Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rune Andre Nygård

[#50288] Hans Nilsen, Øbø i Nesna f. ca 1720, hans opphav?

Recommended Posts

Gjest Rune Andre Nygård

Hans Nilsen giftet seg 17. juli 1751 i Nesna med Anna Nilsdatter, f. 1723, datter av Nils Olsen og Abelone Kristensdatter fra Hugla i Nesna.Deres barn: 1. Gjertrud f. 1752, 2. Abelone f. 1754, gift med Ole Johansen, Selsvær, 3, Nils f. 1756, 4. Hemming f. 1759, gift med Else Maria Didriksdatter, de bodde på Rotviken i Lurøy. 5. Christina f. 1761.Hans Nilsen, Øbø døde i 1776, bgr. 13. mai 1776 (også skifte holdt dette året) og er i kirkeboka oppgitt å være 56 år gammel, han skal da være født omkring 1720.Jeg har funnet en god kandidat som passer fra Halland, døpt 1. november 1722, foreldre er Nils Hansen og Gjertrud Sørensdatter. I skifte etter Gjertrud Sørensdatter, Halland i 1748 nevnes ektefellen Nils Hansen og 4 barn: Søren, Anders, Hans og Gabriel.Det som er interisant her er at navnet Gjertrud går igjen på barna til Hans og Anna, også Hemming er interisant her da Nils Hansen Halland har en bror kalt Hemming Hansen(1701-1740).Har jeg funnet den riktige Hans Nilsen på Øbø? Eller er den Hans Nilsen på Halland en helt annen?Innspill mottas med takk:)MVH Rune Andre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Ikke bedre enn hva jeg erindrer, så var deler av denne fam. tidligere oppe til debatt her. - Jeg forsøkte selv å sette opp en, ihvertfall hypotetisk oppstilling over denne fam., ved hjelp av div. skifter, Nesnaboka og manntallet. - Nils, f.c. 1615, ant. bos. på Øebye. Barn: a) Lucia, sk. 1740, g.1.m. Lars Hansen Longseth, g.2.m. enkem. Aren Steensen. --b) Anders, f.c. 1662, bos. Hines, g.m. Anna Erlandsdr. -- c) Nils Nilsen Øebye, f.c. 1671, ant. g.m. Margrethe Pedersdr., fra Steiro. - Foreldre til Hans Nilsen Øebye. -- d) Peder Nilsen, f.c. 1756, Scaga, g.m. Abelone Halstensdr.-- e) Joen Nilsen, f.c. 1666, bos. Øebye, g.m. N.N. -- f) Lisbeth Nilsdr., sk. 1745, g.1.m. enkem. Tomas Tomasen Finnvik, g.2.m. Ole Joensen, bos. Finnvik på Tomma.-- Kom gjerne med innspill på dette. --Mvh. Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Aksel Horvei

Re (2): Dette må være en annen Nils Nilsen Øbbe enn han som ble gift 1ste gang 23/11 1704 med Barbro Mogensdatter (skifte 1721) og 2nen gang med Marith Hansdatter (skifte 1725). Barn i første ekteskap: Oluf døpt 31/7 1707 (ikke nevnt 1721), Marith døpt 6/4 1711, Maren døpt 12/3 1715, Margrete døpt 17/4 1718 (ikke nevnt 1721) og Nils døpt 3/9 1719.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Andre Nygård

Hei, takker for svar.Jeg er klar over denne Nils Nilsen Øbø. Jeg kan ikke finne i kirkeboka for Nesna noen Hans med Nils Øbø som far. Men jeg finner en dåpsinnførsel som ikke er innført(hverken far eller barn er innført)2. påskedag 1722, og like etter, både 3. påskedag og første søndag etter påske finner jeg ei Gjertrud Øbbe introdusert. Kan hende at dette er min Hans, men at han ikke er innført i kirkeboka.Nei, dette er ikke lett...MVH Rune Andre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei igjen. - Er det noe som er til hinder for at det ikke er samme Nils Nilsen Øebye, f.c. 1671, som var g.3. g.g.r. ? - Altså da 1.m. Barbro, sk. 1721. - 3 barn. -- G.2.m. Marith Hansdr., sk. 1725, ingen barn. -- G.3.m. Margrethe Pedersdr., fra Steiro. J.fr. sk. på Steiro 1729. -- Men da er vel fødselsåret for Hans Nilsen litt feil slik det er oppgitt. -- Nu er jeg usikker på hvor mange bruk det var på Øbbe, men det var åpenbart ihvertfall to. Dette da bror til Nils, f.c. 1671 på Øebye, Joen, også var på gården og hadde familie. -- Det var nevnt at Gjertrud gikk igjen i familien. - Det gjør også Barbro, da datter av Hans Nilsen, Chritiana hadde en dr. Barbro, f.c. 1761. -- Tja ? --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Rune Andre. - Jeg forstår det slik at du har tilgang til kirkebøkene for Nesna. - Har du sett på hvem som er fadder på barna til Hans Nilsen ? - Ofte er jo disse nære slektninger og kan således være en mulig pekepinn på slktstilhørighet. -- Dette er altså av interesse også for meg. -- M.v.h. Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Andre Nygård

Hei Alv.Jeg har kun tilgang til kirkebøkene for Nesna 1704-1737, som finnes her på digitalarkivet, og jeg har ikke skrevet ned fadderene da jeg hadde kirkebøkerne tilgjengelig da jeg holdt på med denne slekten for noe år siden. En typisk nybegynnerfeil og har lært av dette. Nå skriver jeg ned alt som er relevant, faddere, forlovere o.s.v.:)MVH Rune Andre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Andre Nygård

Kanskje er det noen her på dette forumet som har kirkebøkerne for Nesna? den aktuelle kirkeboka er Nesna 1738-1769, Mini 838.A02.Vigsel 17. juli 1751 side 346, Hans Nilsen, Anna Nilsdatter.Deres barns dåp: 1. Gjertrud, 20. august 1752, side 373 2. Abelone, 28. april 1754, side 411 3. Nils, 24. oktober 1756, side 467 4. Hemming, 2. juli 1759, side 546 5. Christiana, 6. september 1761, side 600Håper noen kan hjelpe meg.MVH Rune Andre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Blev det helt stopp på denne ? - Jeg håper at dersom Rune Andre eller andre klarte å finne noe ut av dette, at det da blir lagt ut, da det kunne vært greit å få dette helt avklart. -- Ellers fant jeg ut dette om den Hemming på Halland som var nevnt innledningsvis. - Han er åpenbart f.c. 1700 på Halland og sønn av Hans Nilsen, f.c. 1651. - En bror Nils. - Denne Hemming, sk. 1740, var åpenbart g.m. Guru Hansdr., som blev g.2.m. Anders Olsen, f.c. 1661, fra Hugla og er bror til Nils Olsen Hugellien som er far til Ane Nilsdr., f.c. 1722, som blev g.m. Hans Nilsen Øebye.-- Spørsmålet er da om det blev 'for tett', at Hans NIlsen Øebye kunne være sønn av den Nils Hansen, f.c. 1694, som er boren til Hemming Hansen Halland. - Deres mor var jo da gift 2. med onkel til konen til Hans Nilsen Øebye. -- Alv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Andre Nygård

Siden sist har jeg funnet dette:1752, Tolvfte Søndag efter Trin:Døbt Hans Nilsen Øbbes N Giertrud Fadere, Nils Hansen Halland, Ole Nilsen Huglien, Abelun Christens datter Huglien, Lavina? Nils datter ibd., Maren Michels datter Halland.1754, Anden Søndag efter Paasche Døbt Hans Nilsen Øbbes Barn N Abelun Fadere Jon Klæboe, Christen Pedersen Steroe, Dordi Jacobs datter Lille Steroe, , Guru Abrahams datter Halland, Ewa Nils datter Huglen.1756, Dom 19 p: Trin:Døbt Hans Nielsen Øbøes Barn N: Niels Fadd: David Pedersen Vig, Elling Olsen, Skage, Gabriel Jacobsen Øbøe, Elen Adelus Vig, Maren Jensdtr Schage.1759, Dom 3p:Trin:Døbt Hans Nielsen Øbøes Bn N: Hemming Fadd: Povel Olsen Huglen, Anders Nielsen Halland, Jacob Klocher, Kiersten Thomasdtr Næsne, Anna Jørgensdtr Øbøe.1761, Dom: 16p Trin:Hans Nielsen Øbøes Bn N: Christiana fad. Anders Iversen Huglen, Ole Nielsen, ibid, Eva Nielsdtr ibid, Anna Hansdtr Steroe, Abelone Povelsdtr Øbøe.MVH Rune Andre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Andre Nygård

Som vi ser er det mye slektskap blandt fadderene. I Gjertruds dåp i 1752 finner vi blandt fadderene Nils Hansen Halland, som er en mulig far til dåpsbarnets far, Ole Nilsen Huglien som er morens bror, Abelun Christens datter Huglien som er morens mor.Ved dåpen til Abelun i 1754 finner vi Guru Abrahams datter Halland. Hun var gift med Anders Nilsen, Halland. Denne Anders som forøverig nevnes i dåpen til Hemming i 1759, kan være en mulig bror til Hans Nilsen.I tilegg har vi Eva Nilsdatter som nevnes som fadder både i 1754 og i 1759. Hun er søster til Anne Nilsdatter, mor til barna som er nevnt i det forige innlegget.MVH Rune Andre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Nei dette var ikke enkelt. - Disse fadderne fra Hugla (hugellien) er jo greie, da det blev morens slekt. -- Om du ser på fadderne til Abelun Hansdr., 1754, så er der oppf. Christen Pedersen Steiro og Dordi Jacobsdr. - Christen skulle da være sønn av Peder Nilsen Scaga, bror av Nils Nilsen Øebye, - som jeg hadde villet gjette på var far til Hans Nilsen Øebye. - Christen Pedersen var g.m. Dordi Jacobsdr., dr. av Jacob Pedersen Lille Steiro. -- Ellers er det jo oppf. en del faddere som ikke har med slekten å gjøre.-- Hva med å sjekke fadderne til barna til denne Anders NIlsen Halland, g.m. Jøren Abrahamsdr. ? - Han hadde en dr. Maren, f.c. 1758. - En sønn Niels, f.c. 1759. - En sønn Søren, f.c. 1762 og dr. Elen f.c. 1765. -- Ellers hadde jo Heming Hansen Røytvika en mengde barn. - Noen av disse måtte vel ha faddere fra 'rett familie' ? --Mvh. Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Rune Andre. - Beklager å trenge meg inn her igjen, uten å ha noe særlig nytt å fare med. - Det jeg lurte på, var om du hadde vurdert muligheten at Hans og Hemmingnavnet evt. hadde kommet med kona til 'Nils' på Øebye ? -- Jeg går ut ifra at du har tilgang til disse skiftebøkene av Svein Edvardsen. - I den for Nesna 1686 - 1780, side 21, er det et skifte på Longset, hvor alle søknene kommer frem. - Som du ser, er der en Nils Nilsen på Øbbe. - Vel samme karen som det var skifte etter konen til 1725. - Kanskje han blev gift igjen med en pike fra evt. Halland ? - Vel det var bare en tanke. - Mvh. Alv. --

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Andre Nygård

Takk til Alv for svar. Jeg har ikke tenkt så langt at Hans og Hemmningnavnet evt. kan ha kommet fra kona til Nils på Øbø, det er en tanke jeg bør ha i bakhodet. Igjen så må jeg si at jeg har tidligere vært sløv med å føre opp navn på faddere med tanke på ditt forslag Alv om å sjekke fadderene til barna til Anders Nilsen Haland og Hemming Hansen Røytvik.MVH Rune Andre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Rune Andre. - Kanskje er du på ferie, eller har gitt opp dette prosjektet ? - Jeg fant noe som kanskje har interesse for denne fam. - Om du ser på tema 51465, vedr. Mons Sjursen. - Ved et skifte på Hestad i Herøy, 1719, (S. Edvardsens skifter)- kommer frem at denne Mons hadde en dr., Barbro Monsdr., (sk. 1721) - som var g.m. Nils Nilsen Øbbe. -- Jeg forsøkte å legge dette inn som et tema for om mulig å finne noe mere om denne fam. - Det er usikkert om Mons selv bodde på Hestad, men er da ant. kommet dit etter 1701 og vel da g.m. en enke som var g.1.m. en Nils --. - Jeg skal forsøke å finne ut noe mere om ham og hva slags kar han var. -- Mvh. Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Andre Nygård

Hei.Nei Alv, jeg har slett ikke gitt opp dette prosjektet. Akkurat nå står jeg bom fast ang. hvor denne Hans Nilsen kommer fra og har ikke nå noe nytt å komme med.MVH Rune Andre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Jeg hadde håpet at noen kunne fattet interesse for den opplysningen som fremkom på skiftet på Hestad i Herøy i 1719, hvor det fremgikk at Barbro Monsdr. blev g.m. Nils Nilsen Øbbe i Nesna. - Barbro var dr. av Mons Sjursen, åpenbart g.m. en enke på Hestad. -- Som mange sikkert kjenner til, kom det en Barbro Sjursdr. til Herøy og som blev g.m. Skipper og kremmer på Nordvika, Hans Olsen. - Som i sin tur hadde en dr. som blev g. på Hestad. -- Kombinasjonen av Barbro og Sjur er vel ikke så vanlig og kunne kanskje være en ledetråd ? -- M.v.h. Alv. --

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.