Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#51530] Endre på Vestlandet 1650-1680

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Tidtrøyte!Der var mange menn ved navn Endre/Indre på Vestlandet rundt 1650-1680. Her er 70 av dem fra Sunnhordland og Hardanger:Endre (Olss.) Berøen,Endre (Sveinson) Skimmeland,Endre Birkeland,Endre (Jacobs.) Tvedt,Endre Næss,Endre (Rasmussen) Bue,Endre Tindeland,Endre Skarveland,Endre Gjøvåg,Endre (Lauritss.) Guddal,Endre Sambøen,Endre Rasmussen,Endre Teigland,Endre Hollund,Endre Hollum,Endre Halland,Endre Helland,Endre Wespestad,Endre (Holgers.) Molde,Endre (Hans.) Boreuigen,Endre Hovland,Endre Grindem,Endre (Joensen) Søre Mæland,Endre (Ellings.) Bolstad,Endre Svindland,Endre Svendsbø,Endre Bakke,Endre Endresen,Endre (Taralds.) Levåg,Endre Hanpe,Endre Tuesme,Endre Joensen (bror av Knud),Endre Solberg,Endre (Joens.) Henanger,Endre Hamre,Endre Koste,Endre Torgielsøn,Endre Indre Nes,Endre Waage,Endre (Olss.) Bjørndal,Endre (Ellings.) Sundvor,Endre Sualdall,Endre Tielde,Endre Wang,Endre Lande,Endre Gaupholm,Endre (Olss.) Myrdal,Endre Økland,Endre Eritsland,Endre Øvre Litlabø,Endre Hope,Endre (Niels.) Fonnen,Endre Landrøen,Endre (Endres.) Lepsøy,Endre (Joens.) Opsal,Endre Eldøen,Endre Helgeland,Endre Hjertnæs,Endre To,Endre Heradstveit,Endre Vigene,Endre (Heljes.) Ytre Oma,Endre Sandvig,Endre Torvig,Endre Olsson (i Jondal),Endre (Halvars.) Holmedal,Endre (Jørgens.) Skatland,Endre Alsvåg,Endre Aase,Endre Husaog noen flere...Det er sikkert flere blandt debattantene her på forumet som kjenner til en eller flere av disse. Noen er kjente for meg, mens andre er ukjente.Kan vi klare å plassere noen av dem med bosted (gård, sokn, pr.gj.), ektefelle, foreldre og ikke minst barn og hvor de bosatte seg. Er noen her en og samme person?(Alle er hentet fra tingbøker og Manntallene fra 1660-tallet. Det finnes dessuten noen, som ikke er med på listen her, i Koppskatten 1645-1646.)Jeg har selvsagt en baktanke med dette; Jeg har en forfar med patronym Endresen, men finner ikke ut hvem som var faren (Endre). Min forfar var født ca 1665, mest sansynlig i Sunnhordland eller Hardanger.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg 'kjenner' flere av disse da de er blant mine forfedre, men er på ferie så jeg har ikke dataen min her i Norge.Berøen og Boreuigen er vel samme sted - Børøy på Bømlo.mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hei Kjellaug,Endre Berøen er nevnt Olsson, mens Endre Borevigen er nevnt Hanssen i Tingbøkene. Kan der ha vært to samtidige?Fortsatt god sommer.Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Arnfrid, hvor setter du grensene for 'ditt' Vestland? Som nordmøring regner jeg meg ikke som vestlending, men det er jo ikke sikkert at alle er enige i den avgrensningen...Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

God morgen Torgeir,I dag regnes vel også Mørefylket til Vestlandet. Tok et søk i Telefonkatalogen på 'Ole Hansen'. Da faller Mørefylket inn under Vestlandet, mens det kun er Trønderfylkene som faller inn under Midt-Norge.Vi som har anene våre fra Sunnhordland og Hardanger, med noen innslag fra Ryfylke og Sogne-fylket, omtaler gjerne disse som Vestlandsslekter. Slik også Odd Handegård gjør i vår felles slektshistorie, der 'Vestlandsslekter' er gamle slekter fra Hardanger, Sunnhordland og Ryfylke.Min morfar, som er ansvarlig for melodien til 'Å Vestland, Vestland', skal imidlertid ha vært i Tafjord etter en fjelltur sammen med tekstforfatteren og hans gode kamerat, Tore Ørjasæter, og blitt svært inspirert derfra, da han komponerte den sangen.Så mitt Vestland er nok Rogaland, Hordaland og Sogne-fylket når det gjelder aner, men tar gjerne med deler av Møre-fylket mht naturen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Vestlandet omfatter vel også Nordhordland, så derfor vil jeg nevne at navnet Endre brukes spredt der på denne tiden.F.eks. gifter (antagelig på 1660-tallet) Endre Jonsen (1638-1704) seg med enken etter Amund Larssen Seim, Kari Endresd. (1615-1703). Disse er nevnt på Seim i Alenfit og Røsland i Hosanger. Karis første mann er sønn av den lokale 'kaksen' Lars Amundsen Seim på den adelige setegården (med Håkonshaugen).På Langeland i Hosanger er Marita Endresd. (1625 - 1715) g.m. Bård Olsen Langeland og deretter Magne Mikkelsen Gjerstad.Kari og Marita er gjerne døtre av Endre på Røsland, nevnt 1620-24.På Øvre Mundal er Endre Olsen (1590-1652) g.m. søsteren til lensmann Ivar Fammestad, som selv er g.m. søsteren til Amund Larssen Seim, altså Kari Endresd. sin første mann. Endre Olsen er sønnesønn av Endre Mundal på 1500-tallet.På samme Mundal er Endre Johansen, 67 år, nevnt som husmann i 1701. (Kan han være den samme som Kari Endresd. Røslands andre mann?)Dette får være en smakebit av hva Osterfjorden har å by på i denne sammenhengen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg som har en tippoldefar fra Hosanger, Haldor Askildsen Mjøs, - burde selvsagt skamme meg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Mannsnamnet Endre var ogso svært mykje nytta i indre Sogn på slutten av 1600-talet, kanskje særleg i Luster, men noko særskilt ''mønster'' har eg ikkje oppdaga so langt!Med varm sommarhelsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Nordhordland er i alle fall en like betydelig del av Hordaland som sørligere deler av fylket, og vel med større folketall, men jeg synes jo området selv kan bli flinkere til å vise hva det rommer! Det er f.eks. ikke mange slektsgranskere å se herfra på nettet.En annen liten ting: Sunnhordland, Hardanger og Voss er flink til å presentere sitt (til tider kun påståtte) adelige opphav, mens samme typen slekter (som jeg bl.a. nevner ovenfor) i herværende del av fylket nærmest er totalt anonyme og uten tilknytning til eldre kjente adelige slekter (siden ingen gidder å interessere seg for det). Det vil forundre meg om ikke de jordeiende lensmannsslektene her i strøket også ætter fra f.eks. 'de Knaber i Bergens Len' som titt og ofte nevnes ellers. Til og med fornavn (og enkelte gårdsnavn!) er de samme som lenger sør, og til dels med det samme sosiale nivået i samfunnet. Det er synd interessen her later til å være så til de grader liten for å finne opphavet bakover utover noen få ledd, siden det jo kan være spennende nok, og ganske mange data faktisk finnes tilgjengelig (f.eks. i tingbøkene helt fra midten av 1600-tallet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Arne Solli la inn en lenke til Nordiske navn i en annen herværende debatt [url="http://www.nordicnames.de/pojk_e/Eindride.html>http://www.nordicnames.de/pojk_e/Eindride.htmlI min søken i går i manntallet og i tingbøkene fant jeg navnet skrevet ENDRE, INDRE og EINDRE, men det var lite av Endride, Eindride, Enride, Einride og Indride.Fra Spørjekassa: 'Hva betyr Endre? Besvara av Ellen Marie Lund, 22.02.06 Endre er en form av navnet Eindride. Eindride er et gammelt nordisk navn, der det første leddet er Ein- som betyr ’en, alene’. Det andre leddet kan ha tre forskjellige opphav, nemlig rida ’ri’, rada ’rå’ eller reida ’svinga’. Se mer i Norsk personnamnleksikon s. 69.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Odd Roar, jeg er helt enig med deg i det. Selv kommer jeg ikke lenger tilbake enn til ca 1650 når det gjelder mine (Hosanger) og min svigermors (Hamre) Nordhordlandsaner. Jeg har en ide om at årsaken kan være at slekter med direkte eller indirekte tilknytning til Hatteberg, Ænes og Rosendal mv har vært lettere å forske på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Navnet Eindride er brukt i enkelte kjente adelige middelalderslekter, så når det forekommer i nærheten av senere jordeiende lensmannsætter, så er jo en tenkelig mulighet at et eller annet opphav evt. kan finnes i slike. Imidlertid er vel navnet såpass vanlig at dette absolutt ikke kan forutsettes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ja, vi har det jo i 'Losna-ætten'; der gikk det vel stort sett i Eindride, Erlend og Filippus...Spørjekassa om Erlend: 'Eg lurde på kva Erlend tyder.Besvara av Botolv Helleland, 16.05.01 Erlend er eit nordisk namn, gammalnorsk Erlendr, og kan forklarast som ei laging til gammalnorsk erlendr (ørlendr) 'som er frå eit framandt land, utanlandsk'. Somme har meint at det har same opphav som Erl- i Erling, 'jarl'.'Nordic Names om Filippus:http://www.nordicnames.de/pojk_f/Filip.html

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

(13) er kommentar til (11).Til (12): Her dreier det seg nok også om interesse. Det som undrer meg, er at ikke fagmiljøet i Bergen, som ellers vet svært så mye om vestlandsk historie og vel da også en god del slektshistorie, også kan sørge for å legge et nødvendig og troverdig grunnlag for videre arbeid med eldre slekter i Nordhordland. En er da ellers flink nok til å dekke både Sogn i nord og Sunnhordland / Hardanger i sør! Det må nødvendigvis litt kunnskap til for å gjøre dette riktig, noe en ikke kan forvente at menigmann har spesielt mye av innenfor det aktuelle tidsrommet. Ellers blir alt løse gjetninger, som gjerne raskt etablerer seg som absolutte sannheter, som så senere må totalslaktes av fagfolk, som likevel ikke tar seg bryderiet med å finne den faktiske virkeligheten. Slikt blir bare negativt, i stedet for at en kan begynne å legge et konstruktivt grunnlag for allmennhetens granskinger av sitt eget opphav. Men oljelandet har vel kun råd til nye boreplattformer (og svindyre fotballspillere), ikke slikt helt unødvendig tøys som dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Odd Roar, vi får håpe at dette endrer seg. Har jo ellers merket meg at noen slektsforekere fra Nordhordland er ganske aktive mht bygdeboksarbeid og digitalisering av kirkebøker. Kanskje de også kan inspirere miljøet til å starte forskning på middelalderslekter i Nordhordland og deler av Sogn.Når det gjelder listen min i (1), hvem av disse kan ha hatt en kone ved navn Anna eller Guro/Guri/Gyri? Det heter nemlig døtrene til min Heine Endresen, og Anna er trolig eldst, -jeg vil mene at dette bør være oppkalling etter mormor og farmor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Er enig i at det av et fåtall enkeltpersoner gjøres en god del bra arbeid for nyere tid (f.eks. Aasheims nettutlegging av avskrevne tingbøker), men jeg hadde altså gjerne sett litt større interesse for å granske bl.a. systemet av lensmannsslekter her i eldre tid. Får håpe den dukker opp etter hvert. Etter Hjelmtveits innholdsrike Alenfitbok for diverse tiår siden har det kommet lite nytt om slikt, bortsett fra noen enkeltartikler en sjelden gang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

I 1801-tellinga kom M-R på fjerdeplass med 119 personer med navnet Endre. (Dette er hva svenskene kaller snabbstatistik.) De tre første plassene var det ganske riktig de tre sørlige vestlandsfylkene som tok.Hvordan dette var før 1801, vet jeg ikke noe om. Men navnet dukket vel ikke plutselig opp av intet rett forut for tellingen, vil jeg tro. Hilsen Torgeir (som finner det lettere kuriøst at Vestlandets nasjonalsang (teksten) ble skrevet av en østlending.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Kan nevne at navnet Endre brukes litt i Meldal i Sør-Trøndelag også, så Vestlandet er ikke alene om forekomsten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Dette later jo til å kunne bli en spennende sommerdebatt; Imidlertid, -jeg har aldri ment at vi har noen slags hevd på Endre her vest.Når det gjelder at lyrikken til 'Å Vestland, Vestland' ble skrevet av en østlending; OK, min morfar var lærer i Skjåk på denne tiden og var kamerat med Ørjasæter. Det er en kjent sak at fjellturene i Jotunheimen på denne tiden ofte gikk til fjordlandskapet i vest.'................Når eg ser deg slik med fagre fjell og fjord og tronge vik, det stig i all sin venleik stort og vilt og atter møter meg så mjukt og mildt.'Joda, også de øst for langfjellene, lot seg påvirke av Vestlandets vakre fjell og fjorder. Forøvrig så strekker Jotunheimen seg godt inn i Sognefylket, der min morfar ble født i 1884.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

For noen år siden gjorde jeg sjekk for navnene Salve/Solve i 1663-66 og fant en tilnærmet 'Gauskurve' om man beveget seg vestover fraTelemark til Jæren. Ellers i landet var det kun enkelte spredte tilfeller.I Vest-Agder har man rundt 1600 noen Endre/Endrider hvor vel de første finnes på Ertseid i Sør-Audnedal som sender navnet videre til Strai i Oddernes (Kristiansand).Det finnes også noen sentral i Aust-Agder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne D. Tveit

Endre Tindeland var født ca. 1605 og ble nevnt bruker på Tindeland i Vikebygd fra 1631 og ble siste gang nevnt i 1670. Han var gift med Kari. Hun ble nevnt i 1645. De hadde barna 1)Kristen ca. 1650 - 1709, bosatt Tindeland. 2)Guro død 1718, bosatt Ryo i Ølen 3)Hans som vi kun kjenner fra sjømilitære ruller fra slutten av 1600-tallet. Eneste spor av opprinnelse er at sønnen Kristen ble opgitt i tingboka til å være søskenbarn til Trond Størksen Vik fra Vikebygd.Det hadde vært av interesse å undersøke slektsforhold til disse med navnet Endre i Sunnhordland og Hardanger. Jeg har litt på lager som jeg gjerne kommer tilbake til. Hadde det vært mulig å gi litt nærmere opplysninger om i hvilket prestegjeld de bodde i, når de er nevnt osv? En nummereriring av lista kunne også være til hjelp når vi diskuterer.Ser fram til en konstruktiv debatt Arne D. Tveit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg kan påta meg å plassere de Endrene vi kan finne i et skjema. Skal dere sende meg noe direkte er adr affi krøllalfa online dot noEn annen ting; - i min søken i danske kilder, fant jeg at Trude var mannsnavn der på 1500-tallet. Noen som har kunnskap om dette?Jeg er også interessert i navnet Heine på Vestlandet, og for den saks skyld, Bertel / Bartel, som vi nå diskuterer i en annen debatt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arne D. Tveit

Det må være en forutsetning at det du får tilsendt pr. mail blir gjengitt her på forumet. Det er bare slik vi kan få den bredden i debatten vi trenger for å komme videre. Jeg foreslår at du lager en tabell som du oppdaterer etter hvert. Så kan du oppsummere her når det trengs.Endre Jørgensen Skartland ca. 1625 - død før 1686. Han bodde på Skartland i Vikebygd i 1666 og flyttet til Svendsbø i 1676. Han var gift med Giske Andersdtr. trolig fra Egga i Skjold. Foreldrene hans var Jørgen Ormsen Skartland (død ca. 1645) og Mari (eller Madele) Endresdtr. Svendsbø. Hun var datter av den Endre Svendsbø du har på lista di.Endre Jørgensen hadde sønnen Jørgen ca. 1680 som ble nevnt i et skifte på Trovåg i 1695 og i et manntall fra 1704. Han ble imidlertid ikke nevnt i 1701 mantallet etter det jeg kan se. Mora Giske Andersdtr. ble nevnt i 1721 uten at jeg kan huske at noe bosted ble nevnt.Mvh Arne D. Tveit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.