Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#52523] Merknad i sjømannsrulle for Tvedestrand 1869-1910

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

I sjømannsrulle for Tvedestrand (hovedrulle, mikrofilm, SAK) for perioden 1869-1910 står det følgende i merknadsfeltet ved min tippoldefars (skipper Søren Halvorsen Buene) navn: 'Bekvem. Fri'. Det samme står det ved hans yngre brors navn (skipper Thor Halvorsen Buene) og ved hans fetters navn (styrmann Søren Tallaksen Buene).Hvordan skal det tolkes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Jeg antar at 'Bekvem' er sesjonens vurdering av hans skikkethet for militærtjeneste, og 'Fri' må bety at han var fri for verneplikt (på grunn av fartstid, vil jeg tro).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha. Søren Halvorsen var født i 1814 og hadde i 1869 betydelig fartstid, så det høres logisk ut. Det samme gjelder hans fetter Søren Tallaksen (f. 1817). Thor Halvorsen var betydelig yngre (f. 1835), men hadde seilt fra han var tenåring - så han hadde muligens også nok fartstid til å være fritatt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det står også en merknad på Søren Halvorsens sønn, Peder Sørensen Buene (f. 1848, styrmann fra 1869, skipper fra 1878). Den har jeg nok ikke greid å tolke helt, men jeg synes det står 'Ej udbegaaen', eller noe i den retning. Det ser ellers ut til at han mønstret av for godt i 1878 eller 1880. Han har muligens mønstret av i Hull. Bygdeboka for Holt opplyser at han utvandret til Amerika, men opplysninger om det har jeg ikke funnet andre steder. Det som ellers er innført om ham i sjømannsrullen, er listet opp i innlegg 14 her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Morken

mener å minnes at i vår tid måtte man søke om utsettelse av verneplikten ved hver påmønstring dersom verneplikten ikke var avtjent. Dersom man etter å ha fyllt 28? år kunne dokumentere fartstid som viste at man hadde sjøen som yrke, kunne man søke om fritak fra alm.verneplikt. Dette kunne bli avslått hvis man hadde kvalifikasjoner som sjøforsvaret kunne få behov for i krisetider, f.eks styrmann eller maskinist. Hvis lignende regler gjaldt på slutten av 1800 årene, vil jeg tippe at de 'frie' var strøket av listene pg.a av fartstid og alder, mens Peder Sørensen Buene fremdeles var 'bekvem' og kunne bli innkalt til tjeneste i tilfelle behov.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk for innspill. Det er slett ikke umulig at du kan ha rett m.h.t. merknaden på Peder Sørensen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Tror jeg også har sett noe a la 'Ei ubequem'. - Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det kan godt være det var noe slikt det sto. Skriften var ikke lett å tyde. Det eneste jeg er sikker på, er begynnelsen av merknaden: 'Ej u......'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Nyberg

Jeg mener å huske at 'beqvem' og 'ej ubeqvem' kunne være karakterer gitt ved styrmannseksamen. Men da bør de i så fall bare forekomme for styrmenn og skippere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det er vel også en tolkning som kan ha noe for seg? Peder Sørensen hadde vært styrmann ca. 10 år ved siste avmønstring, og da var han blitt skipper ikke lenge i forveien.Og av de tre øvrige som er nevnt i denne tråden, var det to skippere og en styrmann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.