Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#52037] Peder Sørensen Buene (Tøa), f. Holt 1848 til Amerika - når?

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Oldemors bror, Peder Sørensen Buene (Tøa) reiste, ifølge bygdeboka for Holt, til Amerika på et ikke nærmere angitt tidspunkt. Jeg har ikke kunnet finne utreisen verken i kirkeboka eller i Digitalarkivets emigrantregistre. Det må imidlertid ha vært etter 1865/66, siden han er nevnt i folketellingen: LenkeHan ble f. 24/5 1848, og døpt 4/6 s. å. i Holt kirke. I 1865-tellingen er han jungmann. Ikke overraskende, siden han tilhørte en 'maritim' familie. Hans foreldre (og altså mine tippoleforeldre) var styrmann (tidl. skipper) og bonde Søren Halvorsen Buene/Tøa (1814-1901) og Elen Pedersdtr. Langang (1820-1905).Er det noen som har lyst til å hjelpe meg med å finne ham?Det er ikke utenkelig at han kan ha havnet i Minnesota. Flere av hans familiemedlemmer reiste nemlig dit på et (antakelig) noe senere tidspunkt. Hans tante, Anne Olsdtr. Langang (f. 21/10 1846) reiste som enke (hadde vært g.m. hans farbror, skipper Thor Halvorsen Langang, død 1892) til Morris, Minnesota. Utreisedato 23/7 1896. Hun giftet seg på nytt der med enkemannen Salve Osmundsen Hantho (som hadde reist over i 1881). Også Annes sønn (og altså Peder Sørensens atskillig yngre fetter), Halvor Thorsen Langang, f. 28/12 1875, reiste til Minnesota (utreisedato: 19/2 1898)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Bare en liten korreksjon: Halvor Thorsen langangs fødselsår var 1878, ikke 1875. Han var sjømann, så han kan nok ha reist over også tidligere. Jeg tror nemlig han må være den 'Sailor' Halvor Thorsen som er registrert ankommet til Ellis Island i 1897. Bestemmelsesstedet er da Morris, Minnesota.Hans mor, Anne Olsdtr., var for øvrig mer enn inngiftet tante til Peder Sørensen (som for øvrig godt kan ha kalt seg Peder Halvorsen). Hun var også hans fars kusine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det KAN være 'min' Peder Sørensen som ankommer Ellis Island, 44 år gammel, 15/3 1892 med SS Servia. Han skulle i så fall til New York.Det aktuelle skipsmanifestet er imidlertid svært sparsomt når det gjelder opplysninger. Vi får vite at han er sjømann fra Norge, og at skipet hadde reist fra Liverpool & Queenstown.Det var vel kanskje slik at sjømenn som gikk i land i Amerika ikke alltid ble registrert som emigrerte i norske kilder?Det var for øvrig svært mange av Peder Sørensens slektninger som reiste (riktignok litt senere) til New York. Nesten alle var sjømenn. Hans nevø, Anton Emil Sørensen (f. 1881), ankom New York 7/4 1903 og bosatte seg i Brooklyn. Hans bopæl ble etter hvert møteplass for flere slektninger (alle sjømenn).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå også lagt ut denne etterlysningen i DIS-Norges diskusjonsforum: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Flere - oppdaterte - opplysninger finnes i debatten det er lenke til i innlegg 4.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

For ordens skyld - en ørliten oppsummering av nye funn:Jeg har funnet Peder Sørensen i ft-1875 som fraværende på foreldrenes gård Buene (Tøa). Det er videre opplyst at han er ugift, styrmann og 'paa Veien til Amerika'.Så har jeg i Skuteregisteret til Aust-Agder kulturhistoriske senter funnet 1. styrmann P. Sørensen på barken 'Ellida' av Tvedestrand. Han er fra Holt, 28 år og ugift. Skipets posisjon: Atlanteren. Destinasjon: Amerika. Besetningen er på totalt 8 mann. Foruten 1. styrmannen - disse: 2. styrmann Feragen fra Holt, stuert Carl J. Loug fra Bergen, matrosene Jens Teodor Torstensen fra Fredrikstad, Johannes Møller fra Odense, Niels A. Johnsen fra Flekkefjord og William Spenser fra Umeå - samt båtsmann Aanon Aanonsen fra Holt (33 år).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ifølge en skuteoversikt i Tvedestrandsboka av Sv. Svensen ble barken 'Ellida' bygd på Ytre Tangen ved Tvedestrand i 1857. Hovedreder var Salve Olsen. Dermed seilte Peder Sørensen sannsynligvis for samme reder som faren (Søren Halvorsen - min tippoldefar) og onkelen (Thor Halvorsen) var både styrmenn og skippere for. Se innlegg 6 og 7 her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Thoresen

Kan TØA ble beskrevet om Toe? En familie reiste i 1851 fra Landgangen til USA og skrev seg som TOE, nøyaktig Faren:Gunder Jørgensen Toe, 35 år.???Tormod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo da, det må være Tøa. Tøa er geografisk plassert ved Langangs-gårdene, men tilhører nabo-matrikkelgården i øst, Buene (Langang skrives ofte, noe misforstått, Landgang). Jeg kan ikke i farten få plassert Gunder Jørgensen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Thoresen

Kona het: Edel Torsdatter , 30 år med barna: Anders 13, Jørgen 11 måneder Mari 11, Eilert 7 Margiit 5jeg er ikke kjent i området, så har du noen tips om hvilket kirkebok som jeg kan lete i?Tormod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser at Gunder Jørgensen 'Toe' med familie emigrerte fra Langesund: http://www.norwayheritage.com/p_list.asp?jo=2015 . Det er vel da mer nærliggende å knytte dem til Langangen i Eidanger enn til Langang i Holt? Jeg har dessuten problemer med å få navnene til å passe i forhold til Tøa og Langang...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Thoresen

Ja, det var der jeg fant dem. Men hvor er Toe? Da jag så TØA , så tenkte jeg at det kunne det ha vært.Tormod

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser at 'mysteriet' rundt Gunnar Jørgensen Toe og familien nok er løst her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Tilbake til Peder Sørensen:Jeg fant noe mer om ham i Søfarts Hovedrulle for Tvedestrand 1869-1910. Det blir der opplyst at han var styrmann fra 23/2 1869 og skipper fra 31/2 1878.Skutene han seilte på fra 1869 er navngitt, med påmønstrings- og avmønstringsdatoer - samt destinasjon. Et par av skutenavnene klarte jeg ikke å tyde helt, men han var i hvert fall styrmann på følgende skuter (nevnt i kronologisk rekkefølge):Fregatt/bark WILLIAM (L. B. Lydersen, Tvedestrand eller Flosta), brigg ENIGHED (Salve Olsen, Tvedestrand), brigg MJØLNER (Jens Flørenes, Lillesand?), brigg PROFESSO (A. & F. Smith, Tvedestrand), bark DECIDERIA (A. & F. Smith, Tvedestrand), ST. CHRISTOFFER (ukjent skutetype og rederi) og fregatt/bark ELLIDA (Salve Olsen, Tvedestrand). På den siste skuta som er nevnt, bark(?) BØILESTAD (Aanonsen, Saltrød), ser det ut til at Peder Sørensen har vært skipper.Noen av seilingene ser ut til å ha gått via Göteborg til Østersjøen, mens de fleste har gått til England/Skottland og Frankrike.Via opplysningene i denne mønstringsrullen ser jeg at Peder Sørensen ikke kan ha emigrert til Amerika i 1875. Den siste påmønstringen som er registrert, er nemlig fra 30/7 1878 (BØILESTAD). Destinasjonen var Marseilles. Avmønstringsdatoen 23/9 1880 er dessuten innført. Hvor lenge Peder faktisk seilte med BØILESTAD, er likevel noe uklart. Det er nemlig også innført en annen dato ('I Hull fra 28/9 1878'). Hvorvidt denne datoen antyder at Peder gikk i land i Hull da, vet jeg ikke. I anmerkningsfeltet er det ellers innført en noe kryptisk melding med en skrift som ikke er så lett å 'avkode'. Jeg har lest det noe i retning av 'Ej udbegaaen', uten at jeg helt skjønner hva det skal bety.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå muligens funnet Peder Sørensen med kone og seks barn i Racine, Wisconsin (sikker kan jeg selvsagt ikke være): Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Kona var antakelig født 2/3 1857 i Øyestad. Navnet var T(h)allaug Knudsdtr. Rannekleiv. Foreldre: Knud Asbjørnsen Rannekleiv og Karen Andrea Sørensdtr. (som var datter til Søren Nielsen Longum i Austre Moland).18/4 1883 reiste Tallaug Knudsdtr. til Amerika fra Kristiansand med Thingvalla-linjen. Personen nevnt foran henne i emigrantlista her i Digitalarkivet var sjømann Peder Sørensen, f. 1849. Bosted: Arendal.Jeg vil tro det er dette paret som dukker opp i Racine County, Wisconsin, samme år.Jeg vet jo slett ikke om dette er 'min' Peder Sørensen. Han er dessuten pussig nok oppgitt som gift i emigrantlista, mens Tallaug er ugift.Jeg har nå bestilt fødselsattest for dattera Ellen Sorenson, som ble f. i Racine i 1884, så får vi jo se om den kan avdekke noe mer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har sett litt på hvilke Peder Sørensen i ft. 1865 som kan være aktuelle:1. Peder Sørensen, Buene i Holt, 18 år, jungmann. Sønn til Halvor Sørensen og Elen Pedersdtr. (dette er 'min' Peder Sørensen).2. Petter Sørensen, Revesand på Tromøy (Ø. Moland), 18 år, matros. Sønn til Peder Sørensen og Tomine.3. Peder T. Sørensen, Songekilen, Ø. Moland, 17 år, kahyttdreng. Foreldre skolelærer Gjert Sørensen (opprinnelig fra Egelands jernverk) og Anne.4. Peder Sørensen, Langsæv strandsted, Ø. Moland, 22 år, sjømann. Sønn til Søren Otto Olsen og Ingeborg Pedersdtr.5. Peder Sørensen, Songe(kilen), Ø. Moland, 25 år, matros. Sønn til Halvor Olsen og Thorborg Nielsdtr.---------Nr. 5 vil jeg nok utelukke først, både p.g.a. alderen, og fordi det antakelig er han som fremdeles bor på Songe i 1900 (f. 1843), der han arbeider på skipsverft.Også nr. 4 er antakelig for gammel.Nr. 3 kjenner jeg så vidt til fra før, i og med at han er en fjern slektning. Jeg har ikke særlig tro på ham heller.Dermed ser det ut til at nr. 1 og 2 er de 'heteste' kandidatene.Er det noen som kjenner nærmere til Peder Sørensen fra Revesand (altså nr. 2)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser av den skannede kirkeboka for Tromøy at sjømann Peter Jakob Sørensen (far: Peder Sørensen), 22 år gml. fra Revesand, giftet seg 1/1 1870 med den jevngamle Antonette Pallesen fra samme sted (far: avdøde Svend Pallesen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå fått bekreftet mine hypoteser i innleggene 15 og 16. I dag mottok jeg nemlig en kopi av vielsesattesten mellom Peder Sorensen og T. Knudsen fra Wisconsin Historical Society. Vielsesdato: 24/11 1883. Sted: Racine, Wisconsin. Brudgommens foreldre: Soren Halversen og Ellen Pedersen. Brudens foreldre: Knud Asborjornsen og Karen A. Sorensen.En morsom 'bonusopplysning': En av forloverne ser ut til å ha vært min oldefar, Jens (Olaves) Johnsen, som hadde et opphold i Amerika i perioden 1882-ca.1884. 6/1 1885 var han kommet hjem igjen, for da giftet han seg i Holt kirke med Peder Sørensens søster, Serine Elene Sørensdtr.Se ellers her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.