Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Torkild Knudsen

[#49752] Ole Martinusen Klemmetsmo gm 1728 Marit Olsdatter i Orkdal (hun er f.ca1697)

Recommended Posts

Gjest Torkild Knudsen

Er det noen som kjenner til hvem, som var foreldre til Marit Olsdatter Klemmetsmo?Jeg mener hun skal være født ca.1697. Jeg kjenner til to søsken av henne: 1)Broren Trond Rønning (han kjenner jeg ikke farsnavnet til, men jeg har en mistanke om at han er en halvbror) han var bruker av Rønning i Orkdalen 2)Søsteren Gunhild Olsdatter gm Lars Pedersen Bergum også i Orkdalen.Jeg vet at alle tre søsknene hadde døtre med navnet Guri, som en da må anta, var deres mors navn.Når det gjelder Ole Martinusen Klemmetsmo, er han sønn av reiseskriver og bonde Martinus Martinusen Ravii på Klemmetsmo og hustruen Ragnhild Olsdatter. Hvor denne Martinus Martinusen Ravii kommer fra vet jeg ikke men hans kone kan kanskje komme ifra Orkdals-traktene, noe diverse formynderskap tyder på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Jeg har notert et sted at Martinus Ravn skal ha vært sorenskriver i området 1641-43.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Om Martinius Ravii og Martinius Ravn står det en del i tråden 36832.Når det gjelder Maret Olsdatter håpet jeg noen hadde kjennskap til slektene på Bergum og Rønning for på denne måten komme til bunns i hvem foreldrene til Maret Olsdatter kunne være.Det står svært lite om Trond Rønning i bygdebok for Orkdal.Det jeg har sett litt på er om det kunne være en forbindelse til Hamrum/Klingen. Min kjennskap til disse stedene er minimal, kanskje noen andre har god kjennskap der?Slekta på Ravi har visse forbindelser med bergverksslekter og kondisjonerte i Orkdalen, det er derfor en god mulighet for å finne Marits Olsdatters foreldre blant lignende slekter i dalføret. Det er iallefall tydelig at hun må være født i dalføret, siden hun har minst to søsken, som også bor der og er gårdbrukere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnt Stavne

I Ole E. Schylanders avskrift av kirkebok for Orkdal 668.A01 finnes følgende Oluf med datter Marit i tidsrommet 1696-1698:Oluf Anderss. Lium (1696), Oluf Snøsen (1697), Oluf Renskleiven (1697, ser ut som hun er død i 1698), Oluf Fergemand (1698), Oluf Rønningen (1698)I manntallet for 1701 er Ole Jonsen (57 år) med stesønnen Trond ??? og Tiener/dreng Ole Olsen på Rønningen. Se bildetI Orkdalsboka Bind III side 326/327 står at Ole ikke hadde noen barn, men at en fostersønn Trond tok over gården etter han.

bilete2740.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg har nok hatt en titt på dette også, men det som er problemet er at ingen av disse ser ut til å ha noen datter Gunhild Olsdatter.Det jeg har spekulert litt på er om denne Trond Nilsen Rønningen nevnt 1701 25 år, kan være en annen Trond. Det er en Guri Trondsdatter, som er gift med en av de senere brukerne på Rønningen. Jeg har vel egentlig tatt det som en selvfølge at hun er datter av den Trond Rønningen som er nevnt som bror til søstrene Maret Og Gunhild Olsdøtre.Vil Trond bli benevnt som deres bror, selv om han egentlig er oppfostret? Kanskje det er bare Maret og Gunhild Olsdøtre som er kjødelige søsken. Trond har kanskje oppkalt sin stemor (Guri?)I såfall må en lete etter ett ektepar Ole og Guri med to døtre Maret Olsdatter og Gunhild Olsdatter.Jeg mener jeg etterhvert havnet på Hamrum og Klingen (begge i Meldal?) når jeg sjekket kirkebøkerne. Desverre kom jeg ikke lengre etter dette og håpet derfor at noen kjente til foreldrene til de som er oppgitt som søsken til Maret Olsdatter Klemmetsmo (Trond og Gunhild).Desverre har jeg ikke notatene mine tilgjengelig på lenge så jeg kommer ikke lengre nå.Det er også en annen ting som jeg er litt usikker på. Jeg mener å huske at Ole Johnsen Rønningen var innblandet i en mordsak. Det er mulig at dette også kan ha betydning for sannsynligheten for han, som en eventuell far.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Når jeg leser innlegg 4 om igjen så virker det jo veldig nærliggende å tro at Ole Rønningen er Maret Olsdatter Klemmetsmoes far. Skulle det vise seg at hans hustru heter Guri så ville jeg vel være tilnærmet sikker. Det store spørsmålet er da hvor det er blitt av Gunhild Olsdatter Bergums dåpsnotat.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Bjørnaas

Synes at stesønnens navn i 1701 er Trond Nielsen.Kirkebøkene for Orkdal begynner i 1695. Det kan jo være at Gunhild Olsdt. er født før den tid.Trond Nilsen var 25 år i 1701 (f. ca. 1676, alderen i disse tellingene kan variere veldig). Hvis han var halbror til Marit og Gunhild er det slett ikke utenkelig at Gunhild er født før 1695.Har du sjekket om det finnes skifter etter noen av disse folka ? I tilfelle kan man jo være heldig at disse kan si noe om slektsforholdene.Beste hilsen Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg fann faktisk noen av notatene til denne slekta. Det er i skiftet etter Lars Pedersen Bergum at vi får vite slektsforholdene:Skifte ca.1733 etter Lars Pedersen Bergum. Enke Gunhild Olsdatter. Barn:Peder Larsen, Guri Larsdatter, Dordi Larsdatter, Beret Larsdatter. Formyndere: morsøstermannen Ole Klemmetsmo, morbror Trond Rønningen.Lars Pedersen Bergum blir gravlagt 1733 48 år gammel, dvs født ca. 1685.Ole Martinusen Klemmetsmo ble gm Maret Olsdatter 1728. Forlovere er Christopher Klingen og Trond Rønningen.Jeg er ikke helt sikker på om alle de følgende barna er Ole Martiniusen Klemmetsmos barn. Det kan kanskje ha vært en Ole til, kanskje en husmann?1728 Døpt Ole Klemmetsmos sønn Svend. Faddere Anders Klokker, Jens Kleven, Lars Olsen Kleven, Rani og Ane Klemmetsmo,Brønel Johnsdatter Klemmetsmo.1730 Døpt Ole Klemmetsmos datter Ranni. Faddere Erik Kleven, Tore Jensen Kleven, Malena Klemmetsmo, Brønel Espen, Guri Kleven.1734 Døpt Ole Klemmetsmos sønn Mortinus. Faddere Anders Aunemo, Ole Skarpgjerdet, Ole Jensen Kleven, Kari Aunemo, Guri Klemmetsmo.1737 Ole Klemmetsmos sønn Ole. Faddere Trond Rønningen, Gunhild Bergum, Siver Tokstad, Ole Johnsen Follo, Beret Johnsdatter Klemmetsmo, Ranni Rønningen.1739 Ole Klemmetsmo datter Guri. Faddere Fredrik Espen, Iver Villiksen Aune, Solov Aune, Eli Haldorsdatter på Øra, Guri Larsdatter Bergem.1743 Ole Klemmetsmos sønn Ole. Faddere Henrik Vogel, Peder Kusk, Ole Larsen på Øra, Martha Jørgen Gjøls, Beret Aunemo.1745 Ole Klemmetsmos datter Ane. Faddere Jørgen Gjøl, Hans Follo, Ane Bruen, Kirsten Evjenløkken, Beret Klemmetsmo.Kan også ta med at på Rønningen ekstraskatten 1762 bodde følgende der. Bent Fredriksen og hustru Guri Trondsdatter. Barn Randi Bentsdatter, Gunil Bentsdatter, Kari Bentsdatter. I tillegg hadde de hos seg boende Randi Siversdatter som jeg er temmelig sikker på er enken etter Trond (Nilsen) Rønningen og altså mor til Guri Trondsdatter.Ifølge overformynderi rullene 1774 er det på Tørset, som ser ut til å være en husmannsplass under Aunemo, oppgjør etter Berethe Johnsdatter. Hun har da to umyndige barn hvis arvemidler skal passes på. Barnas navn er John Johnsen 21år og Inger Johnsdatter. I 1772 tilfaldt barna fedrearv. Til formynder ble beordret deres søskenbarn Martinus Olsen Klemmetsmo. Han dør etterhvert og blir etterfulgt av Jørgen Johnsen Tørset (han er kanskje en bror som allerede var myndig i 1774). Hvis jeg har fått med meg dette riktig må altså en av foreldrene til disse barna være søster eller bror til Ole Martiniusen eller Maret Olsdatter Klemmetsmo.Har sakset følgende fra innlegg 84 i debatt-tråd 36832:Skifte etter Haldor Arntsen Skjenald i Orkdal 1775. Hans enke var vel Berit Torsteinsdatter. Barn: Arnt Haldorsen 16 år formynder hans mors søskenbarn Amund Siversen Ustad, Torstein Haldorsen 13 år formynder nestsøskendebarn Martinus Olsen Klemmetsmo, Guri Haldorsdatter 26 år formynder nestsøskendebarn Peder Sivertsen Dyndal, Kari Haldorsdatter 24 år formynder søskendebarn John Sivertsen Fossen, Berit Haldorsdatter 21 år formynder søskenbarn Ole Sivertsen Haugemmen, Elie Haldorsdatter 19 år formynder hennes moders søskendebarn Arnt Boksbu, Mildri Haldorsdatter 16 år formynder Torstein Arntsen MelandDette betyr da at en av foreldrene til Martinus Olsen Klemmetsmo må være søskenbarn med en av foreldrene i skiftet her. Navnet Guri, her blant barna, kan kanskje peke mot at slektskapet går gjennom Maret Olsdatters Klemmetsmo sin slekt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Kalland Sterten

Når det gjelder opphavet til Randi Olsdatter f. ca. 1664, har jeg ingen konkrete spor å gå etter.Jeg finner Marit Olsdatter Rønningen døpt 4 sep 1698, far Oluf Rønningen. Dåpen stemmer godt i forhold til at hun døde 74 år gammel. Marit Klemmetsmo blir mor for siste gang i 1745, så hun er ganske sikkert ikke født før 1695. Nå finnes det flere Marit Olsdøtre døpt omkring 1698, men Marit Olsdatter Renskleven døpt 1701 kan med sikkerhet utelukkes.Skiftet etter Lars Pedersen Bergum i 1733 bekrefter at Ole Klemmetsmo var gift med ei søster av enken Gunhild Olsdatter.Jeg har ikke funnet ut når Gunhild Olsdatter (Rønningen) Bergem døde, det ville kunne anslå om hun ble født før 1695. Fadderlistene antyder et slektskap mellom Gunhild og Marit. Noen sikker bekreftelse på slektskapet har jeg imidlertid ikke funnet.Erik Olsen Bogevolls opphav er kjent og finnes omtalt i Gard og ætt i Meldal IV side 271: Ole Eriksen Bogevoll født ca 1655 og kona Berit født 1665 seg ned på Lyngen som husmannsfolk rundt 1700. De hadde barna Erik født 1684, Randi født 1686, Lars født 1692, Ole født 1696, Erik født 1700 og Magnhild født 1703. Etter bygdeboka ble ikke familien der lenge. Lyngen var husmannsplass under Bogevoll.Magdalena Martinusdatter døde 1776. Lenke Synes nesten det står Rivert el. Riverts som etternavn ? Kanskje andre kan tyde det. Hilsen Aud.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John Tore Kvernmo

Hei!Jeg følger spent med på denne debatten siden Randi Olsdatter f.1730 er min 4-tippoldemor på både far- og morsida. Hun var gardkone på Sletvold på Geitastranda fra 1760 til sin død i 1795.I tillegg vil jeg nevne ei Marit Olsdatter, f.1735 som 16.4.1758 ble forlovet med Ole Ellingsen Ofstad, Negard på Geitastranda. Forlovingsmenn var Ole Clemetsmoe og Ingebrigt Vold (Sletvold) på Stranden. Ole og Marit bodde på Nærviksøra. Marit døde i 1770. Ole ble g.II i 1774 med Gunhild Andersdatter f.ca.1743. Familien flyttet senere til Hovsøra.Rart om det ikke skulle vøre ei Marit i søskenflokken også.Jeg har lite å bidra med i denne debatten. Tanken har slått meg at Randi Olsdatter,f.ca 1664 kunne være datter av stiftsskriver Ole Knudsen Hammer på Evjen, og at Martinus var svigersønn til sin arbeidsgiver. Ole Knudsen var gift med ei Malene.... -Ole Knudsen døde i 1703. -Men dette er sikkert avklart for lenge siden.Det fantes en Riverts-familie på Orkedalsøra på denne tida.Jeg vet om Johan Albrigt, som var gift med ei Karen, dessuten tre som kanskje var hans søstre.-Men dette er det andre som vet mye om. Jeg er enig i at det står Riverts i dødsfallet til Magdalena.Mvh John Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.