Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#52612] Dødsmelding og panteregister Bergen 1865/1881 (Olsen/Iversen - 24-124)

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Nicoline Thomine (Andersdotter) Olsen (eller Iversen), med foreldre frå Jølster, døydde som enkje i Bergen 24.9.1865. Bustaden var i Skutevikens smalgang i 24. rode nr. 124. Ei av døtrene hennar var:Anne Helene Hansen, døydde i Bergen 17.11.1881, rimelegvis barnlaus. Bustaden var den same som for mori i 24-124.Er det mogeleg å få greie på ervingane etter Nicoline og Anne Helene?Huslyden åtte stovehuset i 24-124, og i 1875 er den ugift dotteri/søsteri Karen Christine Iversen skrivi som huseigar. Både Karen og ei tredje dotter/søster Lassine Iversen forsvinn sporlaust frå Bergen nokre år etter.Fortel panteregisteret, eller eventuelt pantebøkene, noko om kva tid og på kva vis eigedomen skifte eigar etter 1875? Ligg det kanskje føre eit skifteskøyte?Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Da Anne Helene døde etterlot hun seg myndig datter Nilsine Hansen, 33 år gammel.Da Nicoline døde hadde hun seks barn: Ingeborg, g.m. tømmermand Knud Olsen, Elen Oline, enke etter skipper Lars Rasmussen, Anne Gurine, Anne Helene, enke etter slakter Nils Hansen, Karen Christine og Larsine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Yngve for eit spennande svar!Ifølgje mine notat trur eg det ligg føre ei samanblanding av to born i dødsmeldingi:* Anne LUCIE, som døydde ugift i 1866, og* Gurine, som me ikkje veit kvar det vart avElles hadde det vore spennande å sjå om panteregisteret har noko meir å by på når det gjeld lagnaden til eigedomen etter at Nicoline døydde og dotteri Karen tok over...? Det er framleis eit mysterium kvar det vart av dei ugifte døtrene og Elen Oline Rasmussen...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg vil gjerne få trekka fram att dette tema med von om opplysningar frå pantebøkene og takkar nok ein gong for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Elin for overraskande positiv melding! Gurine var den av søstrene me visst minst om, so etter at du no har funne lagnaden hennar, har eg ei kjensle av at me nesten er komne i mål...!No står det berre att å kartleggja dei siste leveåri til dei tre søstrene Karen Christine og Lassine Iversen og Elen Oline Rasmussen, samt mannen til Elen Oline, styrmann Lars Rasmussen...Nok ein stor takk for hjelpi so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.