Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnstein Rønning

[#50037] Reusch

Recommended Posts

Gjest Arnstein Rønning

Jeg er ukjent med denne slekten, men er bedt om å undersøke litt for en svoger.Jeg henter fra FS:1. Ditlef Johan Reusch f 1759 Vik i Sogn, sønn av2. Ditlef Christian Reusch f 1727/28 Stryn, død 1794 Bergen og Anna Sophie Orning - sønn av3. Ditlef Johan Reusch f 1675 Westphalen og Karen Sophie Harboe.Er det noen som kjenner denne slekten? Er det f.eks. forbindelse til geologen Hans Henrik Reusch f 1852 Bergen eller maleren Hans Leganger Reusch f 1800?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Jeg får nå opplyst at det interessante er ikke etterkommerne, men det første leddet, som synes å starte i Tyskland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Ovenstads militærbiografier: Ditlev Johan Reusch (Ruesch, Reuss) f. i Holsten, kpt ved farens, oberst Reusch's regt og chef for et gev. komp 15/2 1710 osv... major, ob.lnt - avskjed 1751, død 1761.Faren, oberst Reusch står ikke nevnt i m-biografien, så jeg antar at han var oberst i Danmark. Og det er vel han som Alf R. Bjercke skriver om 'Etter at seieren var blitt total året etter ble de danske avdelingene våren 1692 utskipet til Flandern, der de overvintret i Braband sammen med andre deler av hæren fra Irland. I begynnelsen av 1692 ble styrkene marsjert til Holland der de kjempet mot Ludvig 14.s hær i det store slaget ved Steenkercken 24. juli. Der ble den allierte hæren slått av Ludvigs marskalk Hertugen av Luxemburg. Det danske korpset ble sterkt medtatt i dette slaget. Det er registrert i alt 1,378 mann drepte og sårede og dertil ble majorene Bohnsdorff og Reusch såret og tatt til fange. Også Oberst Erfa fra den jyllandske bataljonen ble såret, likeledes Generalmajor Schack og Oberst Eppinger.'Se her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Selv om det ikke er så interessant for 'min' sak, kan jeg vel ta med det jeg har funnet når det gjelder maleren og geologen også:Maleren Hans Leganger Reusch f. 1800 i Stusvik i Tysnes, var sønn av kaptein, seinere overtollbetj David Fredrik Orning Reusch og Anna Christine Blixencrone Leganger - maleren gift med Anna Sophie Lootz.De hadde sønnen, geolog Hans Henrik Reusch f 1852 i Bergen, død på Hvalstad i Asker, g.m. malerinne Helga Marie Ring (Norsk Biografisk Leksikon).Ovenstad har også med følgende person: Adrian Christoph Bernhard Reusch f. i Tyskland. Fenrik ved gen.maj. Cicignons gev.inf.regt. 7/7 1715. Sek.lnt. 1716, avgått 1718. Hvem er dette?Ellers er jeg interessert i oberst Reusch, som levde (i Danmark?) sist på 1600-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Første spørsmål bekreftes av mitt innlegg 4. Andre spørsmål: jeg vet ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har1) oberst Reusch og følgende etterslekt i min slektsbase:2) Detlev Johan Reusch (d. 1761) gm Karen Sophie Harboe 3) Detlev Christian von Reusche (f. 1727 - Stryn, SF) gm Anna Sophie Orning (f. 1734 - Vik, SF)4) Ditlef Johan Reusch f 1759 Vik i Sogn,4) Karen Sofie Reusche (f. 1758) gm Boycke Johan Rulffs (f. 1765 - Bremen, Tyskland, d. 1847 - Bergen, HO)4) Anna Sophia Reusche Karen Sofie og Boycke Johan Rulffs var besteforeldre til Anna Reincke som var gm Gjest Baardsen.Er ikke Reusch(-e) og Reutz to forskjellige slekter, mon tro...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Hjertelig takk, Arnfrid!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Har lest gjennom de andre debattene om disse slektene, og det synes helt klart at det er to familier.Denne er vel mest interessant [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=arkiv&temanr=32635&sok=reu&startnr=&antall=&spraak=&nr=5&antinnlegg=5#anker>LenkeEllers så står der ikke mye i Runeberg, det eneste jeg finner er at Reusch er nevnt under Friis, Jesper, 1673-1716, Officer; 'Oberst ved den til Auxiliærtropperne hørende Bataillon af Gården, 1711 virkelig Oberst og Chef for Ribe Stifts Nationalregiment, som han endnu s. A. ombyttede med et hvervet Regiment (tidligere Reusch’s).'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk igjen. Det bør kanskje presiseres at det utdraget du har lagt inn gjelder Friis og ikke Reusch (så vidt jeg kan se).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg fant ingen ting om oberst Reusch, men Reusch's Regiment var altså nevnt under offiser Jesper Friis, oberst og Chef for Ribe Stifts Nationalregiment, slik jeg forstår det.men også under Samsøe, Hans Jørgensen, 1661-1739, Officer, er det nevnt'Han blev s. A. ansat som Generaladjudant ved Korpset, og uagtet A. Harboe, der var ble ven Trampes Efterfølger, ikke nærede synderlig Velvilje for S., fik denne Aaret efter Kompagni ved Korpsets 4. Regiment (v. Enden, senere Reusch) og Bekræftelse paa sin Oberstlieutenantsgrad.'Dette er nevnt hos NSF under Tollere 1563-1886:'Reusch, Christopher Henrik, født i København 26. juli 1715. Offiser. Fullmektig i Rentekammeret. I tollvesenets tjeneste i Danmark fra 1739. Dimittert med pensjon p.g.a. sykdom 1753. Toller i Kragerø 19. feb. 1765, Christiania 30. okt. (sept.) 1779. Kammerråd, justisråd. Avskjed 16. jan. 1788. Død 16. april 1789 i Mecklenburg. Reusch, David Fredrik Orning, født i Vik i Sogn 8. okt. 1760. Kaptein. Ekstratollbetjent i Bergen 23. okt. 1815. Død 22. jan. 1824.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

'Karen Harbou død 3/10 1765 g. 30/1 1726 i Tuse (Os) m. Johan Ditlev Reusch død 4/4 1761 Oberstliet. v. 1. Bergenh. Inf.-Reg.'Hun skal iflg Bente Aaris i Lenke være datter av'Otto f. 17/5 1659 d.3/7 1723 Kapitain v. 1.Agerhusiske Inf. Reg. g. 22/2 1692 m. Sophie Christine Knopf d.29/1 1712. (Den norske gren).'Karen Harbo skal ha hatt en bror'Christian Frederik Lieut. v. Oldenb. Nat. Inf. Reg.Han fik den 30/9 1726 Afsked efter Ansøgning for at rejse til Norge 'i et Velfærdsanliggende'; senere Efterretning om ham savnes. Heller ikke er det, trods velvillige Bestræbelser fra flere Sider lykkedes at opspore hans 'mange' Søskende eller deres eventuelle Efterkommere.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk til Arnfrid for flere opplysninger om Reusch.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Arnfrid; er Otto angitt som far til Karen i lenken du oppgir ?; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Knut (14) Slik jeg forstår innlegget, Ja.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Jeg sakser fra tema 32331:Christian Harbou d. 29/6 1722 i Stryn. Kapitain v. 1. Bergenh. Inf. Regt. g.m. Sophie Amalie Friderichs. (Fikk mange barn).Om ham skrives der bl.a.:at han bodde på Gaarden Tonning i Nordfjord, hvor en ildebrann der opstod, medens han var fraværende med Familie og Tjenere, berøvede ham alle hans ejendele; senere i Stryn hvor han døde, efterladende 'en heel fattig Enke - Sophie Amalie Friderichs og mange Barn.I Familien opbevares, i Original eller dog i en omtrent samtidig Afskrift, en af ham hans 'kiære For Fædre til Ære Minde' udarbejdet Fortegnelse over hans '16 Aner', som han kalder det, i Hovedsagen overensstemmende med dem, de ere opregnede i Otto Harbous Testamente.Det er nævnt 2 av hans barn:Christian Frederik Lieut. v. Oldenb. Nat. Inf. Reg.Han fik den 30/9 1726 Afsked efter Ansøgning for at rejse til Norge 'i et Velfærdsanliggende'; senere Efterretning om ham savnes. Heller ikke er det, trods velvillige Bestræbelser fra flere Sider lykkedes at opspore hans 'mange' Søskende eller deres eventuelle Efterkommere.ogKaren Harbou død 3/10 1765 g. 30/1 1726 i Tuse (Os) m. Johan Ditlev Reusch død 4/4 1761 Oberstliet. v. 1. Bergenh. Inf.-Reg.Er det her Otto angis som Karens far?; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Det kan selvsagt også tolkes at hun er datter av Christian Harboe.Mvh Arnfrid M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ja, enig med Knut, ser det nå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

.. og hvem er foreldre til Anna Sophie Orning f. 1734 i Vik i Sogn (g.m. Ditlef Christian Reusch 1727-1794 fra Stryn) ?(Jeg antar forøvrig at Ditlef Johan Reusch f.1759 og David Fredrik f.1760 i Vik er brødre ?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Javel. Men f.årene for Anna Orning og (Ditlev) Christian Reusch i denne lenken passer jo nokså dårlig med de angitt ovenfor i denne debatten ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

I min database har jeg registert at Anna Sofie Orning f 1734 ble gift på Askøy 21. september 1758 med Detlef Christian von Reusche f 1727.Noen ledd bakover fra Anna Sofie:Generasjon 1 1. Anna Sophie Orning ble født 1734-00-00, Vik, SF. Generasjon 2 2. David Friedrich Orning. David Friedrich Orning ble født 1697-00-00. Han døde 1771-00-00.Skifte Lenke 3. Else Madsdtr Sæbye. Hun døde 1771-00-00. Generasjon 3 4. Daniel Anderssen Foget ble født 1650-00-00, Aalborg, Danmark. Han døde 1709-00-00, Oslo. 5. Blanceflor Katarina Berentsdtr Orning ble født 1651-00-00, Vatne, HO. Hun døde 1748-07-10. 6. Mads Hansson Sæbye (1640 - 1734). Klokkar i VIK. 7. Sofie Hansdtr Møller (1652 - 1744).Generasjon 4 10. Bernt Erikson Orning ble født 1614-00-00. Han døde 1677-00-00. 11. Sidsel Børgesdtr Juel. Hun døde 1707-00-00. Generasjon 5 20. Erik Ottesen Orning ble født 1582-00-00. Han døde 1645-00-00. 21. Karen Andersdtr Mowat ble født 1592-00-00. Hun døde 1679-00-00. 22. Børge Mogenssen Juel. Han døde 1653-00-00. 23. Blanceflor Knudsdtr Bildt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Her er Anna Orning og (Ditlev) Christian Reuschs vielse på Askøy i 1758Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.