Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Unni Knudsen

[#51951] Hjelp til tyding av kirkebok. Sør Audnedal (Aunedal) Valle sogn, Vest Agder. 181

Recommended Posts

Gjest Unni Knudsen

Kan noen hjelpe meg med dette.Skanna kirkebok for Sør Aunedal, Valle sogn i VA. 1815-1827, side 163, nr 8. Nils Kristian/Christian, født 28 mars 1826, døpt 20 april s,å.Tror dette er riktig, men så kommer foreldrene, tittel og hvor de bor/kommer ifra + faddere.Vet at foreldrene heter Mathias Nilson og Anne Kirstine Van Dam.Vennelig hilsen Unni Knudsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Jeg fant ikke den kirkeboka du skrev, men fant dåpen i en annen LenkeSer ut til at han ble dpt. 12/4? Far: omvandrende folk Mathias Nielsen og Anne Christen van Damsd. nu opholdende seg paa Rømteland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Blir litt på siden dette men var dine Van-Dam av Norsk ætt (?) så er vel kanskje disse dine forfedre ? b.II s.63 Sammendrag: Baard Thorsteinssön, Guttorm Lagmand og tre andre Mænd vidne, at Thorgeir Klemetssön kjöbte af Henrik Dammubonde og hans Kone Adalis deres halve Gaard i Tönsberg.Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Det 4de Segl vedhænger. Nummer: 72.Dato: 2 Februar 1304. Sted: Tönsberg. b.XXI s.163 Sammendrag: Harald Kolbjørnsson, lagmann i Oslo, og lagrettemannen Henrik van Dæm vitner at Anna i Vidarsgarden erkjente at hun hadde solgt Ingjald Torgilsson hele vestre delen i Vidarsgarden i Oslo, oppover fra porten, for 80 mark i huder, gull og hvite penger og 10 mark i norske penger.Kilde: Avskrift av J. Langebek i Langebeks Diplomatarium i Rigsarkivet,København (a). Tilføyd med Langebeks hånd i margen: Orig. membr. inArchiv. Societ. Danicæ 1758, og under teksten: Sigillum prius adest,posterius deest.1 - Samme sted en annen avskrift fra 18. h. å. (b),hvor skriveren i margen har føyd til: ex origin. pergam., og under teksten:Duo adfuisse videntur sigilla, qvorum primum est propemodumillæsum, alterum vero prorsus abest.2 - Viktigere varianter i denneavskriften er anført i merknadene. Nummer: 212.Dato: [8. september 1398-24. september 1399.]3 Sted: [Oslo.]b.I s.466 Sammendrag: Biskop Haakon af Stavanger, Hr. Diderik Vystenaker, Svale Römer, Baltazar van der Dam, Svale Jonssön, Thorgaut Sæmundssön og Bergens Raadmænd kundgjöre, at 24 navngivne lybekske Kjöbmænd i Bergenindestode Fogden paa Bahus Hans Kröpelin for, at alt Gods i Bergen, som tilhörte Lybekkerne, og alle deres der udestaaende Fordringer skulde blive beroende i de nævnte Borgeres Haand, hvorefter Brevets Udstedere erklære, at hvad Hans Kröpelin i denne Sag har gjort, er skeet med deres Raad og Vilje. (jfr. No. 643. 647.) Kilde: Efter Orig. p. Perg. i danske Geheimearkiv. De 6 Seglvedhænge. Nummer: 646.Dato: 23 Oktbr. 1415. Sted: Bergen.b.IV s.562 Sammendrag: Provsten ved Mariæ Kirke i Oslo Jens Klemetssön og hans Chorsbrödre for- pligte sig til at yde velb. Hustru Meretta Petersdatter 4 Pund Malt aarlig i hendes Livstid for Gaardene Askheim, Stufner og Glisbud, som hun har givet Mariæ Kirke til Aartidehold for de i foreg. No. nævnte Frænder. Kilde: Efter Orig. p. Perg. i Dipl. Arn. Magn. fasc. 84. No. 5. Seglene mangle. Nummer: 772. Dato: 15 Februar 1408. Sted: Oslo.b.IV s.518 Sammendrag: Oslo Biskops Official afhörer Vidner, som Thord Prest ved Korskirken förte om, atIngerid Ogmundsdatter i sit Testamente havde givet denne Kirke sin Lod i Thoralfegaard i Oslo, sig til Bönnehold, hvorpaa der sluttedes Forlig mellem Sira Thord og Thorbjörn Sveinungssön med Hustru, hvor- efter disse skulde betale ham 6 Mark Penge. (jfr. No. 707.) Kilde: Efter Orig. p. Perg. i Dipl. Arn. Magn. fasc. 81. No. 24; hullet; Seglet mangler. Nummer: 704. Dato: 18 Marts 1400. Sted: Oslo.b.XXI s.163 Sammendrag: Harald Kolbjørnsson, lagmann i Oslo, og lagrettemannen Henrik van Dæm vitner at Anna i Vidarsgarden erkjente at hun hadde solgt Ingjald Torgilsson hele vestre delen i Vidarsgarden i Oslo, oppover fra porten, for 80 mark i huder, gull og hvite penger og 10 mark i norske penger. Kilde: Avskrift av J. Langebek i Langebeks Diplomatarium i Rigsarkivet,København (a). Tilføyd med Langebeks hånd i margen: Orig. membr. inArchiv. Societ. Danicæ 1758, og under teksten: Sigillum prius adest,posterius deest.1 - Samme sted en annen avskrift fra 18. h. å. (b),hvor skriveren i margen har føyd til: ex origin. pergam., og under teksten:Duo adfuisse videntur sigilla, qvorum primum est propemodumillæsum, alterum vero prorsus abest.2 - Viktigere varianter i denneavskriften er anført i merknadene. Nummer: 212. Dato: [8. september 1398-24. september 1399.]3 Sted: [Oslo.] b.IV s.477 Sammendrag: To Mænd kundgjöre, at Andres Gyrdssön solgte til Hennike van Dæm 15 Öresbol i Gaarden Dal ved Nitedals Kirke. Kilde: Efter Orig. p. Perg. i Dipl. Arn. Magn. fasc. 79. No. 8. 3dieSegl mangler. Nummer: 646. Dato: 3 Mai 1395. Sted: Oslo.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Typisk, etter jeg hadde sendt innlegget fant jeg kirkeboka, bare det at den heter Audnedal, Valle og står øverst på lista. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Denne var tøff.Forslag : fra Kømteland ?Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Unni Knudsen

Til Knut, det du henviser til er ikke min slekt. Far til Kirstine Van Dam, var ant, en Fransk/Nederlansk Martos som gikk i land i Vanse/Farsund. Takk Berit fint at du kunne tyde hva det sto,mulig at han ble døpt 12/4, skal se bedre etter. Rømteland er vel et sted i nærheten av der Nils Christian blir døpt. Kan du se hva fadderene heter?Mvh. Unni Knudsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Ja så glemte vi Sokn.Forslag : Løvdal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Forslag : Søren Nilsson fra Kømteland Ungkar Erik (T)Ørjersson(Samme sted=Ibid) Kårman Torjer (T)Ørjersson Pike Elisabeth (T)ørjersdatter IbidKlarer ikke å se om det er Tørjer eller Ørjer.Sorry..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Det ser ut til du har helt rett at K er R. Rømteland.Det finnes litt på nettet.Sakset denne. Sør-Audnedal: Fardal - HøylandGnr 117 - RømtelandRømteland, gnr 117, bnr 11955: Hovedbygning oppført ca. 1900.Rømteland, gnr 117, bnr 2-3-4Rømteland, gnr 117, bnr 71955: Hovedbygning oppført ca. 1850.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Unni Knudsen

Fint takk for svar.Siden familien er av reisende folk, så er det nok folk ifra bygda som er faddere. da har de sikkert fått bodd på gården Rømteland. Mvh, Unni Knudsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Rømteland 1801 LenkeFaddere: gmd. Torje Erichsen Rømteland, gmd. Søren Michelsen ibid., ungk. Erich Torjesen ibid., kone? Torborg Torjesdt. Rømteland og pike Elisabeth Torjesdt. ibid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

1801-telling for 1029 Walle Amt Prestegjeld Sokn Gard 92 Mandahl Walle Walle Rømteland Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn 1156 Michel Sørensen Hosbonde 48 Begge i 1ste ægteskab Bonde M 1157 Karen Andersdtr Hans kone 37 Begge i 1ste ægteskab K 1158 Søren Michelsen Deres børn 10 Ugivt M 1159 Anders Michelsen Deres børn 8 M 1160 Peder Michelsen Deres børn 3 M 1161 Torgie Erichsen Hosbonde 37 Begge i 2dt ægteskab Bonde M 1162 Sirj Olsdtr Hans kone 52 Begge i 2dt ægteskab K 1163 Erich Torgiesen Deres børn 16 Ugivt M 1164 Gurj Torgiesdtr Deres børn tvillinger 11 K 1165 Mallene Torgiesdtr Deres børn tvillinger 11 K 1166 Lisabeth Torgiesdtr Deres børn 7 K 1167 Torbor Torgiesdtr Deres børn 18 K 1168 Stine Torgiesdtr Deres børn 9 K 1169 Osmund Samuelsen Hosbonde 26 Ugivt National soldat og gaardbruger M 1170 Marthe Samuelsdtr Hans søster 29 K 1171 Joran Samuelsdtr Hans søster 22 K 1172 Erich Olsen Hosbonde 32 Begge i 1ste ægteskab Bonde M 1173 Ingebor Michelsdtr Hans kone 26 Begge i 1ste ægteskab K 1174 Anna Lykkesdtr Hans moder 70 Enke eft. 1ste ægteskab K 1175 Joen Larsen Opfostringsbarn 16 Ugivt M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Handeland

Obs.Beklager.Så ikke lenken din BeritMvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Unni Knudsen

Hei og takk til dere begge to.Fint å få så mye hjelp. Tror ikke at pesonene i FT 1801 er i slekt med mine. Unni.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Søren Storaker

Rømteland er på vestheia i Sør-Audnedal, ikkje så langt fra grensa til Spangreid.Vielsen var i Vanse kirke 28. aug. 1821: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=958&idx_id=958&uid=ny&idx_side=-131>LenkeMathias Nielsen var født mars 1802 i Onsøy (sist på kirkeboksida) LenkeForeldrene, Niels Jonsen og Anne Madsdatter i FT-1801

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Unni Knudsen

Hei og takk for svar.Når det gjelder de 3 lenkene du har, så har jeg dem fra før.Mvh. Unni Knudsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.