Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#49684] Gusta Margrethe Martinsdotter Aasmyr/Naavik - f. Frosta 1890 - foreldri hennar?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Kyrkjeboki for Frosta i Nord-Trøndelag syner at:Gusta Margrethevar fødd 26.1.1890 av foreldri innerst, seinare husmann Martin Olson Aasmyr og kona Olina Olsdotter.I 1900 finn eg mori på garden Aasen i Frosta:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Gunnar Gundersen hf g Gaardbruger Selveier 1837 Frosten NTElen Arntsdatter hm g Gaardmandskone 1829 Frosten NTOlina Olsdatter hm e Husarbeide Fattigunderstøttet 1864 Frosten NTMartin Martinsen s ug Søn 1897 Frosten NTOlga Johansdatter d ug Datter 1899.12.29 Frosten NT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Dotteri Gusta Margrethe Martinsdotter var i 1900 fosterbarn på garden Aursandstorsved i Frosta, men ho nytta namnet NAAVIK då ho i 1909 utvandra til Amerika.Eg har aldri vore i Frosta og kjenner ikkje gardane der. Kan nokon, eventuelt med hjelp av ei lokal bygdebok, klara opp i desse spørsmåli for meg:* Finst det ei logisk forklaring på at Gusta Margrethe Martinsdotter nytta namnet NAAVIK ved utvandringi til Amerika?* Bustaden til foreldri hennar, AASMYR, var det namnet på ein husmannsplass og i so fall under kva gard (Nåvik??)? Eller budde dei på ein husmannsplass under GARDEN AASMYR? I so fall, kva heitte plassen deira?* Frå kva gard/plass hadde Martin Olson opphavet sitt?* Frå kva gard/plass hadde Olina Olsdotter opphavet sitt?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Er dette utflyttingen i kirkeboka for Frosta i 1909 (se høyre side)? Lenke. Mener det står Gusta Martinsdatter Aasmyr, f. 1890 der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Ved giftermålet i Frosta i 1887 (se par nr. 27) kalles bruden Oline Olsdatter Naavik. Både Martin og Oline er fra Frosta, [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6588&idx_id=6588&uid=ny&idx_side=-108>Lenke. Brudgommens far er vel Ole Andreas Jensen, mens Olines far heter Ole Kristiansen.Her er konfirmasjonen til Oline i 1879. Lenke. Olines fødested oppgis her til Naavik.Faren er ungkar Ole Kristiansen Rygh – her er han vel som tjenestedreng på Rygh i 1865

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Grethe for nye interessante innlegg.No ser eg tydeleg at Naavik-namnet dukkar opp og spekulerer på om kanskje Gusta Margrethe VOKS OPP der hjå bestemori?Ho kalla seg forresten Margrethe i Amerika!Elles ser det ut til at faren Martin Olson var fødd og konfirmert i ÅSEN prestegjeld i Nord-Trøndelag, men kva gard i Åsen var han ifrå...?Og so sit me att med spørsmålet om denne Åsmyr-bustaden...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Her er det jeg finner på Martin Olsen med aner:Martin Olsen var født i 1866, og han druknet under Lofotfiske i Mars 1897. Han var født på Hoøya i Åsen som tilhørte Frostens prestegjeld. Det er en liten øy som ligger i Åsenfjorden(en fjordarm av Trondheimsfjorden. Martin var gift med Oline Olsdatter Grandstad, og hvis jeg finner noe på henne tar jeg henne som eget emne.2)Ole Andreas Jensen Åsmyr født 1830 og død 1919. Han var gift 1 i 1859 med Guri Anna Jensdatter Hoøy. Ole Andreas ble gift 2 i 1890 med Ingeborg Anna Gudmundsdatter Maliplass(1826-1811). Hans barn før ekteskapet: a)Elen Kristine født 1850. Barnets mor: Anne Martha Eliasdatter Giesthvaldb)Steffen født 1859, og barnets mor var Oline Olsdatter Ulvikmyren.3)Guri Anna Jensdatter Hoøy født 1826, og død i 1888. Gift med nr.2.(se side 511 i bygdebok for Åsen bind 3). Barn: c) Mette Olsdatter født 1860, og gift i 1885 med John Kasper Jensen Aunås født 1858. De bodde ved Undlien i Åsen.d)Jonetta Olsdatter født 1862.e)Jensine Olsdatter født 1864f)Martin Olsen født 1866 og gift på Frosta i 1887 med Oline Olsdatter Grandstad født 1863(se anenr. 1 her)g)Ole Gunerius Olsen født 1869h)Christen Olsen født og død 1873Guru Annas barn før ekteskapet: i)Gina Olsdatter født 1857, og barnefaren var Ole Olsen som var fra Vatnøen i Bjugn i Sør-Trøndelag.4)Jens Augustinussen Hållåen under Frøystad født 1803 og død 1892. Han ble gift i 1829 med Malena Olsdatter Melhusan.5)Malena Olsdatter Melhusan født 1800 og død i 1899. Når det gjelder hennes aner har jeg ganske mye, og legger ut e-postadressen for å sende over et dokument på noen sider: anlih@online.no. Skriver likevel opp noen fra anerekka her, for oversiktens skyld. 6)Jens Ellingsen Svesjøen født 1792 i Skatval.7)Gjertrud Gabrielsdatter Tørøya født 1786 og død 1858.10))Ole Olsen Nygard Melhus døpt 16.05.1776 i Logtu kirke på Frosta.11)Maren Larsdatter Viktil døpt 1.p.paascat(14.04)1776 i Logtu kirke på Frosta. Jeg har 6 barn på dem.20)Ola Olsen Nygård født ca 1745. Gift med Marit Olsdatter Rønningen.21)Marit Olsdatter Rønningen født ca 1751. Det kan være henne som ble døpt 28.02.1751 i Logtu kirke på Frosta, men hun kalles da Marit Larsdatter Rønningen. På denne tiden skrev presten faktisk f.eks. døpt Marit Larsdatter Rønningen og ikke noe farsnavn på de døpte. 22)Lars Pedersen Viktil født ca 174223)Malena Olsdatter Orsand døpt 1.søndag etter jul(31.12)1752 i Logtu kirke på Frosta.42)Ole Jensen Kvamman født ca 1725, og han var 23 år ved morens skifte i 1748. Han døde 02.01.1799 og ble gravlagt 12.01.1799 på Logtu kirkegård på Frosta. At han var bruker i Kvamsrønningen på Frosta er ikke nevnt i bygdeboka, men der var han ved skiftet etter han i 1799.43)Guru Eriksdatter født ca 1719, og oppgitt å være 66 år da hun ble gravlagt 29.03.1785 på Logtu kirkegård. Hun er ikke nevnt i bygdeboka for Frosta, men skiftet etter henne 20.04.1785 avslørte hvem både ektemannen og barna var. Har 3 barn på disse.44)Peder Larsen Viktil45)Berit Andersdatter Aatlo født ca 1718-1946)Ole Jonsen Orsand født ca 1722 og er oppgitt å være 59 år da han ble gravlagt 19.12.1781.Fortsetter i nytt innlegg på noen av anene

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Går videre på anenr. 7 i mitt forrige innlegg Gjertrud Gabrielsdatter7)Gjertrud Gabrielsdatter født 1786, og gift i 1818 med Jens Ellingsen Svesjøen fra Skatval(han er ikke å finne i Skatvalsbøkene hvor det ikke er noen gård som heter Svesjøen). Gjertrud og Gabriel var husmannsfolk på Hoøya i Åsen.14)Gabriel Olsen Fonnåen født 1746 som var i Hanebogen da han ble gift med Malena Amundsdatter Tørøen i 1784(side 334 i bind 4 av bygdebok for Åsen).15)Malena Amundsdatter Tørøyen født 1749, og gift med nr. 14 her.28)Ole Gabrielsen Hoplen som overtok som leilending i Fonnåen i Åsen etter en Jon, og var gift første gang med dennes enke. Ole døde i 1767. Ole ble gift 2 med Gjertrud Andersdatter Hellem, og gift 3 med Berit Mikalsdatter Løvtangen(ca 1723-1771). Den en skal videre på her er kona i 2. ekteskap Gjerturd Andersdatter Hellem. 29)Gjertrud Andersdatter Hellem som døde i 1755.30)Amund Sørensen født 1721 og død 1782. Han var gift med Marit Jonsdatter. De var husmannsfolk i Leangen fra slutten av 1740-årene31)Marit Jonsdatter født 1721 og død 1805.56)Gabriel Larsen som døde i 1710. Det står om han på side 160 i bind 4 av bygdeboka for Åsen.57)Ingeborg Jensdatter Ulvik fra Frosta som døde i ca 1720.58)Anders Jonsen født ca 1676 og død i 1753. Han var gift 3 ganger, og 1. gang var han gift med Guru Olsdatter59)Guru Olsdatter(se side 96 i bind 4 va bygdebok for Åsen om disse). Det står også en god del i bind 5 av bygdebok for Åsen under gården Nesjø på side 82/83.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Du store allverdi! Hjarteleg takk til Anne Lise for nye fine innlegg. Her var det jamen mange opplysningar om denne ætti.Eg har med dette motteke alt eg treng om opppløysningar om opphavet til denne ætti, MEN eg sit framleis att med eit ''kjernespørsmål'':* Korleis skal me definera bustaden til Martin Olson og Olina Olsdotter? Var Åsmyr ein husmannsplass under ein annan gard (Nåvik?), eller var det eigen gard? Kva heitte i so fall plassen som Martin og Olina budde på?Eg takkar på ny for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Nei Åsmyr var en plass under gården Viktil på Frosta ifølge 'Frostaboka' bind VI side 341.I 1875 var det 6 sauer på plassen, og såmengden var 1/10 tønne bygg, 3/4 tønne havre, 5 tønner poteter og 1/16 da andre rotfrukter.Merkelig nok kan jeg ikke se i bygdebøkene for Frosta og Åsen hvor Martin og Oline bodde, og i bygdeboka for Åsen står det bare at Martin var gift på Frosta i 1887 Oline Olsdatter Grandstad født 1863. Han druknet på Lofotfiske i 1897, og det står ikke mer i Frostaboka bind 6 hverken under Åsmyr eller Grandstad.Kan jo si litt om Oline Olsdatter fra Grandstad. Hun var født i 1863, og faren foreldre var Ole Christiansen(1836-1907) og Elen Maria Andersdatter født 1836 i Rissa i Sør-Trøndelag. De ble gift i 1864. Grandstad er ført under Nåvik i 'Frostaboka' bind 6 på side 530, og plassen hadde i 1865 1 ku og 5 sauer. Såmengden var 1/4 tønne bygg, 1 og 1/4 tønne havre og 3 tønner poteter.Selv om jeg har mange av mine aner på Frosta og at det er nabobygd til der jeg vokste opp(Åsen), så kan jeg ikke si jeg har kjent der. Har jo selvfølgelig vært på Frosta noen ganger da. Jeg har aldri vært på Hoøya som faktisk er i samme bygda som jeg vokste opp i, men hvis jeg går til sjøen og fjæra 1-2 km fra mitt barndomshjem ser jeg faktisk øya. Det er nesten utrolig at jeg ikke har vært der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Det skal stå at foreldrene til Oline var Ole Christiansen og Elen Maria Andersdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Anne Lise som med dei siste opplysningane har løyst heile problemet mitt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.