Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Alv Edvardsen

[#51573] Otte Bjelke og hans kone Maren Hansdr. Rød.

Recommended Posts

Gjest Alv Edvardsen

Otte Bjelke, sønn av Jens Bjelke d. 1559 og Lucie Gyldenløve til Østråt, d. 1555, - var g.m. Maren Hansdr. Rød. - Kjenner noen til hvor Otte og Maren var bosatt ? - Kjenner noen til hvem foreldrene til Maren Hansdr. Rød var ? - Evt.: Var Otte Bjelke g. 2. g.g.r. ? -- Mvh. Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Otte Bjelke var såvidt jeg vet født i Ønsøy (ØF) og skrev seg til Lade (Strinda, Trondheim), Hell (ved Stjørdal, NT) og Tønnøl (Tønder, Ørland, ST). Hvor han bodde kjenner jeg imidlertid ikke til.Jeg har også sett fornavnet 'Else' (ist.f. 'Maren') på hans kone, og hennes foreldre skal såvidt jeg vet være (den adelige) lensherre over Bakke klostergods, Hans Ovesen Rød-Lunov (som overtok Storfosen gods på Ørland) og hans hustru Maren Engelbrechtsdatter Rustung av Moltun. Otte og Else/Maren fikk barna Hans, Henrik og muligens Maren (alle f. rundt 1590-1600?). Jeg kjenner ikke til noe ekteskap nr. 2.I debatt 21085: ''Tjerne-ætten'' (Lenke) gjengir Vigerust i innlegg #16 bl.a. flg.:'' ... Her Jon Smör till Hattebergh hans Vaaben .... hans Frue hede Fru Bielche'' med Vigerusts merknad: ''Dette er ikke våpnet til herr Jon Smør, for hans våpen kjennes både fra segl og våpenbøker. Han er feilaktig tillagt setegården Hatteberg siden en av hans døtre [i innlegg #21 rettet til søsterdatter] var gift til Hatteberg, og Hatteberg senere inngikk i det såkalte Galtung- og Smørsgodset.''.Jeg kjenner til tre 'Jon Smør' (forbehold om korrekthet) :- Riksråd, Jon (Ragnvaldsen ?) Smør (c1280?-1328 Olden, Nordfjord) i Rygge, ØF, g.m. 'Ulfhild'?- Kgl. ombudsmann i Bergen, Jon Hallvardsson Smør (c1327-c1395?) ['Leopardhode under Sparre'], g.m. NN (Margrete?) Svalesd. (Rømer?)- Riksforstander/ridder/riksråd, Jon Svaleson Smør (c1410?-1483 Tønsberg), g.m. Ingebjørg Ulvhildsd. SmørDette skal være annehver generasjon i rett mannslinje med hhv. Hallvard og Svale som 'mellomledd'.Hvilken av disse er det ev. som hadde en søsterdatter som var gift til Hatteberg ?Er det en av disse nevnte Jon Smør som skal ha vært gift med en Bjelke ? Hvilken ? Kjenner man fornavnet til denne 'Fru Bielche' ? Hvem var hennes foreldre ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Takk vedr. Otte og hans kone. - Det var vel slik jeg trodde. - Kanskje har problemet oppst. ved at denne konen har fått to ulike navn. -- Vedr. Hatteberg, kan jeg bare henvise til Wilhelmine Brandhs oppst. på side 16. - Gaute Eriksen Galtung gav i 1412 Hatteberg til sin søsterdatter Sigrid Gunnarsdr. Kane. - Sigrid var g.m. Svale Jonsen Smør, som var bror til Ulfvilda Jonsdr. -- Datter av Sigrid og Svale, Botilda var g.m. Peder Karlsen. - De hadde datteren Anna Pedersdr., til Hatteberg og Hananger, som var g.m. Oluf Bagge, d. 1524. - Disse hadde åpenbart kun en dr., Magdalena Olufsdr. Bagge, d. 1557. - Hun gav i 1540 Hananger til Adelus Benkestokk og Hatteberg gav hun til Anna Lunge, g.m. Christofer Svale. - Anna Lunge skulle da være dr. av Margrethe Gyldenløve og Vincens Lunge. - Hun er søster av moren til den ovenfor aktuelle Otte (Jensen)Bjelke som er sønn av Lucie g.m. Jens Bjelke. -- etter hva som er opplyst et annet sted, skulle Svale Jonson Smør også ha hatt en u.e. dr., Inga Svalesdr., g.m. en Sigurd --. De hadde en dr. Kristina som var g.m. Anders Orm. - De hadde en dr. Christine Andersdr., g.m. Torstein Benkestokk, sønn av Trond Torsen Benkest., g.m. Anna Haar, sønn av Thord Benkest. g.m. Sigrid Urup, sønn av Trond Benkest., g.m. Ingeborg, dr. av Ulfvilda Jonsdr. Smør, - søster av Svale Jonson g.m. Sigrid Kane. -- Torstein Benkest. og Christine hadde en dr., Christine Torsteinsdr., g.m. Erik Orm som lå i sak m. Trond Bekest. om Hatteberg. -- Dette uten at jeg selv kan gå god for noe av dette. --Mvh. Alv. --

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Dette bøe litt innfløkt for meg. Kan det svares eksplisitt på spørsmålene i innl. 2 :Hvilken av disse (3 Jon Smør / innl. 2) er det ev. som hadde en søsterdatter som var gift til Hatteberg ?Er det en av disse nevnte Jon Smør som skal ha vært gift med en Bjelke ? Hvilken ? Kjenner man fornavnet til denne 'Fru Bielche' ? Hvem var hennes foreldre ?Hvorfor inntroduseres Otte Bjelke i denne forbindelse ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Per Nermo. - Når det kommer til de eldste leddene i denne Smør - ætten, er vel ikke jeg den rette til å kunne si hva som er sant og rett. - Jeg kan kun forholde meg til hva andre har satt frem. - (Men det skulle vel være noen her, som kan stadfeste eller avkrefte evt. sannheter / feil.) - Jon Ragnvaldsen bl.a. Riksråd, kone ukj. - Hans sønn, Halvard Jonsen, Fehirde i Oslo syssel, kone ukj. - Hans sønn, Jon Halvardsen, kongens ombud i Bergen, kone ukj. - Hans barn: a) Ulvilda Jonsdr., g.m. N.N. med en dr. Ingeborg g.m. Thrond Benkest. til Talgø. - b) Svale Jonson, g.m. Sigrid Gunnarsdr. Kane, som fikk Hatteberg i 1412. -- (Det har også vært fremsatt at det var en dr. av Ingeborg, Bergiut -- som var g.m. Trond Benkest. til Tagø. -- Det skulle ut ifra dette ikke være noen Jon Smør som var g.m. en Kane, men hans sønn Svale Jonsen. -- Ei heller noen Jon Smør g.m. en 'Fru Bjelke'. - Den eneste Bjelke som skrev seg til Hatteberg, måtte vel være Karen Bjelke, g.m. Bertel Lauritsen. - Karen skulle være dr. av Jens Bjelke som var g.m. Lucie Gyldenløve. - Denne Karen skulle da være søster av den ovenfor aktuelle Otte Bjelke som var g.m. Maren Hansdr. Rød. -- Beste måten å skjønne noe av dette er vel å lage en oppstilling. -- Hvorfor Otte blev trukket inn, kom derav at han var g.m. Maren og at han var søskenbarn til Anna Lunge som fikk Hatteberg, samt en rekke flere familie-konstellasjoner jeg ikke finner mulighet å beskrive på en enkel måte. -- Mvh. Alv. --

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Var Anna Lunge en datter av Vincent Vincentsen Lunge(ca 1483-1536), og Margrethe Nilsdatter Gyldenløve? Det kan jo godt være slik siden Ottes mor Lucie Nilsdatter Gyldenløve og Margrethe Nilsdatter Gyldenløve var søsken? Ellers hadde jeg ikke barn på Lucie og ektemannen før denne debatten, så jeg kan ellers ikke svare på det som det spørres om her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Har du indikasjoner på at Anna Lunge IKKE var en datter av Vincent Vincentsen Lunge(ca 1483-1536), og Margrethe Nilsdatter Gyldenløve ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Per. - Jeg vet ikke hvem du spør om det, men opplysningen jeg har gitt i så måte er hentet fra Wilhelmine Brandts bok om Benkest. slekten. - Jeg tror faktisk ikke jeg kan bidra med noe særlig mere om dette, - hverken i den ene eller annen retning, da alt jeg 'vet' er hentet fra andres fremsatte opplysninger. - Men hva jeg forstår, skulle vel den egentlige ekspertisen på området være innvolvert i en annen debatt her på nett. - Selv har jeg jo fått svar på det spørsmål jeg tok opp innledningsvis. - Hjertelig takk for det. -- Til Anne Lise: Jo, enl. samme kilde, skulle Anna Lunge være en dr. av nevnte Vincens, d. 1536. -- Hvordan Hatteberg så havnet hos Annas søskenbarn og hennes mann og som åpenbart skrev seg 'til Hatteberg', kan jeg ikke svare på. -- Mvh. -- Alv. --

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Til Per Nermo: Før jeg leste dette temaet hadde jeg ikke en gang hørt om at Anna Lunge eksisterte, og har derfor ingen indikasjoner på noe som helst når det gjelder henne. Jeg spurte fordi jeg ikke var 100 % sikker på hvem foreldrene var og om jeg hadde gjettet riktig. Det har jeg jo tydeligvis. Jeg burde nok sjekker 'Slekten Benkestok' av Wilhelmine Brandt før jeg spurte. Selv om jeg har den boken bruker jeg den nesten ikke, fordi skriften er så liten at jeg har problemer med å finne frem der. Jeg ser ikke dårlig ellers. Boken er ikke brukervennlig iallefall for meg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(3:) Er ev. slektskap kjent mellom a) Anders Orm (f. c1445?) til Vatne og Valvatne (g.m. Kristina Sigursdatter), b) Karen Orm av Vatne (f. c1460), g.m. Sjunde Dall) og c) Orm Eriksen (av våpen), død 1521, som i 1510 kjøpte garden Hana, Sandnes (far til (lagmann?) Erik Ormsen til Valvatne, død 1564) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(3:) Jeg føler meg ikke trygg på at 'alle' er enige i rekken ''Christine Andersdr., g.m. Torstein Benkestokk, sønn av Trond Torsen Benkest., g.m. Anna Haar, sønn av Thord Benkest. g.m. Sigrid Urup, sønn av Trond Benkest.'':1) Jeg 'har' Sigrid Urup g.m. Trond Trondsen Benkestok til Haraldseid (f. rundt 1460/1470 ?)2) Jeg har Anna Jonsdatter Hård/Haar av Gjersvik g. ca. 1530 m. Trond Torleivsson Benkestok, sysselmann i Lærdal, død 15583) Jeg har ikke sett 'godtgjort' at Kristina Andersdatter (Orm) sin mann ('Rike'-) Torstein (Eskils./Aslaks./Assels./Åskjellson?) på Bjørke/Bjørko/Byrkje skulle være id. m. 'Torstein Benkestokk'. Ekteparet ser for meg ut til å være f. rundt 1440-1480, og Torstein passer dermed dårlig som sønn av ovennevnte Anna Haar, hvis det er henne det er snakk om.Jeg skulle gjerne hatt kommentarer til ovenstående, sammenholdt med rekken i innlegg 3.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(3:) Jeg har heller ikke Ingeborg (g.m. Trond (Tordsen) Benkestok) til Talgø, nevnt 1444-1472) som dr. av Ulfvilda Jonsdr. Smør. Ulvhilde's (nevnte) datter Ingebjørg/Ingeborg Ulvhildsdotter Smør (f. c1404) har jeg g.m. 1) Torleiv Ellingsson Kjællingmule og 2) Jon Svaleson Smør.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(5:) Den Berguith (Torleivsdotter Kjællingmule) (som var datter av Ingebjørg Ulvhildsdotter Smør) var såvidt jeg vet g.m. Trond Tordsson Benkestok, (f. c1410/1420) væpner og riksråd, nevnt 1440 og 1473.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(6:) Jens Tillufsen (Bjelke) og Lucie Nielsdatter Gyldenløve hadde såvidt jeg vet barna Lucie, Maren, Karen (til Hatteberg), Vivike, Gunhild, Ove (1552-1600) og Otte. (Gunhild druknet i 1555 på Søvdefjorden på reise til Bergen sammen med sin mor).Lucie fikk som kjent (først) en sønn (u.e.) med sin (avdøde !) søster Elines ektemann, den danske adelsmann Niels Joachimssøn Lycke, noe som på den tiden ble betraktet som blodskam, og for hvilken 'forbrytelse' Niels i 1535 skal ha blitt røyket til døde på Steinvikholmen (ved Stjørdal) av Norges siste katolske erkebiskop, Olav Engelbrektsson. (Ref. 'Lucia-spelet' på Steinvikholmen hver sommer).Niels Lycke eide Kanestrøm på Nordmøre fra 1531, da han fikk godset av Fredrik I som takk for støtten i kampen (i reformasjonstiden) mot Kristian 2., hvis parti den forrige eieren av Kanestrøm, Erik Eriksson Gyldenhorm (lagmann i Oslo) hadde tatt. (Erik hadde giftet seg til Kanestrøm i 1512). Kristian 2. tapte, og Kanestrøm ble som straff fratatt Erik og gitt til Niels i 1531.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(13:) Var det Trond Tordsson Benkestok, (f. c1410/1420) væpner og riksråd (nevnt 1440 og 1473) som skrev seg 'til Talgø' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(11/3:) Fantes det i det hele tatt noen 'Trond Trondsen Benkestok' (til Haraldseid ?) (rundt 1450-1500), g.m. 'Sigrid Urup' ? Hvem var han i så fall sønn av ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Innlegg 1-5, 8, 14:Litt om gården Hattebergs historie (basert på egne notater fra div. litt.):Svale Jonsen Smørs (før 1397- etter 1442) hustru Sigrid Gunnarsdatter Kane skal år 1400 ha fått Hatteberg som gave av sin morbror, riksråd 1369-1412, ridder, befalingsmann på Tønsberghus, sysselmann i Skien 1386-1412 Gaute Eriksøn Galte (ca. 1330-1412) (Gaute hadde år 1400 overtatt Hatteberg fra svogeren og tremenningen Greip Ivarsson da denne døde, siden Gaute hadde pant i gården for lån til et skip). S.å. ga han gården til sin søsterdatter Sigrid Gundersdatter Kane (stadfestet 11 jan. 1412 på Hatteberg av Elin Ivarsdatter (Greip Ivarssøns søster, og datter av Ivar Toreson) (DN 380).Sigrid og Svales barnløse sønn, drottseten Jon Svalesen Smør skal deretter ha fått Hatteberg gjennom sin mor, men Jons (halv)søster Bothilda Svalesdatter (-e. 1485) skal ha vært den som avet gården. Bothildas datter Anna Pedersdatter skal så ha arvet Hatteberg etter sine foreldre Bothilda og ridder og riksråd, fogd over Sparbu og Jemtland Peder Karlsen, og bodd der i 1518.Annas og mannen, væpner i Bergen 1524, norsk riksråd 1489-1524, lagmann på Steig, Hålogaland, Nordland 1514-25 Olav (Oluf) Gunnarsons datter igjen, Magdalene Olufsdatter (-ca. 1545), skal 1540 ha gitt Hatteberg til Anna Vincentsdatter Lunge (-8 Jan 1562) - Magdalenas frende på morssiden.Gården gikk så 1562 over til Annas svoger, høvedsmann, krigsoberst fra syvårskrigen 1563-70 Mogens Vernersen Svale (-29 sep 1581) etter hennes mann Christopher Vernersen Svales død 8 des 1560. Det var vel sistnevnte som var g.m. ”fru Bjelke” - Marie (Maren) Jensdatter Bjelke (før 1555- 4 jan 1594 på Ringsaker) - Otte Jensen Bjelkes søster.Mogens Svale byttet senere 1572 til seg endel jordegods sønnenfjells, bla. Aker i Vang ved Hamar (som senere ble hans hovedsete), Disen og Ødegaarden s.st., av fru Kristine Finsdatter, Nikolai (Nils) Lauritsen Rosengjeddes hustru, som istedet fikk Hatteberg.Hatteberg gikk senere 1599 over i familien Bjelkes besittelse, bl.a. Ottes sønn Hans som 1641 solgte den til sin (fars?) fetters sønn Jens Ågesen Bjelke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Eller man kan benytte Oluf Ryghs kildekompilasjon: LenkeHvilket vil vise at det var 1412 Sigrid Gunnarsdotter overtok Hatteberg.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Arentz/17:) Kunne du være så snill angi 'forbindelsene' som gjorde Greip Ivarsson (død 1400) (sønn av Ivar Toreson) til svoger og tremenning av Gaute Eriksøn Galte (ca. 1330-1412) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(17:) 'Nest sist nevnte'. (Mogens Vernersen Svale, død 29 sep 1581). Ikke 'sistnevnte'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Per (19): Greip Ivarsson (død 1400) og Gaute Eriksøn Galte (ca. 1330-1412) skal ha vært tremenninger med felles oldefar Gaut Gautsøn Unge: (Gaute - Erik - Sigurd - Gaut) og (Greip - Ivar - Tore - Gaut), begge rett nedadstigende på farssiden )se bl.a. Henning Sollied: Ænes'ætten og Galtung'erne, NST II (1930) s. 166. Greips (ant. barnløs) gods fulgte senere hans frende hr. Gaute og dennes arvinger (ibid s. 154-155). (Greip skal iflg. Finn A Wang: Ynglingeætt, De yngste vestfoldslektene, ha vært g.m. NN Rolfsdatter). Finner ikke noe belegg for at de var svogre, men de var ihvertfall frender slik Greip selv oppgir. Hvem en event. Rolf Bolt kan ha vært kjenner jeg ikke noe til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg har notert meg to sønner av av baron og lendermann Gaut Unge Gautsson (1235-1306) (av Mæl) (nevnt 1287/1288) på Hatteberg (av Ænes-slekt), som såvidt jeg skjønner var g.1. m. en NN Toresdotter og g.2. m. Katarina Ivarsdatter Loghalo (død 1306).Sønnene var Tore (på Hatteberg) og Sigurd (på Torsnes), fehirde i Tunsberg/Bjørgvin, nevnt 1306/1314/1341.For sistnevnte har jeg sette både Sigrid Guttormsdatter (Bratt ?) Torsnes og Eline Toraldesdotter Kane nevnt som ektefeller. (Barn: Erik, Gaute, (og Toralde?)). Hva er korrekt mht. hustruer, og hvem var ev. mor til hvilke av barna ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Per:Jeg tror du bør lese Jo Rune Ugulens artikkel om Mel-ætta i NST (2004). Dette bør være et minste startgrunnlag. Jeg forutsetter at du er interessert nok i dette til å lese faglitteratur.Christian:Finn A. Wangs opplysninger i den nevnte bok fra 1974 kan ikke benyttes i en diskusjon av middelaldergenealogi. Dette er påstander som ikke er understøttet av kilder og argumentasjon.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei PerDu finner en grei oversikt i kap. 4.5 Ætta på Mel og Hatteberg i Kvinnherad på side 197 i avhandlingen til Jo Rune Ugulen: alle the knaber ther inde och sædescwenne'Mvh Karin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(15:) Er 'Trond Tordsson Benkestok', (f. c1410/1420) væpner og riksråd (til Talgø ?) (nevnt 1440 og 1473) (g.m. en 'Ingeborg' ?) identisk med den 'Trond Tordsson Benkestok' (nevnt 1440, 1473) som (først) var g. (rundt 1450) m. Berguith Torleivsdotter Kjællingmule ?Fantes det en Trond Trondsen Benkestok (til Haraldseid) ?) som ev. var g.m. en 'Sigrid Urup' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.