Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Brage H. Pedersen

[#50171] Jon Jonson Moen, født uppå Strand i 1764, død 1845

Recommended Posts

Gjest Brage H. Pedersen

Hei, her kommer en etterlysning fra Vågå.Jeg har en ane (tipptipptipptippoldefar for å være helt nøyaktig), som het Jon Jonson Moen og som var født 'Uppå Strand' den 19. 7. 1764. Han giftet seg med Åse Persdotter Brustuen og ble gårdbruker på Preststulen i Skogbygda, der han døde den 21. 11. 1845. Barn var bl.a. Toline Jonsdotter Preststulen født 1810, som i 1835 giftet seg med Ola Nilsson Bersveinstugu, også kjent som 'Stor-Preststulin'. De hadde mange barn, og etterkommerne etter Preststulen-søsknene har god kontakt fremdeles.Kan noen hjelpe meg med å finne ut hvor Jon Jonsons slekt kom fra, hvem foreldrene var og evt. videre forfedre? Dette ville være meget interessant informasjon.Med vennlig hilsen Brage Hammeren Pedersen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per S. Nestande

Eg har samla ein del informasjon om personar knytt til Strond-gardane i Vågå og er interessert temaet ditt. Det er ein Jon Jonsson som er fødd på Me Strond i 1764 (eg har notert døypt 28.8.1764), men han vart seinare brukar på Me Strond og gift med Åste Syversdotter Klones.Brukaren på Uppå Strond i det aktuelle tidsrommet var Hans Gulbrandsson, så din Jon kan ikkje vere son på garden. Kvar stammar informasjonen frå om at Jon Jonsson var født på Uppå Strond? Er han nemnt Strond da han giftar seg? Når er han omtalt som Jon Moen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Brage H. Pedersen

Informasjonen jeg har om Jon Jonson (Moen) er hentet fra anelisten til fhv. gårdbruker Jon Olson Preststulen, som er Jon Jonsons tippoldebarn. Der stod det at han var 'født Uppå Strand', og en parentes '(usikker fødselsdato).' Jeg har ikke hatt annet å gå på, dessverre. Jeg har ikke sett referanser til brev el.l. der han eventuelt måtte være omtalt som 'Moen' eller 'Strand'.Etter å ha sett i folketellingen 1801 (og det var etter at jeg startet denne tråden) virker det som mer sannsynlig at Jon Jonson heller skal være Jon Jonson Råstad (f. ca. 1765), sønn av Jon Arneson Råstad (1737-1824) og Rønnog Jonsdotter Storvik (f. 1745). Men da var det rart at man skulle blande Strond-gårdene oppi dette. Det er kanskje mulig at noen har trodd at det dreide seg om Jon Jonsson Me Strond, uten å sjekke hvem han senere giftet seg med?Mvh Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Brage H. Pedersen

Her kommer et fyldig supplement til forrige innlegg, med litt tankespinn. Etter en liten titt på kartet (mine detaljkunnskaper om Vågås geografi er noe begrensede) ser jeg at Råstad ligger betydelig nærmere Skogbygda enn Strondgårdene gjør - uten at det nødvendigvis trenger å bevise noe som helst om hvor Jon Jonson kom i fra. At han skulle komme fra Råstad Nordigard bidrar ihvertfall ikke til noen større klarhet hva angår benevningen 'Moen.'(En mulighet, som kunne sette ting på plass, ville være at Jon i en periode var husmann på en plass Moen under en av Strondgårdene??)Giftermål er blitt nevnt. Det kunne vært interessant å lese kirkebokoppføringen for vielsen mellom Jon og Åse Persdotter, men det ser ikke ut til at kirkebøker fra Vågå i angjeldende periode er tilgjengelige på internett, hverken på DA eller Arkivnett Oppland. Må i tilfelle ta en tur ned på arkivet, men dét blir det ikke tid til med det aller første. Men er det realistisk å lete etter informasjon andre steder, f.eks. i Bygdeboka for Vågå og Sel?Mvh Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Det var riktig nok en John Johnsen f. 1764 på Me Strond, men det ser ut til at han ikke beholdt gården.Etter mitt skjønn er det slett ikke usannsynlig at det var han som kom til Preststulen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Brage H. Pedersen

Det hadde i så fall bekreftet Jon Preststulens anetavle.Det er imidlertid sant som Per sier i innlegg 2 at Jon fra Strond ble gift med Åste (Aase) Syversdotter. Deres datter Anne blir døpt i Vågå i 1819, og det blir oppgitt Bosted: Strand - LenkeJeg har sett oppføringen for dåpen til Toline Jonsdotter (datter til Jon på Preststulen), men der heter mora Åse Persdotter. Åse var datter til Per Person (Peder Pedersen) som var bruker på Præststulen i 1801. At en eventuell ny bruker giftet seg med dattera til forrige bruker kan vel regnes som temmelig sannsynlig? Kanskje Åse døde og Jon giftet seg oppatt på Strond? Igjen kunne det vært interessant å se etter den aktuelle vielsen.Kunne forøvrig også vært fint å få høre hvor dere har informasjonen fra om at Jon Jonson overtok Me Strond eller eventuelt ikke gjorde det.Mvh Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Med utgangspunkt i Jon Jonsen som døde på Preststulen i 1845, hvor det opplyses at han ble 80 år gammel, leter vi altså etter en Jon Jonsen født ca. 1765.Gitt at Jon Jonsen var født i Vågå, finner vi i ft-1801 tre aktuelle kandidater, og jeg har forsøkt å følge deres livsløp:Jon Jonsen Råstad dpt 10/11-1765 finnes hjemme i 1801: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=12&filnamn=f10515&gardpostnr=54&personpostnr=1326&merk=1326#ovre>Lenke I 1824 var Jon d.æ. Raadstad fadder for sin bror Arne Jonsen Råstad's datter Ingeborg. Lenke Dersom denne Jon ble gift til Preststulen, ville han på dette tidspunktet (1824) høyst sannsynlig ha stått oppført som Jon Preststulen blant fadderene. Dermed kan han utelukkes. Jon Jonsen Råstad døde forresten som ungkar i 1849, 84 år gammel ifølge kirkeboka.Jon Jonsen Holen dpt 26/4-1767 finnes også hjemme i 1801: Lenke Han her mener jeg ble gift med Åste Syversdtr. Klones, og kom til Me Strond ca. 1805. Jeg har dessverre ikke klart å finne vielsen mellom John Johnsen Holen og Åste Syversdtr. Klones, men den må ha foregått en gang mellom 1801 og 1804. Det var skifte på 'Stranden mellem' sluttet 8. mars 1831 etter John Johnsen som da var død. Kona Åste Syversdtr. levde enda, og følgende barn står oppført: John myndig, Syver 22 år, Rønnaug, Barbro og Anne.Datteren Rønnaug ble døpt som Jon Holens barn den 22/7-1804 med fadderene Gulbrand Holen, Johannes Sunde, Arne Klones, Anne og Ingeborg Strand og Kari Holen. Hun ble konfirmert i 1818 som Rønnaug Jonsdtr. Strand med referanse til samme dåpsdato.Dette burde dokumentere at faren opprinnelig var fra Holen, men det finnes også et annet skifte på Stranden mellem eller Mit Stranden datert 18. november 1805. Det er et arveskifte etter en Gulbrand Jonsen som var død uten livsarvinger, og følgende arvinger står da oppført: 1) Mor Rønnaug Olsdtr. Holen, 2) bror Ole Jonsen Sergiant, 3) bror Tore Holen, 4) bror Jon Holen myndig, 5) søster Rønnaug 53 år, 6) søster Anne gm Lars Einarsen Holungsøyen, 7) søster Rannei gm Johannes Pedersen Glimsdal og 8) søster Kari 30 år ugift.Dette er Gulbrand Jonsen Holen som var fadder til brordatteren Rønnaug i 1804. Han var altså tilknyttet Me Strond på et vis, enten ved kjøp av gården før han solgte til broren Jon, eller ved at han var arbeidshjelp hos Jon som allerede var kommet på Me Strond. Med dette mener jeg at det er tilstrekkelig dokumentert at det var Jon Jonsen Holen som ble gift med Åste Syversdtr. Klones, og at det var disse to som hadde Me Strond i sin tid.Ft-1801 viser dessuten at det var helt andre folk på Me Strond under denne tellinga: Lenke Altså var den opprinnelige Jon Jonsen Strand ikke lenger eier og bruker av gården sin.Til slutt har vi han som da må være den opprinnelige Jon Jonsen Me Strond dpt 19/7-1764, tjenestekar på Valbjør i 1801: Lenke Antagelig er det han som ble gift 28. desember 1806, men ved vielsen står paret bare innført som ungkar Jon Jonsen og pige Aase Pedersdtr. Kausjonister: Peder Brostuen og Christen Kjøpanger.Peder Brostuen var nok bror til Aase Pedersdtr. Christen Kjøpanger har jeg funnet utallige ganger som kausjonist for brud eller brudgom uten at han har noen slektstilknytning til dem, så han var vel kanskje nærmest en 'profesjonell' kausjonist i de tilfellene der den ene av partene ikke hadde noen mannlig slektning som kunne stille. Det kan ha vært tilfelle også for Jon Jonsen.Ved Jon og Åse's datter Tolines dåp er paret hjemfestet til Moen:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per S. Nestande

Takk til Aud for nok eit detaljert og interessant innlegg.Det du presenterer verkar riktig. Det var mange eigarskifte på Me Strond på denne tida – jordvegen vart nokså øydelagt etter Ofsen og økonomien vanskeleg. Eg ser at eg nok har blanda saman to av karane med namn Jon Jonsson. Det er jo litt pussig at han frå Holen som vart mann på Me Strond hadde same namn som gardguten av den gamle slekta.Men, eg ser at eg har notert at Gulbrand Jonsson Holen kjøpte Me Strond i 1803. Han døydde alt i 1805 og det var skifte 18.11.1805. Det var da auksjon og Jon ”Hoel” fekk tilslaget på Me Strond for 1312 rd. på auksjonen i 1805 (NG Pantebok s. 551-551b, avskrift på setel i Norddalsarkivet).Eg har vidare notert at Jon Jonsson vart g.24.9.1801 med Åste Syversdotter og at dei døyper 7 barn. Dei to eldste er døypt frå Holen - Jon f.21.8.1801 og Rønnaug f.1804. Deretter kjem Barbro f.1806, Mari f. og d. 1807, Jon f. og d. 1807, Syver f.1809 og Anne f. 1819.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Brage H. Pedersen

Har vært borte et par dager uten tilgang på internett, derfor et litt sent innlegg (og kort, på grunn av mangel på tid). Per og Aud, det er bare å konstatere at dere sitter med betydelig større kunnskaper om de angjeldende gårdene og slektene enn meg selv, og jeg må bare få takke for mange konstruktive innlegg. Regner med at det nå er mulig å trekke den konklusjonen at Jon Preststulen sannsynligvis var identisk med Jon Jonson Me Strond, døpt 19/7 1764? Personen som har skrevet Jon Preststulens anetavle har vel oppgitt dåpsdatoen som fødselsdato..Når det gjelder barna til Jon og Åse Preststulen, så må jeg ærlig innrømme at jeg ikke vet om noen flere barn i denne familie, bortsett fra Åses uekte datter Torø Syversdotter, som forøvrig finnes igjen på Præststulen i FT 1801. Dette er ikke en side av slekten jeg har sett særlig grundig på før. Skal komme tilbake til dette hvis jeg finner noe i notatene. Mener å huske jeg hadde noe på Torøs etterkommere, men vet ikke om det er relevant i denne sammenhengen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Takk til deg Per, for svar på spørsmålene mine. Det var også flott at du tok med det du hadde notert fra panteboka, for jeg håpet det fantes opplysningene der som kunne underbygge de antakelsene jeg hadde gjort. Da fant jeg omsider vielsen, inneklemt med små skrift innimellom andre vielser. Tydeligvis et hastverks- og lastverksnotat av presten, for den ene kausjonisten er utelatt. Den andre var (selvfølgelig holdt jeg på å si) Christen Kjøpanger. Paret står oppført som Sergeant Jon Hoel og p. Aaste - med et patronym som med stor velvilje kan tolkes som Syversd.Brage; vi kan i hvert fall slå fast at Jon Jonsen Me Strond ikke beholdt farsgården. Men etter mitt skjønn er det fortsatt ikke godt nok dokumentert at han er identisk med den Jon Jonsen som døde som leilending på Preststulen. Og det var også grunnen til at jeg spurte om du hadde navn og årstall på flere barn etter ham og Åse Pedersdatter, for evnt. å få hjelp av oppkallingstradisjonen og fadderene. (Heller ikke jeg har funnet flere barn etter dem.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Brage H. Pedersen

Litt sent innlegg kanskje, men det kunne være interessant å vite navnene på foreldrene til Jon Jonson Me Strond (han som vart døpt 19. 7. 1764), og eventuelt hvilke gårder de kom fra. Er denne informasjonen tilgjengelig?Har fremdeles ikke hatt anledning til å besøke arkivet på Hamar (såvidt jeg vet finnes ikke kirkebøker for Vågå fra angjeldende tidsperiode ute på internett per dags dato).Mvh Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per S. Nestande

Foreldra til Jon dpt. 28.8.1764 på Me Strond var Jon Toresson og Rønnaug Jonsdotter. Dei gifta seg i 1762.Rønnaug var fødd på Me Strond, men eg veit ikkje kor Jon var frå. Han er nemnt Bjørnstad i samband med at han kjøpte Me Strond i 1774. Rønnaug var gift fyrste gong med Anders Persson frå Uppå Strond.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.