Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anne Lise Hovdal

[#52868] Far til Maren Pedersdatter ca 1705/1710-ca 1799, Rødøy på Helgeland

Recommended Posts

Guest Anne Lise Hovdal

Søker aner på min ane Maren Pedersdatter som var født ca 1705. Som voksen bodde hun i Rødøy på Helgeland. Navnet på moren var Berit Nilsdatter som er nevnt i søsteren Malis skifte i Indre Ringen i 1752, og dennes far igjen var Nils Olsen som var 68 år ved manntallet 1701(født ca 1633). Hvem var Berit Nilsdatter gift med? Ved matrikkelen 1723 for Rødøy var det en Peder Jensen eller Jonsen som var oppsitter i Indre Ringen, og det er kanskje den samme Peder Jensen jeg finner igjen som 20 åring ved manntallet 1701 i Indre Ringen? Var dette far til Maren Pedersdatter? Merker meg også at far til denne Peder var Jens Pedersen, og at han hadde disse sønnene i 1701: Peder 20 år, Christen 17 år, Madz 12 år og Joen 8 år. Min ane Marit Pedersdatter kaller også sin yngste sønn Joen.Fødselsåret på Maren har jeg regnet ut fra at hun får barn i perioden ca 1730-1753. Maren var gift med Peder Hansen som var født ca 1703 i Sperstad, og de var brukere i Engviken(?) i Rødøy i 1740 da flere av barna ble døpt. Senere var de i Lille Selsøen. Ved innrulleringen 1769 var Peder holdsmann der, og det var skifte på han i 1791. Jeg har disse barna på dem:1)Hans Pedersen født ca 1732-35(37 år i 1769 og 66 år i 1801. Gift 13.10.1763 med Margrethe Jonsdatter Bryding. Ved folketellinten 1801 var holdsmann og næret seg av fiskeri i Selsøen.2)Peder Pedersen født ca 1730-41(60 år i 1801 og 78 år i 1808). Han ble gravlagt på Rødøy kirkegård 06.11.1808, og ble trolovet 10.01.1768 med Berit Nilsdatter. De ble gift i Rødøy kirke 28.09.1768. Berit Nilsdatter var født ca 1740, og 61 år i 1801. Peder var holdsmann og fisker i Sperstad i 1801.3)Ole Pedersen født ca 1733-35, og han er oppgitt å være 64 år da han ble gravlagt på Rødøy kirkegård pentacostes 04.6.1797. Ved innrulleringen 1769 er han oppgitt å være 34 år. Trolovet Festo Sanctum som var 02.11.1760 med Beret Berthelsdatter, og de ble gift i Rødøy kirke 27.12.1760. Disse er blant mine aner gjennom sønnen Berthel døpt 31.05.1765, og gravlagt samme dag som sin far.4)Ejner eller Einar Pedersen født ca 1736-42, og konfirmert i Rødøy kirke Dom.9.p.trinit(19.0791761. Han er da oppgitt å være 19 år, og 42 år ved dødsfallet i Stavern i 1778 ifølge et innlegg på Digitalarkivet. Der ble han gravlagt 17.01.1778. Gift ble han med Elisabeth Maria Larsdatter Viider den 10.01.1772 i Stavern ifølge samme Webdebatt.5)Mette Margrethe døpt 09.10.1740. Er litt usikker på om denne jenta tilhører denne familien, og jeg finner henne kun på mikrofilmen med kirkebok for 1739-50(ikke i fellesdatabasen). Er ikke sikker på om faren var Peder Engviken eller Engøen. Hun er ikke nevnt ved skiftene etter Maren Pedersdatter i 1799 og Peder Hansen i 1791.6)Birgitta Pedersdatter døpt 14.post trinit(26.08)1742.7)Lisebeth Pedersdatter døpt fastelavenssøndag 16.02.1744, og konfirmert Dom.9.p.trinit(19.07)1761 i Rødøy kirke. Hun døde 05.05.1822, men har fått for høy alder ved dødsfallet(84 år). Hun ble trolovet 13.10.1763 med Daniel Nilsen Sperstad(ca 1734-gravlagt 28.04.1811), og de ble gift torsdag 02.11.1763 i Rødøy kirke8)Povel Pedersen døpt septuagesima som var 11.02.1748, og konfirmert i Rødøy kirke 02.08.1767. Var i Lille Selsøen ved innrulleringen 1769. Han døde i 1790, da han hengte seg.9)Gabriel Pedersen døpt 01.01.1750, og ikke nevnt ved foreldrenes skifter i 1791 og 1799.10)Joen Pedersen var født ca 1753, og er oppgitt å være 16 år ved innrulleringen 1769 og 17 år ved konfirmasjonen i Rødøy kirke VI p .trinit(22.07)1770. Han døde 19.04.1836, og ble gravlagt 08.05.1836. Han var gift 1 med Hilchen Christophersdatter, gift 2 med Ane Carstensdatter som han hadde 2 sønner med. Disse døde før sin far. Han var gift 3 med Karen Joensdatter. Siden han overlevde sine barn, ble det hans søsken som arvet. Siden søskenene var døde ble det disses barn som arvet han.Maren Pedersdatter hadde også en søster som het Kirsten Pedersdatter, og som ved skiftet etter morsøsteren Mali Nilsdatter i 1752 hadde sønnen Peder Nielsen. Altså må hun ha vært gift med en Niels. Jeg kunne også tenke meg å vite mer nøyaktig hvem Kirsten var gift med.Altså blir mine spørsmål:1)Hvem var far til min ane Maren Pedersdatter født ca 1705-1710? Kan det være den Peder Jensen eller Jonsen som var oppsitter i Indre Ringen i 1723?2)Var den Peder Jensen eller Jonsen som var oppsitter i Indre Ringen i 1723 den samme som den Peder Jensen som var 20 år i Indre Ringen i 1701?3)Hvem var min ane Maren Pedersdatter(Kirsten Pedersdatter) gift med?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Berre eit spørsmål: Kva er kjelda for påstanden om at 'Nils Olsen som var 68 år ved manntallet 1701', var far til Mali og Berit Nildtr?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Berre eit spørsmål: Kva er kjelda for påstanden om at 'Nils Olsen som var 68 år ved manntallet 1701', var far til Mali og Berit Nilsdtr?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har ikke annen kilde for dette enn manntallet 1701 som er utlagt på internett, men jeg er jo klar over at alderen på den tiden ikke alltid var ført så nøyaktig, så jeg burde ha skrevet ca 68 år. Jeg har hatt mikrofilmen med manntallet 1701 på fjernlån, men fikk ikke Nils i Ringen med meg da dessverre(jeg hadde veldig mange jeg skulle se etter når jeg først hadde mikrofilmen). For Rødøy har jeg jo heller ikke tatt utskrifter fra manntallet 1701 fra mikrofilmen, som jeg har gjort fra en del andre steder. For Rødøy er det jo utlagt på internett, og å kopiere koster penger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg ser jeg misforsto spørsmålet ditt. Helt sikker kan jeg vel ikke være på at Nils Olsen var far til Mali og Berit Nilsdatter, men i skiftet etter Mali i 1752 er også broren Hans nevnt. En Hans Nilsen er å finne som sønn av Nils Olsen på 68 år i 1701, og han er da 12 år. Det er også en Hans Nilsen som er oppsitter i Indre Ringen ved matrikkelen 1723. Der sitter jeg faktisk med kopi av originalkilden. Det er det jeg observerer, og ut fra det mener jeg iallefall at jeg kan ha en sterk teori om at Nils Olsen på 68 år var far til Berit, Mali, Hans og Ole(4 år i 1701). Jeg hører selvfølgelig gjerne om eventuelle andre teorier når det gjelder dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Ja, eg er samd med deg: Det verkar ikkje unaturleg å tru at Hans Nilsen på Indre Renga er han som er son til Nils Olsen. I 1701 er det tre Hans Nilsen i Rødøy i aktuell alder. I tillegg til son til Nils Olsen, er det ein dreng på Håkaringen og ein som bur på Sør-Værnes og er son til Nils Pedersen der. Teoretisk kan ein av dei to siste t.d. ha gifta seg med ei dotter til ein annan av oppsitjarane på Indre Renga, Jens Pedersen, og på den måten fått tilknyting til Indre Renga, og ha overtatt bygsla på den delen av garden som Nils Olsen hadde. Det føreset rimeleg vis at dei to sønene til Nils Olsen anten har søkt lukka andre stader, eller at dei er døde før dei kom så langt som til å overta bygsla etter faren. Eg har ikkje prøvt å spore systematisk kor det vart av dei tre Hans Nilsen. Men ut frå informasjon i innrulleringsmanntalet 1755 og skattmanntala kan ein tenkje seg at Hans på Håkaringen seinare vart brukar i Jektvika og at Hans på Sør-Værnes kan ha vore død før 1725. Om så er tilfelle, står vi att med Hans, son til Nils Olsen på Indre Renga.Hans Nilsen overtek bygsla til Nils Olsen ein gong mellom 1715 og 1720 i følgje skattemanntala. Om Hans Nilsen på Indre Renga er son til Nils Olsen, må broren, Ole, vera død relativt tidleg og utan å etterlate seg livsarvingar sidan han ikkje er nemnt i skifte etter syskena. Nils må ha vore gift to gonger og Hans og Ole er rimeleg vis frå andre ekteskapet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for svaret. Det jeg kan si sikkert er at det kun er en oppsitter i Rødøy i 1723 som heter Hans Nilsen, og han er oppsitter i Indre Ringen. Nå er det jo Hans Nilsen sin søster Berit Nilsdatter som er min ane, og hun må ha vært gift med en Peder siden datteren og min ane videre heter Maren Pedersdatter. Berit Nilsdatter var død før 1752, og derfor var det datteren Maren Pedersdatter(gift med Peder Hansen Engviken) som arvet morsøsteren Mali Nilsdatter(fra skiftene av Svein Edvardsen 1686-1780 for Rødøy). Som tidligere skrevet var det jo en Peder Jensen som var oppsitter i Indre Ringen i 1723, men også Jens Pedersen var oppsitter der(kanskje den samme som var oppsitter i 1701?)Jeg nevnte ikke tidligere at det også er skifte etter Hans Nilsen i Indre Ringen i 1752, og han var da gift med Dordi Jensdatter. Han har da barn som er fra 30 år og nedover(altså barn født fra 1722 og utover). Så det er iallefall liten sjanse for at han kan ha blitt født etter 1701. Barna heter Nils(30 år), Jens som var gift i Gangviken, Jacob Anders og Marcus Christian. Kanskje var det denne Jens Hansen som var innrullert i 1769 i Jektvik som 50-åring.Kanskje er jeg bortreist en stund fremover fra i morgen av, så det er ikke sikkert jeg svarer på et par uker(det er litt usikkert om drar avgårde).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Noe jeg også ser er at hvis søskenflokken Mali Nilsdatter, Hans Nilsen og Berit Nilsdatter skulle være fra en annen gård enn Ringen, så er det jo da merkelig at alle 3 flytter dit som voksne. Hans og Berit da som gifte og Mali som ugift(søskenene arvet henne ved skiftet i 1752, og hun var ikke gift da). Det ville vel være mer naturlig da at alle tre opprinnelig var fra Indre Ringen? Samtidig blir det jo også mye 'inngifte' hvis Berit Nilsdatter da var gift med Peder Jensen som også var fra Indre Ringen(sønn av Jens Pedersen).Det kan jo da se ut som om anelisten på Maren Pedersdatter blir slik:1)Maren Pedersdatter fra Indre Ringen Foreldre:2)Berit Nilsdatter fra Indre Ringen3)Peder Jensen født ca 1681. 20 år i 1701, og fra Indre Ringen. Sønn av oppsitter Jens Pedersen i Indre Ringen i 1701. Besteforeldre: 4)Nils Olsen født ca 1633. Oppsitter i Indre Ringen i 17016)Jens Pedersen født ca 1646, og 55 år i 1701. Han var oppsitter i Indre Ringen både i 1701 og ved matrikkelen 1723Noen som har andre forslag, eller eventuelt er enige med meg?Hvis man går på barna til Maren Pedersdatter og ektemannen Peder Hansen så har de først kalt opp Peders far(Hans Olsen Strømsvik), deretter hennes far Peder. Den tredje sønnen heter da Ole som godt kan være etter far til Hans Olsen. Den 4.sønnen heter Einar, og hvis de har fulgt oppkallingstradisjonen videre så kan kanskje Marens far hete Peder Einarsen.Videre er jo Lisbeth etter Peder Hansens mor, og Birgitha kan jo da være etter mor til Maren Pedersdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

I det førre innlegget ditt skriv du: 'Noe jeg også ser er at hvis søskenflokken Mali Nilsdatter, Hans Nilsen og Berit Nilsdatter skulle være fra en annen gård enn Ringen, så er det jo da merkelig at alle 3 flytter dit som voksne'. Gjer dei det? Dokumentasjon, takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Det er skifte på Mali Nilsdatter i Ringen i 1752, og da må en regne med at hun bodde der da hun døde i allefall. I samme skiftet er Hans Nilsen nevnt som død bror, og barna hans arver sin farsøster. Samme året er det skifte på Hans Nilsen i Ringen, og en må også regne med at han da bodde der når han døde siden skiftet var der.Det er de samme navnene på barna til Hans under begge skiftene her. Så Mali Nilsdatter og Hans Nilsen kan jeg iallefall dokumentere at de bodde i Ringen i 1752, og kilden er selvfølgelig 'Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1686-178'av Svein Edvardsen. Jeg har foreløbig ikke sett de originale skiftene her, men ser ikke bort fra at jeg skal det siden jeg etterhvert har kopier fra noen andre skifter for Rødøy fra mikrofilm.Det står vel ikke at Berit Nilsdatter bodde der da, så det burde jeg vel ikke skrevet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ser jeg har rotet med de mulige foreldrene til Maren Pedersdatter i innlegg 8, som skal være:2)Peder Jensen3)Berit NilsdatterKilden til skiftene er selvfølgelig: 'Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1686-1780' av Svein Edvardsen. Det er så irriterende med slike småfeil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Bare irritasjoner og småfeil her, for anenr.3 Berit Nilsdatter var jo moren til Maren og ikke mulig mor. Peder Jensen var mulig far til Maren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Som du skriv, '[d]et står vel ikke at Berit Nilsdatter bodde der [dvs. Indre Renga]'. Nettopp, og dermed vert det kanskje noko meir tvilsamt å trekkje Peder Jensen på Indre Rengen inn i samanhengen? Ut frå det du hittil har konstatert på grunnlag av kjeldene (!), kan då far til Maren Pedersdtr vera kva Peder som helst?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Nå var jo dette bare en teori som jeg 'luftet'. Ut fra oppkalling av barna kan det godt være f.eks Peder Einarsen(da tenker jeg eldste sønn Hans kan være etter hans far, nest eldste sønn etter Maren far Peder, tredje sønn Ole etter farfar Hans Olsen og kanskje Peder Einarsen etter hennes Marens morfar). Dette er jo bare teori, men det kunne jo være interessant å høre om det var noen Peder Einarsen i Rødøy på den tiden som kunne passe aldersmessig. Det kan da ikke være så mange med et slikt navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Anne Lise, på kva grunnlag har du no forlate Peder Jensen som mogleg mann til Berit? Så vidt eg kan sjå, har du ikkje kome med nye argument verken for eller mot - eller er det eg som ikkje har fått med meg bodskapen? Du heldt jo så hardt på han. Når det gjeld personar med namnet Peder Einarsen, så finst det ein i Meløy på denne tida. Du finn at det vart skifta etter han i 1749. Av det som står der, ser du at han ikkje er aktuell som far til Maren Pedersdtr. Det er berre å leite vidare. I 1701 finst det to med dette namnet i Meløy; ingen i Rødøy. Det finst berre ein skattytar i fyrste halvdel av 1700-talet med dette namnet i Meløy og Rødøy, det er han på Teksmona som eg viste til skiftet til ovanfor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har ikke forlatt teorien om Peder Jensen som mulig ektemann til Berit Nilsdatter, men lanserte en ny teori om Peder Einarsen som mulig far til på grunnlag av oppkalling av navn på barna i innlegg 1(eldste sønn Hans oppkalt etter farfar, nest eldste sønn etter morfar, 3.sønn etter farfars far, 4.sønn etter morfars far). Det ser iallefall som om Maren Pedersdatter og ektemannen har fulgt denne praksisen med de 3 eldste sønnene, og døtrene er oppkalt etter farmor og mormor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg burde jo selv ha tenkt på å lete i manntallet 1701 for Meløy før ejg spurte, siden det er utlagt. Det samme gjelder skiftene for Meløy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.