Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Astrid K. Natvig

[#52863] Marthe Olsdatter Vefsrud/Fjulsrud, ca. 1734 - 1802

Recommended Posts

Guest Astrid K. Natvig

25. desember 1758 gifter Marthe Olsdatter Vefsrud seg i Sylling kirke med enkemannen Jacob Knudsen Fiulsrud (Hole). Jeg er HELT sikker på at hun er datter av husmann Ole Hansen Vefsrud (Hornseie), og søster av Hans Olsen. Begge fikk mange barn, og Marthe og Hans går igjen som fadddere til hverandres barn + at en av hans sønner, Anders, kom til Fjulsrud. MEN jeg kan ikke finne dåpen til verken Marthe eller Hans i kirkebøkene for Lier (mellom 1730-1740).Jeg har funnet en passende Marthe konfirmert i 1754, 18 år, og hun ble begravd 31. januar 1802, 68 år. LenkeFjulsrud og Vefsrud ligger rett over fjorden for hverandre, og sånn sett KAN Ole Hansen ha kommet fra Hole før han slo seg ned på Vefsrud (Hornseie), men jeg har ikke funnet noe under døpte i Hole, heller.Er det noen som er flinkere enn meg hva gjelder spørsmålet om Marthes dåp? Jeg synes kirkebøkene for Lier er utrolig vanskelig å lese for den aktuelle perioden (Marthe ble nok født ca. 1733-36),vennlig hilsen Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Astrid har du ikke sett heftene med 'oversatte' maskinskrevne kirkebøker fra Lier. De starter med den første kirkeboka, men jeg husker ikke hvor langt fram i tid de er 'renskrevet'. Nå er det så lenge siden jeg har brukt dem at jeg ikke husker navnet på han som har skrevet dem, men jeg tror etternavnet begynner på Ros... eller noe lignende. Jeg fant dem på Riksarkivet, og jeg vil vel nesten tro at de da også burde finnes på Drammen bibliotek.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Du tenker på bøkene til Bjørn Rosenberger. Jeg har begge to (har vel ikke kommet ut flere??), og den siste stopper i 1726. Så da gjenstår fortsatt de originale kirkebøkene, men den skriften tar nesten knekken på meg.....Astrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benedicte Hauge Kulø

HeiJeg har også i flere år lett etter Martes opphav, så det var fint å vite farens navn.Ifølge Liers Historie på nett så ble Ole Hansen først nevnt på Vefsrud i 1765: Vefsrud (bnr. 5). Husmenn.Innen 1694 overtok Ole Arnesen, d. 1697. Av barn nevnes Syver. Så overtok Peder, d. 1732. Hans kone døde i 1716. Barn: Peder. Anders Nilsen bodde her fra senest 1720. Barn: Marte, Anne, Jon, Mari. Hans kone døde her i 1742. I 1765 nevnes Ole Hansen. Så overtok sønnen Hans Olsen, f. ca. 1739, d. 1815, g.m. Jøran Gulbrandsdtr., f. ca. 1740. Barn: Jon, Ingeborg (g.m. Even Paulsen på Tjernsli - se nedenfor), Anne (g.m. Christen Pedersen på Bjørumskogen u. Bærum jernverk), Gulbrand (d. ung), Anders (husmann u. Fjulsrud i Hole), Kari. I 1807 var det oppgivelsesskifte etter Jøran og Hans. Skiftet ble avholdt på Foss, hvor skifteforvalteren bodde, men Jøran orket ikke å reise den 2 ½ mil lange veien - til dels til vanns - og sendte derfor en erklæring om at hun var enig i skiftet. Formuen bestod i «bohave og løsøre» og i rede penger, som Hans og arvingene hadde kalkulert til høyst 400 dlr. Hver sønn fikk nå 40 dlr., mens døtrene fikk 20 dlr. - tilsammen 140 dlr. Når de gamle døde, skulle dessuten gangklærne deles i fem like store deler mellom barna. Den eldstesønnen skulle gi foreldrene føderåd, mot å få overta det som ble igjen etter dem når de døde (se videre under forpaktere).Jeg har lett igjennom kirkebøkene for Lier, og sjekket introduserte kvinner, som er lettere å lese, for årene 1733-37, men ikke funnet noe. Så mulighetene for at han ikke bodde i Lier ved dåpen til Marte er stor. Det er ikke godt å si når han kom til Vefsrud, men han må ha bodd der fra før konfirmasjonen til Marte.Mvh Benedicte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

heisan - kanskje løsningen er i Hurum? Fant et mulig ektepar på FS som fikk datteren Marthe, døpt 2. august 1733. Ole Hanson og Ingeborg Hansdatter Tofte-eie. LenkeDe fikk også en sønn, Hans, døpt 6. mai 1735 (passer på alderen til Hans Olsen Vefsrud, som har oppgitt alder 80 år da han døde i 1815), en sønn, Ole, 14. juli 1737 og en Hans til, 8. mars 1739 (har ikke funnet den eldste Hans blant døde, men da både faren til Ole og Ingeborg het Hans, hendte det at det ble to med samme navn...).Har du peilig på dem? Det er vel ikke helt utenkelig at de flyttet fra Tofte til Vefsrud/Horn i Lier, selv om avstandene var 'større' på den tiden? Marthes bror, Hans, giftet seg i 1764, og den første datteren hans ble døpt Ingeborg. Ikke allverdens 'bevis', men.....Astrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Hvorvidt dette er Marthes foreldre, vites fortsatt ikke, men her er vielsen deres: LenkeDe forlovet seg 28. desember 1732, og da står det Schouven etter hans navn, og Tofte etter hennes (NB: det er en gård med samme navn i Lier: Skauen eller Kittilsrud, men fant intet der da jeg tok en titt. Ole KAN være liung som giftet seg i Hurum og flyttet tilbake - men nå spekulerer jeg bare. Trolig er det 'Skogen/Skauen-gårder overalt.). Forlovere den gang: Mads Tofte og Hans Schouven.Får håpe at noen med Hurum-kunnskaper kan hjelpe meg videre,Astrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benedicte Hauge Kulø

Hei, nå ble jeg litt inspirert til å fortsette på denne delen av familien, og har sjekket kirkebøkene for Hurum.Ole Hansen har fått 9 barn som er døpt i Hurum kirke, (deriblant 4 ved navn Hans)men jeg vet ikke om det er samme Ole. Ingeborg står nevnt t.o.m 1737, men så har ikke presten skrevet inn morens navn på noen dåpsbarn lenger. Dessuten står Ole Hansen nevnt som både Smelingen og Dalen. Siste innførsel for en Ole Hansen som far er i 1748, og inntil 1757 finnes det ingen ved det navnet.Jeg finner også en Ingeborg Hansdatter nevnt som fadder i 1755 i Hurum, og to ganger i 1756, men det er ikke sikkert at det er 'vår' Ingeborg.Jeg har også funnet 3 innførsler med etternavnet Skauen i Hurum i samme tidsrom, så muligens finnes det en gård ved det navnet.Jeg har tilfeldigvis bygdeboken for Hurum på hjemlån nå, og skal se i løpet av kvelden om det står nevnt noe om disse forskjellige gårdene. Det er ikke en slekts- og gårdshistorie, men vanlig bygdebok.Mvh Benedicte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Tror det er to Ole Hansen - mener jeg fikk med meg at det ble født to gutter samme år med Ole Hansen som far, og at en var på Smelingen (ikke 'vår' mann, tror jeg).Har funnet Hans Olsen Wefsrud konfirmert i Lier i 1759, 18 år (har lært meg å ta oppgitt alder med en klype salt: det står 80 år da han døde i 1815). Har IKKE funnet noe dødsfall på faren, Ole Hansen (heller ingen passende Ingeborg), så trolig har de flyttet. Til Hole og datteren Marthe????Hadde vært fint om du fant ut noe - må tilstå det! Er du også etterkommer av Marthe Olsdatter og Jacob Knudsen? Min gren er sønnen Knud.vennlig hilsen Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Espen Tjernshaugen

Kan Jacob Knutsen Fjulsrud være en bror av Axel Knutsen Fjulsrud?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

ja, de er halvbrødre. Jacob ble født i 1723 i Knud Olsen Fiulsrud første ekteskap med Kirsti Jacobsdatter. Hun døde i 1730 (mener jeg å huske), og han giftet seg på nytt med Guri Michelsdatter.Har du noe kunnskap om Marthe???håpefull hilsen fra Astrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benedicte Hauge Kulø

Har funnet at det finnes en plass ved navn Skogen (Skauen) i Hurum, men har ikke klart å finne ut hvor den er.Smerlingen er en husmannsplass under Tofte. Dalen tilhører Tronstadfjerdingen, og er altså ikke så langt unna Tofte.Jeg er etterkommer etter datteren Helle født 1770, gift med Fredrik Christiansen Kaas, hvis far også er en nøtt å knekke. Første gang var hun gift med Christen Nilsen Tangen.Når er Knud født? Jeg har ikke han i mine opptegnelser.Mvh Benedicte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Espen Tjernshaugen

Desverre vet jeg ingenting om Marthe, jeg vet i det hele tatt lite om disse folkene. Har en linje hentet fra FS og div. nettsider som jeg ennå ikke har kontrollert fullt ut.Den går på en Knut ( Olsen? ) Fjulsrud, Axel Knutsen Fjulsrud, Gunhild Axelsdatter ( Kjaglia ), Anders Pedersen Kjaglia, Oline Andersdatter, Kristen Larsen Dæhli, Hanna Kristensen ( til Nesodden ).Som sagt er ikke dette sjekket riktigheten av ennå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

hallo slektning! Knut (Knud) var nok deres yngste, og ble døpt 1. oktober 1772. Han giftet seg med Gunnild Nielsdatter Diget 6. juli 1799, og i 1802 ble min tippoldermor Johanne født,hilsen Astrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benedicte Hauge Kulø

Da har vi 3xtippoldeforeldre felles!Jeg har nå lett igjennom døde i Hole fra 1756 - 1800 og ikke funnet Ole Hansen og Ingeborg, så den teorien om at de flyttet til Marte holder ikke, hvis jeg ikke har oversett noe. Dette var vanskelig!Mvh Benedicte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

nei, lett skal det ikke være... I innlegg 4 siterer du fra Vefsrud, og der står det at Ole Hansen nevnes i 1765. Må tilstå at jeg ikke rent fysisk har sjekket evt. dødsfall for ham og Ingeborg (hvis det er hennes navn, da) i kirkebøkene, men kun forholdt meg til 'Døde i Lier' (hvis du ikke kjenner til dette, så finner du oversikten på hjemmesidene til Lier historielag/Slektsforskergruppa). Fant INGEN passende fra 1765 og utover, ei heller Ingeborg. Trolig får vi ta jobben med en sjekk i kirkebøkene for Lier, nå som Hole er eliminert.Et eller annet sted ligger løsningen og venter på oss,Astrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Jeg leter som en gal i Liers kirkebøker, og har ennå ikke funnet noe om Ole og hustru. MEN Marthes bror, Hans, trolovet seg 17. januar og giftet seg 23. februar med Jøran Gulbrandsdatter Sønstrud (også Hole). De fikk sin førstefødte 31. mars 1764, Ole, som tydeligvis ble født på Fjulsrud, jfr. hjemmedåp og fadderne (lille Ole døde bare tre dager gammel): LenkeAstrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benedicte Hauge Kulø

Flott, da er i alle fall Martes foreldre bekreftet.Jeg leter etter døde, og har lett fra 1754-1766 i Lier, men har foreløpig heller ikke funnet noen Ole eller Ingeborg.Vi får bare fortsette, så finner vi kanskje noe. Jeg har også lett i Hurum fra 1744-54 etter Ingeborg, men ikke funnet noe.Mvh Benedicte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

hei! Ja, Marthes far og bror hersker det ingen tvil om, MEN jeg lette også under døde, og da fant jeg (i 1758, trur eg), en Marthe Olsdatter Hornseie, så trolig er det hun jeg fant blant konfirmerte i 1754 og ikke 'vår' Marthe, som nok er født rundt 1733 (jfr. innlegg 1). Har bare funnet Hans blant konfirmerte i Lier, så kanskje de først kom til Vefsrud midt på 1750-tallet og at Marthe er konfirmert i Hurum??? HVIS HURUM-FOLKA ER DE RETTE, DA....vennlig hilsen Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benedicte Hauge Kulø

Jeg har funnet en Marte Olsdatter som ble viet til Iver Andersen 4. sept. 1758 i Hurum. Ved deres andre barns dåp finner jeg Ingerborg Hansd. som fadder, og dette betyr vel at den Marte Olsdatter du fant i Hurum ikke er 'vår' Marte. Her er lenke til dåpen i Hurum LenkeSå nå må vi konsentrere oss om Lier og Hole.Mvh Benedicte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Jaja, da glemmer vi Hurum - flott at du fant henne, så slipper vi å leite mer der! Tilbake til 'Lier-sporet': Anders Nilsen nevnes som husmann på Vefsrud før Ole Hansen. Kona hans døde i 1742 og han, Anders Nilsen Hornseie, blir begravd i januar 1755. Ikke utenkelig at 'vår mann' kom til Vefsrud da, noe som trolig forklarer hvorfor vi ikke finner Marthe blant de konfirmerte, hun burde blitt konfirmert rundt 1750-52. Selv om kirkebøkene er grusefulle å lese hva gjelder dåp på 1730-tallet, er det helt greitt å lese konfirmerte 10-15 år seinere, og jeg finner henne ikke. Så hvor i huleste heite kom de fra??? Modum er også nærliggende å tenke på rent geografisk, og hvor ble det av Ole og kona? Flyttet de en annen plass da sønnen Hans tok over?? Det er en Ole Hansen Holmen som er fadder til et av barna til Hans (1781), så jeg skal titte litt mer i bygdebøkene for å se om det er faren hans (hadde han bare hatt et mer sjeldent navn enn Ole Hansen, du!),Astrid.PS: det ble mange spørsmålstegn, gitt!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

her er dåpen jeg nevnte, nr. 21, og som du ser, er det Marthe som bærer barnet. LenkeAstrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Glem denne Ole Hansen Holmen, han døde i 1804, 44 år gammel, MEN Marthes svigermor (ste-svigermor), Guri/Gyri Michelsdatter kom fra Vestre Sylling (Bruk I), jfr. innlegg 10. Og kvinner fra Brevig/Drag har også giftet seg på Fjulsrud, så det var nok et meget nært samkvem over fjorden opp gjennom tidene.Får en stadig sterkere følelse av at løsningen ligger i Lier......Astrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Rett skal være rett: svigerfaren til Marthe var gift fire ganger! I tillegg til kone nr. 2 (innlegg 22), som døde i 1741, giftet han seg 3. gang med Berte Didriksdatter Hørte, men hun døde allerede året etter (begravd 10. september 1752). Det 4. ekteskapet skal (ifølge FS) være inngått ca. 1755 med Mari Pedersdatter. Har ikke funnet vielsen ennå, så jeg vet ikke hvor hun kom fra,Astrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benedicte Hauge Kulø

Knut Olsen Fiulsrud fikk ca. 5 barn med henne, og da sønnen Knut ble døpt St. Hansdag i 1756 var Marte Olsdatter Wefsrud fadder.Dette skulle bevise at hun var kjent med familien allerede 2 år før hun giftet seg med Jacob. Jacobs første kone Tollina ble begravet 9. mars 1756.Men nå må jeg ut og beise i det fine været ................Mvh Benedicte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

Takker! Ikke uventet ble det første barnet til Marthe og Jacob døpt Tolline!! Kan henge på en hale om at Mari Pedersdatter ble enke i 1768. Hun giftet seg på nytt med Vern Svendsen Toverud, enkemann etter Berte Pedersdt. Gunnerud, og som bodde på Vestre Sylling, Bruk II, der de fortsatt bor i 1801.Astrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.