Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hermod Moursund

[#50363] Rødøy/Rana?/Nordland: Haagen Johan Andersen (f. 1847) i Rødøy

Recommended Posts

Gjest Hermod Moursund

I Rødøy ble Haagen Johan Andersen (også nevnt Håkon/Haaken) født 4. april 1847. Der var han gift med Ingeborg Gurine Larsdtr. (f. 1846). De fikk mange barn i Rødøy fra 1870 til 1889. Så forsvant både Haagen og Ingeborg Gurine. Har ikke funnet dem døde der.Så vet jeg at han ble far til Ingvald i 1917. Da var han 70 år, men må ha vært gift med en annen - Jørgine?Hvor ble det av dem? Rana?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

I henhold til folketellingen i 1900 bodde han i Jansvika i Rødøy. I min barndom og ungdom (1950- og 1960-årene), hørte jeg ofte at 'han Håka i Jansvika' ble nevnt, men jeg vet ikke med sikkerhet at det dreier seg om samme person.Vet du hvor han bodde i 1917?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Dette klippet fra båtregisteret for Rødøy tyder på at han bodde i Rødøy først på 1920-tallet:N. 7. R. GAVELBAATEN. Størrelse: 29' lang 9' 10' bred 3' 7' dybde. Båten ble bygget i Rana i 1918 og hadde ikke motor. Den ble bl.a. brukt til sildnotfiske. Eiere: Lyder Haagensen Jansvik og Hagen Andersen Jansvik. I 1923 ble båten slettet av merkeregistret for Rødøy.Lyder var Håka sin eldste sønn og var gift og bodde i Jansvika i 1900.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Takk til Jan.Nei, jeg lurer på hvor de var i 1917. Alle spor forsvinner i Rødøy omkring 1889/90, etter det jeg ser. Siste barn som ble født i Rødøy, var Simon Angel i 1889. Lyder Mathias var første barn i 1870. De ble gift 1. aug. 1869.Jeg finner dem ikke døde i Rødøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Beklager - du legger jo ved bevis på at de var i Rødøy fortsatt. Men hvem var han da gift med da Ingvald Olai Johan ble født. For kona (Ingeborg Gurine) hadde da vært 71 år - så Ingeborg må ha vært død, men jeg finner henne ikke død der (hvis jeg ikke har sett helt feil).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest anne engmo

Haakan Andersen, Jansvik, f.på Røros 1847 ble gift for 2.gang den 26.06 1916, med Jørgine Ovidia Johansen f. i Træna 1887.(kirkeboka for Rødøy 1897-1923)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Takk, Anne, dette var hjelpsomt.Jeg leser imidlertid stedsnavnet som 'Rødøe:'LenkeDenne personen (klokkeren, er det vel) skriver liten d på to forskjellige måter, en nyere og en eldre (se hvordan han skriver konfirmasjonsstedet 'Rødø;' der ser man tydelig den eldre d'en). Tredje bokstav i 'Rødøe' i den innførselen det dreier seg om her er også for høy til å være en r; etter min mening er det utvilsomt en d.Dette stemmer da også med det at vi vet at Håka er født i Rødøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Til innlegg 5: I folketellingen for 1900 nevnes det at denne familien tilhørte Frikirken. Jeg lurer på om ikke Frikirken hadde sin egen gravgård på Gjerøya. Kan det være en forbindelse mellom at de var frikirkelige og at man ikke kan finne noen begravelsesinnførsel i klokkerboken?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Takk til dere.Så vet jeg at Haagen befant seg på Rødøy hele sitt liv. FT 1900 fortalte jo også sitt. men jeg har ikke funnet Haagen død før 1823, men det kan jo ha innvirkning at de sto i den lutherske frikirken.Haagen/Håkas foreldre var Anders Haagense (ca. 1802-1864) og Caroline Eriksdtr. (ca. 1801-1885). De bodde i Tømmerdal i Rødøy. Dette med Røros som fødested må jo være en feilskriving eller stå for Rødøy (eller at presten har hatt hjemlengsel hjem til Røros).FS forteller om Karen Oline Eriksdtr.'s forfedre. Kan dette være riktig?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Det som sies om Karen Oline Eriksdatter på Family Search (under Pedigree Resource Files) kan vel kanskje vanskelig være pålitelig, dvs. at hun er født i Rana i 1797 og at hun ble gift i Rødøy i 1825 (det er hva jeg har funnet på FS; har du funnet noe annet?). Det jeg har om henne i min database er at i folketellingen i 1865 kalles hun feilaktig Karen (ikke Caroline) og at det sies at hun ble født på Mo. Denne folketellingen sier også at hun var 69 år i 1865.Den mest interessante kilden jeg har angående henne er imidlertid et skifte fra Elvebakken, Mo, holdt etter Hans Erichsen og hans kone Ane Larsdatter i 1836. Der nevnes en avdød sønn, Erich Hansen, som bl.a. har datteren Karolina Eriksdatter, gift med Anders Haagensen, Sørfjord i Rødøe. Dette er jo vanntett bevis på hva Carolines far og besteforeldre het.Anders Frøholm, Mo Prestegjeld, har informasjon om Hans Erichsen (1752-1836) på s. 318 (han er bruker nr. 9). Frøholm sier at sønnen Erich Hansen flyttet til Bjørnådal, men det er et sted jeg ikke greier å finne i hans bygdebok. Det var imidlertid skifte etter Erich Hansen på Loftet, Mo, i 1825 (S. Edvardsen s. 189), og der finner vi navnet på hans kone, Berethe Joensdatter. Fire sønner samt datteren Carolina Erichsdatter, er nevnt; hun er 22 år gammel og tjener Peder Svendsen Øver-Grubben. Dette må vel også være vanntett?Siden jeg ikke har noen opplysninger om kildene til det som sies på FS, kan jeg ikke uttale meg om fødselsåret 1797 kontra 1803 for Caroline. Men folketellingen for Rana i 1801 forteller oss at Hans Erichsen og konen Anna Larsdatter da bodde på Reinforsheia, og at deres ugifte sønn Erich Hansen var hjemme hos dem, 22 år gammel! Det stemmer dårlig med at Caroline er født i 1797, og særlig ettersom det ikke er nevnt noen Caroline som passer i folketellingen i 1801.Det jeg sier her er iallfall noenlunde bra dokumentert, i motsetning til det jeg har funnet på Family Search. Men det er selvsagt mulig at Caroline ble gift i Rødøy i 1825, selv om jeg har lett grundig fram til 1833 og ikke funnet hennes vielse i min papirkopi av Rødøy kirkebok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Takk, Jan. Dette er jo vanntette alibi som du sier. Vet du noe mer om Erik Hansens kone - Berith Jonsdtr. - når hun var født og hvem foreldrene var?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

I mitt slektsprogram har jeg registrert Erik Hansen Reinforshei født ca 1778, og han var 33 år ved innrulleringen 1811. Jeg hadde ikke noe mer på han, men har noe om enkelte av hans aner: Foreldrene var Hans Eriksen Reinforshei som var født i 1752(har han som døpt uten dåpsdato og som 20 år ved farens skifte i 1772). Han ble gift med Ane Larsdatter Rufsholm den 03.10.1779. Tar Hans Eriksen som nr. 1 her med aner dobbelt bakover. Jeg har dessverre ikke noe på Ane Larsdatter.1)Hans Eriksen Reinforshei født 1752, og gift 03.10.1779 med Ane Larsdatter. Barn:a)Erik Hansen født ca 1778(se over her). Foreldre:2)Erik Hansen Reinforshei døpt 3.søndag i faste(19.02.1724, og det var skifte på han i 1772. Gift i Moe kirke St.Mickelsdag(29.09)1751 med Rakel Pedersdatter Røssvoll.3)Rakel Pedersdatter Røssvoll født 1726, ifølge 'Mo prestegjeld gardshistorie'.b)Maren Hansdatter Reinforshei født 13.11.1780, og døpt 27.p.trinit.1780. Besteforeldre:4)Hans Eriksen Storrøvatnet(?) født ca 1678-1686. Hvis det var han som var i Storrøvatnet ved manntallet 1701 så var han da 15 år(født ca 1686, og ved begravelsen 5.søndag i faste(20.03)1763 er han oppgitt å være 85 år(født ca 1678). Hans er verge for 3 av Per Eriksen Storrøvatnets barn i 1718 ved Pers skifte, og da beskrives Hans som Hans Rejnforshei. Så det er sannsynlig at Hans her var bror av Per, og at det er han vi også finner som 15-åring i Røvatnet i 1701. Hans Eriksen ble gift med Karen Johansdatter Rufsholm 05.12.1712 i Hemnes kirke. De er blant mine aner. Hans var bruker i Reinforsheia fra 1712 til 1750.5)Karen Johansdatter Rufsholm født ca 1682, og oppgitt å være 94 år da hun ble gravlagt 19.03(??) 1776. Det var skifte på henne i 1776. Gift med nr. 4. Barn:a)Johannes Hansen døpt Maria Bebuelsesdag(25.03.1713 i Hemnes kirke, og gift før 1739 med Berethe Jensdatter Skonseng som ble døpt i Hemnes kirke 7.p.trinit(26.07)1716(datter av Jens Davidsen Plurheia og kona Eli Østensdatter født i Granheia). Johannes var i Reinforsheia da kona Berit er nevnt i et skifte i 1739, og ved sin mors skifte i 1776 var Johannes på Moe. Han var med på å lage falske mynter, og det står om den saken i bygdeboka.b)Erik Hansen Reinforsheia døpt i Hemnes kirke 5.søndag etter trinit(21.07)1715.c)Ingeborg Hansdatter Reinforsheia døpt i Hemnes kirke 2.søndag etter påske (01.05)1718.d)Karen Hansdatter Reinforshei døpt i Hemnes kirke 8.søndag etter trinit(03.08)1721, og hun døde i Storforshei i Rana i 1808. Hun var gift med Anders Jensen Storforsheie)Berit Hansdatter Reinforshei døpt 25.p.trinit(22.11)1722 i Hemnes kirke. Hun døde på Skonseng i Rana i 1804, og ble gravlagt på Moe kirkegård 3.søndag etter trefoldighet(17.06)1804. Det var skifte på henne i 1805. Gift 01.01.1744 med David Jensen Skonseng. David ble døpt 16.p.trinit(24.09)1719 i Hemnes kirke, og han døde 16.01.1783. Han ble gravlagt 2.søndag etter a capella(kanskje 19.01?)1783. Han var i Skonseng ved farbrors skifte i 1739, men i Urtfjellet da sønnen Hans ble døpt i 1746. I 1748,1750 og 1751 ved barns dåp var familien i Tørrbekkmoen. David og Berit er mine aner gjennom sønnen Ola Davidsen døpt 17.05.1750.f)Erik Hansen Reinforshei(se anenr. 2 her).g)Ingeborg Hansdatter Reinforshei døpt i Moe kirke 12.p.trinit(08.09)1726., og hun døde i oktober 1777. Gift med Holger Johansen Fagerlien i 1754. Holger fikk bobruk i Oppigarden under Fagerlien den 31.12.1749.h)Henrik Hansen Reinforshei døpt 1.pinsedag 1729 i Hemnes kirke, og han døde i Bardal i Nesna 26.09.1801. Henrik var bruker på Reinforsheia fra 1750, og bodde fra 1756 i Jamtlia. Gift med Marit Pedesdatter Røssvoll(1729-1800)i)Ane Hansdatter Reinforshei døpt 8.p.trinit(26.07)1733 i Moe kirke, hvor hun også ble konfirmert 09.04.1752. Gift i 1759 med Benjamin Persen Røssvoll(døpt 06.08.1724 og død 1771). Leieboer i Reinforsheia i 1759, men fikk bbr på Loftfjellet 27.05. 1763. Oldeforeldre:8)Erik Persen Storrøvatne født ca 1637, og 64 år i 1701 da han var10)Johannes Nilsen født ca 1647-61. 5 og 1/2 år i 1666. Fra 1681 var han bruker av Rufsholm i Rana , og det var han til 1726. Gift med Berit Andreasdatter.11)Berit Andreasdatter som det var skifte på i 1743 i Yttramarken. Gift med nr. 10. Deres barn:a)Karen Johansdatter Rufsholm(se anenr. 5 her).b)Berit Johansdatter Rufsholm født ca juni 1683, og er oppgitt å være 76 og 1/2 år da hun ble gravlagt søndag mellom jul og nyttår den 30.12.1759. Skiftet på henne startet den 17.06.1760(Skifteprotokoll for Helgeland 1759-1760, på mikrofilm HF-1931). Trolovet 20.02 og gift 14.06. 1707 med Anders Joensen Almli. Han var bruker av Almlia fra 1674 til 1710. Disse er også blant mine aner. Anders døde i ca 1717, da det var skifte på han i Almlia.Berit ble gift 2 med Elias Pedersen(ca 1693-gravlagt 28.12.1777) 18.p.trinit.1718. Hun kalles da Berit Pedersdatter.c)Peder Johansen Rufshom født ca 1688, og var 13 år i 1701. Han var bruker i Langvatnet i 1709, og senere var han bruker i Rufsholm. Gift i 1710 med Karen Andersdatter Langvatnet som døde i ca 1763.d)Joen Johansen Rufsholm født ca 1694, og var 7 år i 1701. Han var bruker av Midtgarden av Yttraheia i ca 1713-46. Gift med Berit Hansdatter i 1711, og gift 2 med Berit Jonsdatter(ca 1701-1754).e)Anders Johansen Rufshom født ca 1696 og 5 år i 1701. Jeg har ikke kone på han, men sønnen Johannes ble døpt 4.paascat 1732. Anders var sikkert gift siden jeg ikke har skrevet noe om at barnet var uekte. Anders var i Ytteren ved morens skifte i 1743.f)Lars Johansen Rufsholm er ikke nevnt i 1701, og ble vel født etter 1701? Han hadde halve gården Rufsfold fra 19.07.1727, og byttet deretter gård med Peder Johansen fra Langvatnet.Det var vel broren? Gift med Kirsten Andersdatter Almli, som døde i 1757.g)Anna Johansdatter Rufsholm som døde våren 1760 . Ved morens skifte i 1743 var hun gift med Fordel Olsen Andfiskvatne, og han fikk bbr. tinglyst i Andfiskvatnet 06.07.1733. Det var på en 1/2 våg, men fra 1734 brukte han bare en part av denne gården.Så tilbake til Berit Andreasdatter igjen: Hun ble gift 2 den 22.10.1741 med Hans Mickelsen som da måtte ha vært en mann på ca 76 år(36 år i 1701). Han er min ane fra ett av sine tidligere ekteskap, og er oppgitt å være 86 år da han ble gravlagt 09.02.1752. Tippoldeforeldre:20)Nils Andersen født ca 1611. Han var 55 år i 1666, og var da bruker i Rufsholm i Rana. Sønner registert i manntallet 1666 for Helgeland(eller 1663-1666 for Helgeland):a)Johannes Nilsen født ca 1647-1661. 5 og 1/2 år i 1666(se anenr. 10 her).b)Per Nilsen født ca 1657, og 9 ¨år i 1666.c)Nils Nilsen født ca 1660, og 6 år i 1666.d)Elias Nilsen født ca 1662, og 4 år i 1666.e)Kristen Nilsen født ca 1665, og 1 år i 1666.Kilder:-'Mo prestegjeld gardshistorie' av Anders Frøholm-'Skifter fra Hemnes/Moe 1686.1780', av Svein Edvardsen-Ministralbok for Hemnes 1704-1728 på mikrofilm PF-406/407.-Ministralbok for Hemnes 1729-1748 på mikrofilm PF-407-Ministralbok for Hemnes 1752-88, på mikrofilm PF-408. Har muligens også brukt ministralboka for 1749-51 som er på samme mikrofilm.-Manntallet 1666 for Helgeland på internett.-Manntallet 1701 for Helgeland på mikrofilm HF-172, og på internett.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Erik Persen(anenr. 8 i mitt forrige innlegg) fikk ikke de barna han skulle ha ser jeg. Erik fikk disse barna med ukjent kone:a)Peder Eriksen som var født ca 1669 og 32 år i 1701. Han var bruker i Storrøvatnet i 1701. Gift var han med Karen Nilsdatter som det også var skifte på i 1718 i Storrøvatnet.b)Erik Eriksen. Det eneste jeg har på han er at han sammen med sin far ble anklaget for reindrap i 1793.c)Ola Eriksen Storrøvatnet som var 18 år i 1701(født ca 1683).d)Hans Eriksen Storrøvatnet født ca 1678-86.Bygdeboka for Mo og skiftene av Svein Edvardsen vil jeg anbefale å fjernlåne gjennom bibliotek, og mikrofilmene med kirkebøker som jeg nevnte i forrige innlegg kan også fjernlånes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hermod Moursund

Tusen takk, Anne Lise. Dette var både oversiktlig og informativt.Har du samtidig foreldrene til Caroline Eriksdtr.'s ektemann Anders Haagensen (1802-64). Ser ikke ut til å være født i Rødøy. Kom han også fra Rana?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Dette er jo en fantastisk mengde gode opplysninger! Takk skal du ha (som så mange ganger før), Anne Lise!Til innlegg 11: Det eneste jeg hittil vet om Berith Jonsdatter er det som står på s. 422 hos Anders Frøholm, nemlig: 'Erik Hanssa . . . G. 1804 m. Beret Jonsd. Kvanndalen (?)' Spørsmålstegnet tyder vel på at Frøhom er noe usikker når det gjelder Berets opphav. Kvanndalen kalles forresten også Silådalen, etter det jeg forstår (men jeg er ikke lokalkjent). Jeg kan heller ikke finne noe skifte etter Beret.Men etter Carolines alder i 1825 (22 år) og det året Frøholm oppgir for giftermålet til foreldrene hennes (1804) er det mulig at Caroline er født utenfor ekteskap. Dersom du ser på Carolines dåpsinnførsel kan det kanskje være noe å hente der om hennes mors opphav. Ellers kan du jo se på vielsesinnførselen i 1804 og en mulig trolovelsesinnførsel litt før.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Til innlegg 14: Konfirmasjonsinnførselen til Anders Haagensen i klokkerboken for Mo kan du finne her: LenkeAnders Frøholm (s. 404-5) sier følgende under gården Berget: 6) Håka Johannessa frå Bjørnåga, f 3/9 1768 d 16/6 1826, budde med Bjørnåga til ikr. 1795 og var ikr 1798-99 i Røffen. Bbr. her 6/3 1806. G. 1793 m. Dortea Davesd. frå Storsteinlia, dpt. 1/4 1764 d 15/12 1855. Born: Ane f 91 (Avadalen), Maren f 9/4 94 (Lines i Rødøy), Johannes (her), David f 99, Anders dpt. 9/12 1804 (g. 1828 m. Karen Oline Eriksd. frå Loftfjellet. Flytta til Tømmerdalen i Rødøy . . .).Frøholm har altså Karen Oline i stedet for Caroline/Karoline, som begge de førnevnte skiftene har. Dette må han vel ha fra giftermålsinnførselen. Han nevner også Anders Haagensens to sønner Håka, f. 26. sep. 1828 og Jacob, f. 2. juni 1831, før familien flyttet til Rødøy.Nå vet vi altså at Anders og Caroline ble gift i 1828 i Rana, og at de flyttet til Rødøy ca. 1834. Videre vet vi fra Anders sin konfirmasjonsinnførsel at foreldrene het Haagen Johansen og Dorthea Davidsdatter. Det var skifte etter Haagen punn (oppunder) Berget, Mo, i 1826 (S. Edvardsen s. 145). Da er Anders hjemme.Jeg har imidlertid ikke greid å finne denne familien i 1801, og Frøholm oppgir heller ikke hvor de var da, mellom 1799 og 1806.Det går sikkert an å komme videre bakover på disse linjene ved å bruke Frøholms bygdebok og originalkildene, men jeg har ikke gjort det. Men det er det kanskje andre som har?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

Heii skiftesamlingen 1881-1920 av S. Edvardsen finnes i 1916 følgende skifte i 1916 Jansvik i Rødøy.Ingeborg Larsdtr hovedpersonHaagen Andersen ektefelleHedevik Haagensen datter på stenslandHelena Haagensen datter StenslandBergljot Haagensen dtr bosatt på HilstadAnne Haagensen datter på SørnesøyHelma Haagensen datter på SandøyDorthe Haagensen gift NN Pedersen, SkjevikGurine Haagensen gift med NN Danielsen, Kongsgården i SverigeLyder Haagensen var hjemmeSimon Haagensen bosatt i SeatleJohan Haagensen bosatt i SeatleSjekk med Kirkevergen i Rødøy om de har kirkegårdsprotokollene for dette tidspunkt kanskje det står noe der.Vet ikke om nedenforstående er samme slekt, men tar med det om jeg har, i tilfelle.det er jo greit å få samlet løse ender.Har en Karoline Eriksdtr med barna Jakob f. 1836, Birgitte f. 1842, Anton f. 1842, Haagen f. 1845 sistnevnte gift med Inger Nilsdtr (erver egnetlig Lardtr)Har en datter på Haagen og IngeborgAnne Kristine Håkonsdtr g. m. Martin Peder Caroli Olsen 11091869 indre Kvarøy, Lurøy (av mikkelborgslekt. De hadde 12 barn. kalles Morten i 1900 ft. Denne familien (Martin Olsen) har sikker Anne Lise Hovdal mye om siden det er nær familie til henne.Steinar Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Etter videre undersøkelser viser det seg at Haagen Andersen (han Håka i Jansvika) er min femtemenning tre generasjoner forskjøvet. Vår felles stamfar og -mor er Anders Andersen Langvatnet (1651-1732) og hans kone Anne Erichsdatter (ca. 1655-1740). De er mine 5 tipp-oldeforeldre. Anders Frøholm, Mo Prestegjeld. Gardshistorie, er min kilde her, i stor utstrekning bekreftet av S. Edvardsens skiftesamlinger. Frøholm har fyldige opplysninger om generasjonene mellom Anders Andersen Langvatnet og Haagen Andersen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birger Forsmo

Jeg vet ikke sikkert når Håka (Hågen Johan) døde, men det må i alle fall være etter 1937. For da feiret han 90-årsdagen. Han ble forøvrig far til 15 barn!Birger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Til Steinar i innlegg 17. Jeg har dessverre ikke navn på barna til Martin Peder Caroli Olsen. Martin var jo bror av min oldefar Isak Olai Mikkelborg Olsen(senere Osmo på Hemnes og født på Nordnesøy 28.01.1874-død 11.11.1951). Martin var født på Nordnesøy 11.09.1869, og døpt 26.05.1870. Martin levde enda i 1951, og min oldefar Isak var på besøk hos Martin på Sørnesøy da han død. Det var sagt at de trodde at Martin da lå på det siste, men han døde iallefall etter 11.11.1951.Martins kone Anne Kristine Haagensdatter var født i ca 1871, og de ble gift 06.10.1893. Jeg var tvil om det sto at hun var fra Jansvik i kirkeboka i forbindelse med giftermålet, men da har jeg jo tolket dette riktig. Jeg har lagt opp en del etterkommere av søsken på mine aner, men akkurat Martin og hans familie har jeg ikke fått jobbet noe med. Så der har jeg en viktig jobb foran meg. Hvis du har navn på de 12 barn så tar jeg gjerne imot informasjon der. Det stemmer ikke at Martin og broren Isak ble født i Kvarøy. Foreldrene Ole Kristian Mikkelborg Pedersen og Lovise Kristine Knutsdatter fikk de 2 første barna sine i Kvarøy i Lurøy((Nils Laurius født 03.06.186 og Lotte Elen Bergitte 03.08.1867). De flyttet i 1868 til Nordnesøy i Rødøy, og der ble resten av barna født(Martin 11.09.1869, Petrine Berthea 11.02.1872, Isak Olai 28.01.1874, Jacob Leonhard Bye 02.02.1877 og Lotte Elise Bergitte 03.08.1880).Ja Martin og broren min oldefar Isak Olai var av Mikkelborgslekt, og det gjennom faren Ole Kristian Mikkelborg Pedersen født 02.09.1835 på Trana. Videre er det gjennom Oles mor Else Christine Christensdatter døpt 08.06.1800, med far Christen Hansen Mikkelborg døpt 17.08.1849 i Lurøy(dennes far var Hans Christensen Mikkelborg født ca 1713-19 på Hestmona i Lurøy).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birger Forsmo

Martin Peder Caroli Olsen ble gift 6.10.1893 i Rødøy med Anna Christine Haagensdatter (datter av Haagen Johan Andersen). De hadde iflg mine notater 6 barn. Anna Christine var f. 27.3.1872 i Lines, Rødøy. Martin var f. 1869 i Lurøy.Birger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birger Forsmo

Jeg glemte å si at Martin Peder Caroli Olsen ble f. 11.9.1869 på Besøy i Rødøy, døpt 15.5.1870 i Rødøy.Birger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birger Forsmo

Jeg glemte å si at Martin Peder Caroli Olsen ble f. 11.9.1869 på Nesøy i Rødøy, døpt 15.5.1870 i Rødøy.Birger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

Heisiden utgangspunktet her er Haagen og Ingeborg så tas med en del som finnes på Steinar Liseths sider om Rødøy. Det er søsken av både Ingeborg og Haagen. De som har to stedsnavn bak navnet har bosted først og så fødested.Haaken Johan Andersen, Tømmerdal, 22 år, f. 1847 Anders Haakensen g. 01.08.1869 m. pige Ingeborg Gurine Larsdtr Hyttan, 24 år f. 1845 Lars HolgersenHaagen Johannesen, Tømmerdal, Mo Prestegjeld, 28 år, Johannes Haagensen Bjerga g. 06101861 m. Anne Dorthea Andersdtr, Tømmerdal 24 år, Anders Haagensen, TømmerdalJacob Andersen, Tømmerdal, Mo Prestegjeld 32 år far Anders Haagensen, Tømmerdal g. 07061863 m. Serine Andrea Hansdtr, Lurø 28 år, Hans AndreassenJacob Andersen, Tømmerdal, Mo Prestegjeld 43 år/ f. 1832 far Anders Haagensen g. 12071876 m. Pernilla Jensdtr, Mo Prestegjeld 48 år/1828 Jens JohnsenHans Olai Andersen, Tømmerdal 28 år, Anders Haagensen g. 18641009 m. Hanna Christianna Hansdtr, Øresvik 28 år Hans CarstensenPeder Johan Pedersen, Lien i Lurø, 22 år, Peder Eriksen Lien g.21051866 m. Birgithe Pernilla Andersdtr Tømmerdal, 26 år, Anders Haagensen, TømmerdalAnton Cornelius Andersen, Molvika, Tømmerdal 28år /e. 1844 Anders Haagensen g. 15091872 m. Kirstine Maria Larsdtr, Hyttan 29 år/f. 1843 Lars HolgersenAnthon Kornelius Andersen, Molvika, Tømmerdal, far Anders Haagensen g. 22101910 m. Johanna Petrine Johnsdtr, Aanes, RanaCasper Hans Andreas Larsen, Steinsland, Hyttan, 30 år/ f. 1842 Lars Holgersen g. 07071872 m. Mariane Andersdtr, Tømmerdal, 29år/ f. 1843 far Anders HaagensenNils Johan Larsen, Hyttan, Heimnæs, 35 år, far Lars Holgersen g. 03101870 m. Hellene Jacobea Ivarsdtr, Heimnæs 24 år, far Ivar Utnæsså Ingeborgs fødselsdato.gdbr Lars Holgersen Hyttan [Hjd] og hstr Martha Nilsdtr Barn: Engeborg Gunn? E født, 26111846, døpt, 30051847Steinar Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg har Martin Peder Caroli Olsen døpt 26.05.1870, og det stemmer både med innscannet kirkebok 1860-1877 og klokkerboka 1856-76(ikke innscannet, men biblioteket her har den på mikrofilm PF-423. Jeg måtte sjekke innscannet kirkebok nå, fordi jeg ble usikker(men jeg hadde altså rett).Rettelse til innlegg 15: Christen Hansen Mikkelborg ble selvfølgelig født i 1749 og ikke i 1849, og bror av Martin Nils Laurius ble født i 1865. Da skal jeg ikke ta opp mer av dette her, siden det er utenfor emnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.