips slekt, og som kan redegjøre for1) Hvor kom slekten fra? 2) Den Rudolf som befinner seg i Nord Norge i 1865, hvems sønn er han?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Slekten som kom til Bergen på 1600-tallet kom fra Rostock, der slekten Grip i hvertfall kan føres tilbake til ca 1560.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Sogneprest i Tingvoll på Nordmøre, Garlow Grip f. 1752 i Bergen, var en sønn av Rudolph Grip. Garlow døde i 1818 av 'brystbetennelse'. Han var gift to ganger, andre gang med enkemadam Ingeborg Sophie Kruse f. Iversen fra Brattværet her på Smøla, f. 1771, d. 1837 på prestenkesetet Koksvik i Tingvoll. Regner med at noen som har Tingvollbøkene kan finne ut av Garlows barn med sin første kone, tror hennes navn var Birgitte. Garlow og Ingeborg Grip hadde døtrene Birgithe Sophia f. 1812, d. 24. januar 1832, og Anna Petrina f. 1813, d. 30. januar 1832, 6 dager etter sin søster.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Tusen takk til begge så langt,- artig dette at Garlow Grip bosatte seg på Nordmøre, samme område som det norske Grip. Det var vel tilfeldig, han fikk vel et kall der.Ellers har jeg funnet at Rudolf Rudolfsen Grip, Lindås, var en uekte sønn av Rudolf Grip og Anne Johanne Sjursdatter, f 1829/1830. Men var denne Rudolf Grip den samme som var gm Barbara Alm? I 1815 bor det nemlig en Anne Sjursdatter sammen med familien Grip i Bergen, -kanskje en tjenestejente. Barbara døde imildertid ikke før i 1832, og Rudolf står oppført som ugift under dåpen til Rudolf Rudolfsen.Det ser også ut for at musikeren Rudolf Grip vag gift med en Maren Jørgensdtr og at de hadde tre barn (Sollied).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Skifte etter Maria Magdalena Henriksdtr. Farnouv viser at hun og Rudolph Garlowsen Grip hadde tre felles sønner; [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=657&storleik=>LenkeGarlow 3 år, Henrich 1 år og Jørgen 10 uker.Skiftet ble påbegynt 14. januar 1755 og ble avsluttet 15. januar 1760, altså en uke før Rudolph inngikk ekteskap nr 2 med Catharina Johanna Klehn, 21. januar 1760.Skifte etter Garow Grip ('den eldste') i 1690 Lenke viser at han også hadde tre barn;Rudolph og Claus, myndige, og Giertrud (hennes formynder Chr. Hemmingsen).Skifte etter Rudolph Grip ('den eldste') Instrumentist og Musiker,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Så var altså ikke Garlow Grip gm Dorte Neumand den eldste Grip i Bergen; det må ha vært den jeg nevner i (5), riktignok som 'den eldste'. Skifte etter Garlow gm Dorte ble satt 21. oktober 1729, Lenke og det var kun et barn Rudolph på 5 år (den senere tobakks og brennvinsprodusenten) og Jørgen Grip var hans formynder (hvilken Jørgen?). Dette betyr at de andre barna må ha vært døde, selvom jeg har funnet at den yngste, Maria, ble døpt i 1730. Jeg har funnet tre barn av Rudolph Grip som døde på sluten av 1720-tallet, men ingen ved navn, men det må da være Helvig Ida, Jørgen og Marie.Det skal ikke bli lett å sette opp denne slektstavlen....Så kom jeg plutselig over en Rudolph Grip også i min hjemkommune, Etne. Han var født i 1811, sønn av sogneprest Petter Johann Abrahamsen Normann 1779-1839 og Anna Katarina Rudolfsdatter Grip 1779-1858. Rudolfs søsken: Abraham, Birgitte Grip, Nikolai, Gerhardine, Elisabeth Sommer, Kirsten Marie Lunde og Otto Tuchsen (alt døpenavn). Dette er vel samme familie som også var i Os, Fusa eller Strandvik....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Videre har jeg funnet at den Rudolph som blir gm Barbara Helene Alm i 1809 er sønn av Rudolph Garlowsen i hans 2. ekteskap med Catharina Johanna Klehn. Hvorfor Rudolph og Barbara Helene måtte ha kongelig bevlgning, vet jeg ikke. Ingen av dem hadde vært gift tidligere, så vidt jeg forstår. Kan de ha vært i slekt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Har sittet og lekt litt med skanneren og billedprogrammet (dette er vel så gamle bilder at det ikke rammes av Åndsverkslovens bestemmelser om fredningtid):Vi snakker altså om Rudolph Garlowsen Grip, som levde fra 1724 til 1803, og som var gm tre kvinner, alle tre døtre av Bergensborgere; Farnouw, Klehn og Locker. Akkurat hvor mange barn han fikk har jeg ikke funnet helt sikkert enda, men han hadde barn med alle tre.Hjørnehuset Kong Oscars Gade 22 var hans eiendom, her hadde han fabrikk og utsalg, og bodde. Ta en titt på denne lenken, her kan vi følge historien til denne eiedommen. Lenke Den godeste Rudolph var dessuten forut for sin tid når det gjladt å reklamere, bare se!

bilete2546.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Jeg glemte å lage lenke til det første barnet som får mellomnavnet Møller.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Hei, jeg fant Rudolph Christian Grip født i Bergen. Døpt juni 1810 av foreldrene Skipper Rudolph Grip og Inger Margrete Falch.LenkeGry

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Tusen takk, Gry, da vet vi hvilken Rudolf som fikk et uekte barn Rudolf Rudolfsen Grip i Bergen i 1830. Han har nok flyttet nordover umiddelbart etterpå, ser det ut for. Men hans far var skipper Robert Christian, ikke Rudolph. Robert Christian er identisk med den i (1) nevnte sønn av Rudolph i hans ekteskap med Birgitta Margaretha Locher: Robert Christian f 1775 gm Inger Margrethe Møller Falch.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Rudolf Kristian Robertsen Grip f.1810 Bergen 1829/1830 Bergen; får en sønn Rudolph med Anna Sjursdtr 1831 Skjervøy, Troms1832-1847 Talvik, Finnmarkd.1888 Tana, FinnmarkGift m.Janiche/janikke Andersdatter f.1803-d.1873 Bergen 1831 Skjervøy, Troms1832-1847 Talvik, Finnmark d.1873 Domkirken, Hordaland Barn i ekteskapet: Robert Kristian Møller Rudolfsen Grip f.1832 TalvikRobert Kristian Rudolfsen Grip f.1835 Talvik Finnmark ; 1858-1867 TanaInger Margrethe/maren Rudolfsdatter Grip f.1836-1865 Talvik Peder Rasmus Rudolfsen Grip f.1844-1868 Talvik 1869-1892 Tana, Finnmark Peter Andreas Rudolfsen Grip f.1847 Talvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Her er dødsfallet til Anne Janikke Andersdatter f.1803-d.1873 i Bergen! LenkeMen hvor var hun under folketellingen i 1865?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gry Axelsen

Hei, kan det være denne Janeke? registrert i Talvik hos datteren Inger Margrete.Hilsen Gry

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Selvsagt, tusen takk. Hadde bart leitet i Bergen, så langt...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Tilbake til Gripenes herkomst; allerede i 1631 fikk Claus Grip borgerskap som Bartsker, mester. Han kom fra Rostock (som Tore sier allerede i (2)), står det i borgerlisten.[url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=128&filnamn=borg1600&gardpostnr=2221&merk=2221#ovre>LenkeDen Garlow som det ble skiftet etter i 1690 hadde en sønn Claus, som i tilfelle må være den ovenfornevntes sønnesønn. Denne Claus skal, iflg Sollied, ha vært 'svag';LenkeKan vi f eks tenke oss dette slik:1. generasjon:CLAUS - borgerskap i Bergen 1631 - kom fra Rostock2. generasjon:Claus' sønn:GARLOW - skifte 1690Fra Gunnboken: trolig i rode 16 eller 17: 'Bet. 1686, 87, 88, 89 + 91, 92, 93, 94, 95, 96: Garlof Grip, Instrumentistis, iboende huus og grund med haugen, gifuer aarlig 1 ort 16 ß - Ingen grundebref anwiist' 3. generasjon:Garlows barn:1. RUDOLPH - Rudolph Garlowsen Grip -1718 Lenkeskifte 1719; LenkeI 1686 hadde musikantene Poul Krøpelien og Rudolph Grip klaget over at de i større grad enn sine forgjen- gere ble forhindret “i deris næring af eendeel Bønhassere, som paa Landet i Bergenhuus lehn udfører oc med deris Spill oc Leeg til Værtsskaber oc bryllupper opvarter”.Dette resulterte i at de to fikk kongelig konfirmasjon på at ingen andre kunne oppvarte med instrumentalmusikk i bryllupper eller “værtskaber” i Bergen by eller på landet i Bergenhus amt. Selv var de forpliktet til, “alle oc eenhver som deris tienniste kunde behøve oc begiere, imod billig betaling, uden retmessig klage, at betiene”. (RA. Danske kanselli. C. 18. Norske Registre. Perioden 1660–1699. 1686, nr. 140)'2. CLAUS - Kan det være denne som dør i 17 Lenke 3. GIERTRUD - hvor ble så hun av? 4. generasjon:Rudolphs barn:JØRGEN - kan det være han som er gullsmed og som gifter seg her i 1734 med Giertrud Tønnesd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Bergenske skipslister 1806: LenkeBrig: 'Wenskab' Commerce Læster: 28,5 Skipper: Rudolph Grip 1 Styrmann 4 Matroser 1 DrengKan skipperen her være Rudolph f 1765, sønn av Rudolph Garlowsen (hans 2. ekteskap) og Catharina Johanna Klehn? Brig: 'Printz Gustav' Commerce Læster: 28,5 Skipper: Robert Grip 1 Styrmann 4 Matroser 6 Drenger Kan skipperen her være Robert Christian f 1775, sønn av Rudolph Garlowsen (hans 3. ekteskap) og Birgitta Margaretha Locher?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Birgitta Margaretha Locher var født omkr 1744 i Sydal på Gimsøy i Lofoten og døde 10/3 1810 i Bergen. Hun var datter til Robert/Rubert Christensen og 2. hustru Anna Cathrine Pettersdatter Crantz. Birgitte er oppkalt etter Roberts første hustru Birgitta Lochert. Birgitta Margaretha var søster til presten Christen Crantz. Med Rudolf Grip hadde hun 7 barn; Catharina Johanne Meier, Martin Peter, Robert Christian, Elisabeth Birgitta, Anna Catharina, Joachim Otte, og Claus.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk for de opplysningene Michael. Ser at barna du nevner her er de samme som jeg har nevnt i (1).Mht Rudolfs eldste barn i hans 1. ekteskap med Maria Magdalena Henriksdtr. Farnouv;Garlow f 1752, så viser Elevprotokollen at han har gjort det meget bra på skolen (forøvrig den eneste av Kjøpmand Rudolph Garlowsen Grips i alt 17 barn jeg finner i elevprotokollen):Grip Garlov, f 15. Sept 1752, far: Ludolf (Rudolph) Grip, Kiøbmand, innført: 1764 in Maj. 3 Lectie Karakter: 1765 g. H. (godt håp) 1766-67 m. g. H. (meget godt håp) 1768 st. H. (største håp) Dimmisjon: 1772 med Berømmelse.En annen ting; Rudolph Garlowsen og Maria Magdalena Henriksdtr. Farnouv måtte ha bevilgning før ekteskapet, grunnet ekteskap i forbudne ledd, dvs inntil 3. ledd. Hva var slektsskapet her?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Jarl Runde

Fleire Grip'ar nemnde under Napoleonskrigane 1807-14. Litt seint på kvelden så meir i morgon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Jarl Runde

Norsk Tidsskrift for Sjøvæsen 1941. Ein artikkel av F. Beutlich: 'Månedsoffiserer ved Norges sjøvæbning under krigen 1807-1814'. Her finn eg mellom andre (Sitat): - GRIP, Rudolph - priviantskriver ved Bergen esk. Ans. 1/9 1811, adj. hos eskadresjefen, 1812 tillike fører av kommandojakt Svanen, likeså 1813 og 1814. Avskjed i novbr. 1814. - GRIP, Rudolph R. Ans. 23/11 1810 efter tidligere å ha gjort tjeneste som prov.forvalter ved Bergen esk., sjef f. kj. Cort Adeler og 1811 f. kj. Nordnæs Compagnie. Innv. avskjed 31/12 1811.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Jarl Runde

I 'Bergens Forsvar 1801 og 1807-1814' av H. J. Barstad finn eg fleire Grip'ar:s. 171. Madame Grip/1808.- Bergen vart fylt opp av svenske krigsfangar frå Austlandet og Kommandantskapet fekk ikkje plass på Bergenhus. Ei 'Madame Grip ved Korskirken tilbød sit store Hus til leje, eller til Salgs'. Ho sette så høg leige at Generalkommandoen kjøpte like så godt huset.s 386. Grip, Else M. sal. Henr./1813. Pga Statsbankerotten sende fleire bergensborgarar inn ein søknad ang. vekselobligasjonar. Ein av underskrivarane var Else M. sal. Henr. Grips.s.97. Jochum Grip/1807. Garnisonen ved Bergenhus. Mellom 'Formænd ved Kanonerne (Bombarderer)' var ein Jochum Grip.s. 37. Jørgen Grip/1801. Det borgerlige Infanteri. Kaptein (Dvs sjef for) ved Witerlevsalmendingens Kompani var 'Contorisk egenhandler, Jørgen Grip'.s 136. Robert Grip/1801. Ved telegrafane var det to bestyrarar ved hovudstadsjonen på Bergenhus, Robert Grip og Rasmus Knoph.s. 300 og 467. Grip. R. R. Maanedslieutnant./1811 og 1814. Av rapport av 22. juli 1811 var R. R. Grip sjef på kanonjolla Nordnæs Kompagni. Som ein av offiserane ved Den bergenske Kystforsvarseskadre 16. april 1814 er Rudolph Grip nemnt som månadsløytnant.Så langt Barstad. Ein av telegrafistane på Stadtlandet tolde ikkje dei psykiske påkjenningane og måtte førast vekk med mannevakt. Har eit svakt minne om det var ein N. N. Grip, men finn ikkje att referansen i farten.Bste helsing HJR.g

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.