Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Wenche Tørres

[#52832] Stamfar til Tørres på Røros

Recommended Posts

Guest Wenche Tørres

Lurer så på hvor denne Tørres i Myra som han hette kom fra og om noen hvet noe mere om ham. Han er født ca 1620. Kone? Har navn på to barn: John og Ingeborg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Ifølge et manntall 1705 over Verkets arbeidere (i avskrift av J. Prytz) står Ingebor salig Tørres Olsens enke oppført som Krøger, dvs hun drev et bevertningssted, slik jeg forstår det. Videre: hun hadde to døtre i sin husholdning, 1 pige og 1 dreng i grubearbeide.Jeg antar dette må være henne som i manntallet 1701 kalles Tørrises enke.Det er vel bare de to barna du nevner som er kjent.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Wenche Tørres

Ingbor Olsens enke er vel datter av Tørres i Myra som var gift med Ole Paulsen Kullbrender. Han ble også kalt Tørres. Eller tar jeg feil ?Men hva med denne Tørres i Myra? Står det intet skrevet om ham noe sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg får heller prøve å si det på en annen måte: Tørres i Myren som døde før 1701, er sannsynligvis identisk med avdøde Tørres Olsen i 1705. Hans enke er ikke nevnt ved navn i 1701, men i 1705 sies hun å hete Ingeborg, farsnavn ikke nevnt.Ole Paulsen var gift med Ingeborg Tørresdatter, som var datter av Tørres i Myren og Ingeborg.Det står mye om Tørres i Myren og hans etterkommere i Rørosboka b 4. Jeg skal gi deg henvisninger om nødvendig. Du får si fra om du vil ha sidehenvisninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Wenche Tørres

Takk for tips. Denne 'salige' Tørres Olsens enke ser jeg fra mantall 1701 som enken etter Ole Paulsen kullbrender Tørres. Som det også står om i rørosboka. Vanskelig å tyde skriften men mener det står noe om Ole Paulsen Tørres først på 1694 i kirkeboka. Jeg tror at denne Tørres Olsen er Ole Paulsen Tørres. Det er noe med årstall, drenger som ikke stemmer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg legger inn lenke til manntallet 1701 for Røros:LenkeFørst står Olle Poulsen og deretter Tørris Enche som må være Olle Poulsens svigermor og enke etter Tørres i Myren. De bodde jo også nærmest i samme hus (se Rørosboka 4 hus 80/81).Du har rett i at Olle Poulsen Tørris står oppført som fadder på Rasmus Rasmussens barn Elluf i kirkeboka for 1694 (side 56). Ole Poulsen fikk vel 'tilnavnet' Tørris fordi han var gift med datteren til Tørres i Myren. Noen annen forklaring på det har jeg ikke.I manntallet over Verkets folk i 1705 (det finnes ikke her i DA) står navnet på en del enker som er selververvende ved at Verket har gitt dem 'en dreng i arbeid', for noen pensjonsordning for enker fantes ikke på den tiden. Hva slags arbeid denne 'drengen' bedrev, kunne være kullbrenning eller arbeid i gruven.Enken etter Ole Poulsen må være Ingeborg Tørresdatter som døde i 1732 83 år gammel.Jeg stammer selv fra to døtre av Ole Paulsen og Ingeborg Tørresdatter: Ingeborg, gift med Lars Jonsen Ryen og Marit, gift med Jon Olsen Kuråsen.Mvh Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Wenche Tørres

Takk for opl. Ser du er mere dreven i dette du enn meg. Fremdeles ikke helt, da det er så vanskelig å forstå hva som står skrevet, men får gruble litt til. Min man stammer fra Jon Tørres

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Så veldig dreven er jeg nok ikke, men jeg tror jeg har utviklet meg i retning av å bli mer dreven enn jeg var for noen år siden, ikke minst fordi jeg bestemte meg for å lære meg å lese gotisk håndskrift. Jeg er ikke særlig god i det heller, men det går fremover, om enn noe sakte. Min erfaring er at jo mer man leser av kirkebøker, desto bedre blir man. Men etter det er det et 'hopp' å lese andre kilder som f. eks skifter. Der er jeg nok fremdeles å regne som en 'novise'. Men jeg har prøvd meg der også.Slekta mi på Røros har jeg, slik jeg føler det, utforsket så grundig som jeg er i stand til så langt. Den begynner med min far Audun Ryen som ble født på Saksryen søndre i Rugeldalen i 1894, utflyttet derfra til Trondheim i 1912. Hans far Ole Andersen Ryen er bortimot 100% Rørosing tilbake til 1600-tallet, bortsett fra to aner født henholdsvis i Ålen og Tydal på 1700-tallet. Min fars mor Gunnhild Audensdatter kom fra Horg. Så jeg regner som en bortimot fjerdedels Rørosing. Vår familie har to hytter i Rugldalen, og den ene er min!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kombinasjonen Røros / Tørres / Kullbrenner / 1700-taller bare tvinger meg til å spørre om det finnes noen kjent slektsforbindelse mellom de her nevnte og flg.:Dorthe Trondsdatter (c1657-et1722), 1.g. g.m. Anders Pedersen KULLBRENDER (c1617-1699) (muligens fra Pålsdalen, Hådalen, mellom RØROS og Femunden), bosatt på Kvipsdalen, RØROS, 2.g. g.m. TØRRES Sivertsen (død c1722).(Tørres fikk sønnesønnen Sivert Sivertsen Dalen ca.1738, og Anders fikk sønnesønnen Tørres Pedersen Dalen ca.1724, som overtok på Kvipsdalen.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Her er det spørsmål om hva som er MULIG å vite!Peder Andersen Dalen samt hans brødre Trond og Seth døper alle en av sine sønner Tørres, noe man kan kanskje kunne se som en oppkalling av stefaren Tørres Sivertsen? Noe mer kan ikke jeg si om dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det var altså ev. slekstbånd mellom disse (10) og denne 'salige' Tørres Olsen (Myra) sin enke (Ingeborg Olsen) (1701) og Ole Paulsen ('Tørris') kullbrender (3) jeg lurte på ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Det var det jeg forsøkte å si - at jeg ikke vet noe om det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Wenche Tørres

Det er så vanskelig å tyde kirkeboka fra denne tiden. Både Anders Pedersen og Tørres Sigvartsen kaller seg Dalen Kullbrenner i Rørosboka. Hvorfor og om det er noe slektskap mellom disse to vites ikke. Med Ingeborg Myra sin Kullbrenner hvet jeg ikke. Håper noen finner ut noe spennende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det var ikke ev. slektskap mellom Anders Pedersen og Tørres Sigvartsen (Kullbrennere) jeg lurte på (de var begge g.m. Dorthe Trondsdatter f. c1657, død etter 1722), men mellom disse (særlig Tørres) og den 'salige' Tørres Olsen (Myra), hans enke (Ingeborg Olsen) (1701) og Ole Paulsen ('Tørris') kullbrender (3).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Wenche Tørres

Beklager men det hvet jeg ikke. Ikke kan jeg se noen forbindelse heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.