Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sten Høyendahl

[#52959] Utbredelsen av kvinnenavnet Damø/Damøy/Dagmøy

Recommended Posts

Guest Sten Høyendahl

I en artikkel jeg tror har stått i det slektshistoriske tidsskriftet for Vest-Oppland ble det for mange år siden hevdet at kvinnenavnet Damø/Damøy/Dagmøy ikke forekom utenfor Hadeland/Land-distriktet.Jeg kan imidlertid påvise tre østfold-damer med dette navnet:1. Damøy Olsdatter, gift med Sjøfar Persen Lunde i Hærland (skifte 1678).2. Damøy Hol i Tosebygda i Trøgstad, vitne i rettssak 1663.3. Damøy Arnesdatter - det var skifte etter Per Toverud i Askim i 1677, og han satt med hennes gods.Er det noen som kjenner til at dette navnet er brukt også andre steder?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar Utne

Sveriges medeltida personnamn (bokverk) har to forekomster fra Sverige (bl.a. Dalarne) og knytter navnet til Dagmar, sjøl om de ikke er helt sikre. Det dreier seg om Dammö. Verket fins også på nett. Leit herfra: http://www.sofi.se/namn Danmarks Gamle Personnavne har ikke med former som kan likne, f.eks. under Dagmar. I Vågslids Navnebok fra 1930 viser han til formene Dam/ei, -mei, -nei og -nøy i 'Oslo bisped., Uppl. og Ringer.'. I Vågslids Norderlendske fyrenamn fra 1988 oppgir han Dammö i Dalarne i Sverige i 1535. Det han skriver om 1740-tallsoppskrifter der er noe mer uklart for Dammø. Kan ikke se at Norsk personnamnleksikon eller Ivar Aasens Navnebog eller Lind (dopnamn) oppklarer dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Takk for utfyllende og svært interessante opplysninger. Jeg leser disse som om det er en viss usikkerhet ved tilknytningen til det mer kjente Dagmar.Ingen av sogneprestene i Eidsberg, Askim og Trøgstad hadde med navnet Damøy blant uvanlige kvinnenavn i 1743, heller ikke fogd og skriver. Det tyder på at navnet var gått av moten der. Derimot har sognepresten i Norderhov med navnet, noe som støtter Vågslids opplysning om at Damøy var brukt på Ringerike.Men er det ingen andre som har sett dette navnet utenfor Hadeland/Land/Ringerike?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Navnet Dagmøy/Damøy er nok gått fullstendig av bruk. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det 0-3 norske kvinner med dette navnet i dag. I praksis betyr det nok ingen.Men litt googling avslører at Dagmøy i alle fall har overlevd som hestenavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Da har jeg fått lokalisert artikkelen i Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift 4/1994, jf # 1: 'Lodin-slekta fra Land. Kvinnenavnet Damøy (Damey, Damme)' av Svein-Erik Ødegaard.Ødegaard tar her utgangspunkt i Damøy Narum på Toten (nevnt 1528), og påviser seks Damøy'er i Land, fem i Gran, to i Biri, en i Vardal og en på Toten. Han anser Damøy Narum som stammor til de øvrige fjorten damene. Og som han konkluderer med: 'Samtlige befinner seg altså innen et avgrenset område, og andre Damøy-er er ikke kjent i Norge'.Hvilket altså nå skulle være tilbakevist.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.