Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anna-Lisa Bårdgård

[#52685] Hvor kom Anders Pedersen Neppelberg ( -1751) fra

Recommended Posts

Guest Anna-Lisa Bårdgård

Anders Pedersen Neppelberg døde 1751.Gift 1: med Maren Nilsdtr. død 1746. Gift 2 1749: med Anne Gullesdtr.Ca 1731 dukker han opp på Neppelberg, Nesna, der han overtar etter Hieronymus Brüghmand. Hvor kom han fra?Før han kommer til Neppelberg har han barna Nils, Peder, Ole f. ca 1720 og Karen f. ca 1728I 1732 døper han sønnen Christen i Nesna kirke. I 1738 døpes datteren Maren.Anders er neppe noen hvemsomhelst. Neppelberg var en av de største gårdene i Nesna. Ved skiftet etter Maren i 1749 var boets brutto på 1353 riksdaler. Det er merkelig at han bare skulle dukke opp fra det store intet.Det finnes en Anders Pedersen som er bruker i Leirskar i Hemnes som har endel besnærende likhetstrekk. Han ble gift med Maren Nilsdtr. Solbakk ca 1711. De var brukere på Solbakk etter hennes far 1712-1719. I 1719 flyttet de til Leirskar der de var til 1729-31 (ny bruker i 1731). Deretter blir de borte.De hadde barne Nils f. 1713, Peder 1715, Karen 1722 og Ole 1726. Kilde: Hemnes Gård og slekt.Det som taler for er sammenfallet i tid og navnene, men fødselsdato for Karen og Ole er ikke like. Mine fødselsdata for Ole er at han oppgis å være 65 år når han dør i 1785, for Karen oppgis det at hun er 21 år ved skiftet etter mora i 1749.I tillegg oppgis det i Hemnes Gård og slekt at Karen ble gift på Nerleir bnr. 2 og Ole på Forsmoen, Jeg vet ikke hva forfatteren bygger det på.Det er også veldig stor forskjell på verdien av Leirskar (2 pund delt i to bruk) og Neppelberg (1 bruk 3 våg 1 pund 3 mrk.)Jeg har fundert mye på dette og lett en god del uten å finne noe. Er det noen som vet noe, eller har noen gode ideer for hvor det kan letes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Om jeg forstår deg rett, så forstår jeg det slik at du har lest kirkebøker for Nesna ? - Dette da du skriver at han døpte sin sønn Christen i 1732 og Maren i 1738. - Fant du da noen faddere nevnt ? - Det kan av og til være en mulighet å finne familietilhørighet slik. - Jeg lurer nå litt på denne Christen forresten, om det kunne være han som blev g.m. enken Karen Abelsdr., fra Einmoen i Nesna og som blev bos. på Handå. - Dette kunne jo også 'passe', da de åpenbart hørte til samme 'sosiale krets'. -- Ellers er det ofte mulig å finne noe, dersom man finner tilleggsopplysn. i skiftene. (S. Edvardsens skifter) - Det er et sk. på Sellot i 1738 etter Gulle Joensen, (far til Anne Gullesdr.)- som åpenbart var g.2.m. Helene Andersdr. - Her er det en mystisk opplysning, vedr. vergen til Marite Gullesdr. - Altså 'morfar Jørgen Nilsen' - Gulle var åpenbart g.2.m. Helene Andersdr. - Hvilket kunne være dr. av Anders Jørgensen Bryggfjell, men han hadde kun en dr. som hette Randi Helena, som åpenbvart var g.m. Joen Olsen Strømmen. - Her er det noe uklart, da jeg fikk det til at Helene var g.2.m. Nils Andersen Neppelberg og som hadde sønnen Andreas som kom til Strømmen. -- Kanskje skulle denne Jørgen Nilsen være mors farfar ? -- Hvis Helena Andersdr. var mor til Anna Gullesdr. og Anna blev g.m. Anders Persen Neppelberg og moren Helena g.m. sønnen fra 1. ektesk., Nils Andersen, blev det vel kanskje litt vel komplisert ? -- Ellers har jeg gjettet på at 1. konen til Gulle Jonsen Sellot, kanskje var fra Handå. - Deres sønn Ole, var åpenbart g.m. enke Rachel Nilsdr., fra Bryggfjell, g.1.m. Nils Nilsen fra Sætra, bos. på Steine i Brønnøy. - Mvh. Alv. --

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ved skiftet etter broren Peder Pedersen i Leirskaret i Hemnes i 1742 så er iallefall broren Anders Pedersen i Søbacken, men hvor er det? Ellers skriver Øyvind Jensen i bygdebok for Nesna bind 1 dette om Anders: Fra 1742 var det igjen 2 bruk på gården Neppelberg, og brukerne var da Anders Pedersen og Nils Andersen(Anders sin sønn).Anders Pedersen hadde i 1744 en formue på 200 riksdaler, og synes å ha vært velstående. Han var gift med Maren Nilsdatter som du jo vet, og da hun døde i 1749 hadde boet en nettoformue på 1265 daler. Det var sølv og tinn i boet, og 21 kyr på båsen. Anders ble gift igjen med Anne Gullesdatter, og han døde i 1751. Skiftepapirene tyder på at han har drevet handel, og i boet var det kramvarer for 53 daler og uforholdsmessig store lager med kornvarer, smør og ost-samt et sjøhus. Han eide også reinsdyr for 7 daler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anna-Lisa Bårdgård

Takk til Anne Lise og Alv for respons. Anders Pedersen og Maren Nilsdtr. er mine tredobbelte aner gjennom sønnene Ole og Christen og også datteren Karen. Det er dermed tredobbelt ergerlig å ikke å finne ut av dette.Her er litt mere som jeg har.1731 24. april Vårting på Strand Publ. A. Dass bøxelbrev til til Anders Pedersen paa den gard Nippelberg 3 wog 1 pd. 9 mk.1732 14. july. Ordinært sommerting på Bjørn Hj. Brÿghmand hadde også ladet stefne Anders Pedersen Neppelberg for hand ej tilholdt og etterlevet den dem imellom oprættede Contragt, da han opgav jorden Neppelberg for ham, sampt for hand haver tileignet sig hans mølle-huus, og derfor at lide straf, sampt erstatning ibragt process. Anders Pedersen møtte iche. (Og møtte heller ikke da saken skulle opp på neste ting).Sikt og sakefall 1746 11. oct. Anders Pedersen Neppelberg overlater halve gården, til sønnen Nils Andersen, mot å gi hold til foreldrene - 4 koefoder og en tønde åkerlandDåpen til de to barna som ble døpt i Nesna:1732 16. S.e.T døpt Anders Pedersen Neppelbergs B: N: Christen. Fdr.: Elias Hansen Mehus, Erich Andersøn Østvigen, John Larsøn Sandnes, Malline Thommesd: Neppelberg, Bereth Jonsdtr. Østvigen* 1738 3. påskedag døpt Maren. Far Anders Pedersen Neppelberg. fdr.: Jacob Jacobsen Handåe, Nils Andersøn Neppelberg, Maren Josephsdtr. Sandnes, Maria Larsdtr. Neppelberg, Marit Olsdtr. Nesna.Barn med Maren Nilsdtr. 1. Nils Anderssen Neppelberg gift med Helena Andersdtr. enke etter Gulle Jonsen Sellot (mens faren ble gift med hennes stedatter)2. Peder Anderssen er i Lovund 17513. Ole Anderssen Velsvåg ant. f. ca 1720, gift med Margrethe Torgersdtr.4. Karen Andersdtr. f. ca 1728 gift med Elias Thomassen Nordnes5. Christen Anderssen Handå f. 1732 gift med Karen Abelsdtr.6. Maren Andersdtr. f. 1738Fra ekteskapet med Anne Gullesdtr.Anders Anderssen f. 1750, Bosatt Stor-Alteren, Rana Så hva kan man utlede av dette?Jeg er temmelig sikker på at han ikke er fra det området som Nesna kirke dekker. Jeg kan ikke se at han eller Maren Nilsdtr. er nevnt før etter 1731.Han kjente eller hadde i alle fall vært i kontakt med Hieronymus Brüghman som hadde Neppelberg før han. Brüghman dro til Hestad på Dønna, kan de ha byttet gård? Er det noen som vet hvem som var på Hestad før Brüghman. Han får barn i tidsrommet ca 1715 - 1750, kanskje født omkring 1690.Det skulle utelukke at han er bror av Peder Pedersen Leirskar, hans bror Anders er 25 1/2 år ved skiftet etter faren i 1739 (f. ca 1714).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Jeg har ikke 'Gård og slekt' tilgjengelig, men ville bare nevne at jeg fant et skifte på Jamtjorden (vel Leirskar Jamtjord) i 1761 etter Jøregn Nilsen, med sønnen Anders Jøregnsen på Bryggfjell. (Lensm. og kremmer i Leirskaret). - Ved skiftet på Sellot i 1738 etter Gulle Jonsen, er Jørgen Nilsen Fuglestad oppf. som verge. - Dette må være samme Jørgen som havnet på Jamtjorda. - Men da må han ha vært morens farfar til barna til Helena og ikke morfar. - Da spørs det om noen klarer å finne ut av om denne datteren til Anders Jørgensen, Randi Helena, er den samme som Helena Andersdr., g.m. Gulle Jonsen på Sellot. -- Det ser ut som om Jørgen Nisen var g.m. enke Kiersten Eriksdr., som var g. før med Peder Eriksen Leirskaret og som da er far til Anders Pedersen som i 1742 var i Nordfjord (i Nesna ?) - Det var vel broren Jacob som var på 'Søebachen', (Solbakken ?) -- Mvh. Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Med bakgrunn i skiftet på Leirskaret i 1742, etter Peder Pedersen (bror til Anders), fremgår det at han var g.m. en Marithe Carstensdr.- Antar man at hun er dr. av Carsten Joensen på Meland, som hadde en dr. Marithe som i 1758 var g.m. en Peder Danielsen på Kummernes.- Denne Marithe hadde en søster, Johanna Carstensdr., som var g.m. Lars Christophersen, fra Skjeftmoen i Hemnes, bos. i Nordfjord. - Kanskje var da Anders hos 'svogeren' Lars ? -- Dette begynner å ligne på noe. -- Mvh. Alv. --

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anna-Lisa Bårdgård

Helena Andersdtr. gift 1. med Gulle Jonsen og 2. med Nils Anderssen Neppelberg (sønn av Anders Pedersen) er interessant. Hun kan godt være i nær slekt med Anders Jørgensen Brygfjell. men hun er ikke hans datter, heller ei halvsøster. Hun er på samme alder som Anders. De bruker begge to navnene Ranni og Helena på sine barn, og skiftet viser jo en forbindelse. Kan forøvrig nevne at navnet hennes i kirkeboka ved flere tilfeller ble skrevet Helge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anna-Lisa Bårdgård

Til Alvs innlegg nr. 6. Anders Pedersen Leirskar, sønn av Peder Erichsen kan dessverre ikke være identisk med Anders Pedersen Neppelberg. Han er mer enn 20 år yngre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg kan vel ikke direkte hjelpe her, men på spørsmålet om hvem som var i Hestad før Hieronimus Brugmann kan jeg svare at som oppsitter på Hestad ved manntallet 1701 var Jacob Eriksen på 40 år, og han var fremdeles oppsitter ved matrikkelen 1723. Eiere var kanselliråd Angell, og oppsitteren selv eide 1 våg av gården. Så det ser ikke ut som om Hieronimus Brugmann og Anders Pedersen byttet gård nei.Jeg har forøvrig Ole Andersen og Margrethe Torgersdatter Velsvåg som trolovet 29.09.1751, og Margrethe ble døpt 26.12.1730 og konfirmert 16.11.1749(begge deler i Nesna kirke). Hun var datter av bror av min ane Jørand Pedersdatter Velsvåg, og derfor har jeg henne registrert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Vel, dette er et skudd i blinde som man sier. - Det var en Per Simensen på Sjoneidet i 1701. - Han hadde bl.a. en sønn Anders Persen, f.c. 1681. - Denne Per hadde også en sønn Per Persen, f.c. 1693. - Den siste har jeg formodet kunne være far til den Sidzele Pedersdr., som blev g.2.m. Skipper Anders Larsen på Mula i Hemnes, som var kompanjongen til tidl. omt. Anders Jøregensen på Bryggfjell. - Denne Anders Larsen var g.1.m. enken etter Hans Pedersen Mula, Maren Pedersdr., fra Hemnes, f.c. 1700. - Hans og Maren hadde en sønn Peder Hansen, som blev g.m. enken Anne Gullesdr. Neppelberg i hennes 2. ektesk. -- Anders Larsen på Mula og Maren hadde en dr., Maren , som blev g.m. Nils Jørgen Andreasen, sønn av Andreas Nilsen, sønn av Nils Andersen Neppelberg og enke Hellena Andersdr. -- Denne Anders Persen, f.c. 1681 på Sjoneidet kunne vel da passe bedre aldersmessig ? - Og så han ville jo da passe inn i dette 'konglumeratet'. - Vel, det var vel en tanke.- Mvh. Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har jo kopier av manntallet 1701 for Alstahaug, Herøy, Lurøy og Træna, og jeg har lastet ned den for Nesna fra internett. I tillegg har vi jo den som er utlagt for Hemnes/Rana. Etter gjennomgang står jeg igjen med disse kandidatene:1)Anders Persen 11 år i Lien i Lurøy, og far var Per Jonsen 61 år2)Anders Persen i Sjoneide som du Alv nevner, og som er 20 år i 1701. Far Per Simonsen som også hadde disse sønnene: Per 8 år og Ole 5 år.3)Anders Persen i Husby som var 30 år, og sønn av Hans Olsen.4)Det var også en Anders Persen i Huglen som var 10 år med far Per Henriksen 50 år, men han var i Haugjord ved farens skifte i 1732. En vet kanskje ikke akkurat når Anders kom til Neppelberg, så denne kandidaten kan vel ikke utelukkes helt?I Hemnes/Rana finner jeg:5)Anders Persen 14 år i Neverli, og med far Per Andersen 50 år.6)Anders Persen i Indre Sandnes. Far: Per Jensen 46 år. Han hadde også sønnen Hans 8 år.7)Anders Persen 6 år og i Blyset, og far var Per Jørgensen 36 år.Flere sønner: Jørgen 8 år, Hans 4 år. Per Jørgensen var også oppsitter i Blyset ved matrikkelen 1723. Med tanke på eventuelt slektskap til tidligere nevnte Anders Jørgensen kan vel dette være en meget aktuell kandidat? Kan Per Jørgensen være bror til Anders Jørgensen?8)Anders Persen Rørlien 6 år, med far Per Joensen 47 år.9)Anders Persen Øvre Gruben 11 år, med far Per Fordelsen 52 år. Det var kanskje hans kone Anne Hansdatter det var skifte på i Øvre Gruben i 1740, og han var ektefelle. Skifte på en med samme navn i 1744 i Grubben Øvre. Hvis det er den samme som er i Gruben i 1701 som i 1744, så kan vi kanskje stryke denne kandidaten?10)Anders Persen 12 år i Ytre Leren, og far Per Olsen 52 år. Flere sønner: Lars og Ole.11)Anders Persen 6 år i Lille Granheia, og far var Per Andersen 44 år.Kan jo nevne at det også er en Anders Pedersen som er oppsitter på Lovund i 1723, men han er det skifte på i 1744 i Lovund. Han var gift med min ane Berethe Jensdatter fra Myklebostad(ane fra hennes 1. ekteskap med en Paul). Så han kan jo også utelukkes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Rettelse: Det var Peder Jørgensen i Blyset det var skifte på i 1732, og det var denne sønnen Anders som var i Haugjord i 1732. Kan noen av kandidatene i mitt forrige innlegg utelukkes eller bekreftes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anna-Lisa Bårdgård

Wow Anne Lise, fantastisk!Jeg har laget meg en liste på et annet ark og skal starte å gå gjennom.Det var moro å se at vi har felles aner i Peder Torgersen Velsvåg og Karen Josephsdtr.Det var også greit å få fjernet ideen om at han kunne ha kommet fra Hestad.Nå skal jeg starte på lista og se hva jeg raskt kan finne ut, To kan i alle fall raskt elimineres.Nr. 6 Anders P. Indre Sandnes. Han ble bruker på indre Sandnes og døde der i 1748Nr. 9. Anders P. øvre Gruben ble bruker der og døde i 1744

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Kan ta med noen kandidater til som var i øvre grense når det gjelder alder i 1701:12)Anders Persen Hestnes i Hemnes 45 år, som var oppsitter der.13)Anders Pedersen 50 år og oppsitter i Selnes i Lurøy.Kan jo også ta med:14)Anders Pedersen som er oppsitter i Brattland i Lurøy ved matrikkelen 1723.Jeg har også tatt utskrift av navnene fra matrikkelen 1723 for Alstahaug, Herøy, Lurøy(med Træna),Rødøy og Nesna(med Dønna). Jeg tok ikke Hemnes og Rana der, fordi det er gode bygdebøker for disse stedene.Jeg har også sjekket kirkebøkene for Nesna 1717-1722 for å prøve å finne Ole Andersen som døpt ca 1720, men fant ingen som passet. Så Hemnes 1718-og utover til 1727 uten å finne noen Ole som passet med Anders Pedersen som far. Det dukket opp en i 1728, men det var jo for langt ifra 1720. Jeg har fått tilsendt en fil med kirkebøker for Rana/Hemnes på 1700-tallet hvor noen har skrevet av fra den originale kirkeboka.Det dukket opp en Karen Andersdatter døpt i Hemnes kirke 8.søndag etter trinit. 1722 med Anders Pedersen Leirskaret som far, og moren som var introdusert var da Maren Nilsdatter. Skal se en gang til etter eventuell Ole døpt 1726.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

En kandidat til kan utelukkes, og det er kandidat Anders Pedersen i Blyset. Han ble gift i 1726 med Karen Jacobsdatter.Jeg har funnet Anders Pedersen og Maren Solbacken ekteviet i Hemnes kirke St.Mickelsdag(29.09)1711. De fikk sønnen Nils døpt Maria bebuelsesdag 1713. Vi vet jo enda ikke om disse er de riktige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Spørsmål til Anna-Lisa. - Vet du hvem som var foreldrene til kona til Peder Andersen som blev bos. og gift i Lovund ? - Hun hette Anna Michelsdr., sk. i Lovund 1790. - Det er f.ø. skifte etter Peder i Kvarøy i 1797. - Han var vel da bosatt hos sin dr. som blev g.m. en enkem. der. - Mvh. Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Fant ett barn til av Anders Pedersen, og det var Peder døpt VII p. trinit.1716. Det var skifte i Solbakken i Hemnes i 1710 etter Marit Nilsdatter, og arvingene var: Ektefellen Nils Isaksen, og barna var Nils, Elias, Maren, Inger og Marit. Det står ikke noe mer om dem, og kilden er de utmerkede skiftene 1686-1780 av Svein Edvardsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Jeg har nu kikket litt i 'Gård og slekt'. - Man får vel ut ifra hva som der fremkommer, formode at den Anders Pedersen som det var snakk om, neppe er den som blev g.m. piken fra Solbakken. - Dette ikke minst med tanke på hvem og hvor barna blev gifte. J.fr. skiftet etter Anders i 1751. - Men det er jo flere kandidater til kone fra området. - Det er sk. etter Mette Nilsdr. på Hestad i 1719. Hun hadde en 1/2 bror som hette Mons Sjursen, som hadde en dr., Barbro Monsdr., som det er sk. etter på Øbbe i 1721 og som hadde en datter Marith Nilsdr. - (Ettersom det var nevnt Hestad tidligere). - Interessant var også noen av fadderene n. innl. 4. Jon Larsen Sandnes og Maren Josephsdr., Sandenes. - Jon var g.m. Maren Josephsdr., fra Elsfjord, besteforeldre til Augustinus Larsen, f.c. 1759, som blev g.1.m. Karen Pedersdr., fra Neppelberg. -- Mvh. Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg tror du kan være inne på noe riktig der Alv, og mor til Jon Larsen var jo Kirsten Pedersdatter(ca 1668-gravlagt 26.07.1740)). Kirsten og ektemannen Lars Joensen(ca 1657&1662-gravlagt 26.05.1726), er jo blant mine aner. Kirsten kan godt ha hatt en bror som het Anders Pedersen. Jon Larsen var forøvrig 10 år i 1701, og ble gift med Maren Josephsdatter i 1715. Maren ble født ca 1686-69, og ble gravlagt 21.07.1743 på Hemnes kirkegård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anna-Lisa Bårdgård

Beklager at jeg er treg med å svare men det er litt travelt for tiden. For det første: Tusen takk Anne-Lise for opplysninger.Det er besnærende så mye likt det er mellom Anders Pedersen Leirskar og Anders Pedersen Neppelberg, men det virker som et stort sosialt sprang fra Leirskaret til Neppelberg.Men gitt at det er samme person - da er det to personer på 1701 lista som er interessante.Den første er Anders Pedersen fra Sjoneidet, 20 år,riktig sosialt miljø som Alv Edvardsen påpeker, dessverre vet jeg ingenting om han.Den andre er Anders Pedersen Ytterleir 12 år i 1701. Jeg er ikke lommekjent i Korgen og Leirskardalen men jeg tror at Ytterleir, Leirskar og Solbakken ligger i rimelig nærhet av hverandre. Denne familien kjenner jeg litt til, Peder Olsen Ytterleir har tre sønner i 1702. Anders 12, Lars 8, Ole 6 år (Ole er forøvrig min ane). Anders har jeg ikke mere på, Lars og Ole driver gården Ytterleir sammen 1715-19. Da gifter Ole seg med jektskipperenka (!) Dorthea Israelsdtr. Straumsnes og flytter dit. Lars gifter seg to ganger, den siste gangen med Anne Svendsdtr. Heitmann fra Sund, hennes far var jekteier. Dermed er to av brødrene i kontakt med jektemiljøet. En annen interessant sak er at både Lars, Ole og Anders kaller sin første datter Karen.Det er frustrerende at de alle har slike vanlige navn.Til Alv, Jeg har ikke noe annet på Peder Anderssen enn at han dro til Lovund. Det er kjempefint å få litt mere på han. jeg skal se på skiftene. Har du noen alder på han, det ville være fint å se om det kan være noen samsvar i alder med den Peder som ble døpt 1716.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Jeg har vel ikke mere om Peder Andersen, enn hva som fremgår av sk. etter konen og ham selv. - Datteren blev imidlertid g.m. enkem. Poul Olsen, f.c. 1747, som var g.1.m. Karen Ellingsdr., Indre Kvarøy. - Poul var sønn av Ole Abelsen g. 1746 m. Berith Andersdr., bos. på Bratland i Lurøy. - Ole Abelsen er sønn av Abel Pedersen, sk. 1751, som var g.m. Berethe Povelsdr., på Qvalnes i Sjona. - De drev noe kremmerhandel. - Abel Pedersen er ant. bror av Rasmus Pedersen som var g.m. Marithe Monsdr., fra Fuglestad og hadde med ham en dr., Karen Rasmusdr., g.m. Peder Pedersen Sjoneidet og som da skulle være foreldre til den tidl. omt. Sidzele Pedersdr. som blev g.2.m. Skipper Anders Larsen på Mula. - Marite Monsdr., var g.1.m. Haagen Jensen Hauknes i Sjona, sk. 1709.- Deres sønn, Peder Haagensen var g.m. Lisbeth Christophersdr., fra Straumen i Hemnes. - Dette bl.a.-- Rasmus Pedersen og Marithe var rike. - Han hadde bl.a. sjå i Selvær. -- Berete Povelsdr. i Qvqlnes var g.2.m. Peder Benjaminsen fra Storholmen i Hemnes. - Han er sønn av Benjamin Jensen og Eli Monsdr., fra Bratland i Hemnes. Hennes bror Erik var g.m. Berithe Monsdr., fra Fuglestad i hennes 1. ektesk. - Mvh. Alv. --

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Nu har jeg gått igjennom 'Gård og slekt' og oppsitterne etter registeret og jeg klarer ikke å finne noen Anders Pedersen der som kunne passe helt. - Så hvis Anders hadde vært i Hemnes før han kom til Neppelberg, må han ha drevet med noe annet enn gådsbruk. Dette da jeg formoder at forfatteren har fått med seg de brukerne som var. - (?) -- Så var det denne opplysningen i skiftet på Sellot i 1738, hvor 'morfar Jørgen Nilsen' var vege. - Hvilket må være Jørgen som blev g.2 på Leirskaret. - Han skulle være fra Fuglestad. - Han skulle ha vært g.1.m. Randi Jensdr., Fuglestad. - Den eneste Randi Jensdr. som er nevnt i Sveins skifter, fremkommer på et sk. på Nordbostad i 1710, hvor Ane Arentsdr. som var død hadde barna Aren J., Peder J. og Randi Jensdr. - Aren og Peder kunne jo være oppsitterne på Indre Sandnes. -- Tja ? -- Mvh. Alv. --

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Hei. - Henger meg på denne gamle debatten igjen. -- Kanskje har noen funnet ut hvor Anders Pedersen Neppelberg kom ifra ? --Den Peder Andersen som var bos. i Lovund og g.m. Anne Michelsdr., skulle enl. Rune Bangs nye bok om Lovund være f. ca. 1724, hvilket kanskje skulle stemme med hensyn til alderen på sin yngre bror, Christen Andersen som skulle være 20 år ved farens sk. på Neppelberg i 1751. --Peder Andersen overtok br. 5. i Lovund etter Michel Hansen, g.m. Kirsten Olsdr. - Det er gjettet på at kona til Peder, Anne Michelsdr., kunne være dr. av forrige bruker. - Det er vel lite trolig, da Michel Hansen blev arvet av to søskenbarn. J.fr. Sk. e. Michel Hansen i Lovund 1738. (Sveins skifter.) -- Kanskje har noen funnet foreldre til Anne Michelsdr., f. omkr. 1734, og som var g. ca. 1762 m. Peder ? -- M.v.h. Alv. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Sikker på at fødselåret til Peder Andersen i Lovund er riktig? Jeg har registrert en Peder Andersen i Lovund født ca 1708, men jeg har ikke kone på han. Foreldrene var Anders Pedersen Leirviken og Berit Jensdatter Myklebostad. Peder nevnes ved skiftet etter mormoren Lisbeth Hansdatter Myklebostad i 1734, og er da oppgitt å være 26 år. Berit Jensdatter er min formor via sitt tidligere ekteskap med en Paul(muligens den Paul Jacobsen som var oppsitter i Lovund og 49 år i 1701). Anders Pedersen Leirviken og Berit Jensdatter Myklebostad ble gift i Hemnes kirke XVI.p.trinit(16.09)1714.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Glem det siste jeg skrev, og det var skifte i Lovund i 1744 på den Anders Pedersen. Den du opprinnelig spurte etter Alv skulle jo være død ca 1751.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.