1734 er det et skifte etter Iver Eriksen, bruker av Nordtuv Søndre i Beitstaden (Nord-Trøndelag.Enke Synef EriksdatterBarn: 1)Erik Iversen 21år 2)Peder Iversen 17år 3)Hans Iversen 12 år, 4)Anne Iversdatter gm. Jakob Pedersen Brekken 5)Margrethe Iversdatter 23år 6)Anne Iversdatter 21årEnken oppgir at både hun og hennes avdøde mann er født i Nordmøre Fogderi.Peder Koldberg og Ane Kvamseng har fordringer i boet. Synef Eriksdatter blir gravlagt 1756 77år gammel. Slekta til Iver Eriksen er grei nok. Hans foreldre er Erik Johnsen Stølan (f.ca.1632) i Tingvold og hustruen Anne Iversdatter (f.Stølan).Erik Johnsen Stølan hadde ifølge bygdebok for Tingvold følgende barn med Anne Iversdatter: a) Erik Eriksen f.ca.1674 gm Kari Jøsteinsdatter Hoem. b)Iver Eriksen f.ca.1677 (som ble bruker av Nordtuv i Beistad), c)Gunhild gift på Øye i Surnadal (hadde sønnen Erik Larsen myndig 1752).Erik Johnsen giftet seg opp igjen med Maret Anbjørnsdatter og fikk tre barn med henne.Anne Iversdatters Stølans mor Gunhild Iversdatter ble gm.2 Peder Iversen Gyl som var bror til Jens Iversen Gyl som igjen var gift inn i Tryggeætta/Aspaslekta.Er det noen som greier å plassere Synef Eriksdatter? Jeg vil tro at hun kommer fra Tingvold eller tilstøtende bygder. Navnene Margrethe og Hans er muligens oppkallinger fra Synef Eriksdatters slekt.Hva kan grunnen ha vært til at ekteparet havnet helt oppe i Nord-Trøndelag?