Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#52521] Arne Andersson (1769-1848) - frå Hafslo til Solund - Rørdal og Kalgraf - lagnad?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Problemet kring Arne Andersson og huslyden hans vart først teke opp under tema #10611, men med dei skanna kyrkjebøkene har eg no funne ein del nye opplysningar. Her følgjer eit ferskt utkast til manuskript for denne huslyden:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Arne Andersson (Quam), døypt i Hafslo 24.6.1769, flytte i heilt ung alder til Gulen og tente ei tid på Losna. Han gifte seg første gongen i Gulen 10.7.1802 med Britha Balthazarsdotter fr?¤¤¤ (opphavet hennar? – tente Losneøen 1801, ugift – kalla Lihaug/Losneøen 1802)Ho var dotter av¤¤¤¤¤ (foreldri hennar?)og vart døypt¤¤¤¤¤ (dato og stad for dåpen hennar? – 1751?)Arne og Britha slo seg ned som husmannsfolk på ein plass¤¤¤¤¤ (kva plass?)under Rørdal i Solund der Britha d. 4.6.1817. Arne gifte seg so att i Solund, Gulen 19.6.1818 med Martha Larsdotter fr?¤¤¤ (opphavet hennar? – ved vigsli sagt å vera husmannsdotter frå Rørdal!)Ho vart døypt¤¤¤¤¤ (dato og stad for dåpen hennar? – 1790?)Arne og Martha vart plassfolk på Breidalsneset under Kalgraf i Solund der Arne d. som husmann og legdelem 2.1.1848. Martha Larsdotter d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)Arne fekk tre born, som alle var frå andre ekteskapet:a. Berent Arneson, f. i Solund 21.9.1819, d. som legdelem på Lien i Solund 19.10.1890. Han gifte seg i Gulen 26.9.1868 med Anna Johannesdotter frå Tverranger i Solund, f. i Gulen 29.9.1835. Ho d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar? - 1922!?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – 1868 bus. Tveranger, 1869 innerst Mårstig - men Anna skal vera d. på Breidalsneset under Kalgraf!)Dei fekk ei dotter i lag.b. Anders Arneson, f. i Solund 16.4.1821, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – truleg i Solund!)1902. Anders gifte seg i Askvoll 26.5.1863 med Synneva Hansdotter frå Leknessund i Askvoll, f. i Askvoll 11.8.1829. Ho d. som husmannskone på Færøy i Askvoll 21.10.1874. Anders og Synneva var først plassfolk under Leknessund i Askvoll og budde sidan på ein plass under Færøy i Askvoll, no ein del av Solund.¤¤¤¤¤ (meir nøyaktige opplysningar om bustad?)Dei fekk tre born i lag.c. Lars Arneson, f. i Solund 28.3.1824, d. som kårmann og enkjemann på Losnegard i Gulen 11.9.1913. Lars gifte seg første gongen i Gulen 19.8.1854 med enkja Johanna Tollefsdotter frå Birknes i Gulen, f. i Gulen 14.2.1827. Ho d. som husmannskone i Soleibotnen under Eivindvik 3.5.1859 etter barselseng, og Lars gifte seg 18.6.1860 att i Gulen med Orlaug Arnesdotter frå Østerbø i Lavik, f. i Lavik¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen 1817? - finn ikkje!)Ho d. som husmannskona i Veddevik i Gulen 28.12.1893. Lars og første kona Johanna hudde som plassfolk i Soleibotnen under Eivindvik i Gulen, men med andre kona Orlaug busette Lars seg som husmann på Bønes under Veddevik i Gulen. Han fekk to søner, som båe var frå første ekteskapet med Johanna.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eg er særleg oppteken av å identifisera dei to konene til Arne Andersson. Særleg er eg forundra over at Martha Larsdotter i 1818 er oppgjevi vera husmannsdotter frå Rørdal, men bygdeboki nemner ikkje noko om dette. Lagnaden hennar er likeins ukjend...!Eg vonar at nokon har hug til å studera denne oversikti, og eg takkar so mykje på førehand for alle tilleggsopplysningar som måtte komma opp.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Brite må vel være denne ugifte, 50 år gamle tjeneren i 1801:LenkeBrite skal ha hatt en søster Orlog. Det er en Orlog Baltzersdatter på Sande i Indre Holmedal i 1801, men om det er rette søsteren er vel noe usikkert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Kan denne Birthe være en kandidat, hun er døpt 22.03.1751 i Gulen.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Samme paret døpte en datter Orloug 07.11.1747.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Kan det være denne familien på Søgnen i 1760? Jeg ser ingen Birthe der, men hun var kanskje for ung. Ellers ligger gården Lihaugen i Eivindvik i 1801.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Kanskje dette skiftet etter Baltser Lassesson Sygnen 1763-1772 kan være av interesse.Lenke Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Yngve og Rune for spennande innlegg.Eg har studert litt på denne Baltzer Lihaug og kjem til den slutningi at Baltzer Lihaug og Baltzer Søgnen i Sunnfjord må vera to ulike personar. Rett nok hadde dei båe Kari til kone, men sjeleregisteret syner at Baltzer Søgnen hadde fleire andre born, som, om dei levde i 1817, skulle ha vore nemnde i skiftet etter Britha Baltzersdotter på Kolgrov. Dessutan; i motsetnad til ekstraskattmanntalet, so omfatta sjeleregisteret alle personar, ogso born under 12 år, og om Orloug Baltzersdotter Søgnen ikkje enno hadde byrja skulen i 1759, so kan ho vel ikkje ha vore fødd so tidleg som Orloug Baltzersdotter Lihaug i 1747...!Eg har sjekka ut bygdeboki for Gulen under garden Lihaug (Kjellevoll), og det som er interessant der, er at hovudbruket på garden hadde eigarar mellom 1740 og 1762 som budde i Hafslo. Kleiva nemner ikkje nokon Baltzer på garden i det heile, men Baltzer kan jo godt ha vore paktar på garden utan å dukka opp i eigedomskjeldene som Kleiva nytta i arbeidet sitt....!Men kven var so Baltzer og Kari på Lihaug? Kanskje finn me ei vigsle i Gulen ein gong på 1740-talet...?I tema #48645, som starta opp i vår, vart det drøfta ein huslyd med Baltzer-namnet, som eg mistenkte kunne vera flytte til ytre Sogn. Der kom me ikkje til noki endeleg slutning, men:* Baltzer Baltzerson (Fevold), fødd i Hafslo kring 1701 og i live i Hafslo i 1720, eller:* Baltzer Christenson (Havnen/Sjøthun), døypt i Hafslo 10.7.1718 og brorson av den føregåande,kan godt vera mannen me kring 1750 finn att som busett på Lihaug i Gulen!? I so fall har han nok funne kona si, Kari, i ytre Sogn, for namnet Orloug, som, dersom dette var ei oppkalling, ikkje finst i indre Sogn på den tidi...!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Skiftet etter Baltzer Søgnen 30. sept. 1767 sier at enken het Kari Olsdatter, mens barna var Søren B. Waardahl, Johannes B. Løcheland, Lovisa, g.m. Anders N. Søgnen, Martha, 21 og Orloug, 19 år gammel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Yngve for oppslag i skiftet etter Baltzer Søgnen, som stadfester dei tankane som eg hadde gjort meg om denne huslyden. Men kvar skal me leita vidare etter Baltzer og Kari på Lihaug??Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alf Strand

Marta Larsdtr. d. som legdslem på Breidalsneset under Kalgraf 4/7 1864, skriven 80 år gammal, dvs. fødselsår rundt 1785. I Solund er ingen Marta Larsdtr. fødd i dei aktuelle åra. Men i 1804 er ei Marta Larsdtr. konfirmert frå Strand i Solund. Ho høyrer ikkje heime der, men kan ha kome frå t.d Indre Sogn. Der er det ei Marte Larsdtr. på Styve i Aurland i aktuell alder i teljinga 1801. Det kunne vel vera verdt å sjekka?Alf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Alf for spennande innlegg. Med dette er dødsfallet hennar Martha på plass.Når det gjeld opphavet hennar, so kan me slå fast at Martha Larsdotter på Styve i Aurland, fødd 1786, døydde i guvangen i 1817, so ho er det heilt sikkert ikkje. Elles har eg òg blatt litt i kyrkjebøkene for Gulen i 1780-åri, men ser ikkje spor etter ''vår'' Martha. Men eg er samd med deg, Alf, i at ho mest truleg kom ''rekande ut fjorden'' i ung alder. Hadde ho berre hatt eit noko meir uvanleg namn...!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Her er sjeleregisteret på Lihouen i 1760. Etter hva jeg kan se mp Baltzar være død for der finner jeg Orloug og Birthe Baltzersdøtre.Se nederst høyre side. LenkeMvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Rune for nytt soennande innlegg som synest stadfesta teorien min om at Baltzer og Kari var paktarar på Lihaug!Men, eg er ikkje so sikker på om foreldri var avlidne før 1760, for dette sjeleregisteret nemner BERRE borni på dei ulike gardane!Ein eller annan stad i kyrkjebøkene for Gulen må dødsfalli til Baltzer og Kari Lihaug vera innskrive...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sande

Baltzer Lihaug er med stor sikkerhet identisk med den Baltsar Knutson Midttun som Kleiva har på bnr. 2 i Nedre Opdal. Det bruket bygslet han i 1763, og før det var han kan hende pakter på Lihaug. Ektefellen hans var Kari Olsdtr. Floli, og Kleiva sier det var skifte etter henne i 1764. Baltzar levde i alle fall til 1763 da han giftet seg for tredje gang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Eg har vel komme til samme 'konklusjon' som Terje!Så dersom det ikkje dukker opp noko meir i det temaet som du Lars har om (ein annan eller samme) Baltazar så vil iallefall eg anta at B. Knudsen M. er samme person som B. Lihaug.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Terje, Gisle og Rune for nye interessante innlegg. Då er utan tvil opphavet til Britha Baltzersdotter på plass, om enn ho ikkje ætta frå indre Sogn slik eg hadde von om...So spørst det om ein liknande ''brainstorm'' kan bidra til å finna opphavet til andre kona hans Arne, Martha Larsdotter...?Nok ein stor takk for all den gode hjelpi med desse ''elusive'' folki!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alf Strand

Bernt Arneson og Anne Johannesdtr. levde som inderstar på fleire gardar i Solund fram til Bernt døydde. Han var tenar på Strand i 1865, i 1875 var dei komne til Hardbakke. I mellomtida hadde dei budd i Mårstig og Råke. Dei fekk 5 born, men i alle fall 3 av dei døydde medan dei var små. Dessutan hadde Anne ei dotter før ekteskapet, Karina Pedersdtr. f. 13/8 1866. Karina vart gift med Knut Knutson Kalgraf, og det er hjå dei Anne Johannesdtr. held hus m.a. i 1900. I bygdeboka står det at Anne døyr på Breidalsneset under Kalgraf i 1922.Alf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Anders Arnesson:Eg har notert at han dø i 1902.I 1900 er han bst. Storevig som vel ligger under Grønnevik. Kanskje han dø der?Eg har notert at han og kona hadde ein dødfødd gut i 1864 (Leknessund), deretter 3 born som levde opp, f. hhv. Leknessund (1866), Refsøen/Buskøy (1868) og Buskøy (1872).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Alf og Gisle for nye avklarande innlegg.Eg har no oppdatert dette kapitlet i manusriptet mitt, som no ser slik ut:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Arne Andersson, døypt [i Hafslo] 24.6.1769, flytte i heilt ung alder til Gulen og tente ei tid på Losna. Han gifte seg første gongen i Gulen 10.7.1802 med Britha Baltzersdotter frå Opdal Lihaug i Gulen. Ho var dotter av gardbrukar Baltzer Knutson på Lihaug, opphavleg frå Midtun i Gulen, og kona Kari Olsdotter frå Flolid og vart døypt i Gulen 22.3.1751. Arne og Britha skal ha butt som husmannsfolk på ein plass under Rørdal i Solund der Britha d. 4.6.1817. Arne gifte seg so att i Solund, Gulen 19.6.1818 med Martha Larsdotter fr?¤¤¤ (opphavet hennar? – 1818: ”husmannsdotter frå Rørdal”!?)Ho vart døypt¤¤¤¤¤ (dato og stad for dåpen hennar? – 1790?)Arne og Martha vart plassfolk på Breidalsneset under Kalgraf i Solund der Arne d. som husmann og legdelem 2.1.1848. Martha Larsdotter d. som legdelem same staden 4.7.1864. Arne Andersson fekk tre søner, som alle var frå andre ekteskapet:a. Berent Arneson, f. i Solund 21.9.1819, d. som legdelem på Lien i Solund 19.10.1890. Han gifte seg i Gulen 26.9.1868 med Anna Johannesdotter frå Tverranger i Solund, f. i Gulen 29.9.1835. Ho d. på Breidalsneset under Kalgraf i Solund¤¤¤¤¤ (nøyaktig dødsdato? – sjekka dødsdatoen?)1922. Berent og Anna budde som innerstfolk fleire stader i Solund, mellom anna på Tverranger, på Mårstig, på Råke og på Hardbakke, men som enkje budde Anna hjå dotter si på Breidalsneset under Kalgraf. Berent og Anna fekk fem born i lag, men Anna hadde òg ei dotter frå før.b. Anders Arneson, f. i Solund 16.4.1821, d. i Storevik under Grønnevik i Solund¤¤¤¤¤ (nøyaktig dødsdato? – sjekka dødsstaden?)1902. Anders gifte seg i Askvoll 26.5.1863 med Synneva Hansdotter frå Leknessund i Askvoll, f. i Askvoll 11.8.1829. Ho d. som husmannskone på Færøy i Askvoll 21.10.1874. Anders og Synneva var først plassfolk under Leknessund i Askvoll og deretter på Buskøy, men var komne til ein plass under Færøy i Askvoll, no ein del av Solund, då Synneva fall ifrå i 1874. Anders har nok sidan hatt fleire bustader, men hamna til sist på Storevik under Grønnevik. Arne og Synneva fekk tre born i lag.c. Lars Arneson, f. i Solund 28.3.1824, d. som kårmann og enkjemann på Losnegard i Gulen 11.9.1913. Lars gifte seg første gongen i Gulen 19.8.1854 med enkja Johanna Tollefsdotter frå Birknes i Gulen, f. i Gulen 14.2.1827. Ho d. som husmannskone i Soleibotnen under Eivindvik 3.5.1859 etter barselseng, og Lars gifte seg 18.6.1860 att i Gulen med Orlaug Arnesdotter frå Østerbø i Lavik, døypt i Lavik 23.5.1816. Ho d. som husmannskona i Veddevik i Gulen 28.12.1893. Lars og første kona Johanna hudde som plassfolk i Soleibotnen under Eivindvik i Gulen, men med andre kona Orlaug busette Lars seg som husmann på Bønes under Veddevik i Gulen. Han fekk to søner, som båe var frå første ekteskapet med Johanna.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Det er vel lite truleg at me nokon gong finn opphavet til Martha Larsdotter, men kanskje desse dødsdatoane frå 1900-talet kan vera meir realistiske..., sjølv om ein kanskje lyt til prestekontoret i Solund...Nok ein gong ein stor takk for hjelpi med denne huslyden so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Frå prestekontoret i Solund har eg fått vite:1. Anders Arnesen (enkemann, husmann), fødd 1820 i Rørdal (Ytre Solund) (i følgje innføringa ved gravferda, ikkje ført dato), bustad: Grønnevik, død 24. mai 1902.2. Anne Johannesdtr. (enke), fødd 1836 i Tveranger, død 19. juli 1922, bustad Kalgraf (gift med 'Fisker Bernt Arnesen Breidalsnes') Då er det vel berre Martha Larsdotter sitt opphav som manglar?MVH Gisle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Gisle for spennande innlegg. Jau, no er det berre opphavet til Martha Larsdotter som manglar, men det vert vel håplaust å finna, eller...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

No har eg dessverre ikkje Gulen bøkene framfor meg, men kan Martha Larsdotter vere dotter til Lars Rasmusson Strømme (ref. også FT1801); Lenke eller vart denne Martha Larsdotter konfirmert under Strømme?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.