Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Gullbjørg Storvik

[#52323] Apotekbestyrer Thorvald Emil Smith, 1900 i Tønsberg.

Recommended Posts

Gjest Gullbjørg Storvik

Her tenger jeg litt hjelp igjen. Thorvald Emil Smith/Schmidt var f. 1865 i H-fest som sønn av distriktslege Hans Fr. Smith og Emilie Fr. f. Buck. I 1900 var han apotekbestyrer i Store Langgt., Tønsberg m. kona Annette og 2 barn. 1. Dortheus f. 1896 i Skien og 2. Emely Buck, f. 1898 i Sandefjord. Emelys fødsel har jeg funnet, men jeg har lett etter ekteskap og Dortheus`fødsel,uten å finne det. Siden blir fam. borte for meg. Skulle gjerne visst hvor de ble av. Foreldrene og hans ugifte søster Betty var i 1900 bosatt i Kristiania. Noen som kan hjelpe? Hilsen Gullbjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hanne Ludvigsen

Viet 30 nov 1895 Formand Thorvald Emil Smith, f. Hammerfest 1865. Konfirmert: Molde 24/4-81. Far: Distriktslege Hans Fred. Smith, og Annette Jacobine Ludvigsen, f. Skien 1868. Konfirmert: Skien 20/4-84. Far: ? fører M. O. Ludvigsen. Forlovere: Handelsfuldm. L. Ludvigsen, Provisor Johannes Smith. Han er bosatt i Tønsberg Eidanger kirkebok 1893-1911 Inger Kvennodd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Fra Norges apotek og deres innehavere bind V s.23: Thorvald Emil Smith, f,22-5-1865 i Hammerfest, død 13-4-1915 i Skien. Foreldre: Hans Fredrik Smith (født 31-10-1826 i Hedrum, død 24-2-1903 i Kristiania) og Emilie Ludovikke Buck (født 13-6-1842, død 5-10-1923 i Kristiania).Han tok middelsskoleeks. i Molde, hvor faren var lege, disiplinerte ved apoteket der, tok farmasøytisk medhjelpereks. 12-7-1886, fortsatte ved samme apotek og tok apotekereks. med godt 21-6-1889. Han tjenestegjorde ved Svaneapoteket i Ålesund, ved Sandefjords apotek og bestyrte Løveapoteket i Tønsberg 1899-1912. 7-6-1912 fikk han bevilling til å opprette og drive Apoteket Bien i Skien og åpnet det i desember samme år.Gift 30-11-1895 i Skien med Anette (Ann) Ludwigsen, født der 10-7-1868, datter av grosserer Mathias Dorotheus Ludwigsen og Mariann Offenberg. 4 barn. Fru Smith fikk tillatelse til å\ fortsette driften av apoteket til 15-12-1922.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hanne Ludvigsen

Jeg fant det i Eidareng kirkebok 1879-1900. Ingers navn skulle ikke stå der. Hanne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gullbjørg Storvik

Tusen takk til dere begge to. Noen ganger står man helt fast, og da er det så fint at det finnes noen der ute å spørre. Når man har rotet rundt lenge nok og ikke har den minste anelse hvor man skal lete videre, så er det så utrolig godt at dette forumet finnes. Hilsen Gullbjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gullbjørg Storvik

Nå har jeg bladd meg gjennom fødte i Tønsberg, og funnet at de får barna, Maryann Jacoba Offenberg f. 1901 og Hans Fredrik Bendy, f. 1904. I Skien fant jeg at Emely Buck Smith, f. 1898 ble konfirmert i 1914, men så stopper det helt. Jeg har bladd i lysninger, ennå ikke i døde, så om noen nå har hjelp å bidra med, så blir jeg glad. Fant ellers på gravminner en Annette Smith som var død i Oslo 31.01. 1948, begr. på V.Gravlund. Til Carsten som ser ut til å ha oppslagsbøker for alt. Står det noe om legen Hans Fredrik Smith? Han var jo lege både i Tromsø, H-fest og Molde, og de fleste av hans barn ble konf. i Molde. Han var gift m. 2 søstre Buck, og hadde 3 barn i hvert av ekteskapene. 1. Johannes Classen, f.1859 var også apotekutdannet, og var i Borge i Østfold 1900. Han forble vel ugift. 2. Oskar Fredrik, f. 1891. Var i 1882 sek.løitnant, og senere prem.løitnant i marinen. Vet ikke mer om han. 3. Betty Guida, f. 1863. Var ugift og bodde med foreldrene i Kr.ania. 4. Thorvald Emil kjenner jeg nå litt mer om. 5. Markus Arnt Buck, f. 1867 ble konf. 1883 i Molde. Senere ukjent for meg. 6. Wibeche, f. 1869. Hun døde i Molde 1882. Nå vil all hjelp være god hjelp uansett hvor lite det er. Gullbjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Hei igjenHans Fredrik Smith var sønn av Kommandørkaptein Johannes Classen Smith (d. 22-2-1789 død 13-8-1853) og Wibeche Sofie Helene Bendz (f. 28-4-1797 død 25-3-1881), er født på Unnersbo i Hedrum 31-10-1826, var fra april 1840 til høsten 1843 sjøkadett, derpå et halvt års tid ved handelen, tok sept. 1845 preliminæreks. og 7-11-1851 med.eks.. I 1851-52 var han ansatt som kandidat ved rikshosp. forskj. avd., 1853 ved fødselsstiftelsen. Fra okt. 1852 til febr. 1853 gjorde han tjeneste som epidemilege på Hvaløerne under en typhusepedemi og fra beg. av sept. 1853 til slutten av nov. s.å. som koleralege følrst i Christiania senere på Fredrikshald.Han var derpå til 10-8-1855 konstituert som distrikstslege i Senjen og Tromsø sykehus i Tromsø, inntil han 18-7-1863 blev utnevnt til distriktslege i Vestfinnmarken. Ved deling av embedet fikk han 17-12-1864 bestalling som distriktslege i Hammerfest med bopel i byen Hammerfest, hvor han tillige var lege ved amtsykehuset. 22-5-1875 ble han befordret til distriktslege i Ytre Romsdal med bopel i Molde. 9-9-1875 ble han beskikket til medlem av tilsynskomiteen ved Reknæs pleiestiftelse.Gift 1) i Øksfjord sogn i Loppen 7-9-1858 med Betty Guida Buck, f. i Loppen 12-9-1840 død i Hammerfest 21-12-1863 av barselfeber, datter av handelsmann Marcus Arnt Buck og Maren Marie Pettersen. 3 barn (2 sønner og 1 datter). 2) i Øksfjord 6-9-1864 med søsteren Emilie Ludovikke Buck, f. i Loppen 13-6-1842. 3 barn (2 sønner og 1 datter), av hvilket datteren døde 13 3/4 år gml. av hjertesykdom oppstått etter giktfeber. Fra 1-10-1895 meddeltes han avskjed fra embedet og flyttet til Kristiania, der han døde 24-2-1903 av debilitas senilis.Kilde: Norges læger. Skal se om jeg finner mer imorgen, ev. om hans barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gullbjørg Storvik

Du er virkelig en god hjelper, tusen takk. Det er et slit å lete, og noen ganger vet man nesten ikke hva man leter etter engang. I Molde fant jeg jo flere av slekten Buck som ble konfirmert, så det er tydelig at de har kommet dit i kjølvannet av Hans Fr. Smith. Han var bl.a. forlover da Betty Vilhelmine Buck Floer i 1884 ble gift m. grosserer Ulrik Wiby Møller på Moldegård. Mens jeg lette etter konfirmasjoner og event. ekteskap i Møllerfam. så fant jeg ut at deres dtr. Gudrun, f. 1890, ikke var deres dtr., men deres adoptivdtr. Det fremkom da hun ble konfirm. og da hun i 1912 ble gift m. infanterikaptein Magnus Hvoslev Venaas. Selvsagt var det ikke mulig å finne hennes dåp, da den delen av kirkeboken for Molde ikke var scannet, så nå må jeg bare smøre meg med tålmodighet. Overraskelser dukker jo opp fra tid til annen. Hilsen Gullbjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Hei igjen GullbjørgJohannes Classen Smith var f. 21-6-1859 i Tromsø og døde 9-7-1918 i Sellebakk. Han var elev av Molde latinskole, disiplinerte ved Tromsø apotek 28-8-1876 til 28-11-1879, avla medhjelperprøve for distriktslege James Calder Danchertsen 29-11-1879 og fikk lærebrev. 1.des.s.å. fra apoteker Frederik Leopold Bentzon. 15-6-1881 tok han farmasøytisk eks. med godt, tjenestegjorde ved apotek i Bergen, Sandefjor, Christiania og ved Svaneapoteket i Fredrikstad. Han overtok bestyrelsen av Selbak filialapotek, som ble åpnet 28-11-1887 i en gård ved bryggen og ledet det fra starten til det ved kongelig resolusjon av 21-10-1901 ble omgjort til selvstendig apotek. I juli 1915 ble det ødelagt av brann. Det fikk midlertidig lokale litt lenger opp i gaten, og flyttet 1917 tilbake til sin gamle tomt i nyoppført gård, hvor apopteker Smith drev det til sin død. Han var ugift.Har ikke funnet så mye mer, men i en bok om Norges militære embedsmenn 1929 er nevnt en Magnus Kristoffer Venaas, f. i Tønsberg 6-2-1875, sønn av gårdbruker Peder C. Venaas og Marie Christine Fleicher. Eks. Krigsskolens øverste avd. 1896, premierløitnant i infanteriet 1896, kaptein 1902, major 1918. Tjenestegjort ved 4.korps av 5.brig.1897, adjutant 1897-1900, adj. ved Distr.komm. Tromsø stifts forsvar 1900-01.Ved Trondhjems linjebatj. 1901-02, kvartermester ved Søndmør landv.batj. 1902-04, kompanisjef ved Søndmør linjebatj. 1904-10, komp.sjef ved Søndmør IR nr 11, 1911-17, sjef for Alta batj. 1918-21, sjef for Fosen batj. 1921-24, sjef for Borgund batj. 1924-30, garn.batj.sjef ved Møre IR nr.11 fra 1930. Centralskoleeks. 1903, infanteriets skyteskole. Eks.art. 1893. Har beskjeftiget seg med småbruk og jakt. Gift i Kristiania 16-9-1912 med Gudrun Møller, f. i Bergen 6-11-1890. 3 sønner. Her er dåpen til Gudrun:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gullbjørg Storvik

Jeg må bare si tusen takk igjen. Hvor finner du alt dette? Er det et sted på nettet hvor selv jeg kan finne det? Artig å se at Magnus Venaas var sjef på Alta bataljon, jeg er selv fra Alta. Ekteskapet deres ble faktisk inngått i Molde, jeg fant det der. Dette er nesten like spennende som å gå på barndommens skattejakt. Hilsen Gullbjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gullbjørg Storvik

Spørsmål. Jeg har funnet en sønn av nevnte ektepar, Per Ulrik Venaas som var innført i kirkebok for Molde, m. fødselsdato 17.03.1921. Foreldrene står da oppført å være bosatt i Steinkjær. Siden de gifter seg i 1912 og du oppgir at Magnus i tiden 1911 -17 avtjente i Sønmør, hvilke kirkebøker skal jeg da se i. Samme spørsmål for Fosen og Møre? Gullbjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Er usikker på hvilke kirkebøker du bør lete i. Kanskje andre vet? Hans Fredrik Smiths enke, Emilie Ludovikke døde i Kristiania 5-10-1923. (Norges Læger). Dette er bøker som jeg har hjemme, men de er å få lånt på biblioteket. Fant dåpen til Dorotheus i Tønsberg. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gullbjørg Storvik

Tusen takk for hjelpen. Siden du fant fødselen til Dorotheus bestemte jeg meg for å lete en gang til på konfirmasjon i Tønsberg. Lykken smilte til meg, og 12.05.1912 ble han konf. under navnet Doery Ludvigsen Smith. Jeg misset dette tidligere ettersom jeg så etter navnet Dorotheus. Fortsatt ikke funnet konf. for Maryann som var f. i 1901 og Hans Fr. som var f. 1904, så da må jeg bare lete videre. Hilsen Gullbjørg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.