Jump to content
Arkivverket

[#52695] Guttorm Andersen Byre født tidlig 1700 tall


Guest Hans Petter Engh

Recommended Posts

Guest Hans Petter Engh

Er det noen som kjenner til Guttorm Andersen Byre. Han ble gift med Marit Iversdatter 1. nov. 1742 i Vågå. De ble forlovet 10. oktober s.å. og causjonister var Ole Bue og Ole Solgiem. Det tyder på at Marit kom ifra Solgiem i Sel.Jeg tar imot info om ekteparet og deres etterkommere og hans forfedre.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Iflg. FS ble de viet 2.Desemmber og ikke 1.November.Dette må selvsagt sjekkes.GUTTORM ANDERSEN Marriages: Spouse: MARIT IVERSDR Marriage: 02 DEC 1742 Vaagaa, Oppland, Norway

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Jeg takker for svar på innlegget. Det kan tenkes at Guttorm Andersen var sønn av Anders Guttormsen, f.1677, d.1767 ifra gården Byre i Nord-Fron? Er det noen som har tilgang til gardshistoria derfra?

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

I Gardar og slekter i Fron, bind II, side 88 under Byre Nørdre:'Guttorm Andersen, gift med Marit Engebrethsdtr. Er død i 1700. Odelsgods i garden Byre 1 hud. Hadde ein son Anders og 2 døtre.- Anders Guttormsen er død i 1719. Ukjent kven han var gift med.- Tord Amundsen Tokse kjøpte Byre i 1720.- Guttorm Andersen Byre kjøpte Byre av Tord Tokse i 1744 for 220 rd. Truleg var han son til Anders Guttormsen.- Iver Erlandsen kjøpte Byre av Guttorm Andersen i 1762.'

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Takk til Aud! Jeg er også interessert i om det finnes opplysninger om hvem Guttorm Andersen Byre, som kjøpte Byre i 1744, var gift med og deres etterkommere.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har mer info om Anders Guttormsen Byre enn det som går frem av Gardar og slekter i Fron, bind II, side 88. For det første døde han ikke i 1719. Det ble derimot skiftet etter ham fordi han hadde begått leiermål i sitt ekteskap med Mali Olsdatter Espedalen fra Gausdal. Han giftet seg trolig med henne senere, og hadde flere barn med henne.Han var gift 1) med Ågot Stensdatter, trolig fra Lien i Vågå. Ved skifte etter Sten Erlandsen Lien 28/12 1712 går det frem at datteren Ågot var gift med 'Anders Byre'.Anders og Ågot hadde disse barna:1) GUTTORM ANDERSEN, senest 1744 på Byre. Gift med Marit Iversdtr. Det var skifte etter Guttorm på Rusten i Kvam, Nord-Fron 6/10 1778 (fol. 833a). Han hadde ingen barn, så søsken og halvsøsken arvet.2) GUNHILD ANDERSDTR. Hun nevnes som død 6/10 1778. Barn ikke nevnt.3) MARIT ANDERSDTR. f. ca. 1707. Gift 6/1 1736 i Gausdal med Ole Gulbrandsen Holbakken (1704-1785). De bodde på Holbakken. Marit døde 1750.Anders hadde disse barna med Mali:1) OLE ANDERSEN dpt. 26/4 1719 i Gausdal, gift 21/6 1746 med Marit Olsdtr. Hanslien, f. 1717. I rulle for 1751 nevnes Ole Andersen i legdet Gjefsen. Han var 31 år, f. i Espdalen i Svatsum, husmannssønn, brukte plass, gift og hadde 2 barn. Tjent som soldat siden 1740. Ole døde 1772, begr. 20/9. Marits søster, Beret Olsdtr. (f. 1714) var gift 26/6 1735 med Nils Olsen Espedalen (1703- 1743). Dette var Mali Olsdatters bror og dermed Ole Andersens onkel. Beret og Nils bodde i Espedalen, men hun nevnes på Nordrum i 1748, ser ellers ut til å ha vært på Stølen med sine 3 barn da. Beret gift 2) 6/5 1756 med enkem. Lars Stenersen Olstad. Muligens var de fortsatt på Stølen eller Hanslien. Beret døde i hvert fall 1796 på Hanslien.2) ÅGOT ANDERSDTR. dpt. 6/7 1732 i Gausdal, gift 21/9 1765 med Jon Amundsen Kalleråsen (Hole-eie), f. ca. 1727. De fikk barnet Amund utenfor ekteskap, døpt 1/1 1765. Ågot kalles Ågot Andersdtr. Byre, Jon var gevorben (soldat) og kom fra Kalleråsen. De bodde på Kalleråsen i hvert fall til 1773, 6/10 1778 på 'Klopbachen' i Svatsum, i 1801 på Moen. Da var Jon gårdbruker.3) MALI ANDERSDTR. dpt. 6/7 1732 i Gausdal, gift 10/7 1758 med Ole Larsen Gapholseie, f. ca. 1730. De bodde Gapholseie i hvert fall til 1778, mulig plassen het 'Erlandsrue', hvor det nevnes at de bodde 6/10 1778, i 1801 på Nesset-eie. Men de må ha bodd på Nesset-eie tidligere også: På tinget 14/4 1762 kalles hun Mali Midtlien, huskvinne under Nesset. I 1801 var Ole husmann med jord.4) ERIK ANDERSEN dpt. 15/5 1740 i Hovedkirken, Gausdal, gift 30/10 1761 med Marit Olsdtr. Saghaugen (f. 1733). Erik Andersen Espedalen 23 år nevnes 13/2 1762 på tinget. Erik døde 1786 på Espedalen.5) MARI ANDERSDTR. Hun nevnes som den yngste av døtrene 6/10 1778, og som ugift, men hun behøver ikke ha vært yngre enn Erik.Anders Guttormsen Byre ble gravlagt i Gausdal mars 1767, 100 år gml. (Men det er vel mest trolig at han var rundt 90, jfr. legderulle for Fron i 1693 over ungt mannskap. Da var han 16 år (f. ca. 1677) og 'bundens sønn'. I en annen rulle av 23/6 1693 ble han sagt å være 15 år. I en rulle av 1700 var han 'gårdbunde' og 30 år.).Mali, Anders Byres enke ble begravet i 1774, 89 år gml. (f. ca. 1685). Trolig var hun minst 10 år yngre, slik som Anders da han døde, for hun var helt sikkert ikke 55 år da hun fødte sønnen Erik.Konklusjonen er at Guttorm Andersen Byre som kjøpte Byre i 1744 var sønn av Anders Guttormsen Byre (ca. 1677-1767) og at han ikke hadde etterkommere.Jeg finner det ellers svært interessant at både Guttorm Andersen og Anders Guttormsen fant seg ektefeller fra Vågå, og lurer nå på om Guttorm Andersen d.e. og kona Marit Ingebretsdatter også kan ha kommet derfra? Guttorm kan være f. omkr. 1635. Han var ennå ikke kommet til Byre i 1657, da det da nevnes at Lars, Torsten og Ole var brukere av Byre-gårdene.Er det noen som kjenner til noen Guttorm Andersen og/eller Marit Ingebretsdatter som 'forsvnner' fra Vågå?

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har mer info om Anders Guttormsen Byre enn det som går frem av Gardar og slekter i Fron, bind II, side 88. For det første døde han ikke i 1719. Det ble derimot skiftet etter ham fordi han hadde begått leiermål i sitt ekteskap med Mali Olsdatter Espedalen fra Gausdal. Han giftet seg trolig med henne senere, og hadde flere barn med henne.Han var gift 1) med Ågot Stensdatter, trolig fra Lien i Vågå. Ved skifte etter Sten Erlandsen Lien 28/12 1712 går det frem at datteren Ågot var gift med 'Anders Byre'.Anders og Ågot hadde disse barna:1) GUTTORM ANDERSEN, senest 1744 på Byre. Gift med Marit Iversdtr. Det var skifte etter Guttorm på Rusten i Kvam, Nord-Fron 6/10 1778 (fol. 833a). Han hadde ingen barn, så søsken og halvsøsken arvet.2) GUNHILD ANDERSDTR. Hun nevnes som død 6/10 1778. Barn ikke nevnt.3) MARIT ANDERSDTR. f. ca. 1707. Gift 6/1 1736 i Gausdal med Ole Gulbrandsen Holbakken (1704-1785). De bodde på Holbakken. Marit døde 1750.Anders hadde disse barna med Mali:1) OLE ANDERSEN dpt. 26/4 1719 i Gausdal, gift 21/6 1746 med Marit Olsdtr. Hanslien, f. 1717. I rulle for 1751 nevnes Ole Andersen i legdet Gjefsen. Han var 31 år, f. i Espdalen i Svatsum, husmannssønn, brukte plass, gift og hadde 2 barn. Tjent som soldat siden 1740. Ole døde 1772, begr. 20/9. Marits søster, Beret Olsdtr. (f. 1714) var gift 26/6 1735 med Nils Olsen Espedalen (1703- 1743). Dette var Mali Olsdatters bror og dermed Ole Andersens onkel. Beret og Nils bodde i Espedalen, men hun nevnes på Nordrum i 1748, ser ellers ut til å ha vært på Stølen med sine 3 barn da. Beret gift 2) 6/5 1756 med enkem. Lars Stenersen Olstad. Muligens var de fortsatt på Stølen eller Hanslien. Beret døde i hvert fall 1796 på Hanslien.2) ÅGOT ANDERSDTR. dpt. 6/7 1732 i Gausdal, gift 21/9 1765 med Jon Amundsen Kalleråsen (Hole-eie), f. ca. 1727. De fikk barnet Amund utenfor ekteskap, døpt 1/1 1765. Ågot kalles Ågot Andersdtr. Byre, Jon var gevorben (soldat) og kom fra Kalleråsen. De bodde på Kalleråsen i hvert fall til 1773, 6/10 1778 på 'Klopbachen' i Svatsum, i 1801 på Moen. Da var Jon gårdbruker.3) MALI ANDERSDTR. dpt. 6/7 1732 i Gausdal, gift 10/7 1758 med Ole Larsen Gapholseie, f. ca. 1730. De bodde Gapholseie i hvert fall til 1778, mulig plassen het 'Erlandsrue', hvor det nevnes at de bodde 6/10 1778, i 1801 på Nesset-eie. Men de må ha bodd på Nesset-eie tidligere også: På tinget 14/4 1762 kalles hun Mali Midtlien, huskvinne under Nesset. I 1801 var Ole husmann med jord.4) ERIK ANDERSEN dpt. 15/5 1740 i Hovedkirken, Gausdal, gift 30/10 1761 med Marit Olsdtr. Saghaugen (f. 1733). Erik Andersen Espedalen 23 år nevnes 13/2 1762 på tinget. Erik døde 1786 på Espedalen.5) MARI ANDERSDTR. Hun nevnes som den yngste av døtrene 6/10 1778, og som ugift, men hun behøver ikke ha vært yngre enn Erik.Anders Guttormsen Byre ble gravlagt i Gausdal mars 1767, 100 år gml. (Men det er vel mest trolig at han var rundt 90, jfr. legderulle for Fron i 1693 over ungt mannskap. Da var han 16 år (f. ca. 1677) og 'bundens sønn'. I en annen rulle av 23/6 1693 ble han sagt å være 15 år. I en rulle av 1700 var han 'gårdbunde' og 30 år.).Mali, Anders Byres enke ble begravet i 1774, 89 år gml. (f. ca. 1685). Trolig var hun minst 10 år yngre, slik som Anders da han døde, for hun var helt sikkert ikke 55 år da hun fødte sønnen Erik.Konklusjonen er at Guttorm Andersen Byre som kjøpte Byre i 1744 var sønn av Anders Guttormsen Byre (ca. 1677-1767) og at han ikke hadde etterkommere.Jeg finner det ellers svært interessant at både Guttorm Andersen og Anders Guttormsen fant seg ektefeller fra Vågå, og lurer nå på om Guttorm Andersen d.e. og kona Marit Ingebretsdatter også kan ha kommet derfra? Guttorm kan være f. omkr. 1635. Han var ennå ikke kommet til Byre i 1657, da det da nevnes at Lars, Torsten og Ole var brukere av Byre-gårdene.Er det noen som kjenner til noen Guttorm Andersen og/eller Marit Ingebretsdatter som 'forsvnner' fra Vågå?

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Av innleggene fremkommer at Guttorm andersen Byre og Marit Iversdatter ikke fikk barn. Marit Iversdatter ble født i 1705 i Sel og vokste opp på gården Solgjem. I 1755 var hun fadder i en barndåp på Enangen i Sel. Kan det finnes info om død eller annet. Arvet hun noe i boet etter ektefellen Guttorm Andersen eller hennes søsken?

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Navnet Anders var knyttet til gården Bjørnstad i Vågå etter mine notater. I 1615 var det en Anders Bjørnstad som var eier av 3 huder i Bjørnstad i Vågå og 1/2 hud i Kruke Jeg har stor tro på at han var morfar til Marit Iversdatter Solgjem. Hennes mor var Anne Andersdatter.

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hvis Marit døde i Fron, skal det vel godt gjøres å finne begravelsen, hvis hun ikke døde i 1798 eller senere.

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Til innlegg (14): her må det foreligge en misforståelse; mor til Marit Iversdtr. Solhjem var ikke ei Anne Andersdtr.Det var skifte på Solhjem den 20. februar 1715 etter Rønnaug Hansdatter som var død. Ektemannen Iver Hansen levde enda, og følgende barn står oppført: 1. Hans Iversen 8 år, 2. Ole Iversen 5 år, 2. Marit Iversdtr. 12 år, 4. Anne Iversdtr. 10 år og 5. Kari Iversdtr. 3 år gammel.Følgelig var mor til Marit Iversdtr. ei Rønnaug Hansdtr.Iver skiftet i live med sine barn den 20. april 1736. I dette skiftet fremgår det at han var gift på nytt med ei Marit Syversdtr. Hun skal visstnok være datter til Syver Gulbrandsen Bjørnstad og hans 2. kone Rønnaug Torsdtr. Bare fire barn er nevnt i 1736: 1. Ole 26 år, 2. Marit 31 år, 3. Anne gm Østen Olsen KOngsparten og 4. Kari 24 år gammel.

Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Jeg glemte desverre en generasjon. Anders Bjørnstad var en potensiell oldefar til Marit Iversdatter ifra hennes fars morsside. Jeg har notert at Marit Syversdatter var datter til Syver(Sigvard) Gulbrandsen Snerle. Hans mor var Mari Andersdatter Bjørnstad. Far til Syver Gulbrandsen Snerle var Gudbrand Torgersen Enangen, som slo seg ned på Sygard Snerle. Jeg er 99% sikker på at Gudbrand Torgersen Enangen og Iver Torgersen Solgiem var brødre, dv.s. sønner av Thorger Enangen. Det forkommer en viss tilknytting imellom Bjørnstad, Snerle, Enangen og Solgiem. Senere Kongsparten, Horgen i Heidal og Byre i Vågå. Det ligger en utfordring i å finne opphavet til Thorger Enangen som var eier av 1 hud i Snerle fra tidlig på 1600 tallet.

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Guttorm Andersen d.e. behøver ikke å ha vært født så tidlig som i 1635, som uansett er ren gjetning fra min side. Han nevnes ikke på Byre så sent som i jordeboka 1677, og ennå på denne tiden virker både bruker- og eierforhold godt oppdaterte.Hvis han ikke rett og slett var fra Fron, så finnes det i mt. 1664-66 bare to personer ved navn Guttorm Andersen, uansett alder, i Gudbrandsdalen (bare basert på elektronisk søk her, riktignok), og den ene var 10 år og tj.gutt på 'Rothiemb' i Vågå. Den andre var sønn på Kaldor, men han ble i Øyer, så han utgår uansett.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.