Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#52610] Panteregister Bergen kring 1875 (22-32)

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

FT1875 syner at:Anna Olsdotter (Andersen) (fødd i Hafslo 3.7.1832) budde i 22. rode nr. 32 som ''Huseierske'', samstundes som ho fekk ''Fattigunderstøttelse''.Eg finn ikkje att denne Anna etter 1875 og lurer på om panteregisteret (eller ymse skøyte) kan fortelja oss noko om kva tid ho selde huset eller på kva vis det skifte eigar. Kanskje døydde ho som huseigar og me finn ei ''Quit Claim Deed''?Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Jeg finner ikke Anna Olsdatter som eier av dette huset! Ole Johan Andersen kjøte 25. okt. 1867, Knud Johan Olsen fikk skjøte tinglyst 10. april 1891.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Yngve for interessant svar!Ole Johan Anderesen døydde 18.12.1874, og Anna var enkja hans!Står det ikkje noko i skøyti til Knud Johan Olsen frå 1891 om heimel? Eller miste Anna huset til fattigstellet?FT1891 for Forstandersmugetr 9 har berre ukjende namn!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg vonar ogso at pantebøkene frå Bergen kan bidra til fleire opplysningar om denne huslyden og takkar igjen for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Sværen

Ei ekkja med navn Anna Olsdtr f. 1831 døyr 4.2.1878 av tæring. Bustad: Rode 22-31. Sjå Gravlagde i Bergen 1816-86: LenkeKan det væra henne ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jon for eit framifrå godt innlegg. Eg har no vore inne og kikka på den skanna kyrkjeboki for Krosskytrkja, og Anna Olsdotter er omskrivi som enkja etter Ole Andersen då ho døydde 4.2.1878 i 22-32. So då er det ingen tvil; dette er dama eg ser etter!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.