Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rune Thorstensen

[#51561] Hr. Peder Rasmussen, Sogneprest i Strandebarm 1613-1648, hans hustru?

Recommended Posts

Gjest Rune Thorstensen

Hr. Peder Rasmussen var først Kapellan i Strandeberm 1611-13 , før han overtok som Sogneprest etter Anders Berntsen Søfting.Jeg ser ulike steder at hans hustru er nevnt som Eline Nilsdatter. Er det noen som kan bekrefte om dette er rett, og hva vet man egentlig om denne Eline?Forøvrig nevner ikke Prost Johan Fredrik Lampe noen hustru i det hele tatt i sin bok ' Bergens Stifts, Biskoper og Præster efter reformationen'. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingvard Skarvatun

JF Lampe nevner ikke hustruen ved navn. Men han nevner ihvertfall to av Peders barn, hvortil presten må formodes å ha hatt en hustru. Men i bygdeboken til de meget seriøse historikerne Anders Næss/Olav Kolltveit er det skrevet at prestefruen het Eline Nilsdotter. Hun var nok født i 1590-årene og levde fortsatt i 1658. Første barnet var Elisabeth f.ca.1623, så Rasmus 1625-76 som overtok farens embete i 1648, Hans 1627-87 prest i Fusa, Jørgen 1629-1706 Grindheim i Etne, trolig også flere barn. Mvh Ingvard

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk for responsen Ingvard.Ja, jeg antok jo at han hadde en hustru, for selv om han var prest, antar jeg at han avlet barn på samme vis som andre dødelige. Så jeg har rimelig kontroll på barna. Og jeg følte meg vel rimelig sikker på at kona var Eline Nilsdtr.Men siden hun ikke var nevnt av Lampe, lurte jeg på om det fantes noen historiske kilder som kunne bekrefte det. Og ikke minst, finnes det noen opplysninger om hvem hun var datter av? Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

HeiHer har du en kilde.UBB-1650-06-28 Tittel: 1650, 28. juni Hordaland, Strandebarm, Prestegården brev Institusjon: UBB Depot: UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen Sammendrag: Abraham Jørgensen, sogneprest på Tysnes og prost i Sunnhordaland, og Rasmus Pedersen, sogneprest i Strandebarm, var på anmodning av deres mor Ellene Nielsdatter, Peder Rasmussens enke, tilstede på prestegården i Strandebarm sammen med sine søsken for å opptegne farens lovlige gjeld samt registrere boets midler.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk Karin for innlegget ditt. Da burde det være avklart. Og den samme Ellene har tydeligvis vært gift med en Jørgen før hun ble gift med Peder Rasmussen.Jeg har sett at hun var nevnt som datter av en Niels Olsen Skjelvik, Tysnes. Har du noe kjennskap til det? Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Dette var interessant, takk til Karin.(de er blant mine 8-tippoldeforeldre). Jeg visste ikke at de hadde en datter Elisabeth, i bygdeboka fra Samnanger er hun ikke nevntbare tre sönner.I fölge Lauvskard står det og om henne i Sunnhordlands tingbok n° 3. fol. 11 b: 'Elin sl. hr. Peders havde lade stevne Halvor Linge for en Båd, han havde ladet slaa fordervet for hende.'De hadde og en sönn Hans Pedersen (ca 1627-1687, kallskapellan i Fusa) gm med Anna Jensdtr Loss, dette paret hadde en datter Ellen/Elin. Som Rune har og jeg Ellen/Elin som datter av Niels Olsen Skjelvik, men her har jeg ikke noen kilder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Er der noen som har kjennskap til hvem som kan være far til Abraham Jørgensen sogneprest i Tysnes?. Det fremkommer jo tydelig i teksten i innlegg nr.4 at Abraham Jørgensen og Rasmus Pedersen var halvbrødre med felles mor,Ellene Nielsdtr. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Ifölge Lampe (som igjen siterer Överlands Norges Historie VIII), skal han være sönn til Hr. Jörgen Hansen i Hjörundfjord: LenkeMvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk for svaret ditt Kjellaug. Men om man ser på side 241 i samme bok så nevnes ikke Elen Nielsdtr. Derimot står det at han var gift med Karen Engelbrechtsdtr. og at Abraham var deres sønn. Om det er rett har jeg kanskje misforstått meningen i teksten i innlegg nr.4.Lenke Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Abraham og Rasmus var halvbrödre. Denne Abraham kan da meget godt ha Karen som mor, så etter hennes död kan hans far/Jörgen da ha giftet seg med Elin/e Nilsdtr.Det stod forresten og at denne Jörgn var farbror til Dorthe Engelbrechtsdtr og morbror til Sille Gad.Det var og en Hr. Jörgen i Etne i 1587: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=lampe&sideid=196&innhaldid=11&storleik=>Lenke men om det var den samme, det står det ingenting om. Her om Abraham:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Uffda! Her er det: LenkeDet var ikke i samme bind, merkelig det ser ut som om han döde der oppe?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Enka Kassi/Karen overlevde han, så jeg tror det er merkelig at han og skal ha vært gift med Elin Nilsdtr. Det må være en annen Jörgen som er far til Rasmus sin halvbror.Han Jörgen i Hjörundfjord, hadde riktignok en sönn Abraham og det er vel der problemet ligger.Hva med denne Hr Jörgen i Etne, det er visst ikke noe mer om han.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Nei. det var side 241, og det er den siden du kommer til i lenken i mitt innlegg nr.9. Blar du en side frem til 240 finner du Jørgen Hansen. Men øverst på side 241 finner du kona Karen Engelbrechtsdtr. og barna. Om du har rett var ikke Abraham og Rasmus kjødelige hvalvbrødre. For da var Abraham sønn av Jørgen og Karen, mens Rasmus var sønn av Peder og Elen.Det er dog et artig poeng at siste barnet jeg har registrert mellom de to sistnevnt var Jørgen Pedersen Linga. Men han ble vel født så sent som ca. 1629. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Denne Jörgen kan ikke ha vært gift med Elin Nilsdtr. Enten er det snakk om to forskjellig personer eller og kan Abraham ha vært gift med en söster av Rasmus. Abraham hadde to kjente barn, Peder og Anne. Han var gift med Anne Pedersdtr. Kan det tenkes at hun var datter til Elin og Peder og således ble Elin Abrahams svigermor? Men i diplomet stod det jo deres 'mor': Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Ja her har innleggene våre passert hverandre. All den tid Rasmus Pedersen døde så sent som 1648/1650 så må Abraham være fra et ekteskap før Elen giftet seg med Rasmus. Problemet er tidsaspektet. I følge bygdeboken for Tysnes var Elenes far Niels Olsen f. ca 1580. Det vil si at Elen selv må være født rundt 1600.Og i følge mine papirer begynte hun og Rasmus å få barn sammen rundt 1625, kanskje et par år tidligere. Da er der ikke mye rom for et første ekteskap. Og denne Jørgen i Etne var vel kanskje for gammel.Kanskje det er noen der ute som sitter med nøkkelen til denne gåten. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Ja du har nok rett i det at Jörgen i Etne blir for gammel.Det er og helt umulig at Elin kan ha vært gift med Jörgen i Hjörundfjord med hensyn til tidsaspektet Jörgen kom til Hjörundfjord i 1875 og döde i 1630.Da tipper jeg nok en gang at Anne Pedersdtr (kona til Abraham) var söster til Rasmus. Vi har jo sett för at slektskapsbånd ble 'brukt' så ymse på den tiden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Det kan godt tenkes du har rett. Jeg har heller ikke sett orginalteksten i dokumentet fra 1650. Det kan jo tenkes at Abraham representerte sin hustru. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei Diplomet er dessverre ikke transkipert, men her har du lenken:LenkeTror jeg har notert meg noe mer, men vil få bedre tid om et par uker.Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Takk for responsen Karin.Jeg ser i alle fall at det er rom for en tolkning om hvem som var søsken av hvem. Det utelukker ikke muligheten at det var Abrahams hustru som var en av søskene. Men finner du noe mer hører vi gjerne fra deg når du har anledning. Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Ja, det hadde jo vært fint om noen kunne ha sett orginalen igjen, men ettersom den ikke er utlagt blir nok det værre, ikke for det jeg hadde nok ikke klart å tyde den allikevel! Jeg tror, som Rune sier, at Abrahams hustru var datter her.Vi får vente å se hva mer Karin kan komme med-:)mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Elin H. Skibenes

I følgje bygdesoga for Strandebarm, bd. I, side 358/359 (kapittel om sokneprestar i St.barm etter reformasjonen)står dette: Peder Rasmussen, 1613-48. (det er vel tida han var sokneprest) Namnet er ekte dansk, men det er mogeleg at han er son til Tysnes-presten Rasmus Pedersen (d.1601) Han er fyrst lærar ved Bergen skule og fekk i 1611 plass som kapellan hjå Søfting,og vart 1613 kalla som ettermann. Det er kanskje det beste skotsmål (skussmål) at me ingenting veit om han, endå han sat i embete i 37 år. Kona hans heitte Eline Nilsdotter og lever enno som enkje på Håbrekke i 1658. Peder var velhalden, åtte 6 laupar smør i landskyld i 1638. Me ser at han likeeins som føremennene dreiv sagbruk og timberhandel. Han døydde i 1648. Av borna kjenner me:I. Rasmus, som vart etterfylgjarII. Hans, som døydde som res.kap. i Fusa og har slekt etter seg der.III. Jørgen, som var med som student og forsvara København i 1659, seinare fullmekt hjå baron Rosenkrantz, og sist busett på Grindheim i EtneIV. Anna, g.m. sokneprest Abraham Jørgensen på Tysnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Takk skal du ha Elin, da hadde nok forfatteren til Strandebarmsoga funnet ut av det og problemet med Abraham og Rasmus er löst.Men det står altså ikke noe om at han hadde en datter Elisabeth (#2)Det er jo mye mulig at det var enda flere barn som vi ikke vet noe om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Ja, en takk også fra meg. Da hadde du rett i din vurdering av problemstillingen Kjellaug. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Peders Rasmussens sønn, Rasmus Pedersen og Magdalena Lauritsdtr 1654. Det må vel være vielsen deres.

bilete5106.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Prøver med litt bedre oppløsningJeg mener å skimte Galtung-seglet i denne flotte 'gaven', om det er det det er.

bilete5108.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.