Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ivar Tyrhaug

[#51856] Navnet Sparre dukker opp noen ganger

Recommended Posts

Gjest Ivar Tyrhaug

I forbindelse med at jeg hjelper noen med å komme igang med å finne sine aner, har jeg kommet borti navnet Sparre noen ganger. Det gjelder den grenen som jeg er innpå i tema 51702 under Østfold. Peder Sparre Sørensen, f. 1732 i Skjeberg [url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/individual_record.asp?recid=100121787580&lds=1&region=12&frompage=99>Lenke Og jeg fant en annen Peder Sørensen Sparre f. 1729 i Tønsberg. Han fann jeg også på Familysearch, men finner ham ikke akkurat nå. Disse to er nok den samme, for de er gift med den samme Johanne Johannesdatter Thalberg, f. 1736 i Skjeberg. Denne Peder Sørensen er altså tipp-tipp oldefar til en Rolf Øistein Sparre, etternavn Enger, f. 13.10.1899 i Kristiania

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Harbek

I egen slekt har jeg fra siste halvdel av 1800-tallet flere eksempler på at et slektsnavn som ikke har vært brukt i mellomliggende ledd (foreldre, besteforeldre) er tatt i bruk igjen av etterkommere, enten ved dåpen eller senere i livet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Har selv opplevd at familie plutselig har tatt et navn 'fra løse luften'.Dette er jo for så vidt ikke uvanlig, og heller ikke ulovlig, da den første (?) navneloven ikke kom før i 1923.Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(1:) Du spør 'Er dette bare tilfeldig ?'. Hva er det egentlig du lurer på om er tilfeldig ? Tilfeldig er det neppe at barnet ble døpt 'Rolf Øistein Sparre Enger', hvis det er det du mener, for foreldrene har bevisst valgt døpenavn for barnet. Når et 'slektsnavn' blir anvendt som mellomnavn ved dåp er det som oftest snakk om enten a) morens etternavn, b) etternavnet til en fadder, c) etternavnet til en 'stor kar' i bygda, d) et navn som har vært brukt i slekta noen generasjoner tilbake, gjerne en 'kjent' person, og dåpsbarnet får da gjerne også 'den gamle' sitt fornavn i tillegg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

SPARRE ENGER klinger jo bra hvis man har forbindelse til Jørgen Svendsen Østby (1630-1686). Før han kalte seg til Østby (i Høland), bodde han på ENGER, - Og etterkommerne hans utgjør den norske slekten SPARRE (etter Jørgens ektefelle).IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Litt etterslekt etter Sidsel Sparre (c1622-1673) og Jørgen Svendsen Østby (c1628-1686) (bl.a. bosatt på Enger) kan beskues på Lenke.Hvem var forresten foreldrene til Jørgen Svendsen Østby (c1628-1686) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Det bør du huske, Per. LenkeDet var Svend Engebretsen (Skattum i Høland) og Aase Mogensdatter (Østbye). Men jeg har ikke helt slått meg til ro med at Aase kan være mor til både eldste og yngstemann i denne søskenflokken: Sven, Karen, Jørgen og Mogens.Og SPARRE-slekta har vel en Skjeberg-forbindelse, husker jeg ikke feil. Derimot er vel gårds/slekts-navnet ENGER muligens en pussig tilfeldighet. Det er vel ingen gård i Skjeberg som også heter ENGER.(Det er nemlig Østbyer både i Høland og Skjeberg, så det kunne være artig med litt forvirring på denne navnebruken vedr. ENGER også)IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Bare en liten korreksjon til forrige innlegg. Det er vel tvilsomt om det fantes noen Sparrer i Skjeberg på 1700-tallet. Derimot kom Sidsel Emmiksdatter Sparre (Jørgen Svendsens ektefelle)fra disse traktene. Sidsels foreldre (Emmike Sparre Thorsø (Borge)og Birgitte Clausdatter Thorsø), hadde ingen ektefødte sønner (hvertfall ikke med etterslekt).Hvorvidt Peder Sparre Sørensen kan ha hatt Emmike Sparre på Thorsø som ane er et artig spørsmål, som kanskje lar seg besvare, men slekts-leddene mellom Peder og Emmike (tidsinterval på over 100 år) befinner seg neppe i Østfold, men derimot Vestfold, Drammen eller Høland.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Tyrhaug

Denne tipp-tipp oldefaren som enten kom fra Skjeberg eller Tønsberg vet jeg ikke noe. Det kan godt hende at navnet Sparre ble tatt med i navnet fordi det var noen mer kjente personer som het det. Og at en etterkommer også får det som et mellomnavn på grunn av at de visste om denne tipp-tippoldefaren er helt forståelig. Når det gjelder Enger så har ikke jeg funnet flere ledd som har bodd på Enger enn Karl Ludvig Peder Enger f. 1875, hans far Martin Paulsen Enger, døpt 18.8.1839 i Trøgstad, hans far er på Aamodt, Paul Eriksen, døpt 19.9.1802 i Trøgstad, og hans far Erik Torchelsen Aamodt, døpt 8.1.1775 Trøgstad. Så langt ser ikke jeg at det kan være noen som kan komme innpå de folkene som Iver Mosvold og Per Nermo nevner. Ivar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(7:) Jeg 'husker' forsåvidt det, Iver, det er bare det at jeg altså har sett Svend Mogensen Østby og en NN Jørgensdatter angitt som hans foreldre (og forsåvidt også til Jørgens bror Mogens). Kan vi slå en strek over dette 'alternativet' for godt ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(8:) Var ikke Claus (f.1618), Jacob, Niels og Henning (f.1633) ektefødte sønner av Emmike Sparre (til Thorsø) og Birgitte Clausdatter ? (Av disse hadde vel iallefall Claus, Jacob og Henning barn).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Jo, det er vel muligens tilfeldigheter, og det er et stykke tilbake i tid til Sidsel Sparre (c1622-1673) som satt på Østby i Høland. Per Nermo sin utmerkede samling av surnames gir dessverre ingenting å gå videre på. [url="http://www.nermo.org/slekt/surnames.html>http://www.nermo.org/slekt/surnames.html , så her er vi vel overlatt kun til spekulasjoner.Og her kommer jeg med en: Det finnes en gruppe på 4 Sparre-søsken som er barn av en Søren Hieronymussen Sparre. De er alle er døpt i Solum (ved Skien) i årene 1722 til 1735. (Gunne, Jørgen, Ludvig og Pernille). Her er ingen Peder, men det er vel ikke helt utenkelig at han kan være en femtemann.(Men hvorvidt en eventuell Hieronymus Sparre som bør være født på slutten av 1600-tallet har Sidsel Sparre som ane, vet jeg ikke, men det var jo en artig at Hieronymus sin eldste sønn heter JØRGEN.)Men det finnes jo litteratur om dette som muligens kan avklare noe: A.W. Rasch utga i 1925 en bok “Den norske slegt Sparre”.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Biberg Kristensen

Her er det jeg har samlet om Søren Hieronymussen Spar. Han bodde på Vestsida i Porsgrunn, som dengang hørte inn under Solum prestegjeld: LenkeHan var godt gift i sine to ekteskap: Først med datter av toller og skipsreder(!) Jørgen Erboe, og så med datter av Gunder Solvesen Buer, på den tida trolig Grenlands rikeste mann. Men jeg vet lite om bakgrunnen hans.mvh Leif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Tyrhaug

Bare tilfeldigheter antakelig, men det er tre stk Pernille i denne grenen som jeg kom borti her, men de er i Aamodt og Enger-grenen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Siden kl.16 (17/8) har jeg ikke hatt tilgang til PC, og når jeg i tillegg ikke fikk med meg innlegg 10 og 11, da jeg la inn innlegg 12, så har jeg et par kommentarer til Per.Det finnes vel ennå ingen skriftlig kilde (artikkel el. annet som har kunnet gi noen god begrunnelse) på at Svend Mogensen Østby og ei NN Jørgensdatter skulle være foreldreparet til Jørgen (og og broren Mogens) Svendsen ?? I så fall skulle jeg mer enn gjerne sett den.Den kunne i så fall gi svar på mysteriet på hvorfor Mogens Svendsen i forbindelse med et skifte påsto å tilhøre en gammel slekt,som i flere generasjoner hadde vært knyttet til Øymark,og hvis hovedsete var Aarnes,prestegjeldets største gård. (flg Martha Østensvig.)Siden jeg (som sagt) lenge har vært skeptisk til at Aase Mogensdatter både kan være mor til Svend Svendsen Rakkestad (f. ca.1615) og mor til Svend Hansen Skattum (f.1652 i Aases ekteskap med Hans Jensen Skattum), er jeg åpen for en hver mulighet som kan forklare hvordan det hele kan henge sammen.Jeg er altfor nysgjerrig til å høre mer om alternativet i innlegg 10 før jeg kan godta at det bør settes en strek over det.Per har selvsagt rett i at Emmike Sparre (til Thorsø) og Birgitte Clausdatter hadde sønner (blunder av meg i innlegg 8). Men den norske Sparre-slekten skal ha datteren Sidsel som utgangspunkt. (Dersom etterkommerne til sønnene Claus, Jacob og Henning, også brukte Sparre-navnet, så er Jon H Heyerdahl noe upresis når han fokuserer på Sidsel som Sparre-slektas felles opphav. (Men her kan jeg ha misforstått.Og så til Leif (innlegg 13): Dette var nyttig !! Jeg bare lurer på om Er Spar og Sparre er to forskjellige slektsnavn, og derfor totalt adskilte ? NB: FS-kilden brukte SPARRE(Det skulle vært artig å sett original-innføringen av Peder Sørensen Sparres dåp i 1729 eller 1732, - hvor nå den kan ha vært. – Kan han ha vært et uekte-født barn ??)IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Biberg Kristensen

Spar og Sparre blir brukt om hverandre, som du også ser av kildehenvisningene mine. Det er godt mulig at Sparre er det mest 'korrekte', i den grad vi kan bruke slike begreper om staving av navn på 1700-tallet.mvh Leif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Korrekt eller ikke korrekt, (Jeg vet faktisk ikke) men dersom tar et heraldisk utgangspunkt, så er SPAR/SPARRE to forskjellige ting. SPAR = Spissen på en lanse. SPARRE = (To) skråbjelker. (i A-form).For all del: Det er meget mulig dette er det bare er tull å gå etter på denne måten, men jeg stusset litt over at SPAR og SPARRE blir brukt om hverandre på Hieronymus SPAR/SPARRE.IM.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Jeg har skannet to anetavler fra boken Rasch, Andreas Wilhelm: Den norske slegt SparreDet er anetavlene etter Else Jørgine Sparre og Emmike Sparre til VibygaardInteresserte kan få de av meg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter Vennemoe

Lars Ove; Takker ja til tilbudet på scannene. Har jobbet litt med Sparre på Øslandet, og Spar i Vestfold, men så langt uten å finne noen forbindelse mellom disse. mvh Petter på vennemoe alfakrøll online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Petter:Du finner altså ikke neon forbindelse mellom Spar (Sparre?) i Vestfold og Sparre med opphav i Sidsel Emikksdatter Sparre (og ektemannen Jørgen Svendsen i Høland).Men kan du si noe om hvem egentlig nevnte (innlegg 12) Søren Hieronymussen var?Vet du om han var sønn av Hieronymus Henriksen Sparre, d 1723 som sogneprest i Vestre Aaby/Astrup og som iflg Per Nermos base var gift med Anne Marie Rosenkilde ? IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter Vennemoe

Iver,Noen registeringer følger, med masse forbehold om feil; Bragernes kirkebøker: 12.08.1687 døper Hans Spar datteren Maria, og 31.10.1690 døper apoteker Hans Spar datteren Lisbeth, med dåpsfaddere: 'Seign. Daniel Knof, .... Andreas Wulfsberg, Monsr. Søfren Peders. Maars(?), Hieronimæ Spars, Kirsten og Sara Peder Søfrensens.'Sem og Slagen kirkebøker 26.11.1718 giftes Lisbeth Hansdatter Spar og Søren Pedersen Berg, som i følge Sem og Slagen bygdebøker levde i 1720 på gården Oseberg.I Tønsberg Vor Frue kirke døpte de to over 15.05.1721 sønnen Hans Sørensen Spar, med dåpsfaddere 'Capt. Gabriel Christiansen kiæreste og Martha Nørholm, Regim. Qvart. M. Sechman, Christen Holm, Niclas Nørhom'. Denne Hans ser ut til å ha giftet seg i Sandstøl i Øyestad 29.09.1745 med enken Kirsten Jonsdatter.Har lurt på om en søster av denne Hans kan ha vært den Helje Sørensdatter som var gift med Anders Hansen Falck på Hasla ved Fevik, uten å ha funnet bevis for denne spekulasjon.Finnes noen oversikt over apotekere i Norge som kanskje sier noe om denne Hans Spar i 1690?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Petter.Takk for disse registreringene. For meg var det viktig å se at det var en Hieronymus Spar (antakelig. far til Søren Hieronymusen Spar [url="http://solumslekt.org/slekta/famark.php?person=7320>Lenke ) på plass så tidlig som 1687.Dåpen til Maria (Hansd) Spar 12.08.1687 : Høyt oppe høyre LenkeDåpen til Lisbet (Hansd) Spar 31.10.1690 : Øverst venstre LenkeSpekulasjon: En kommende sogneprest på Jylland HIERONYMUS HENRIKSEN SPARRE, der noen har stipulert fødsel til 1669) kan altså være både være fadder i Bragernes i 1687, og en eventuell bror av apotekeren Hans, der patronymikonet foreløpig mangler.Dog oppfatter jeg dette skiftet Lenke som en indikasjon på at apotekeren Hans virkelig var en HENRIKSEN, da han søster (Kierstine SPAR) var ei Henriksdatter.Således kan den ANNE MARIE ROSENKILDE som var gift med denne sognepresten (innlegg 20 vedr. Hieronymus Spar(re)) være identisk med den ANNE i Kragerø som vi finner som var enke i 1729 etter Hieronymus Spar på vigerust.net.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Jeg er veldig i tvil om den Hieronymus Spar som bosetter seg i Kragerø kan være identisk med Jyllands-presten. På tross av at patronymikonet ser ut til å refere seg til en Henrik (Spar/Sparre?) og ektefellen heter Anne.Hieronymus Spar har eiendom i Kragerø i 1709. http://www.vigerust.net/by/krageroe1709.html (uten geistlig tittel).Det går vel neppe an at denne Hieronymus Spar omtrent samtidig kan gjøre prestetjeneste på Jylland.??IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Pettersen-Dahl

I utgangspunktet er det to helt forskjellige slekter det er snakk om.Sparre-slekten med utgangspunkt i Sidsel Emmiksdatter Sparre til Thorsø i Borge i Østfold.Denne slekten er den som er beskrevet av Rasch i 'Den norske slekt Sparre'.Som et sidesprang til denne slekten er det en Sparre-slekt med utgangspunkt i Berg som starter opp rundt 1800. Disse tar navnet Sparre utifra at de er utarvinger til et medlem i den egentlige Sparre-slekten. (Emmik Nilsen Sparre (1711-1786) og hustru Christine Børgesdatter Grønn (1715-1786))Den andre slekten heter i utgangspunktet Spar, men hvor navnet i kildene er ført som Spar, Spahr, Sparr og Sparre.Denne slekten er beskrevet av Torbjørn Steen-Karlsen i Gjallarhorn nr 16.Og som normalt er det også en del 'løse' personer med navnet Spar/Sparre som det ikke er funnet noen familieforbindelser for (ennå).------------- (Ad 1, m.fl.)Peder Sørensen Sparre, født 1729 i Tønsberg, døpt 31. mars i Vor Frues kirke, død 1795 i Skjeberg, begravet 18. januar, gift 23. februar 1756 i Skjeberg med Johanne Johannesdatter.Peder er sønn av Søren Pedersen Berg (tar senere navnet Spar), født ca 1696, død 1745 på Stubberød under Fossnes i Stokke, begravet 19. september og hustru Elisabeth Maria Hansdatter Spar, født 1686 i Bragernes, døpt 31. mars, oppgitt å ha flyttet til sønnen Peder etter mannens død. Kjenner så langt 4 barn i dette ekteskapet - Thomas, Hans, Peder og Marinius.Elisabeth Maria er datter av Hans Henriksen Spar, begravet 31. mars 1698 i Bragernes og hustru Anne Marie Stobbæus, begravet 26. oktober 1708 i Kristiania. Hans var apoteker i Bragernes. Anne Marie var søster av presten Stobbæus i Stokke.-------------- (Ad 20 m.fl)Jeg har selv antatt at Søren Hieronymussen som dukker opp o Solum er sønn av vrakeren i Kragerø (fra 1695). Men har foreløpig ikke funnet noen endelig bekreftelse på dette.Hieronymus Spar/Sparre i Kragerø var gift med Anne Pedersdatter (dog er det nå irriterende at jeg ikke kan se hvor jeg har patronymikonet fra...). Han er ikke identisk med Hieronymus Henriksen Sparre (bror av apotekeren Hans). Hieronymus Henriksen Sparre som er i Vestre aaby, er født ca 1662 i Skåne, og således en tredje Hieronymus!Ellers kan nevnes at det 17. april 1700 begraves en Christian Wicker i Bragernes, som er fra Kragerø og lagt i Hieronymus Spars begravelsessted... Hvilken Hieronymus det er snakk om vites dog ikke!---------- (Ad 22)Er det Hieronymus Spar og Anne Pedersdatter du referer til som har rikelig etterslekt i Norge?Terje Pettersen-Dahl

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest karl johnny sommer

Har fulgt med i debatten.Vilken Sparre er nå dette?Lieuntnant Von Sparre,han døper 8 barn i tidsrommet 1770 til 1786,barnas mor er kun nevnt som hustru.Barna er døpt i Gjerdrum Akershus og med Von Sparre som etternavn:Else Jørgine 5 aug 1770.Christiana Sophia Maria 3 mars 1772,Christiana Sophia Olea 18 jan 1774,Maren Magdalena 10 juni 1775,Theodor Christian 23 mars 1779,Christiane Sophie Maria 1 juni 1780,Jørgen 29 mai 1783 og Maren Sophie 13 mars 1786.Ved hennes dåp leser jeg en av fadderne som korporal Hans Erentz Sparre.Vet ikke om dette har noen relevans?Gikk inn på kirkebøkene etter treff på disse personene på pilot FS.K J Sommer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.