Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Geir Thorud

[#51089] Fron og Gausdal: Iver Eriksen Einstad og bror Ole Eriksen - fra Kongsli?

Recommended Posts

Gjest Geir Thorud

Iver Eriksen Einstad født tidlig 1600-tallet (g m Kari Jonsdtr Bø) i Gausdal skal være fra Kongsli og bror til Ole Eriksen Kongsli (Fron) f. ca 1615, også bruker på Einstad.Er det noen som vet noe om hvem som var foreldre til disse to?Jeg har registrert en Ole Eriksen Kongsli med foreldre, gift med Rønnaug Amundsdatter Tune, men han skal være født ca 1636.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Begge de to nevnte står på lista over mine forfedre. Erik Johannessen Kongsli f ca 1610, d ca 1670og Guri Siversdatter Rolstad? som jeg har notert samme årstall på. Disse var på søndre Kongsli. Det er sikkert noen som kan utddype dette noe mere, spesielt også fordi jeg er usikker på mora. Eventuelt var hun gift to ganger. Her er det et høgt antall etterkommere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

Det var skifte etter Guri Sveinsdtr. på Kongsli i 1670. Ho hadde 1. vore gift med Sjur Stenersen frå Tune i Kvikne, dei hadde sonen Sjur Sjursen som kom til Rudi. Med Erik hadde ho barna: Ole Eriksen Kongsli, Svein Eriksen ug. Johannes Sandbu i Ruste, Østen Kvarberg i Vågå, Rønnaug Sigstad i Kvam og Kari Hjelle på Dovre. Altså ingen Iver.mvh Torbjørn Hagen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Dette er jo ganske klar tale. Jeg vet at når Torbjørn er ute på nettet med info, så er det mye gode opplysninger. Spørsmålet blir da: Hvor er Iver Eriksen Einstad/Bø fra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

Ser at Erich Enestad betalte landskatt i 1610. I 1624(odelsmanntallet) eig han på 'paa sine Børns veigne' 10 skind i Bøe og 9 skind i Aassen paa Byrie(Biri?). Dette Bøe er kanskje den same garden som Kari Jonsdtr var frå?Er det noko som talar imot at Iver Eriksen er son til denne Erik Einstad?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jeg har notert at Kari Jonsdatter er fra Bø. Dtr av Jon Jonsen Bø og Marit Amundsdtr Lunke. Der er det slektsforbindelse til Skomsrud på Biri. Derav eierskap i Åsen?? Det Åsen er Øveråsen eller Neråsen? Ellers er det nok rimelig at Iver er født på Einstad, men det er vanskelig å dokumentere. Dess lenger jeg kommer tilbake i tid, dess mere blir usikkert og vrient! Selvsagt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Informasjonen om at Iver og Ole var brødre og kom fra Kongsli har jeg fra Årbok for Gudbrandsdalen 1938 og boka 'Slegter og Gaarder i Gausdal' (s 35, 111, 161) utgitt av Gausdal Historielag 2006 som en fortsettelse av Kraabølboka. I sistnevnte nevnes Ole Eriksen Kongsli s 35 og Iver Eriksen Kongsli s 111, begge g m Kari Jonsdatter Bø og bruker på Einstad.Jeg har også informasjon fra en CD med 'personkort' som også er utgitt av historielaget. Her finner jeg et kort der det kun står 'Iver og Ole Kongsli på Einstad' uten kildeangivelse.Jeg finner også et kort for en Erik Einstad, som oppgis å være far til Ole Eriksen f 1615. Erik betaler div skatter fra 1606/7 til 1624, er lagrettemann 1618, og i odelsmanntallet 1624 betaler han skatt av eiendom i Bø og Åsen på Biri.For Iver finnes kort der han oppgis å ha døttre Marte f 1658 og Beret f 1663. Han er lagrettemann 1655 og 56, men det sies intet om han er en Eriksen. 1668 er Oluff og Iffuer brukere på Einstad iflg samme kort. (I boka utgitt 2006 oppgis også datter Ingeborg Iversdatter f 1643 g m Peder Erlandsen Aulstad på Bø. Ingeborg overtar Bø på odel.)I 1647 matrikkel finnes Iffuer Einstad og Erich Kongsli (i Gausdal og Fron respektive).Men hvis man skal navigere ut fra det som er ekstrakter fra primærkildene er det vel intet som så langt sier at Iver var en Eriksen, og det mest sannsynlige er vel at Ole Eriksen var sønn av Erik Einstad (som vel neppe er den samme som Erik på Kongsli?). Hvis Iver var en Eriksen så var vel også han sønn av Erik Einstad, som Torbjørn nevner.Men det blir bare synsing så langt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nils Aksel Horvei

I 'Optegnelser om Bø-slegten i Gausdal 1659-1826' av Iver Pedersen Bøe (1747-1827) i Bygd og Bonde, 1926, s. 28-42 heter det: 'En datter [av Jon Jonsen Bø og Marit Amundsdtr Lånke] Marit [skal nok være Kari] gift 1. gang med Ole Eriksen Kongsli. Kjøpte Einstad. Levet kort tid. 2. gang med Ivar Eriksen Kongsli. Blev meget gammel. Datteren Ingeborg Iversdtr 1643-1682 fikk gården Bøe ....'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Her har vi nok kilden til forvirringen.En ting som stemmer dårlig med dette er at i 1665 manntall finnes på Einstad en besidder Ole Eriksen 50 år, dette må være grunnlaget for født ca 1615. Den andre besidderen er Kari Joensdatter.Iflg Iver Bøes opptegnelser skulle vel Ole Eriksen Kongsli som kjøpte Einstad være død noe før 1643. Hvis dette stemmer må det være snakk om to forskjellige Ole Eriksen ....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Hvis Iver hadde en datter Beret f 1663, og hvis Kari Joensdatter kanskje er enke på et av to Einstad bruk i 1665, må Iver være død 1662-65 og var han da meget gammel må han være født godt før 1600. Det samme kan være tilfelle med en bror Ole. Men, her er det mye om og men ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei dere. - Har dere sett debatt 44299. -- Vedr. disse to brødrene som blev g.m. Kari Jonsdr., er det åpenbart noe uenighet om hvem som var g.m. henne først. - Det er altså også nevnt at Kari var g.1.m. Ivar og så med hans bror, - som blev g.2.m. Rønnaug Amundsdr. Tune. -- Kari og Ivar hadde åpenbart bare 2 barn, a) Ingeborg som blev g.m. Peder Erlandsen og b) Siri. -- Selv ville jeg ha sytes det var av interesse, dersom noen hadde klart anerekken videre bakover fra Erik Johannesen, Sygard Kongsli og Guri Sveinsdr., som han skulle være g.m. - (Disse var angivelig foreldre til Ivar og Ola Eriksen.) - Det var nevnt som foreldre til Erik, - Johannes Eriksen Hjelle, g.m. Siri Øysteinsdr., Forbrigd, men dette var visst noe usikkert. -- Ellers mangler det noe lengre bak i anerekken på kona til Jon Jonsen Bø, Marit Amundsdr., f.c. 1602. -Det var opplyst at hun skulle være fra Lunke i Øyer og dr. av en Amund Hong, d.c. 1639. - Da uten at jeg kan si at jeg vet noe om hva Lunke eller Hong er, annet enn formodentlig to gårder. --Mvh. Alv. --

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

Det blir slektskap mellom Bø og Kongli i 1713 da Iver Bø og Kari Kongsli(sygard)gifter seg. Iver var dattersøn til Iver Einstad og Kari var sønnedatter til Ole Eriksen Kongsli. Kan dette vera grunn til at Iver og Ole Einstad blir tillagt Kongsli namnet?I futregnskapet for 1639 er opplyst at Ole Eriksen betalte 1. byksel av 2 huder og 8 skind i Einstad som hans foreldre fradøde. Dette er nok Ole Eriksen som bruker 1/2 Einstad i 1665

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Etter hva som tildligere er nevnt om denne fam, så hadde Kari Jonsdr. Bø og Iver Eriksen Kongsli, en dr. Ingeborg Iversdr., som blev g.m. Peder Erlandsen fra Olstad, bosatt på Bø, med skjøte av 1678. - Deres sønn, Iver Pedersen, f.c. 1680 arvet Bø og skulle ha vært g.m. Kari Johannesdr., fra Kongsli, f.c. 1694. - Det er vel mulig at det var flere 'samgifte' imellom Bø og Kongsli ? - Det var også nevnt at bror til Kari Jonsdr., Eiliv Jonsen først drev gården på Bø, men blev soldat. - Det er vel da mulig at gården slik kom over til Ingeborg. -Tja hva vet vel jeg. -- Mvh. Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Har sjekket litt av det som er trykkt i sekundærkilder om dette.Det som står i Bygd og Bonde 1926 (jfr innlegg 8) om Ole og Ivar Eriksønner er ikke fra Iver Pedersen Bøes opptegnelser, men er del av en tilføyelse som er gjort ved publisering av opptegnelsene i 1926. Det er altså skrevet 250 og ikke 150 år etter ca 1670 - det har ikke snev av samtidighet i seg.I Årbok for Dølaringen 1938 s 92 er det referert fra skifte (dato ikke oppgitt) etter Kari Jonsdatter Bø sin bror Erland. Hvis referatet er riktig står det i skiftet:'Kari g. m. 1. Iver Erikson Kongsli på Einstad 2. Ola Erikson Kongsli på Einstad (broren)'Så står det videre i artikkelen (ikke i skiftet): Odelsgodset (underforstått i Bø) fall til Ola Erikson på Einstad som var gift med eldste gjenta (! stavemåte, dvs Ingeborg). Om dette betyr at Ola eide/bodde på Bø, eller bare 'videreformidlet' odelsretten på 4 1/2 hud i Bø til dattera Ingeborg som fikk skjøte i 1678 framgår ikke (- men Ola opptrer ikke i bruker/eierrekka i historielagets bok 2006 (jfr innlegg 7), det oppgis at Karis mor var bruker etter en av sønnene). Hvis Ola hadde vært nevnt på Bø noe før 1678 hadde rekkefølgen på giftemålene vært grei.Skal prøve å få gjort en tur til Hamar når det blir skikkelig dårlig vær og se om de har skiftet.Forøvrig oppgir 2006 boka at Karis eldste bror Eiliv Jonsen døde i 1649 mens årboka 1938 referer et reisepass og 'attest' fra det militære som han fikk i 1663, og det var ikke utstedt av St. Peter. Eiliv var på Bø i 1665 og dro så utenlands igjen og kom ikke tilbake, iflg 1938 boka. Kari hadde da beste odel som eldst av 4 søstre etter at Erland Jonsen døde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Jeg må korrigere meg selv, det som er referert i innlegg 8 er fra et tillegg til opptegnelsene, men skal være hentet fra Per Bøs 'slektsregister'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.