Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Vibeke L Hansen

[#52441] Anne Laurentse Helt f ca 1749

Recommended Posts

Gjest Vibeke L Hansen

Jeg søker etter forfedre av Anne Laurentse (Lorentse) Helt. Hun gifter seg i Bergen 28.4.1782 med Brynild Monsen. Hun døde i Bergen 11.5.1813. Jeg vet ikke om hun er fra Bergen, eller hva faren het. Er det noen som kan hjelpe meg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Ser i Ft 1801 at navnet er skrevet både som Helt og Heldtr.Ellers er det en Tyche Helt som får barn i Bergen i 1755 (og i 1760): LenkeMen ingen ved navnet Anne Laurentse (ell. Ide Maria som jeg fant i FT 1801 med en datter Laurentzen, kanskje en söster av din person?)De ble jo gift i KK (Korskirken) - kanskje står det mer ved vielsen deres?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vibeke L Hansen

Hverken giftermålet i 1782 eller forlovererklæringen fra Korskirken 3.10.1781 sier noe mer om hvem som er far til Anne Lorentse. Jeg har også registrert at der er en Tyche Helt som får barn i aktuell tid, men får ikke noe bekreftelse på at det er han som er faren hennes. Hun kalles i alle falt Helt både i forlovererklæring og ved giftermål, så jeg er litt usikker på om Heldtr er riktig, selv om det står i 1801-tellingen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg fant nemlig en familiefar Heldt og barna står som Helt i FT 1801 i Bergen.Men her er det en som har samme navn som deg, men hun blir gift med en annen, og det er ikke den samme ettersom hun dör i Danmark. Men muligheten er at det er en kusine eller noe slikt: http://www.123hjemmeside.dk/Augustinussen/2114169Så det kan være at hennes familie kommer fra Danmark.Det var ellers en Jonas Helt 60 år gammel i Hamre som hadde bodd i Bergen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Mastberg

Jeg ser at når deres eldste datter Marthe Marie ble døpt i 1782, var en Lars Helt fadder. Når datteren Maren Vahl ble døpt i 1786 var Martinius Helt fadder. Tyche Helt hadde en sønn som het Martinus. Det er jo også interessant at konen til Tyche Helt het Mouritze Vahl, siden Anne Laurentses datter ble døpt Vahl.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vibeke L Hansen

Tyche Helt er nok faren. Han er gift med Mouritze Vahl. Tyke og Mouritze's barn heter Faal/Phaal til mellomnavn. Anne Laurentze sin ene datter Maren, heter også Vahl til mellomnavn. I tillegg har Maren en fadder som heter Martinus Helt. Tyke har også et barn som heter Martinus. Jeg kan vel ikke få det mer bekreftet enn som så.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Kan dette være en formor til din Mouritze Vahl? Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Det ser faktisk ut for å være henne for hun er gift med en Tyge Olsen Helt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vibeke L Hansen

Må bare få takke deg, Kjellaug, for en enorm innsats. Har sittet mye med dette selv, men har ikke funnet så mye opplysninger som nå. Veldig kjekt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Her har vi vel Ole/Olle Helt igjen som borger i Bergen, han var skipper, men han var födt i Bergen. Finner dem ikke gifte i Bergen i det hele tatt: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=48&filnamn=borg1600&gardpostnr=6152&personpostnr=6152#nedre>LenkeKan Jonas Helt muligens være far hans? LenkeI koppsskatten 1645 er det en Hans Hellt i Bergen:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Nina Mastberg

Ole Helt og konen er en del av en slekt jeg har prøvd å finne ut av. Ole Olsen Helt ble gift med Karen Larsdatter i Nykirken 21.02.1719. Hun var datter av Laurits Tygesen og Anne Hansdatter. Du finner skifte etter Laurits Tygesen fra 1702 i Solied sine skifter her på DA. Ole og Karen Helt hadde også en sønn Lars, kanskje han som var fadder for Marthe Marie i 1782. Jeg vet ikke noe om foreldrene til Ole Olsen Helt. Han hadde muligens en bror som het Daniel Olsen. Ole Helt og Karen Larsdatter er hvertfall fadder for noen av hans barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Ole Olsen Helt og Karen Larsdtr Gad: LenkeHvem kunne tenke seg at Cassi kom fra Karen!Da kan du se bort fra alle de Helt-ene jeg har nevnt over.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vibeke L Hansen

Fant dem, jeg også... Linken fra uib virker veldig interessant. Skal gå den litt mer i sømmene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Kan dette være en forfar til deres Ole Olsen Helt? Lenke Kanskje Per Nermo vet noe om dette

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Kanskje dette kan være av interesse, det må i tilfelle være en farfar: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Elias Solsvik

Eg har arbeidd med familien Helt i Bergen i lengre tid og har brukt Sollie sitt arkiv som står på Statarkivet. Sollie har rota litt på eit slektsledd etter det eg har funne ut. Men det er mange namn å halda styr på, så det er lett å koma litt på avveie. Det er eit puslespel. DK=Domkirken,NK=Nykirken KK=Korskirken osv.Zander Helt vart fødd i byen Montrose i Skotland, kom til Bergen og fekk borgarskap 22/1 1641 (iflg. Bergen Borgerbok)og døydde i 1702(sannsynlegvis bybrannen). Zander var sannsynlegvis kjøpmann (i allefall meinte Yngve Nedrebø det kunne vera tilfelle). Han var gift med Effie Jeremiasdotter/Hjermundsdotter. Dei budde i 16. rode i 1657 og 15. rode i 1700. Ekteparet fekk desse borna:1. Magdalena/Malena a) trulova 1/6 1681 med Erik Lauritzen/Lorentsen Lund (DK) b)gift med Ole Olssøn, båtsmann mellom 1686 og 1689. Dei budde i 11.rode i 1686 og 1689 (skattelistene). c) gift med Abraham Jacobsen mellom 1694 og 1699. Ho døydde i 1699.2. Zander fødd? døydde ugift i 7/6 1708. Han var sinnsjuk i 1702.3. Margrethe fødd? død mellom 1683 og 1686.4. Jonas fødd? gravlagt 31/12 1714 DK gift med Bodil Rasmussdotter.5. Maren fødd? død 1742. Ho vart gift med a) Ole/Oluf Nielsen Berge mellom 1689 og 1702 b) gift med Ole Hansen 19/9 1725 NKMagdalene/Malene Sandersdotter Helt vart gift med enkemann Erik Lorentzen/Lauritsen Lund i 1681. Dei fekk desse borna: a)Cornelius fødd mellom 1677 og 1682, død 1736 gift med Anna Brentsdotter b) Helle (Hilde) fødd ca 1686 død 1737. Magdalene/ Malene Sandersdotter Helt vart gift på nytt, og denne gong med Ole Olsen som var båtsmann. Etternamnet hans er ukjendt om han i tilfelle hadde noko. Han døydde i 1694. Men før det rakk han å få 2 born i lag med kona, nemleg: Erik fødd ca 1688 og Ole fødd mellom 1688 og 1695. Det er denne Ole som er din/vår forfader. Men Magdalena/Malena vart gift ein 3. gong med Abraham Jacobsen, men det er ukjendt om paret fekk born.Jonas Sandersøn Helt dreiv eit salteri ved bybrannen i 1702, som fiskeoppkjøpar i Øygarden litt seinare og kom der i konflikt med Abraham Wessel. Fleire saker for rettsvesenet om dette. Fekk løyve til å driva 'kremmerleie' i 1705, men det vart inndregen i 1708. Dei fekk 6 born. Yngste barnet Sander slo seg ned i København med familien sin.Cornelius Eriksøn Helt gifta seg med Anna Brentsdotter. Han livnærde seg som hattemakar. Dei fekk 5 born. Barn nr. 4 drog til Randers, Jylland som skomakarsvein.Det er ukjendt om Maren Zandersdotter Helt fekk born i sine 2 ekteskap.Ole Olsen tok mora sitt etternamn Helt som sitt eige. Iflg. Sollie er fødd ca. 1690. Han gifta seg med Karen Larsdotter Gad i DK 21/2 1719. Han budde i 5 rode. Borgarskap som skippar 16/3 1722. Førde ei sand jekt ved skattelikninga i 1743. Karen var fødd ca 1692 og død 1756. Dei fekk 4 born: 1. Magdalena/Malena Maria døypt 13/10 1719. Ho budde i lang tid hos broren sin Lars. I 1798 var ho komen på 'Det sjøfarendes fattighus', der ein måtte betala for å få plass. Døydde ugift 31/7 1807 DK 2. Lars døypt 22/5 1722, borgarskap som skippar 6/6 1752. Han vart seinare kyrkjevergje og kjøpmann. Han døydde 6/6 1791 NK. Ekteskap inngått 28/8 1755 i huset NK med Janniche Cornelisdotter Schult. Dei budde i mange år i Nykirkegården, men i dei siste åra i 6. rode nr. 31 (Klosteret nr. 9). Paret hadde ingen born. Ved skifte etter dei var det ein del å arva. Nevøen Martinus Phael Helt arva ein del og iflg. skiftet av 12/9 1798 hadde det vore krangel mellom Anne Laurence og broren Martinus om krav i buet, men Martinus sitt krav vann fram. 3. Henrikke døypt 26/6 1726: ho budde i lengre tid hos bror sin Lars i lag med søstera Magdalena/Malena Maria i Nykirkegården. Ho døydde 1787-1788. 4. Tyge døypt 19/5 1729, matros, gift 24 år gammal død 24 år gammalTyge Olsøn Helt gift med Mouritze Edvardsdotter Vahl 12/9 1753 DK. Mauritze si slekt kan følgjast langt tilbake. Born: 1. Anna Laurence 2. Maren Faal/Vahl 3.Marthinus Phaal 4. Karen.Dei eldste jentene var 'piger' eller hushjelp hos ulike familar i Bergen også hos onkelen og tanta i fleire periodar etter konfirmasjonen. Den yngste jenta døydde truleg ung. Marthinus Phaael vart konfirmert relativt seint, 18 år gammal. Han budde då hos onkelen og tanta si i Nykirkegården. Han fekk borgarskap som skippar 25/7 1780 etter avlagt eksamen. Han vart gift med Ellen Christine Hyllebrandt/ Hillebrand 23/6 1792 NK. Vigselen vart gjort i huset heime hos han. Anna Laurence er registrert som almisselem i 1813, altså avhengig av den tids sosialvesen. Maren vart gift med ein bonde i Slesvig ved namn Ole Andersen, kanskje Schlesvig lengst sør i Danmark. Han var grenader altså elitesoldat.Martinus er min forfader så etterslekta hans veit eg ein del om, dersom det skulle vera av interesse.Med helsing Elias Solsvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vibeke L Hansen

Hei Elias Dette var jo helt enestående! Jeg ser at jeg har navnene på forfedrene, men her fikk jeg jo mer 'kjøtt på beinet'. Jeg holder på med slekten både bakover i tid og fremover mot i dag, så hvis du ønsker å dele noe av ditt, så kan du maile meg på vibekelh@online.noTakk! Vibeke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.