Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#52800] Gladmelding frå Sogndal - bygdebøkene for Stedje sokn er komne ut!

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Eg veit det er mange som har venta i årevis, og frå ein av forfattarane kan eg fortelja at bygdebøkene med ættesge frå Stedje sokn i Sogndal er komne til Sogndal i dag. Dei vert utlagde for sal over helgji i den lokale bokhandelen!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Tandsether

Nye bygdebøker for Sogndal høres spennende ut. Min oldemor var fra garden Åberge, som trolig er med i boka.Har du sett bøkene? Hvor mange bøker er det, og hvor mye koster de? Hvilke garder er med i Stedje sogn? Syns du bøkene er bra? Selges de andre steder enn hos lokal bokhandel?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Åberge er med i eitt av dei tre bandi som er utgjevne. Elles vil du finna ei oversikt over gardane i Stedje sokn om du slår opp i Rygh...Eg har ikkje enno sett bøkene, men reknar med å få sjå dei i neste veke. Det er som nemnt tre band, og dei har ein samla pris på NOK 900. So vidt eg veit, kan dei ikkje kjøpast andre stader enn i bokhandelen i Sogndal, men med erfaring som gamal bokhandlar vil eg tru at den lokale bokhandelen din kan skaffa dei...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg har så vidt bladd litt i bøkene i dag, da vi fikk et sett til vårt bibliotek. Åberge er omtalt i bind 1.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnar Fitjar

Bøkene kan bestilles fra Skjeldestad Libris Tlf. 57676565 Mobil: 90207649 E-post: Skjeldestad Libris ( skjeldestad.sogndal@libris.no) Hilsen Agnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Agnar Fitjar

Bøkene kan bestilles fra Skjeldestad Libris Tlf. 57676565 Mobil: 90207649 E-post: Skjeldestad Libris ( skjeldestad.sogndal@libris.no) Hilsen Agnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Tandsether

Takk for hjelpa. Da skulle det være enkelt å skaffe seg bøkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Sværen

Inntrykk om Bygdeboka for Stedje sokn i Sogndal.Eg sat ein heil dag i veke 41 på Bibloteket i Sogndal og gjekk gjennom desse bygdebøkene frå Stedje på 'jakt' etter tipp-oldefar min: Jens Kristoffersen Åberge f. uekte 6.11.1831. Eg TRUR eg fann han på s. 101 i Band II og på s. 425 i Band I. Ein stad hadde han reist til Amerika i 1851. Andre staden hadde han 'forsvunne i lause lufta'. På begge desse 2 stadane hadde Bygdeboka gøymt han inn i eit ekteskap til mora.Bygdebokforfattarane spesifiserar at det er Gardshistorie dei skriv, IKKJE Slektshistorie. MEN er det ikkje svært betenkeligt å gøyma dei uekte borna inn i eit ekteskap, og dermed får ein inntrykk at Stedje i Sogndal har laaaaaangt færre uekte born enn det var ?Pga lang tid med å få kjennskap til kvar Kolsete var,det ligg under Ormalseng,noko som ikkje kom fram i innhaldet, var ein heil dag på Bibloteket for lite for meg.Det er mogelig at med lengre tid så hadde eg fått eit anna inntrykk. Men etter samarbeid med GB på Hefte 4 og Hefte 5 i Vik i Sogn, der det ikkje er noko forsøk på å gøyma bort uekte ongar, kan eg væra for kravstor ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Til innlegg 8:Etter å ha studert ditt eksempel, ser jeg at én og samme familie (Ola Olsson 1797-1883 med familie) er omtalt både under Åberge (bd I, s. 424-425) og under Sogndalsfjøra (bd II, s. 101) uten at det er nevnt noen av stedene at familien også er omtalt et annet sted. Det er selvfølgelig et minus.Når det gjelder din tipp-oldefar, den uektefødte Jens Kristoffersen Åberge (Lenke), er han oppført i kirkeboka som sønn av KARI Jensdatter og Kristoffer Trondsen Kvale.Den Jens du har funnet i bygdeboka, er i bygdeboka ført som sønn av Ole Olsen og BRITA Jensdatter. Og ser du etter i kirkeboka (samme side), er dette en annen Jens, legitimt født i dette ekteskapet og døpt 13. desember 1841.Din tipp-oldefar er altså ikke gjemt inn i noe ekteskap. Han er enten ikke nevnt noe sted (som selvfølgelig ville vært ønskelig), eller han er nevnt et annet sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

I nest siste avsnitt ble årstallet feil; 1841 skulle vært 1831.Boka så oversiktlig og fin ut. I slektsdelen ville det nok vært enklere å finne fram dersom det hadde vært bedre henvisninger til hvor folk kom fra - det står gjerne hvilken gård folk var fra, men ikke hvilket bruk på gården. I tillegg ville det vært nyttig med et personnavn- og stednavnsregister.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Sværen

Du har heilt rett, Kristian !Eg har SJØLVSAGT funne feil Jens ! Far til 'min' Jens, Kristoffer Trondson f. 1804, fann eg som nr 2 av 5 sysken på s. 274, Kvåle, Band II. Ekteskapet til Kristoffer i 1838 finn eg på s. 152, Bahus, Band II.Dersom du finn Jens Kristoffersen f. 6.11.1831, så seier eg Tusen Takk !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.