Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Trond Øivindsson Lunde

[#52175] Bent Hanssøn 1748-1821, Nes Verk, Holt

Recommended Posts

Gjest Trond Øivindsson Lunde

Søker opphavet til Bent Hanssøn, døpt 1. september 1748: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9530&idx_id=9530&uid=ny&idx_side=-40>Lenkedød 14. januar 1821, nr. 14: Lenkegift 15.september 1776 med Ingeborg Knutsdotter fra Nedre Nes, nr. 191: LenkeJeg tror faren var Hans Bentssøn, f. o. 1720, gravlagt 7. desember 1801, nr. 58:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg tror du har rett, selv om jeg ikke kan føre noe 'vanntett' bevis for det. Jeg tror også at det var den samme Hans Bentsen som giftet seg på nytt i 1762 med Karen Olsdtr., og som i det ekteskapet bl.a. fikk sønnen Hans Hansen (f. 1778). Sistnevnte var far til billedhuggeren Hans hansen (1820-1858).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Verifiseringsproblemene er knyttet til en omlegging av hvordan kirkeboka for Holt ble ført i det aktuelle tidsrommet. Midt i året 1748 gikk man over fra kronologiske lister til tematiserte lister. I de kronologiske listene ble også introduserte kvinner innført. Det ser det ut til å være slutt på rett før Bent Hansen ble døpt, og det er jo synd! Siden kun barnets navn og fadderne ble innført, har man kun patronymet og miljøkonteksten å gå ut fra. Jeg mener likevel, nettopp ut fra det jeg ellers vet om jernverket og miljøet, at det ikke finnes så mange alternativer (om noen i det hele tatt) til din hypotese.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hans Bentsens kone ved verket begravet 1761 (se helt til høyre, øverst): [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9530&idx_id=9530&uid=ny&idx_side=-129>Lenke8/5 1762: Vielse mellom Hans Bentsen og Karen Olsdatter ved verket: LenkeDåp nr. 20 1778: Hans Bentsen Verkets og Karen Olsdatters sønn Hans. 1. fadder: Bent Hansens kone Ingeborg Knutsdatter:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

La meg legge til at Asborg Bentsdtr., som også er fadder for Hans Hansen i 1778, antakelig er Hans Bentsens søster. Navnet Asborg (som ikke var så vanlig i Holt) dukker opp igjen som navn på ei av Hans Hansens døtre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Jeg kan jo nevne at Bent Hansen i 1797 var dagarbeider ved Nes Jernverk, han bodde da på en plass under gården Øvre Nes og betalte 2 riksdaler i årlig leie. Men i 1801 var Bent gartner ved Verket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Litt flere opplysninger (som jeg har fra Ingeborg Fløystad):Hans Bentsen var muligens bror til svensken Jan Bentsen, som kom til Baaseland verk i 1732 sammen med Jan Jansen. Hans Bentsen kom antakelig dit noe senere, for det er sannsynligvis han som er nevnt på Egelands verk i 1733 (i en klage fra arbeiderne der).Hans Bentsen kjøpte i 1747 hus av hammersmed Anders Gustavsen (som da flyttet fra Nes verk til Egelands verk). Han jobbet i stangjernshammeren på Nes fram til uti 1770-årene (ble jf. et verksregnskap skadet i 1775). I 1781 og 1786 nevnt som gruvearbeider sammen med sønnen Aslak Hansen (f. 1768).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg finner ikke Hans Bentsens første ekteskap i Holt. Enten er trolovelsen/vielsen ikke ført i kirkeboka, eller han har giftet seg et annet sted (før 1747, da han altså kjøpte hus på Nes verk). Sannsynlig sted: Søndeled/Gjerstad (Egelands verk).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Takker for innspill her. Kan dette være Bents foreldre: Hans Bentsson og Berte ? Aslaksdatter, trolova 3. juledag, 27. desember 1743: LenkeDet er jo kanskje mulig at Hans ble gift 2. gang med Karen Olsdotter, men det står jo ikke at han var enkemann ved vielsen i 1762 ? Jeg har forøvrig Hans og Karen på min anetavle i tillegg til Bent (1748-1821)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hei Trond! Jeg tror definitift du må ha funnet Hans Bentsens første ekteskap (trolovelse) - og damens navn er definitivt Bertte Aslachsdatter.Gravleggelsesdatoen for den Berte Aslaksdtr. du har funnet i 1748 (31/8) passer jo bra med at hun kan ha dødd i barselseng i forbindelse med sønnen Bents fødsel (han blir jo døpt dagen etter - 1/9).Neste spørsmål: Kan Hans Bentsen ha vært gift tre ganger?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Har sett gjennom gifte 1748-61 uten å finne noe eventuelt tredje ekteskap i Holt uten resultat. Han kan ha blitt gift utenbygds, eller Berte død 1748 er ikke hans kone. Hvem var Berte Aslaksdotter?, og hvem var Karen Olsdotter, og når døde hun?. Kan ikke finne Karen som gravlagt i Holt i åra 1778-1830.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Den eneste Berte Aslaksdatter jeg finner døpt i Holt i passende alder ble døpt 'Michels dag' 1722: Lenke (øverst på venstre side)Det står noe etter navnet hennes, som muligens er en del av et gårdsnavn. FamilySearch har tolket det som Ramlet, muligens påvirket av at den første fadderen er Ingebor Ramlet. De øvrige fadderne: Martte Jensdatter, Ingebor Valle, Peder Skomager og Stian Lunde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Lenken virket ikke. Nytt forsøk: LenkeJeg bladde litt videre i klokkerboka og fant Aslak Ramlets kone indrodusert i kirken 23. trinitatis s.å. Så da har vel FS sitt på det tørre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg finner ellers ei Kari Olsdatter Verchet døpt i Holt i oktober 1742: LenkeFadderne er Gonil Olsdatter, Knud Fladen, Halvor Øvre Næs og Lisbet Olsdatter. Og antakelig er det mora som blir introdusert i kirken den 2. advent som 'Olle Anderssøns Kone'.Denne Kari/Karen Olsdtr. er altså en generasjon yngre enn Hans Bentsen, men siden Hans giftet seg på nytt først i 1762, så kan hun jo ikke utelukkes som hans siste kone.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Mikkelsdag 1722 var 29. september. I følge Holt-boka var det ingen bruker Aslak på Ramlet. Kari/Karen ble døpt 20. søndag etter treenighet, 7. oktober 1742

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Holt-boka inneholder jo en del feil og mangler, men denne Aslak tilhører nok ikke de kjente oppsitterfamiliene på Ramlet. Han har antakelig bodd på en husmannsplass under gården (og kanskje bare i en kortere periode).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

'Hans Bents: Berte ved verket' døde i 1751: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Da veit vi altså at Hans Bentsson var gift 3 ganger, men hvem var kone nr. 2 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Gjorde et søk i Familysearch:Hans BentsenBirth: 1720 Rødshammeren,Søndeled,A-Ag,Nor Father: Bent Jansen. Death: 1755 Rødshammeren,Søndeled,A-Ag,NorMother: Asborg Hansdatter. Birth:Rød,Søndeled,A-Ag,NorFather: Hans Gassesen. Birth: 1633 of Rød,Søndeled,A-Ag,NorMother: Maritte Marriage: 26 Sep 1717 Gjerstad.A-Ag,Nor Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har også antatt at det må være en forbindelse mellom disse to familiene på hhv. Nes/Båseland jernverk og Egelands verk - men foreløpig har jeg ikke greid å kildebelegge den.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Opplysningene fra FS (innlegg 20) er også å finne i Søndeled gårds- og slektshistorie (bind V, s. 496):Asborg Hansdtr. Rød g.m. Bent Jansøn Rødshammeren (død 1755), sønn til Jan Bentsøn Verket.Følgende barn er nevnt:1. Marte Bentsdtr., f. 1718.2. Hans Bentsen, f. 1720 (det sår ingenting mer om ham).3. Jan Bentsen Rødshammeren, f. 1722 - g. 1745 m. Marthe Aanonsdtr (død 1788, 67 år gml.). De hadde sønnene Bent Jansen (1745-1810, hammermester) og Aanon Jansen (1747-1808, dagarbeider).4. Inger Bentsdtr., f. 1726.5. Anne Bentsdtr., f. 1728.Det er ikke usannsynlig at det kan være denne Hans Bentsen som dukker opp på Nes verk senere. Dit kom han antakelig i 1747. Da kjøpte han hus av hammersmed Anders Gustavsen (kilde: Ingeborg Fløystad).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo også nevne at Anders Gustavsen (sønn til hammermester Gustav Lucassen) antakelig solgte huset for å tiltre som hammermester ved Egelands verk. Han fratrådte den stillingen 30/9 1755 (jf. et verksregnskap for det året) og vendte tilbake til Holt for å bli mestersvenn på Nes verk. Han overlot da hammermesterstillingen på Egeland til fetteren Henrik Eriksen (sønn til hammersmed Erik Lucassen). Anders Gustavsen kjøpte senere (1768) en gård på Nedre Solberg/Fiane av kapellan Søren Bugge for 1200 rd.Det var i det hele tatt mye flytting mellom jernverkene på Egeland og Nes på 1700-tallet, og det styrker jo hypotesen om at Hans Bentsen kan ha flyttet til Nes Verk. Han er i hvert fall (så vidt jeg husker) ikke nevnt i det ovenfor omtalte Egelandsregnskapet fra 1755 (i motsetning til broren, Jan Bentsen).Opphavet kan (som i Lucassen-brødrenes tilfellet) opprinnelig ha vært svensk. Og det er da nærliggende å tro at en svenske ved navn Jan Bentsen, som kom til Båseland (Nes) verk i 1732, kan ha vært en slektning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå funnet fram det omtalte regnskapet fra Egelands verk for året 1755 (gjengitt i Jonas Hanssens bok om verket). Der går det fram at hammersmedsvenn Jaen Bentsen hadde en negativ balanse på - 62 rdl. pr. 31/12 1755. Det er dessuten nevnt at faren, Bent Jansen (møller ved Røed) var død 'først paa Aaret' 1755 - og at 'Sønnen Jaen Bendtsen tisvarte hans Giæld' på 2 Rdl.Det er ellers forvirrende mange Jan/Jansen på Egelands verk tidlig på 1700-tallet - og det er vrient å finne ut av hvem som er i slekt med hvem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

La meg, for ordens skyld, føye til at Hans Bentsen ikke er nevnt i 1755-regnskapet for Egelands verk (jeg husket riktig) - og det er dermed svært sannsynlig at det er han som f.o.m. 1747 figurerer i regnskapsbøkene for Nes verk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.