Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Petter Engh

[#52941] Ole Olsen Hokaasen(Brandval) født 23.12.1820

Recommended Posts

Guest Hans Petter Engh

Jeg trenger hjelp til å finne ut hvilken gård(del) av Hokaasen som Ole tilhørte. I digitalarkivets 1865 telling for Brandvold sogn og Prestegjeld fant jeg garen Hokaasen 416 a. Jeg har problem med å finne hvilken gård som var 416 a. Ole Olsen, 46 år, var anført som bestyrer av faderens gaardsbrug. Faren var også Ole Olsen, 68 år og moren Marte Pedersdatter, 66 år.På tidlig 1870 tallet ved Ole Olsens barns konfirmasjoner var bostedet oppgitt å være Botnerbækken så det tyder på at han var ute av Hokaasgården.Det ser ut tiul at hans besteforeldre var Huusbonde Ole Svenningsen og Kari Syversdatter, som begge var 63 år i 1801.Ole og ektefellen Kari Pedersdatter enigrerte til Amerika i mai 1880 og de fleste barna hadde allerede emigrert til Eau Claire allerede. Jeg har hittil ikke funnet de to eldste barna, Mathilda Gustava Olsdrte., født 28.3.1847 og Ouden Olaf Olsen, født 16.8.1849.(Grue kirkebok) De kan ha dødd før konfirmasjonsalder?Jeg håper noen kan hjelpe meg å nøste litt i denne saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Beit Knudsen

Mathilde Gustava og Auden Olaf ble født på Øster Hokaasen. Mina Beatha på Hokaasen. Og til sist Peder og Joseph Gerhard på Hokaas Ødegaarden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Takk til Berit Knudsen!Jeg har tidligere kopiert ifra en bok over gårder i Hedemark fylke og Hokåsen fremkommer med fire gårder, Nr. 1: Gnr. 67, bnr.8, Austtun, Sk.mk. 1,64 Nr. 2: Gnr. 67, bnr.15, Øygarden, Sk.mk 2,98 Nr. 3: Gnr. 67, bnr.20 og 21, Nystuen, sk.mk 4,65 Nr. 4: Gnr. 67, bnr.29 og 30,Nr. 1: I ætta fra 1882 Nr. 2: I ætta fra 1879 Nr. 3: I ætta i 100 år. Nr. 4: I ætta i 300 år.Bildene kan være tatt på slutten av 1930 tallet. Hvem av disse kan ha vært Østre Hokaasen og Hokaas Ødegården?Ps. jeg har i mellomtiden funnet konfirmasjonen for datteren Mathilda Gustava Olsdtr.. Hun ble konfirmert den 12.10.1862 i Grue. Sønnen Ouden Olaf Olsen ble konfirmert den 2.10.1864 i Brandval. Han flyttet til Kristiania den 9.1.1868.Jeg håper på mer hjelp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

I Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld i Hedemarkens Amt fra 1886 står dagens gnr og bnr sammen med de gamle matrnr og løbenr. Det er 2 eiendommer som hadde løpenr 416a. Begge fikk gnr 67. Den ene fikk bnr 13 og heter Hokåsen, eier i 1886 er Martin P. Brøderud. Den andre fikk bnr 14 og heter Haugen, men er en del av Hokåsen. Eier var lærer Hansen. Den siste eiendomm var ganske liten. Gnr 67 Hokåsen fikk i alt 36 bnr i 1886. Du kan prøve å gå inn i folktellinga i 1900, søke på gnr og bnr og se hvilke navn som blir brukt på eiendommene der, eller Matrikkelutkastet 1950. De navne du oppgir i innlegg 3 blir ikke brukt i matrikkelen fra 1886.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Takk Sverre Søgaard!Jeg er enig med deg. 416a var i 1865 det samme som gnr.67, bnr.13 ved matrikkelen i 1886 med Martin P. Brøderud som eier. I Brandvalboka II Gardshistorie står på side 546 Auststun og at det der var var flere bruksdeler, bnr.8(415b1), bnr.12(415g), bnr.13(416a) og bnr.19(416h) Bnr.13 og 14 idag var nok gården som OleOlsen, far og sønn satt som eiere av i 1865. Det står at Martin Brøderud kjøpe gården i 1883 og det kunne vært ok å vite hvem som var selger. Ole Olsen, født i 1820 emigrerte til Amerika sammen med kona i mai 1880. Mye tyder på at han bodde på plassen Botnerbækken relativt tidlig på 1870 tallet. Var Botnerbækken en plass under gården Botner?Det var tydelig mange beboere på Hokaasen så det er ikke lett å finne sammenhengene. Jeg har satt opp en slektsrekke som jeg tror er riktig. Ole Olsen, f.1820 var gift med Kari Pedersdatter f.1818 i Rendalen(Ouden hangaard på Eeg var hennes onkel ifra Hangård i Rendalen)Ole Olsens far var Ole Olsen, f.1797 i Brandval, og mor Marthe Pedersdtr. ifra gården EikOle var sønn av Ola Svenningsen, f.1765 i Brandval(Ausstuen). Han var gift med Thora Arnesdatter, f.1765Ola Svenningsens far var Svenning Amundsen, f.1738 Han var gift med Kari Sivertsdtr.Er det noen som kan bekrefte spørsmålene og trådene mine og komme med ny info?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.