Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars Larsen

[#51217] Adam Lettenstrøms etterkommere i Amerika?

Recommended Posts

Gjest Lars Larsen

Vi vet nå at tippoldefar Adam Pettersen Lettenstrøm reiste til Amerika i en alder av ca. 80 år. Han bodde der i Wisconsin, hos sin sønn Nils Christian, til han døde 27.mai 1865.Det er mulig at han reiste over sammen med sin sønn Petter, datteren Inger Maria og deres familier.Ingen sikre opplysninger om reise, ankomst, opphold i USA eller senere kontakt med familie i Norge er kjent for noen av disse. Det foreligger imidlertid grunnlag for å gjette på at de reiste fra Risør 11.april 1854 med briggen 'Freyr' som ankom Quibec 31. mai.Kan noen hjelpe meg å finne ut hvem som var ombord på denne reisen?.Har en del opplysninger om 'våre' folk dersom dette er nødvendig for å komme videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det var overraskende! Han er ikke med i 1860-tellingen for Wisconsin, så vidt jeg kan se (avskriften her i Digitalarkivet).Når det gjelder 'Freyr', ser det vel dessverre ikke ut til at passasjerlisten er bevart for den aktuelle avgangen (Norway Heritage).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

Ja, som vet har han brukt flere forskjellige etternavn opp gjennom tiden, og i Amerika kaller han seg like godt Adam Adamson.Du finner han med dette navnet i 1860-tellingen for Wisconsin.Vider finer du nærmere orientering om forholdet i Slektsforum - USA/Canda 02.12.2006 under tittel: Når døde Adam Adamson

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

OK. Da er det altså han som har fått oppgitt alderen 88 år i 1860?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

Det oppfatter jeg som riktig. Adams utflytting til Amerika er registrert i kirkebok for Søndeled. Mini A2 1839-1860 side 458 nr.6

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

Relativt omfattende informasjon om Adam Lettenstrøm er å finne her i forumet: Tema 33186 Kan tilføye at spørsmål om når og hvor han ble født fortsatt er uløst.Men så til Adams etterkommere. Innser at man neppe kommer videre uten passasjerliste. Mener imidlertid å ha hørt at det i Canada ble foretatt registrering av emigranter som kom i land, og at dette også omfattet de som hadde USA som reisemål. Dette materialet skulle være bevart, men er nok ikke tilgjengelig til formål som dette.Så er spørsmålet om noen kan hjelpe meg å finne de aktuelle etterkommere etter ankomst.I kirkebok for Søndeled fremgår det at Inger Marie Adamsdatter med familie melder utflytting til Amerika 7. april 1854. (mini A2 1839-1860 side 458 nr 7) Familiemedlemmene er: Inger Marie (døpenavn Maria)født Egelands verk 1818, gift 1841 i Risør med Andreas Henriksen Hammer f.1813 i Risør. Barn: Henrikke Gurine f.1842, Elen Marie f.1844, Antonette f.1847, Henrik Hamer f.1850 og Inger Aline f.1853. Det antas at deres reisemål var Utha.Til orientering nevnes at Andreas har brukt Ham(m)er som etternavn ved enkelte anledninger, og det aner meg at han kan hete Anrew Homer i USA.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

Søket etter denne grenen av etterkommere er nå redusert til disse tre: Henriette Homer f. 12 april 1842, Ellen Homer f. 19. januar 1844 og Henry Homer f. 12.april 1850.FamilySearch opplyser at både Inger Marie Adamsdatter og datteren Antonette døde 28.august 1854. I følge FS ble Inger Marie gravlagt i Salt Lake City, Salt Lake, Utha.Familien Homer er oppført i 1860-tellingen for Nebraska - Douglas - Omaha-Ward, og vi ser her at Andrew(Andreas)har fått ny kone og to nye barn.http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

For ordens skyld kan nevnes at FS også oppgir at datteren Inger Aline døde. Dette var 12.des.1854 i Ocanmowac, Wiksh Wisconsin.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Adam Lettenstrøm har vært et glimrende kasus for den som har måttet lære seg det mest elementære i slektsforskning (!??).Adams liv og levnet var, som beskrevet tidligere her på forumet, preget av en del myter ført til torgs bl.a. av Søndeledboka V s. 625. Gode hjelpere her på nettet og andre steder ble brukt for å spore hans opphav, som vi trodde - og kanskje fortsatt tror – var i Sverige.Vi har han dokumentert først i 1805 i Norderhov kirke der han gifter seg med Eli Nielsdatter i en alder av ca. 30 år. Så har vi fulgt han som hammersmed ved Bærum/Fossum verk, ved Egelands verk(Gjerstad), ved Frolands verk og ved Rødshammer (Egelands verk), Søndeled.I 1843 ble han enkemann, og Søndeled V lar han forsvinne like mystisk som han kom:'Elen Nielsdatter døde på Rødshammeren i 1843 og ble begravet i Søndeled. Hun kalles Adam Lettenstrøms kone, og en kan slutte seg til at Adam overlevde henne, men noe om hans død og begravelse har vi ikke funnet, så det er trolig at han flyttet fra Søndeled'.Se der hadde de rett! Det gir derfor et kikk å se at den gamle Adam har oppsøkt sin sogneprest Wettergreen og medelt at han drar til Amerika i 1854, 80 år gammel.Lars viser at han dro til familie i USA, og at han reiste sammen med datterfamilien sin.Spørsmålet er da: Hvorfor har ikke etterslekt (i alle fall den del jeg kjenner) fått vite dette? Å reise til USA i 1854, 29 år etter Cleng Peerson med ”Restaurationen”, må da ha vakt slik oppsikt at det ble innlemmet i de andre 'mytene' om Adam?Kanskje omstendighetene omkring dette var slik at godtfolk i Risør/Søndeled fant det litt brysomt å huske det? Det var nemlig stormfulle tider i den travle havnebyen Risør dette!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Her har kanskje Søndeledboka V s. 625 igjen vært innom realitetene uten å sette dem i sammenheng: ' En av hans etterslekt har hørt av en gammel dame i Risør at hennes oldemor var på bryggen da Adam skulle reise til England, men har ikke hørt noe om at han var kommet tilbake.'Denne reisen har stort sett vært koblet til en 'forretningsreise' i regi av jernverket. Målet er til og med antydet å være 'industrispionasje' til fordel for omlegningsarbeider ved Rødshammer/Egelands verk. Jeg skal ikke legge den myten død, for det kan være noe der?Men den gamle damen i Risør kan ha vært i kontakt med Adam da han var på vei til Amerika (via England?). Hvis han som Lars antar, reiste med 'Freyr' vil han nok ha tråkket rundt, litt utålmodig. http://www.norwayheritage.com/p_ship.asp?sh=freyr

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har litt sans for din tolkning av 'myten', Olav. Jonas Hanssen skriver i sin bok om Egeland Verk (1904) at Carsten Henrik Carstensen (som i 1835 arvet jernverket fra sin onkel Henrik Carstensen) umiddelbart etter overtakelsen reiste til England for å studere nye produksjonsmetoder. Med seg tilbake skal han da ha hatt en betenkning fra en engelsk ekspert. Det lyder lite trolig at han i tillegg skal ha sendt Adam Lettenström (som antakelig ikke en gang kunne engelsk) over som 'industrispion'.I beste fall kan vi muligens anta at Adam kan ha vært med i reisefølget som fagmann. Det rimer imidlertid heller ikke helt med 'myten' (der han jo ikke skal ha vendt tilbake). Når vi nå vet at han emigrerte til Amerika, er det nærliggende å tenke seg til at vi her også har løsningen på 'utenlandsgåten'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Selv om mytene rundt Adam svekkes (?), antyder vel livshistorien hans at han var en kar som kunne like å flytte på seg. Det å dra til Amerika i en alder av 80 på den relativt lille skuta 'Freyr' var kanskje en grei utfordring.Han hadde altså sønnen Nils Christian i Martell, Wisconsin, å reise til (innlegg 1), og han reiste sammen med datteren og hennes familie (innlegg 6). Lars mener denne familien ønsket seg til Utah.Her er det kanskje mer en tilfeldigheter som spiller sammen.'Freyr' var delvis fylt opp med mormoner fra Risør og omegn (lenke,innlegg 10). Det er interessant!Midt på siden her omtales den første mormondåpen i Norge. Lenke Peter Adamsen var sønn til Adam Lettenstrøm!Siden Petter til tross for iherdig søking i folketelling m.m. ikke har vært å finne i kongeriket, er spørsmålet: Har han også emigrert? Og hva med yngste sønnen til Adam, Anders? Borte han også!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

I Kjell M.Nilssens bok Øster Riisøer-'Strandsidere og arbeidsfolk' er Svend Larsens reise til Amerika omtalt på side 38.Her står det også følgende: Smeden John Olsen og familien reiste også med, trolig også smeden Petter Adamsen (han solgte i 1853 huset sitt: Kastelleveien 15).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

OK! Salg av hus er et indisium på at han flyttet på seg. Hvis han skulle på lang reise, trengte han vel også kapital.Petter hadde giftet seg i Risør i 1836 med Inger Aline Eriksdatter . Hun døde i 1850. Petter satt igjen med fem barn:Ellen Thorine f. 1837, Torborg f. 1839, Adolf Lettenstrøm(!) f. 1841, Erik Andreas f. 1844 og Ingeborg Christine f.1847.Bare Ellen ble konfirmert - i 1851 - like før Petter sluttet seg til mormonerne.Da er det vel bare å lete dem opp i Amerika?!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisa Kjønigsen

Hei!1880-tellingen fra Salt Lake City:Henry Homer (30 år) gift med Kate (26 år fra Norge). To barn: Marie (5 år) og Henry (1 år).1910-tellingen fra Evanston, Uinta, Wyoming; Henry og Kate + 3 barn; Ralph 18 år, Burch 16 år, Robert 14 år.-mvh-Lisa

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisa Kjønigsen

1900-tellingen fra Uinta, Wyoming: Henry + Kate (født i Iowa?)Henry, f. april 1879Rodney, f. februar 1883Emma, f. oktober 1885Frank, f. 1886Curtis, f. april 1888Ralph, f. juli 1891Burch, f. april 1894Robert, f. november 18961920-tellingen fra Knight, Uinta, Wyoming:Rodney Homer bor hos søsteren sin Emma. Hun er gift med Ernest F. Bennett. De har barna Ernest (13 år), Dawn R. (12 år), William H. (10 år), Joseph (7 år) og Catherine M. (3 år og 11 måneder).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

Til innlegg 13: Det antydes at Petter Adamsen og John Olsen reiste til Amerika sammen med Svend Larsen. Svend Larsen skal ha reist med ”Jessie Munn” i 1854. John Olsen med familie reiste med ”John J. Boyd” i 1855. Petters avreise er så langt ukjent, så videre spor må nok søkes i USA.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisa Kjønigsen

Når ble Petter Adamsen født?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

Til Lisa: Dette var interessant. Henry er utvilsomt barnebarnet til Adam Lettenstrøm. Jeg er takknemmelig for opplysningene, og det er såpass at jeg vel burde avlyse forestående ferieutflukt (uten tilgang på internett)!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

Petter Adamsen ble født i Asker (Bærums verk) 10. okt. 1813

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Slik det ser ut nå, har Adam Lettenstrøm reist fra Risør sammen med datteren Inger Marie (Adamsdatter), hennes mann Andreas Henriksen Hammer og deres fem barn i alderen 1 - 12 år. De seilte med 'Freyr' og ankom Quebec 31. mai 1854. Derfra har reisen trolig gått over sjøene til Wisconsin der de nok hadde sitt første opphold hos Adams sønn, Nils Christian, i Martell. Her slo Adams seg til og ble der til sin død.Døde: Inger Marie og døtrene Antonette f. 1847 og Inger Aline f. 1853 døde før eller under oppholdet i Wisconsin.Gifte: John Christensen og hans kone Janine Thorsen fra Risør var også med på denne reisen. På et tidspunkt døde John, og Andreas Hammer, som altså var blitt enkemann, giftet seg med Janine.Andreas (Andrew) og Janine fortsatte reisen mot vest. I 1860 ble de tellet i Nebraska. LenkeHer finnes Andrew og Annie (Janine) Homer med barna fra hans første ekteskap: Henriette (døpt Henrikke Gurina), Ellen (Marie) og Henry (døpt Henrik). Videre har de to felles barn, Jeremiah og Andrew - født i USA.Henry og etterkommere har Lisa gjort rede for innlegg 15 og 16. (De er pent på plass i slektsprogrammet. Takk!)Henriette Gurina bør være hun som gifter seg 12. nov. 1860 med Hans Olaf Jynge/Yonge i Rockport, Summit, Utah (FS)Det finnes trolig etterkommere på denne Adams-grenen også?Hvor det ble av Ellen, er ukjent - foreløpig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisa Kjønigsen

Hei igjen!1880-tellingen for Salt Lake City:Hans O. Young, 41 år (f. i Norge), jobber som 'clerk in store'. Gift med Henrietta, 38 år. Barn (alle født i Utah): William O., 19 år og 'enumerator'. Henrietta, 16 år. Minnie, 14 år. Andrew, 12 år. Frederick, 10 år. Pearlie, 4 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisa Kjønigsen

1910-tellingen fra Logan Ward 5, Cache, Utah:William Young, engineer i gruver. Gift med Mary I., 49 år fra Pennsylvania.Barn: Wesley O., 21 år født i Utah, jobber som foreman på 'steam railroads (? litt utydelig). Emma E., 16 år født i Utah. Pearl, 14 år født i Utah. Minnie B., 12 år født i Wyoming. Della M., 9 år født i Wyoming. McAllister, 5 år født i Idaho. David C., 5 år født i Idaho.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisa Kjønigsen

Fra 'Family Data Collection':Name: Fredrick Hooper YoungSpouse: Isabella KennedyParents: Hans Olof Jynge Yonge, Henriette Gurina HamerBirth place: Salt Lake City, UtahBirth Date: 29. jan 1870Death Date: 17. oct 1908

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisa Kjønigsen

Fra familysearch:Pearl Leulla Young, f. 31. aug 1875 i Salt Lake City. Døde 12. oktober 1965 i Bremerton, Kitsap. Washington. Giftet seg med Frank Austin Bird 15. oktober 1894 i Park City, Summit, Utah.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.