Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Hans Mathisen

[#51964] Dampskipsfører på 'Vestvanna' i Telemark Peter A. Sundt, f. 1844. Opphav?

Recommended Posts

Gjest Hans Mathisen

Jeg forsøker å hjelpe en bekjent, en dame som er født Sundt og er etterkommer av den Peter Amundsen Sundt som er nevnt i overskriften her, og som var sønn av en Amund Amundsen Sundt, født omkring 1800, visstnok i Kongsberg (65 år ved FT 1865 og da bosatt i Kviteseid i Telemark).Min bekjente har nesten bare såkalt familietradisjon å bygge på, og den sier dessverre ikke så mye. Det skal ha vært en offiser 2 eller 3 slektledd bakover fra Peter Amundsen Sundt, som skal ha hatt en viss tilknytning til Fredriksten Festning i Halden, muligens som kommandant.Ovenstads militærbiografier har med en lang rekke offiserer med etternavnet Sundt, hele 13 stykker, de fleste (muligens alle?) i slekt med hverandre. Men det ser ikke ut til at noen av dem kan knyttes til Fredriksten. Det nærmeste synes å være Fredrikstad.Visse fornavn går hyppig igjen i denne offisers-slekten, men Amund/Anund/Anun etc. forekommer ikke blant de 13 omtalte. Men de må naturligvis kunne antas å ha hatt sønner (eller svigersønner) som ikke fikk noen offiserskarriere, og blant disse kan det jo gjerne ha vært en Amund.Familietradisjonen hevder videre at en av forfedre-offiserene skal ha vært en meget streng herremann, noe som skal ha medført at angivelig 3 sønner skal ha 'rømt', d.v.s. forlatt familien og slått seg ned på inntil 3 andre steder i landet. Kongsberg nevnes som ett av disse stedene.FT 1865 angir at Amund Amundsen Sundt, skomaker og 65 år, ble født på Kongsberg. Men der har det dessverre ikke lykkes meg å finne hans dåp i kirkeboken.Det ble imidlertid døpt en Anun Anundssen i 1798 i Kongsbergs nabolag, nemlig i Hedenstad sogn i Sandsvær.FT 1801 nevner ham som sønn av en Anun Enerssen, 43, på gården Hotvedt Nordre. Men innføringen er noe forvirrende. Etter navnet Anun Anundssen, i rubrikk for 'Hushaldstill.', står det nemlig (i DAs versjon): 'Sidst uægte mand søn'. En mulig tolkning av dette er kanskje at Anun Anundssen, 3 år, er sønn av Anun Enerssen, men ikke av dennes hustru. (Anun har nemlig en kone i 1865, Thore-Maria Amunsdtr., 35, og med henne datteren Karen-Kistine, 8). At gutten m.a.o. er avlet utenfor ekteskap.Hvorfor bor han i såfall hos faren? Kan det skyldes at guttens mor er død, f.eks. død i barsel?Og 10.000-kroners spørsmålet blir da: Om denne Anun Anundssen er identisk med Amund Amundsen Sundt, som bor i Kviteseid i 1865, har han da navnet Sundt fra sin mor? Og er det hun som nedstammer fra den strenge offiseren Sundt?Unektelig en spennende, men formodentlig svært vanskelig knekkbar nøtt! Noen som har ideer/innspill å komme med her?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Dersom Anun Enersen er Amund Amundsens far, er navnet Sundt brakt inn på annen måte enn gjennom Anun.Anun var sønn av Ener Amundsen Hotvedt og (1729-1804) og Karen Syversen Bø (1729-1812).Kan det forresten tenkes at navnet SUNDT i denne sammenhengen kommer fra Sundebygdi i Seljord (Der Amund Amundsen og Marte Karine flyttet fra) ??Men det finnes jo ei gammel dame i Kongsberg i 1801 Lenke , med rikelig pensjon som bærer navnet Sundt. Kanskje hun kan bidra til å komme på et spor ?IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Bra den ble funnet. Klokkerboken er noe mer leselig vedr. ekteskapsinngåelsen (Nr.7 her: [url="http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070316640116.jpg>Lenke ).Det finnes en rekke SUNTZ, SUNDTZ etc i Kongsberg på 1700-tallet, som jeg vil tippe er etterkommere av innvandrede bergverksfolk. Men den Sundt som var på Fredriksten festning (innlegg 1) og som etter tradisjonen muligens kan være en av Amund Amundsens aner, må ha vært av en offisersslekt. Met det er slett ikke utenkelig at en slik Sundt kan ha vært på Kongsberg omkr.1800.Det er derfor heller ikke så merkelig at tenkelige personer som kan ha en relasjon til Amund Amundsen Sundt (f. omkr.1798) er så vanskelig å finne i skifteregisteret for Kongsberg 1705-1801

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Et stort takk for interessante innspill! Jeg har ikke hatt anledning enda til å konsultere Kviteseid bygdesoge, så utdraget om slekten derfra var meget kjærkommen og interessant. En spesiell takk til Ivar for den!Det er jo riktig som Ivar bemerker at familietradisjonen, som jeg nevnte i mitt første innlegg vedrørende offisers-slekt og Fredriksten-tilknytning, rimer dårlig med den historien som bygdesoga innleder omtalen av slekten til Amund Amundsen Sundt med. Et markant fellestrekk i de to historiene er det likevel, for begge forteller jo at noen skal ha 'rømt', altså flyttet bort fra sine foreldre. De antydede årsaker til dette skisma er dog noe forskjellige, skjønt en 'grum fader' kan jo passe inn i begge variantene!Jeg mener å ha sett et sted at det virkelig var en kommandant Sundt på en festning i Østfold, men det var ikke på Fredriksten, men på Kongsten ved Fredrikstad. Om dette har vært omtalt i etterslekten og oppfattet som Fredriksten, er det jo en forståelig sammenblanding p.g.a.navnelikheten. (Jeg har desverre ikke notert noen kilde til dette, så jeg vil prøve å gjenfinne opplysningen om denne Sundt på Kongssten).Jeg mottar med stor takk eventuelle nye innspill/oppfølginger!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Et mulig sidespor, eventuelt blindspor: En nær slektning av den damen som jeg prøver å hjelpe her har nå fremlagt kopier av en rekke innskrifter i en gammel familiebibel. Imidlertid er det foreløpig uklart hvilken gren av min bekjentes forslekt denne bibelen eventuelt har tilhørt. Blant de som nevnes i innskriftene, bl.a. flere med etternavnet Wennich, finnes nemlig ingen Sundt, dessverre. Men det kan jo dreie seg om en giftermålsforbindelse i et eller annet slektledd. Familien som har skrevet i bibelen gjennom en årrekke, har iallfall bodd på Kongsberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Olsen

Anun Anundsen født i Sandsvær 1798 er nok feil person. Her gifter han seg i 1828, nr 1 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Ja her blir det små drypp for hvert innlegg, men jeg tror faktisk det bør være mulig å komme i mål. Jeg hadde allerede lagt Sandsvær-sporet til side, da jeg prøver å se på mulighetene ut fra Sundt-navnet. Men også dette virker noe problematisk.Den ene Sundt-slekta har opphav i Lars Pedersen Sundt (Egersund 1699-1761). Hans to sønner som førte navnet videre (Morten 1734-1773 og Peder 1744-1790), ble begge skipsførere, og noen forbindelse til noen Amund på Kongsberg er neppe trolig.Den andre slekta har opphav i Michael von Sundt (1679-1753). Det er nok hans etterkommere vi stort sett finner i Ovenstad (innlegg 1), - og det er her vår Amund i så fall burde komme inn. Det skal finnes en oversikt over denne slekta: M.Sundt. Den Østlandske familie Sundt- Utgitt i 1895..Men fortsatt holder jeg en ørliten knapp på at Sundt-navnet i denne sammenheng kan være en omskriving (som allerede ble gjort i FT1801 – se lenke i innlegg 3) av SUNTZ, (SUNS etc..) siden Kongsberg-tilknyttingen er så åpenbar. Og da har vi denne damen her (Lenke Fra FT 1840,) som det kunne vært interessant å undersøke mer. Dette fordi hun ser ut til å befinne seg i samme husstand som Hans Jacob Wennick som kanskje kan ha noe med familiebibelen i innlegg 7 å gjøre. Hun har både ugift datter?? (Anne Kristine,22) og mor?? el svigermor?? (Guri,83) boende på samme sted. Spørsmålet blir om noen av disse kan ha en forbindelse til Amund Amundsen Sundt.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro Berit Sternang

Bare en liten kommentar til innlegg 3: Amund og Marte Karine flytta frå Seljord til Sundebygda, dette er eit gammalt navn for sentrum av Kviteseid.Her er det sikkert lurt med eit nytt tema, slik at Kongsberg kommer frem.Mvh Gro Berit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Jeg er svært takknemlig for den interesse for dette problemet som flere viser. Når jeg ikke har latt høre fra meg på et par dager, er det fordi jeg har vært bortreist i helgen og deltatt i veteranmesterskapet i orientering på Voss. Men nå er jeg altså hjemme i Porsgrunn igjen, og jeg gleder meg over den mulige linken mellom Sundt/Suns etc. og Wennich som det kan se ut til at Ivar har funnet.Nå i kveld må jeg nøye meg med å nevne at en Wennich, som synes å ha vært sentral i den familien som har eid bibelen (innlegg 7), het Hans Jacob Jocumsen Wennich! (Se innlegg 9).Nå er det tid for å legge seg, men jeg kommer tilbake til saken imorgen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Ja, da er det kanskje en forbindelse mellom Hans Jacob Wennich og Sundt i Kviteseid !Jeg la nettopp inn nytt tema vedr. Sundt og Kongsberg. Når det gjelder Amund Amundsens (f.ca 1798 til 1800), bør man vel helst fortsette her.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

I håp om at det kan gi ideer eller assosiasjoner til nye momenter i søket etter Amund Amundsen Sundts bakgrunn, gjengir jeg her hva jeg hittil har klart å transkribere av de håndskrevne innførsler på den tidligere nevnte familiebibel (innlegg 7). Innførslene finnes fordelt på 5 sider, og min nummerering refererer seg til den rekkefølge fotokopiene av sidene hadde da jeg mottok dem for få dager siden. Bindestrekene er satt av meg for å markere linjedeling i det håndskrevne.Første side:Astri Maria Mortensdatter er Fød den 20 Augusti 1764. - Er Gift med Christian Haagensen Røer 1794. - Anno 1810 d. 29de October døde min salige Mand Christian Haagensen og blev Ligwa??? - Den 6te November 1810. - Og vi var til sammen i Ægteskab Sexten og halft Aar.Annen side:Denne Bog hørrer mig til - Christen Haagensen Røer - Fød d. 28de Februaris Anno 1749 - Anno 1780 d. 5te Marts er min daatter - Anne Lisabet fød til denne Syndige - Verden. - Anno 1793 d. 14de Januari døde min - Salige Kone. - Kistine Pettersdatter - som var fød d. 24de April Aaret Anno 1752. -Tredje side:5926 - Denne Bog er mig tilfaldet - Efter min Fader - 1858 H.(?) VennichFjerde side:Ano 1778 den 11 ogtober er - Jeg Hans Jocumsen Wennich fød - til Verden. - Aaret 1803 den 22 September - Blev Jeg Hans J. Wennich og min - Kone Anna Elisabet Christensdatter - Gift. - 1804 den 18 May blev min - Dater Mete Kristine fød til den syndige - Verden og død den 8 Juny i det samme Aar 1804. - Aaret 1805 den 27 July blev - min Datter fød til den syndige - Verden og blev kaldet Fredrika. - Aaret 1813 den 22 Ogtober blev min - Søn Christen Jørgen(?) Jakob(?) Vennich fød til - Verden.Femte side:1846 Den 21de Martz døde min Datter - Fredrikka Wennich alsaa i hendes - Alder 41 Aar. - 1780 den 11te Marts er min Moder Anne - Elisabeth Fød, og Død den 20de April 1853 - altsaa 73 Aar Gl. - 1788 Den 11te October er min Fader Hans J. - Wennich - Fød, og Død den 22 August 1858, altsaa - Henved 80 Aar Gl. - 1813 Den 22de October er min Fader - Christen Haaken Hansen Wennich - Født og Død den 3de September - Og Jordfested den 11 September 1869. - 1897 Den 9de November er min - Moder Anne Malen Peder - Datter Linnert Født og Død - Den 7de Juli og Jordfestet - Den 17 Juli 1875.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

En liten oppklaring: I de to siste linjene i mitt forrige innlegg står det, som håndskrevet i bibelen, at Anne Malen Pedersdatter Linnert ble født i 1897. Det skal selvsagt være 1797, men jeg valgte altså å være så tro mot kilden som mulig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

For meg ser det ut til at denne Bibelen har kommet Peter Amundsen Sundts familie i hende gjennom relasjonen som Peters mor, Marthe Karine Pedersdatter (Linnert) hadde til Wennich-familien.Mot slutten av femte side snakkes det om ei ” ..moder Anne Malen Peder - Datter Linnert” . Dette er åpenbart Marthe Karines storesøster: (Anne Malene Pedersdatter (Linnert) Her i 1801 [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=13&filnamn=f10604&gardpostnr=1069&personpostnr=5501&merk=5501#ovre>Lenke ),Denne søsteren har åpenbart har levd i ekteskap med Christen Haagensen Hansen Wennich (f.5.nov.1813). Hans far skal være Hans Jacob (Jocumsen) Wennich, som var gift med Anne Elisabeth Christensdatter. (Men jeg må innrømme at jeg klør meg fælt i hue vedr. denne HAAGEN/HAAGENSEN-forbindelsen, som jeg ikke er så lett å forstå)(Hans Jacob var 22 år i 1801, og her er han sammen med sin 68 år gamle far, Jochum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Ja, Ivar, jeg har nettopp nå sett den samme forbindelsen som du omtaler i innlegg 15: Amund Amundsen Sundt (ca 1800-1871) ektet i 1827 Marte Karine Pedersdatter Linnert (1805-1892) (Hun hadde ganske riktig en søster med samme navn som var 4 år i 1801, men hun er trolig død før 1805).Anne Malene Pedersdatter Linnert (1797-1875) er hennes søster. Hun ektet Christen Haaken Hansen Wennich (1813-1869).På en eller annen måte har altså familiebibelen til Wennich-ene endt opp hos Anne Malenes søsters etterslekt. Akkurat hvorfor, hvorledes og i hvilket slektledd dette har skjedd, er kanskje ikke så viktig her, og denne smule avklaring bringer oss vel dessverre ikke nærmere Amund Amundsen Sundts opphav. Men kanskje 'tampen brenner' en smule nå?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

-Tror jeg har klart å finne ut hvem som er omtalt på de 5 første sidene i familiebibelen:Den første eieren av familiebibelen var nok Christian Haagensen Røer (f.1749) (omtalt på Første Side) Her ved FS 1801: LenkeChristen Haagensen Røer (f. 1749) hadde vel to ektefeller; 1. Kristine Pedersdatter (f.1752) 2. Astri Marie Mortensdatter (f. 1764)I første ekteskap får Christen Haagensen Røer datteren Anna Elisabet Christensdatter. Hun blir døpt på Kongsberg 11 mars 1780.Det er denne ANNE ELISABET som bringer familiebibelen videre til neste ledd gjennom sitt ekteskap med med Hans Jochumsen Wennich.Familiebibelens videre skjebne er omtalt på i innlegg 15

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Jeg har nå lykkes å gjenfinne opplysningen om at en kaptein Sundt var kommandant på Kongsten fort i Fredrikstad omkring 1800. Opplysningen finnes (bl.a.) her: Lenke i en opplisting av 'Andre offiserer som periodevis har hatt kommandoen på Kongsten Fort'. Dessverre angis ikke hans fornavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Jeg har sendt en e-post til Fredrikstad Museum med spørsmål om de har noen flere opplysninger om den kaptein Sundt som var kommandant på Kongsten fort omkring 1800. Om det skulle vise seg at han het Amund Sundt så heiser vi flagget her!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Den damen jeg prøver å hjelpe (innlegg 1) opplyste i går at hennes ektemann ved et besøk på Fredriksten festning i Halden så et slags oppslag/informasjonstavle med opplysning om at en offiser ved navn Michael Sundt skal ha hatt en stilling der, visstnok som ansvarlig for slavene. Dette passer i det minste et stykke på vei med familietradisjonen (innlegg 1).På bakgrunn av denne opplysningen er det interessant å lese hva Ovenstad opplyser om Michael Andreas Sundt (1758-1815). Han skriver bl.a. dette om mannens karriere : 'Kommandør for et på Kongsberg liggende detasjement på 100 mann av 1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment til bevoktning av engelske fanger' (Ovenstad bruker mange forkortelser som jeg har tillatt med å 'løse opp'). Kanskje var han ansett som særlig kvalifisert som fangevokter?Dersom Amund Amundsen Sundt er i slekt med denne Michael Andreas, er den nærmeste mulighet at førstnevnte er sistnevntes nevø.Det forutsetter at Michael Andreas hadde en bror som het Amund eller en søster som ektet en Amund.Det kan selvsagt også tenkes fjernere slektskap. Ovenstads biografier har med hele 5 offiserer som het Michael Sundt. Siden jeg enda ikke vet når en Michael Sundt skal ha tjenestegjort på Fredriksten (men det fremgår trolig av ovennevnte tavle?), så kan det jo forsåvidt ha vært hvilken som helst av disse 5. Ovenstad nevner dessverre ingen slik tjeneste for noen av dem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Takk igjen, Ivar!Det fremgår at Michael Andreas Sundtr og hustru, som giftet seg 14.12.1793, allerede har 4 barn. I tillegg har de sønnen Michael Friderich, 6 år, som i 1801 bor på prestegården i Sande i Vestfold hos sin moster Susana Grüner, 31, som er gift med sognepresten der, Hans Daniel Hammer, 51.Jeg har nå sendt en e-post til Halden museum med spørsmål om man har flere opplysninger om den offiseren ved navn Michael Sundt som skal ha tjenestegjort der: når var han der? hvor lenge? med hvilken grad? kjenner noe til hans familie og bakgrunn? Så får vi krysse fingrene og håpe!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Ja, nå er vi midt i denne offisers-slekta Sundt, hvor Michael-navnet går igjen mange ganger.Michael Andreas Sundt er sønn av Michael Wilhelm von Sundt og Christine Lachmand, som inngikk ekteskap i 1757. (Nå er vi virkelig blant samfunnets desiderte topper !)Men jeg tror vi må speide langt etter fornavnet AMUND blant ektefødte etterkommere på 1700-tallet i denne slekta ! Men det ligger så avgjort en mulighet i barn født utenfor ekteskap.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Amund Amundsen Sundt kan jo tenkes å være et uekte og/eller forfeldreløst barn som ble tatt inn i en Sundt-familie og oppfostret der. Det kunne forklare hvorfor hans forbindelse til en datter fra en angivelig god gård på Konsberg ikke falt i hennes foreldres smak. For selv om han brukte fosterfamiliens navn Sundt, kunne det jo tenkes å være alminnelig kjent at hans opprinnelse var en annen og mindre gloriøs.En teoretisk mulighet ligger ganske nær, idet det på Anbiørnrød i Andebu i Vestfold i 1801 finnes en ugift kvinne, Mari Knudsdatter, 30, som har en sønn som heter Amund Amundsen og er i sitt annet leveår, altså mest sannsynlig født i 1800 og derfor 65 år i 1865 (innlegg 1). (Jeg har dårlig tro på min ferdighet i å lage lenker, men du finner det lett om ønskelig).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Mathisen

Jeg har lett, men dessverre hittil forgjeves etter dåpen til Mari Knutsdatters uekte sønn Amund Amundsen i kirkebok for Andebu. Han er trolig døpt et annet sted, men hvor? Det hadde jo vært fint å få vite hvem som var hans far. En ren gjetning vil det være at faren hans kan være den Amund Mathiassen, som var bruker på bruk nr.1 under gårdsnr. 58 Torp i årene 1796-1808. Under Torp ligger nemlig flere bruk som heter Ambjørnrød. Amund Mathiassen ble født 1774, giftet seg i 1806 med Kari Isaksdatter og fikk 2 barn med henne som begge døde små (kilde: Andebu Bygdebok, bind II, side 635).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.